Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt vĩnh phú

23 9 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:02

Các chính sách nhân sự trong một tổ chức, doanh nghiệp nói chung cũng như chính sách thi đua khen thưởng nói riêng phần nào thể hiện quan điểm của lãnh đạo công ty, văn hóa công ty, góp phần quan trọng trong việc tuyển dụng, tuyển mộ nhân tài cho tổ chức. Quy chế Thi đua khen thưởng là văn bản đảm bảo cho sự hoạt động của công tác thi đua khen thưởng, các chương trình, hoạt động thi đua khen thưởng diễn ra theo những nguyên tắc, mục tiêu nhất định và đem lại hiệu quả cao cho tổ chức.Hiện nay việc xây dựng và ban hành các quy chế thi đua khen thưởng trong các tổ chức là rất quan trọng từ đó làm kích thích động lực người lao động hơn.Tuy nhiên có rất nhiều quy chế còn gặp nhiều bấp cập khi đưa vào thực hiện tại các doanh nghiệp, đó là lý do em chọn đề tài : “Thực Trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt Vĩnh Phú” làm đề tài nghiên cứu. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 1.1 Một số khái niệm .1 1.1.1 Khái niệm thi đua 1.1.2 Khái niệm khen thưởng .1 1.1.3 Khái niệm quy chế thi đua khen thưởng .1 1.1.4 Nguyên tắc thi đua khen thưởng 1.2 Vai trò thi đua- khen thưởng tổ chức 1.3 Những quy định chung xây dựng quy chế thi đua khen thưởng 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thi đua khen thưởng .3 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên .3 1.4.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên .3 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CƠNG ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ 2.1 Tổng quan công ty đường sắt Vĩnh Phú 2.2 Quy trình xây dựng quy chế thi đua khen thưởng .5 2.3 Thực trạng tổ chức chương trình thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới trương trình thi đua khen thưởng cơng ty đường sắt Vĩnh Phú .6 2.3.2 Các trương trình thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 2.4 Ưu nhược điểm quy chế thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 13 2.4.1 Ưu điểm 13 2.4.2 Nhược điểm 14 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 16 PHẦN KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Các sách nhân tổ chức, doanh nghiệp nói chung sách thi đua khen thưởng nói riêng phần thể quan điểm lãnh đạo công ty, văn hóa cơng ty, góp phần quan trọng việc tuyển dụng, tuyển mộ nhân tài cho tổ chức Quy chế Thi đua khen thưởng văn đảm bảo cho hoạt động công tác thi đua khen thưởng, chương trình, hoạt động thi đua khen thưởng diễn theo nguyên tắc, mục tiêu định đem lại hiệu cao cho tổ chức Hiện việc xây dựng ban hành quy chế thi đua khen thưởng tổ chức quan trọng từ làm kích thích động lực người lao động hơn.Tuy nhiên có nhiều quy chế gặp nhiều bấp cập đưa vào thực doanh nghiệp, lý em chọn đề tài : “Thực Trạng quy chế thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú” làm đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm thi đua Thi đua: hoạt động có tổ chức với tham gia tự nguyện cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt xây dựng bảo vệ Tổ quốc Theo C.Mác, “thi đua nảy nở trình hợp tác lao động, hoạt động chung kế hoạch người với tiếp xúc xã hội tạo nên thi đua nâng cao theo lối đặc biệt, nghị lực sinh động làm tăng thêm nghị lực riêng người” Như vậy, thi đua sở khen thưởng, tổ chức tốt phong trào thi đua kết khen thưởng cao Ngược lại, khen thưởng người, việc, kịp thời có tác dụng động viên, cỗ vũ cho thi đua 1.1.2 Khái niệm khen thưởng Khen thưởng: việc ghi nhận, biểu dương, tơn vinh cơng trạng khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân, tập thể có thành tích xây dựng bảo vệ Tổ quốc Khen thưởng vừa kết quả, vừa yếu tố thúc đẩy phong trào thi đua Tuy nhiên, thi đua khen thưởng độc lập không phụ thuộc vào Khơng phải tất hình thức khen thưởng xuất phát từ thi đua tham gia phong trào thi đua, mục tiêu cuối hướng tới kết thực công việc, để khen thưởng, tôn vinh 1.1.3 Khái niệm quy chế thi đua khen thưởng Quy chế thi đua khen thưởng(QCTĐKT): khái niệm, quy tắc, quy trình thực biểu mẫu tổ chức nhằm quản lý chương trình thi đua khen thưởng người lao động theo nguyên tắc, trình tự giúp tổ chức đạt mục tiêu nhân viên phận thuộc tổ chức 1.1.4 Nguyên tắc thi đua khen thưởng Để công tác Thi đua khen thưởng (TĐKT) hoạt động theo chỉnh thể quy tắc định, nhằm đảm bảo xác, cơng kịp thời cơng tác tổ chức thi đua khen thưởng Đồng thời cán làm công tác thi đua khen thưởng dễ dàng việc lập kế hoạch, tổ chức trao thưởng… cho người lao động người lao động có văn để soi chiếu cố gắng, nỗ lực thân công tác TĐKT, nhằm bảo đảm quyền lợi ích Quy chế thi đua khen thưởng đời 1.2 Vai trò thi đua- khen thưởng tổ chức Vai trò thi đua: Thi đua khiến nhân viên doanh nghiệp ganh đua với thúc đẩy nhiệm vụ giao hoàn thành tốt Cảnh tranh khiến người lao động ln tìm tòi sáng tạo hồn thiện phương án kinh doanh thúc đẩy phát triển củadoanh nghiệp Vai trò khen thưởng: Việc khen thưởng xác, kịp thời có tác dụng lớn, động viên cổ vũ người lao động doanh nghiệp cống hiến lực họ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp 1.3 Những quy định chung xây dựng quy chế thi đua khen thưởng -Đối tượng phạm vi điều chỉnh -Mục đích việc ban hành - Giải thích từ ngữ: Giải thích rõ ràng, dễ hiểu thuật ngữ chuyên ngành - Các nguyên tắc thực hiện: Trong phần này, tổ chức cần trình bày nguyên tắc giúp xác lập cách thức tiến hành thi đua khen thưởng Những quy định cụ thể - Quy trình tổ chức thi đua khen thưởng : Quy trình thi đua khen thưởng tổ chức cần ban hành rõ ràng cách thức áp dụng thực quy chế sở phù hợp với mục tiêu đặc điểm tổ chức - Trách nhiệm phận, cá nhân liên quan - Các hình thức thi đua, khen thưởng - Các danh hiệu thi đua - Các mức thưởng Các mức thưởng cần có quy định cụ thể đảm bảo tính cơng bằng, hợp lý hiệu - Kết cách thức sử dụng kết Kết công tác thi đua khen thưởng cần có phương pháp lưu trữ để sử dụng cho mục đích sau như: sử dụng cho khen thưởng theo quý, năm, mục tiêu dài hạn hay để làm cho việc thay đổi, bổ sung, tổ chức chương trình TĐKT ngày hiệu hơn,… - Hệ thống biểu mẫu Việc ban hành biểu mẫu giúp tổ chức quản lý thực công tác quản trị thực công việc cách đồng bộ, chuyên nghiệp Ngoài ra, biểu mẫu coi cẩm nang giúp người có trách nhiệm hoạt động thi đua khen thưởng biểu mẫu thống kê báo cáo - Hướng dẫn số lưu ý  Điều khoản thi hành Điều khoản thi hành bao gồm: Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy chế - Hiệu lực trách nhiệm thi hành quy chế 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thi đua khen thưởng 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên Quan điểm lãnh đạo việc xây dựng quy chế Trình độ đội ngũ làm cơng tác xây dựng quy chế Quan hệ lao động tổ chức Khả tài 1.4.2 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi Quy định pháp luật sách Nhà nước Quy chế thi đua khen thưởng tổ chức khác CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CƠNG ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ 2.1 Tổng quan công ty đường sắt Vĩnh Phú Tên pháp định: Công ty Cổ Phần Đường sắt Vĩnh Phú Tên quốc tế : Vinh Phu Railway Joint Stock Company Tên viết tắt : CTCP Đường sắt Vĩnh Phú Trụ sở : Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : 0210 3910217 Fax: 0210 3910249 Website : www.duongsatvinhphu.com Lịch sử hình thành : Tiền thân Cơng ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú Công vụ đoạn Việt Trì - 20/3/2003 : Bộ GTVT ban hành định đổi tên thành công ty QLĐS Vĩnh Phú - 6/2010 : Chuyển thành công ty TNHH MTV QLĐS Vĩnh Phú - 30/10/2015 :Bộ GTVT ban hành định cổ phần hóa cơng ty thành cơng ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú - 7/12/2015 : Công ty tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu bên : 61.479 cổ phiếu, giá 10.000 đ/cp - 31/12/2015 :Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần với vốn điều lệ 12.295.790.000 đồng Lĩnh vực kinh doanh : - Quản lí, tu , sửa chữa theo cấp kỹ thuật hệ thống cầu đường sắt, đảm bảo an toàn thơng suốt tình - Thi cơng, lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp mở rộng xây dựng cơng trình quy mơ vừa nhỏ thuộc đường sắt, đường bộ, đường thủy; Xây dựng cơng nghiệp, dân dụng cơng trình giao cắt với đường sắt; San lấp mặt bằng; - Sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu thép chuyên ngành bao gồm: Tà vẹt bê tông đường sắt, kết cấu thép, phụ kiện đường sắt sản phẩm khí Sơ đồ tổ chức máy cơng ty đường sắt Vĩnh Phú 2.2 Quy trình xây dựng quy chế thi đua khen thưởng Bước 1: Công tác chuẩn bị: - Thành lập Hội đồng (Ban) xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng - Nghiên cứu cứ, quy định hành việc xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng - Khảo sát, nghiên cứu Quy chế thi đua khen thưởng đơn vị khác - Lập kế hoạch chi tiết hoạt động cần tiến hành - Chuẩn bị biểu mẫu cần thiết cho trình xây dựng quy chế thi đua khen thưởng Bước 2: Thu thập thông tin xác định nội dung bạn quy chế thi đua khen thưởng Bước 3: Xây dựng thảo Quy chế thi đua khen thưởng lấy ý kiến dân chủ Bước 4: Hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng sau lấy ý kiến Bước 5: Xét duyệt ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Bước 6: Tổ chức thực Quy chế 2.3 Thực trạng tổ chức chương trình thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới trương trình thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 1.3.1.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên Quan điểm lãnh đạo việc xây dựng quy chế: Quan điểm lãnh đạo việc xây dựng quy chế : vấn đề thi đua khen thưởng ảnh hưởng đến việc xây dựng áp dụng thực quy chế Nội dung quy chế cụ thể, chi tiết thể mức độ quan tâm đến vấn đề thi đua khen thưởng ban lãnh đạo Lãnh đạo công ty đường sắt Vĩnh Phú đưa quan điểm hay định hướng mang lại kết tốt hay xấu Chính mà quan điểm ban lãnh đạo trương trình thi đua khen thưởng điểm nhấn để kết quả trương trình có thành cơng thất bại Trình độ đội ngũ làm công tác xây dựng quy chế: Chất lượng Quy chế Thi đua khen thưởng nội dung, hình thức, tính khả thi… phụ thuộc nhiều vào trình độ đội ngũ làm cơng tác xây dựng quy chế Nếu họ người khơng có lực dễ lạm dụng quy chế tổ chức, doanh nghiệp khác dẫn đến khập khiễng, không phù hợp áp dụng tổ chức Ngược lại, đội ngũ có lực tính sáng tạo xây dựng quy chế thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu thiết thực xuất phát từ nhu cầu tổ chức Quan hệ lao động tổ chức: Quan hệ người sử dụng lao động người lao động có hài hòa, ổn định hay khơng phần ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng quy chế thi đua khen thưởng chi phối nội dung điều, khoản quy chế Khả tài chính: Khoản tài mà ban lãnh đạo đầu tư cho cơng tác TĐKT (CTTĐKT) nói chung việc xây dựng quy chế thi đua khen thưởng ảnh hưởng đến quy trình xây dựng, chất lượng, nội dung quy chế thể mức độ quan tâm họ vấn đề TĐKT 1.3.1.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên Quy định pháp luật sách Nhà nước: Những quy định, sách Nhà nước thi đua khen thưởng sở pháp lý để xây dựng quy chế trả lương tổ chức, đơn vị Do đó, việc xây dựng quy chế thi đua khen thưởng cần phải dựa quy định Nhà nước, đồng thời vận dụng linh hoạt để phù hợp với tính chất doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần có cập nhật kịp thời thay đổi sách Nhà nước theo giai đoạn vào quy chế thi đua khen thưởng để đảm bảo tuân thủ pháp luật Quy chế thi đua khen thưởng tổ chức khác: Nội dung, hình thức quy chế TĐKT tổ chức, doanh nghiệp khác yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng quy chế Nếu quy chế thi đua khen thưởng tổ chức mà xây dựng không đáp ứng điều khoản mà quy chế thi đua khen thưởng quan khác ngành có cacshh thức tổ chức chất lượng chương trình thi đua, công đánh giá, phù hợp giá trị phần thưởng quan khác có lợi nhờ điều khoản Từ đó, họ có lợi việc thu hút lao động có trình độ biến thành lợi riêng cho Tuy nhiên, khơng có nghĩa phải có điều khoản họ có Cần có chọn lọc định có cải tiến, sáng tạo cho phù hợp với công ty mang lại hiệu cao 2.3.2 Các trương trình thi đua khen thưởng cơng ty đường sắt Vĩnh Phú Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định công tác thi đua, khen thưởng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú Các phòng, ban, đơn vị cán bộ, cơng nhân viên chức lao động, hợp đồng lao động thuộc Công ty chịu điều chỉnh Quy chế Điều Nguyên tắc thi đua Thi đua thực nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác phát triển Việc xét tặng danh hiệu thi đua vào kết phong trào thi đua, cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, tiêu thi đua; không đăng ký thi đua không xem xét, công nhận danh hiệu thi đua theo quy định Trừ trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc phát Điều Nguyên tắc khen thưởng Thực khen thưởng nguyên tắc: xác, cơng khai, cơng bằng, kịp thời Khen thưởng đảm bảo thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, khơng thiết phải trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt điều kiện khó khăn có phạm vi ảnh hưởng lớn xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng cho tập thể nhỏ cá nhân Mỗi hình thức khen thưởng xét tặng nhiều lần cho đối tượng, khơng thiết hình thức khen thưởng lần sau phải cao hình thức khen thưởng lần trước Chú ý khen thưởng cấp sở nhiều cấp trên, người lao động trực tiếp nhiều cán quản lý Mỗi năm Cơng ty khen thưởng trình cấp có thẩm quyền khen thưởng lần cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ giao năm (trừ khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề khen thưởng theo niên hạn) Điều Các loại hình khen thưởng Khen thưởng thường xuyên: Kết thúc năm công tác, cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc năm Cơng ty, đơn vị lựa chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng Khen thưởng đột xuất: Trong trình thực nhiệm vụ, cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc đột xuất; có sáng kiến, cải tiến, đề xuất mang lại hiệu thiết thức; có tác dụng nêu gương phạm vi đơn vị, hay tồn Cơng ty Giám đốc khen thưởng đề nghị cấp khen thưởng sau lập thành tích Điều Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty phối hợp với tổ chức Đảng, Cơng đồn Đồn niên để tổ chức phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua tồn Cơng ty chủ động phát hiện, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để đề nghị khen thưởng Chương II: HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA Điều Hình thức phong trào thi đua Thi đua thường xuyên nhằm thực tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm Công ty Thi đua theo đợt nhằm giải tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất thời gian định giải cơng việc khó khăn trước mắt Điều Nội dung phong trào thi đua Căn kế hoạch thi đua Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; tình hình thực tế đơn vị có hình thức tổ chức phát động thi đua phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền ý nghĩa đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cán CNVC người lao động Theo dõi trình thi đua, tổ chức đạo để rút kinh nghiệm phổ biến kinh nghiệm tốt tới đối tượng tham gia thi đua Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty phải tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết công tác thi đua; Lựa chọn công khai cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua để khen thưởng đề nghị cấp khen thưởng Điều Đăng ký thi đua Thi đua thường xuyên cần thực đăng ký thi đua cá nhân với đơn vị cơng tác (phòng, cung, đội sản xuất), tập thể đơn vị với Công ty (bao gồm hồn thành số lượng chất lượng cơng việc giao đạt suất, chất lượng, hiệu quả) để xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, tập thể Lao động tiên tiến; kết thúc năm tiến hành tổng kết bình xét danh hiệu thi đua Điều Phát động thi đua Giám đốc phối hợp với Cơng đồn Cơng ty phát động, tổ chức, đạo phong trào thi đua Hội đồng thi đua khen thưởng Cơng ty có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc nội dung thi đua tổ chức phong trào thi đua Căn kế hoạch thi đua Công ty, lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cơng đồn phận phát động, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo cho phong trào thi đua đạt hiệu cao Chương: III DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG Điều 10 Danh hiệu thi đua Danh hiệu thi đua xét tặng hàng năm danh hiệu sau: Các danh hiệu thi đua cá nhân: a) Lao động tiên tiến; b) Chiến sỹ thi đua sở; c) Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải; d) Chiến sỹ thi đua toàn quốc Các danh hiệu thi đua tập thể: a) Tập thể lao động tiên tiến; b) Tập thể lao động xuất sắc; c) Cờ thi đua giải thưởng khác Tổng công ty ĐSVN; d) Cờ thi đua xuất sắc Bộ giao thông vận tải; e) Cờ thi đua Chính phủ Điều 11 Tiêu chuẩn thi đua cá nhân Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đạt suất, chất lượng cao; - Chấp hành tốt quy chế, quy định Công ty pháp luật Nhà nước; có tinh thần tự lực, tự cường; đồn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; - Tích cực học tập trị, chun mơn, nghiệp vụ; - Có đạo đức, lối sống lành mạnh Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” xét công nhận năm lần vào thời điểm kết thúc năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau: - Là cá nhân tiêu biểu số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; - Có sáng kiến, cải tiến, đề xuất áp dụng công nghệ mang lại hiệu thiết thực tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân công nâng cao chất lượng, hiệu cơng việc; - Cá nhân có sáng kiến, cải tiến, đề xuất áp dụng công nghệ phải Hội đồng khoa học Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp ngành Giao thông vận tải" "Chiến sỹ thi đua toàn quốc", thực theo Quy chế Thi đua khen thưởng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Các trường hợp xét thi đua cá nhân: - Cá nhân cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 01 năm, chấp hành tốt quy định sở đào tạo, bồi dưỡng thời gian học tập tính vào thời gian công tác quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” Trường hợp cá nhân cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết học tập từ loại trở lên xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” - Thời gian nghỉ thai sản theo chế độ quy định có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận quan y tế, thời gian nghỉ tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” - Đối với cá nhân chuyển công tác đơn vị có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, (trường hợp có thời gian công tác đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét đơn vị cũ) 10 * Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trường hợp: Mới tuyển dụng 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên Điều 12 Danh hiệu thi đua tập thể Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Công ty xét tặng năm lần vào dịp tổng kết năm đơn vị đạt tiêu chuẩn sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao, có lợi nhuận; - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; - Có 50% cá nhân tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; bị kỷ luật hình thức kéo dài thời hạn nâng lương cách chức trở lên; - Nội đoàn kết, chấp hành tốt quy chế, quy định Công ty pháp luật Nhà nước Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Công ty đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xét duyệt, công nhận theo quy định phải đạt tiêu chuẩn sau: - Là tập thể tiêu biểu lựa chọn số tập thể đạt tiêu chuần danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” - Sáng tạo, vượt khó hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực tốt nghĩa vụ Nhà nước; - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, lợi nhuận cao; - 100 % cá nhân tập thể hồn thành tốt cơng việc giao, 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; - Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; bị kỷ luật hình thức kéo dài thời hạn nâng lương cách chức trở lên; - Nội đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt quy chế, quy định Công ty pháp luật Nhà nước; Danh hiệu “Cờ thi đua Tổng công ty”; "Cờ thi đua cấp ngành Giao thông vận tải" danh hiệu "Cờ thi đua Chính phủ" thực theo Quy chế Thi đua khen thưởng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Luật thi đua khen thưởng Điều 13 Giải thưởng “Đơn vị dẫn đầu thi đua” Công ty xét tặng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu thi đua” năm lần vào dịp tổng kết năm đơn vị đạt tiêu chuẩn sau: - Là tập thể tiêu biểu lựa chọn số tập thể đạt tiêu chuần danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 11 - Sáng tạo, vượt khó hồn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, lợi nhuận cao; - 100 % cá nhân tập thể hồn thành tốt cơng việc giao, 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; - Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” khơng có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; bị kỷ luật hình thức kéo dài thời hạn nâng lương cách chức trở lên; - Nội đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt quy chế, quy định Công ty pháp luật Nhà nước; Hàng năm tùy theo tình hình thực tế Công ty, cấu giải thưởng công bố, phát động vào đầu năm tổng kết, trao thưởng vào dịp tổng kết cuối năm Điều 14 Giấy khen Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú Giấy khen xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao (trên sở đánh giá số lượng, chất lượng cơng việc tiến độ hồn thành) - Nội đoàn kết, thực tốt quy chế dân chủ sở, tổ chức tốt phong trào thi đua - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tập thể, nghiêm túc thực phòng chống tham nhũng, chống lãng phí thực hành tiết kiệm - Thực đầy đủ chế độ, sách thành viên tập thể Giấy khen xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nghĩa vụ cơng dân; - Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; nội quy, quy chế quan, đơn vị - Thường xun học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng Giấy khen Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen - Thực theo Quy chế Thi đua khen thưởng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Luật thi đua khen thưởng Điều 15 Ngồi hình thức khen thưởng trên, tập thể, cá nhân có hình thức khen thưởng cao tuỳ cấp độ thành tích đạt được, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty họp xem xét đề nghị cấp khen thưởng theo quy định 12 2.4 Ưu nhược điểm quy chế thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 2.4.1 Ưu điểm Công ty đánh giá vai trò, vị trí, tầm quan trọng quy chế thi đua khen thưởng sách nhân Cơng ty nên xây dựng, cập nhật để đảm bảo tính xác, kịp thời cho Pháp luật nội dung quy chế Quy chế xây dựng kỹ, mục điều khoản chia tận, dễ hiểu, giúp người lao động dễ dàng hiểu thực Đối tượng phạm vi điều chỉnh : Công ty liệt kê đầy đủ đối tượng xác định rõ phạm vi tác động quy chế Việc cung cấp đầy đủ thông tin đối tượng phạm vi giúp cá nhân tổ chức biết hiểu rõ trách nhiệm mức độ liên quan với quy chế - Quy chế thi đua khen thưởng ban hành, kèm theo nghị định, thơng tư hướng dẫn, tiêu chí thi đua, danh hiệu thi đua, nội dung phù hợp với luật nhà nước đưa ra, cụ thể hóa làm sở cho việc thực phong trào thi đua, khen thưởng tạo chuyển biến tích cực cho đơn vị thực phong trào năm qua Quy trình tổ chức thi đua khen thưởng : Đã ban hành rõ ràng cách thức áp dụng thực quy chế dựa mục tiêu tổ chức Các hình thức thi đua khen thưởng : Các danh hiệu thi đua việc dựa theo Luật thi đua khen thưởng, cơng ty thêm nhiều hình thức phong phú đa dạng khác, phù hợp với mục tiêu tinh hình sản xuất kinh doanh cơng ty Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch hoạt động thi đua khen thưởng giúp người lao động tin tưởng, nỗ lực để ghi nhận đạt thành tích cao Quy chế nêu rõ quyền, nghĩa vụ cá nhân hay tập thể người lao động công tác thi đua khen thưởng Có nhiều nội dung khen thưởng hay, phù hợp với tâm lí nhu cầu người lao động Danh hiệu thi đua - Các danh hiệu thi đua tiêu chuẩn khen thưởng hình thức, phân cấp khen thưởng phù hợp với đối tượng, phạm vi nguyên tắc quy chế.Hơn danh hiệu mang sắc văn hóa cơng ty, thể tư duy, sáng tạo người xây dựng quy chế 13 Nguyên tắc -Quy chế đảm bảo thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; khơng thiết phải theo trình tự khen thưởng mức thấp khen thưởng mức cao Thành tích đạt điều kiện, hồn cảnh khó khăn có phạm vi ảnh hưởng rộng xem xét đề nghị khen thưởng mức cao hơn; trọng khen thưởng cá nhân, tập thể người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ Khen thưởng - Quy chế đảm bảo thống tính chất, hình thức đối tượng khen thưởng: Hệ thống khen thưởng cán chuyên trách quản lý chặt chẽ hiệu sở hệ thống tiêu chí đánh giá khen thưởng hợp lý, xác; Gắn chặt mức khen thưởng với hiệu thực công việc Về hình thức, Quy chế trình bày với bố cục rõ ràng, chi tiết điều khoản, quy chế có bìa, logo cơng ty phụ lục kèm theo đầy đủ 2.4.2 Nhược điểm Nội dung quy chế Nội dung quy chế thi đua khen thưởng thiếu sót số nội dung như: Chưa có phần giải thích từ ngữ, thẩm quyền định trao tặng - Công tác khen thưởng cấp cao thời gian qua phần lớn dành cho cấp lãnh đạo cán gián tiếp Còn CNLĐ trực tiếp sản xuất khen thưởng hàng năm hạn chế Quy trình xét, thủ tục đề nghị, làm chưa chặt chẽ thiếu tính đồng Còn có quan niệm coi trọng đến giá trị thưởng mà xem nhẹ việc khen Đây hạn chế thiếu sót lớn cán làm cơng tác thi đua khen thưởng sở yếu thiếu Thủ tục hành xét khen thưởng nhiều rắc rối gây tâm lý chán nản, nhân viên, từ khơng khích lệ họ tham gia phong trào thi đua dẫn đến động lực làm việc chưa cao Công ty chưa nói đến số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng ,thời gian đề nghị khen thưởng, từ dẫn đến không rõ ràng cho quy chế công ty, làm cho người thực quy chế người triển khai quy chế không nắm rõ để thực tốt Công ty chưa đưa mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng Cơng ty chưa nêu rõ hình thức khen thưởng cơng ty, cách tính tiền thưởng Công ty chưa nêu rõ hội đồng thi đua khen thưởng gồm quyền hạn trách nhiệm họ 14 Công ty chưa đưa điều lệ tra, kiểm tra vào quy chế Về nội dung, Quy chế TĐKT cơng ty đường sắt Vĩnh Phú thiếu sót, bổ sung hồn thiện Ví dụ chưa có mục: “Các hành vi bị cấm” hành vi mà người làm công tác tổ chức tham gia công tác thi đua khen thưởng khơng phép làm Khi có lỗi hay vi phạm xảy khơng có quy định để soi chiếu xử lý cách nhanh chóng, hợp lý Nguyên nhân thiếu sót quan điểm chủ quan người xây dựng quy chế cho vấn đề không quan trọng không thiết phải đưa vào quy chế Các danh hiệu thi đua tập thể mơ tả có tiêu chuẩn dựa vào Luật thi đua khen thưởng văn quy phạm pháp luật có liên quan Song, danh hiệu thi đua cá nhân, hình thức khen thưởng mang tính chất công ty lại chưa xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá có tính “lượng hóa” để thuận tiện cho việc đánh giá kết công việc để hạn chế tính chủ quan xét thi đua Điều giải thích Cơng ty có nhiều đơn vị, nhà máy, phòng ban trực thuộc mà việc đánh giá lực nhân viên nhằm mục đích khen thưởng lại phụ thuộc vào vị trí việc làm, loại lao động nên khó để xây dựng tất tiêu chí đánh giá Tuy nhiên khơng nên xem nhẹ nhược điểm này, việc tiến hành bình xét thi đua, trao thưởng thơng qua bình bầu dựa tỉ lệ bắt buộc không vượt làm giảm hiệu tạo động lực mà công tác thi đua khen thưởng đem lại.(2) Việc xây dựng tiêu chí đánh giá phục vụ cho công tác TĐKT cần xây dựng kịp thời, đảm bảo công bằng, hiệu Quy chế có đề cập đến song khơng nhiều chưa hiệu cách thức tuyên truyền, vận động người lao động tham gia vào chương trình thi đua Về hình thức, hạn chế tồn quy chế mắc phải số lỗi soạn thảo nhỏ trình xây dựng rà soát trược ban hành Nguyên ngân thiếu tỉ mỉ, chu người làm công tác 15 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Giải pháp hồn thiện pháp luật thi đua Cơng ty đưa hình thức khen thưởng : Nhà quản lý giỏi tiêu biểu (thường niên); Doanh nghiệp Vinh Phu Railway Joint Stock Company tiêu biểu (thường niên); Đơn vị Vinh Phu Railway Joint Stock Company tiêu biểu (thường niên); Người Lao động Vinh Phu Railway Joint Stock Company tiêu biểu; Giấy khen Tổng cơng ty; Huy hiệu Vì nghiệp Vinh Phu Railway Joint Stock Company Mức khen thưởng với danh hiệu thi đua - Đối với cá nhân: Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” tặng Bằng khen, Huy hiệu tiền thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành giao thông đường tải ” tặng giấy chứng nhận, huy hiệu tiền thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” tặng giấy chứng nhận tiền thưởng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” tặng Giấy khen tiền thưởng - Đối với tập thể: Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” tặng Giấy chứng nhận Bộ Giao thông vận tải tiền thưởng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” tặng Giấy chứng nhận Tổng công ty tiền thưởng Danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” tặng Cờ tiền thưởng Danh hiệu “Cờ thi đua ngành giao thông vận tải ” tặng Cờ tiền thưởng Danh hiệu “Cờ truyền thống Tổng công ty” tặng Cờ tiền thưởng Mức khen thưởng Huy chương, Kỷ niệm chương Cá nhân tặng Huy chương loại: Được tặng Bằng khen, Huy chương tiền thưởng 16 Cá nhân tặng Kỷ niệm chương Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương: Được tặng giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương tiền thưởng Cá nhân tặng Huy hiệu nghiệp Vinaconex: Được tặng giấy chứng nhận, Huy hiệu nghiệp Vinaconex tiền thưởng Hồ sơ hình thức khen thưởng Đối với Khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm: a)Tờ trình đề nghị khen thưởng đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng; b) Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng đơn vị quản lý trực tiếp lập, ghi rõ hành động, thành tích, cơng trạng lập để đề nghị khen thưởng; c) Số lượng hồ sơ: 02 (bản chính) Đối với Khen thưởng theo chuyên đề, hồ sơ gồm: a)Tờ trình đề nghị khen thưởng đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng; b) Biên họp Hội đồng Thi đuaKhen thưởng đơn vị; c) Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng ký ghi rõ họ tên có xác nhận Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu); ) Số lượng hồ sơ: 02 (bản chính) Thành phần Hội đồng thi đua, khen thưởng gồm: a) Chủ tịch Hội đồng b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng c)Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty d)Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty: Quyền hạn trách nhiệm hội đồng thi đua khen thưởng Quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Tổng công ty: Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng ký định khen thưởng, hủy khen thưởng, định tài liệu khác thuộc thẩm quyền Hội đồng thi đua khen thưởng; Triệu tập chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng để xem xét vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng thi đua khen thưởng; Trực tiếp trao tặng ủy quyền cho thành viên khác Hội đồng trao tặng hình thức khen thưởng cho cá nhân tổ chức khen thưởng phù hợp với quy định Quy chế này; Quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng không tổ chức 17 họp toàn thể Hội đồng (chịu trách nhiệm trước Hội đồng định mình); Các quyền hạn trách nhiệm khác theo quy định pháp luật quy định Tổng công ty Quyền hạn trách nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Tổng công ty: Được ký định khen thưởng, hủy khen thưởng, định tài liệu khác thuộc thẩm quyền Hội đồng thi đua khen thưởng thời gian Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Tổng công ty vắng mặt ủy quyền; Triệu tập chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng để xem xét vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng thi đua khen thưởng thời gian Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Tổng công ty vắng mặt ủy quyền; Trao tặng hình thức khen thưởng cho cá nhân tổ chức khen thưởng phù hợp với quy định Quy chế thời gian Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Tổng công ty vắng mặt ủy quyền; Quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng khơng tổ chức họp tồn thể Hội đồng thời gian Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Tổng công ty vắng mặt ủy quyền (chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng định mình); Các quyền hạn trách nhiệm khác theo quy định pháp luật quy định Tổng công ty Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty: Đầu mối tiếp nhận xử lý vấn đề có liên quan đến cơng tác thi đua khen thưởng Tổng công ty phù hợp với quy định Quy chế này; Thừa ủy quyền Chủ tịch Hội đồng công bố định khen thưởng Tổng cơng ty kiện có diễn nghi lễ trao tặng hình thức khen thưởng; Thực công việc theo đạo Hội đồng, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng phù hợp với quy định Quy chế Các quyền hạn trách nhiệm khác theo quy định pháp luật quy định Tổng công ty Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cơng ty: Đề xuất hình thức khen thưởng theo quy định Quy chế này; Tham gia đầy đủ phiên họp Hội đồng theo triệu tập người có thẩm quyền; 18 Tham gia đóng góp ý kiến, biểu hình thức khen thưởng, hủy khen thưởng, xử lý khiếu nại tố cáo tổ chức cá nhân có liên quan họp Hội đồng thi đua khen thưởng; Theo dõi, giám sát việc thực quy định quy chế này; Thực công việc theo đạo Hội đồng, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng phù hợp với quy định Quy chế Các quyền hạn trách nhiệm khác theo quy định pháp luật quy định Tổng công ty Công ty nên đưa thêm điều đào tạo bồi dưỡng, tra kiểm tra vào quy chế Đào tạo bồi dưỡng Ban Thi đua - Khen thưởng công ty có trách nhiệm: a) Xây dựng nội dung, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng phạm vi nước; Cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng cấp xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán làm thi đua, khen thưởng Thanh tra, kiểm tra Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu xây dựng kế hoạch tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng theo quy định Tham mưu với Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời bổ sung biện pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng Bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng cấp tham mưu cho Hội đồng thi đua, khen thưởng xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua thực sách pháp luật thi đua, khen thưởng Lãnh đạo cần quan tâm đến việc tập huấn, không ngừng nâng cao lực cho cán làm công tác thi đua khen thưởng nói chung, cán làm cơng tác xây dựng Quy chế TĐKT nói riêng kiến thức Pháp luật lao động, TĐKT, nhân sự, tạo động lực, quan hệ lao động… để họ có sản phẩm đầu ngày hiệu làm tốt cơng tác tham mưu cho lãnh đạo việc phát động phong trào thi đua, bình xét khen thưởng,… Cán làm cơng tác xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng cần tham khảo, cập nhật nhiều quy chế TĐKT tổ chức, doanh nghiệp khác để mở mang trau dồi thêm kiến thức, kỹ giúp xây dựng ngày hồn thiện quy chế cơng ty 19 PHẦN KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, nhìn chủ quan có nhiều thiếu sót tác giả, tiểu luận nêu ưu điểm hạn chế nguyên nhân Quy chế Thi đua khen thưởng Công ty đường sắt Vĩnh Phú, đồng thời đưa số giải pháp nhằm giúp Hội đồng xây dựng quy chế sửa đổi, bổ sung, khơng ngừng hồn thiện quy chế ngày chất lượng đem lại hiệu cao Cơng tác thi đua khen thưởng hoạt động có hiệu giúp tạo động lực cho người lao động, nâng cao suất lao động, nâng tầm vị cơng ty giúp cơng ty phát triển nhiều phương diện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, TS Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực II, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội 2, Brain E Becker – Mark A Huselid (2004), Sổ tay người quản lý – quản lý nhân sự, Nhà xuất thành phổ Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 3, Tổng cơng ty đường sắt Vĩnh Phú 4, Trang link: http://baoquangngai.vn/channel/2025/201508/cong-ty-cp-duongquang-ngai-thi-dua-giup-don-vi-vuot-kho-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh2621665/ 5, Bài giảng “Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng” (2016), Đại học Lao động – xã hội 6, trang http://duongsatvinhphu.com/vi/laws/detail/Quy-che-Thi-dua-Khenthuong-19/ ... khác CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CƠNG ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ 2.1 Tổng quan công ty đường sắt Vĩnh Phú Tên pháp định: Công ty Cổ Phần Đường sắt Vĩnh Phú Tên quốc tế... Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty họp xem xét đề nghị cấp khen thưởng theo quy định 12 2.4 Ưu nhược điểm quy chế thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 2.4.1 Ưu điểm Công ty đánh giá... Quy chế thi đua khen thưởng sau lấy ý kiến Bước 5: Xét duyệt ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Bước 6: Tổ chức thực Quy chế 2.3 Thực trạng tổ chức chương trình thi đua khen thưởng cơng ty đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt vĩnh phú, Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt vĩnh phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay