Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt vĩnh phú

23 35 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:02

Các chính sách nhân sự trong một tổ chức, doanh nghiệp nói chung cũng như chính sách thi đua khen thưởng nói riêng phần nào thể hiện quan điểm của lãnh đạo công ty, văn hóa công ty, góp phần quan trọng trong việc tuyển dụng, tuyển mộ nhân tài cho tổ chức. Quy chế Thi đua khen thưởng là văn bản đảm bảo cho sự hoạt động của công tác thi đua khen thưởng, các chương trình, hoạt động thi đua khen thưởng diễn ra theo những nguyên tắc, mục tiêu nhất định và đem lại hiệu quả cao cho tổ chức.Hiện nay việc xây dựng và ban hành các quy chế thi đua khen thưởng trong các tổ chức là rất quan trọng từ đó làm kích thích động lực người lao động hơn.Tuy nhiên có rất nhiều quy chế còn gặp nhiều bấp cập khi đưa vào thực hiện tại các doanh nghiệp, đó là lý do em chọn đề tài : “Thực Trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt Vĩnh Phú” làm đề tài nghiên cứu. ... khác CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CƠNG ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ 2.1 Tổng quan công ty đường sắt Vĩnh Phú Tên pháp định: Công ty Cổ Phần Đường sắt Vĩnh Phú Tên quốc tế... Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty họp xem xét đề nghị cấp khen thưởng theo quy định 12 2.4 Ưu nhược điểm quy chế thi đua khen thưởng công ty đường sắt Vĩnh Phú 2.4.1 Ưu điểm Công ty đánh giá... Quy chế thi đua khen thưởng sau lấy ý kiến Bước 5: Xét duyệt ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Bước 6: Tổ chức thực Quy chế 2.3 Thực trạng tổ chức chương trình thi đua khen thưởng cơng ty đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt vĩnh phú, Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại công ty đường sắt vĩnh phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay