Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại tổng công ty sông đà

20 64 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:00

LỜI MỞ ĐẦUNhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác Thi đua khen thưởng, Bác Hồ từng nói: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Các chính sách nhân sự trong một tổ chức, doanh nghiệp nói chung cũng như chính sách thi đua khen thưởng nói riêng phần nào thể hiện quan điểm của lãnh đạo công ty, văn hóa công ty, góp phần quan trọng trong việc tuyển dụng, tuyển mộ nhân tài cho tổ chức. Quy chế Thi đua khen thưởng là văn bản đảm bảo cho sự hoạt động của công tác thi đua khen thưởng, các chương trình, hoạt động thi đua khen thưởng diễn ra theo những nguyên tắc, mục tiêu nhất định và đem lại hiệu quả cao cho tổ chức.Đó là những lý do mà em chọn đề tài “Thực trạng Quy chế Thi đua khen thưởng tại Tổng Công ty Sông Đà ” làm đề tài tiểu luận cho học phần“Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng” nhằm có thể áp dụng những kiến thức đã học vào phân tích một quy chế thi đua khen thưởng trên thực tế, đồng thời có thể đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị giúp hoàn thiện hơn Quy chế Thi đua khen thưởng của Tổng Công ty Sông Đà ... trương trình thi đua khen thưởng cho tổ chức để phát triển hoàn thành tốt quy chế thi đua khen thưởng công ty cổ phần Sông Đà Quy chế thi đua khen thưởng tổ chức khác Quy chế thi đua doanh nghiệp... thi đua khen thưởng sau lấy ý kiến Bước 5: Xét duyệt ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Bước 6: Tổ chức thực Quy chế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CƠNG TY 2.1 Tổng. .. dựng quy chế thi đua khen thưởng nhằm áp dụng kiến thức học vào phân tích quy chế thi đua khen thưởng thực tế, đồng thời đưa số giải pháp, khuyến nghị giúp hoàn thi n Quy chế Thi đua khen thưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại tổng công ty sông đà, Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại tổng công ty sông đà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay