Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại tổng công ty sông đà

20 11 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:00

LỜI MỞ ĐẦUNhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác Thi đua khen thưởng, Bác Hồ từng nói: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Các chính sách nhân sự trong một tổ chức, doanh nghiệp nói chung cũng như chính sách thi đua khen thưởng nói riêng phần nào thể hiện quan điểm của lãnh đạo công ty, văn hóa công ty, góp phần quan trọng trong việc tuyển dụng, tuyển mộ nhân tài cho tổ chức. Quy chế Thi đua khen thưởng là văn bản đảm bảo cho sự hoạt động của công tác thi đua khen thưởng, các chương trình, hoạt động thi đua khen thưởng diễn ra theo những nguyên tắc, mục tiêu nhất định và đem lại hiệu quả cao cho tổ chức.Đó là những lý do mà em chọn đề tài “Thực trạng Quy chế Thi đua khen thưởng tại Tổng Công ty Sông Đà ” làm đề tài tiểu luận cho học phần“Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng” nhằm có thể áp dụng những kiến thức đã học vào phân tích một quy chế thi đua khen thưởng trên thực tế, đồng thời có thể đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị giúp hoàn thiện hơn Quy chế Thi đua khen thưởng của Tổng Công ty Sông Đà MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Nhấn mạnh vai trò quan trọng công tác Thi đua khen thưởng, Bác Hồ nói: “Thi đua gieo trồng, khen thưởng thu hoạch” Các sách nhân tổ chức, doanh nghiệp nói chung sách thi đua khen thưởng nói riêng phần thể quan điểm lãnh đạo cơng ty, văn hóa cơng ty, góp phần quan trọng việc tuyển dụng, tuyển mộ nhân tài cho tổ chức Quy chế Thi đua khen thưởng văn đảm bảo cho hoạt động công tác thi đua khen thưởng, chương trình, hoạt động thi đua khen thưởng diễn theo nguyên tắc, mục tiêu định đem lại hiệu cao cho tổ chức Đó lý mà em chọn đề tài “Thực trạng Quy chế Thi đua khen thưởng Tổng Công ty Sông Đà ” làm đề tài tiểu luận cho học phần “Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng” nhằm áp dụng kiến thức học vào phân tích quy chế thi đua khen thưởng thực tế, đồng thời đưa số giải pháp, khuyến nghị giúp hoàn thiện Quy chế Thi đua khen thưởng Tổng Công ty Sông Đà CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm thi đua Ganh đến hết lực làm việc, nhằm nâng cao suất lao động phát triển sản xuất 1.1.2 Khái niệm khen thưởng Khen thưởng việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cơng trạng khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân, tập thể có thành tích xây dựng đem lại lợi ích cho doanh nghiệp 1.1.3 Nguyên tắc thi đua khen thưởng Tự nguyện, tự giác, cơng khai, đảm bảo tinh thần đồn kết, hợp tác phát triển Việc xét tặng danh hiệu thi đua phải vào kết phong trào thi đua Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải đăng ký thi đua; không đăng ký thi đua không xét tặng danh hiệu thi đua Chính xác, cơng khai, cơng bằng, kịp thời Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; khơng thiết phải theo trình tự khen thưởng mức thấp khen thưởng mức cao Thành tích đạt điều kiện, hồn cảnh khó khăn có phạm vi ảnh hưởng rộng xem xét đề nghị khen thưởng mức cao hơn; trọng khen thưởng cá nhân, tập thể người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ 1.1.4 Khái niệm kỷ luật lao động Là qui định việc tuân theo thời gian điều hành sản xuất kinh doanh thể hinh nội quy lao động Nội qui lao động không trái với pháp luật lao động pháp luật khác Doanh nghiệp từ 10 lao động trở lên phải có nội qui lao động văn Đó qui tắc làm việc mà quan hệ lao động, người lao động phải chấp hành nhằm đảm bảo trật tự lao động sản xuất, kỷ luật lao động bao gồm qui định : chấp hành thời làm việc, thời nghỉ ngơi, chấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuất kinh doanh người sử dụng lao động, chấp hành quy trình cơng nghệ, qui định an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ tài sản bí mật cơng nghệ kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm giao, đảm bảo công việc kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Vai trò thi đua- khen thưởng tổ chức Vai trò thi đua: Thi đua khiến nhân viên doanh nghiệp ganh đua với thúc đẩy nhiệm vụ giao hoàn thành tốt Cảnh tranh khiến người lao động ln tìm tòi sáng tạo hoàn thiện phương án kinh doanh thúc đẩy phát triển củadoanhnghiệp Vai trò khen thưởng: Việc khen thưởng xác, kịp thời có tác dụng lớn, động viên cổ vũ người lao động doanh nghiệp cống hiến lực họ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Vai trò kỷ luật lao động: - Thơng qua việc trì kỷ luật lao động, người sử dụng lao động bố trí xếp lao động cách hợp lý để ổn định sản xuất, ổn định đời sống người lao động trật tự xã hội nói chung - Nếu xác định nội dung hợp lý, kỷ luật lao động nhân tố quan trọng để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu - Tuân thủ kỷ luật lao động, người lao động tự rèn luyện để trở thành người công nhân xã hội đại, có tác phong cơng nghiệp, sở để họ đấu tranh với tiêu cực lao động sản xuất - Trật tự, nề nếp doanh nghiệp ý thức tuân thủ kỷ luật người lao động yếu tố để trì quan hệ lao động ổn định, hài hòa Đó điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất lao động, giúp cho người lao động không bị bỡ ngỡ làm việc điều kiện khác biệt 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thi đua khen thưởng Quan điểm lãnh đạo việc xây dựng quy chế Chủ sử dụng lao động người định cuối nội dung cuả quy chế thi đua khen thưởng đơn vị Do quan điểm lạnh đạo vấn đề thi đua khen thưởng ảnh hưởng đến việc xây dựng áp dụng thực quy chế Nội dung quy chế cụ thể, chi tiết thể mức độ quan tâm đến vấn đề thi đua khen thưởng ban lãnh đạo Mục tiêu định hướng phát triển tổ chức Mọi sách, hoạt động cơng ty cần đạt mục tiêu chung tổ chức, nội dung quy chế thi đua khen thưởng Định hướng phát triển tổ chức chiến lược, mục tiêu dài hạn đích để người xây dựng quy chế thi đua khen thưởng lưu ý xây dựng cho phù hợp Quy chế thi đua khen thưởng tổ chức khác Nội dung, hình thức quy chế thi đua khen thưởng tổ chức, doanh nghiệp khác yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng quy chế Nếu quy chế thi đua khen thưởng tổ chức mà xây dựng không đáp ứng điều khoản mà quy chế thi đua khen thưởng quan khác ngành có cacshh thức tổ chức chất lượng chương trình thi đua, cơng đánh giá, phù hợp giá trị phần thưởng quan khác có lợi nhờ điều khoản Từ đó, họ có lợi việc thu hút lao động có trình độ biến thành lợi riêng cho Tuy nhiên, khơng có nghĩa phải có điều khoản họ có Cần có chọn lọc định có cải tiến, sáng tạo cho phù hợp với công ty mang lại hiệu cao 1.4 Quy trình xây dựng quy chế thi đua khen thưởng Bước 1: Công tác chuẩn bị: Thành lập Hội đồng (Ban) xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng Nghiên cứu cứ, quy định hành việc xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng Khảo sát, nghiên cứu Quy chế thi đua khen thưởng đơn vị khác Lập kế hoạch chi tiết hoạt động cần tiến hành Chuẩn bị biểu mẫu cần thiết cho trình xây dựng quy chế thi đua khen thưởng Bước 2: Thu thập thông tin xác định nội dung bạn quy chế thi đua khen thưởng Bước 3: Xây dựng thảo Quy chế thi đua khen thưởng lấy ý kiến dân chủ Bước 4: Hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng sau lấy ý kiến Bước 5: Xét duyệt ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Bước 6: Tổ chức thực Quy chế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY 2.1 Tổng quan công ty Tổng công ty Sông Đà doanh nghiệp nhà nước thành lập từ năm 1961 (Quyết định số 214/TTg ngày 01/6/1961 Phủ Thủ tướng việc thành lập Ban huy Công trường thuỷ điện Thác Bà) Công ty tập trung vào lĩnh vực kinh doanh xây dựng nhà máy điện, sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, cơng trình dân dụng; chế tạo cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA CORPORATION Tên gọi tắt: SONGDA - Viết tắt: SDC Địa trụ sở chính: Tòa nhà Sơng Đà - đường Phạm Hùng - phường Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: (+84).04.3 8541164 Fax: (+84).04.3 8541161 Website: www.songda.vn Email: banbientap@songda.vn Tổng công ty có gần 15.000 cán cơng nhân lành nghề, gần 3000 cán kỹ thuật quản lý tốt nghiệp đại học sau đại học Cán công nhân viên Tổng công ty Sơng Đà ln có gắn kết chặt chẽ với Tổng cơng ty, họ góp phần xây dựng lên tự hào văn hóa Sơng Đà Sơng Đà đặc biệt trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực, tổ chức khóa học, đào tạo hàng năm cho cán công nhân viên Rất nhiều số cử học tập thực tập cơng nghệ kiến thức nước ngồi Sông Đà nhà thầu dẫn đầu Việt Nam thi cơng cơng trình ngầm, cơng trình giao thơng, thực hàng trăm km đường hầm, đặc biệt hầm Hải Vân với phương pháp thi công NATM… Các dự án giao thông khác đường cao tốc Láng Hòa Lạc, đường quốc lộ 1A, đường quốc lộ 10, đường quốc lộ 18, đường Hồ Chí Minh, Hầm đường Hải Vân, Hầm đường Đèo Ngang, hầm đường qua đèo Cả …,thi công đường sắt cao tốc cao thành phố Hà Nội Hồ Chí Minh… Bên cạnh nhiều dự án công nghiệp Tổng công ty thực thành công nhà máy Xi măng Hạ Long, Xi Măng Bút Sơn (1,4 triệu tấn/ năm), Nhà máy giấy Bãi Bằng (55.000 tấn/năm), Nhà máy dệt Minh Phương (55 triệu m/năm) Tổng công ty Sông Đà nhà thầu hầu hết dự án thủy điện Việt Nam, Thủy điện Sơn La (2.400MW) – dự án thủy điện lớn Đông Nam Á, thủy điện Hòa Bình (1.920MW) – dự án nhà máy thủy điện ngầm Việt Nam, thủy điện Lai Châu (1.200MW), Thủy điện Huội Quảng (520MW)… nhà thầu EPC số dự án khác Tuyên Quang (324MW), Sesan (260 MW)… Sông Đà chiếm tới 85% thị phần nước xây dựng thủy điện, trở thành nhà thầu lớn lĩnh vực Việt Nam Tổng công ty Sông Đà mở rộng hoạt động sang Lào với dự án thủy điện Xekaman (322MW) bao gồm thủy điện Xekaman Sanxay, Xekaman (250MW), Xekaman 4, Namthuen… thủy điện Xekaman thủy điện Xekaman vào phát điện thương mại Sơ đồ tổ chức máy công ty 2.2 Thực trạng tổ chức chương trình thi đua khen thưởng tổng công ty Sông Đà 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới trương trình thi đua khen thưởng tổng công ty Sông Đà Quan điểm lãnh đạo việc xây dựng quy chế Trong công ty Sông Đà quan điểm ban lãnh đạo yếu tố quan trọng để định lên trương trình thi đua khen thưởng công ty Ban lãnh đạo công ty ln có động lực có sách mẻ cho việc tổ chức trương trình thi đua khen thưởng cho tổ chức Ban lãnh đạo ln cố gắng tìm hiểu người lao động người lao động có động lực làm việc Ban lãnh đạo cơng ty coi việc đầu tư vào trương trình thi đua khen thưởng việc tăng xuất lao động doanh thu việc tổ chức trương trình thi đua khen thưởng vấn đề quan tâm phát triển mạnh mẽ Mục tiêu định hướng phát triển tổ chức Tổ chức có định hướng riêng, kế hoạch phát triển riêng theo tảng Công ty cổ phần Sông Đà đưa mục tiêu cho phát triển năm kế hoạch Chính kế hoạch hướng sở để tổ chức trương trình thi đua khen thưởng cho tổ chức để phát triển hoàn thành tốt quy chế thi đua khen thưởng công ty cổ phần Sông Đà Quy chế thi đua khen thưởng tổ chức khác Quy chế thi đua doanh nghiệp khách nhân tố ảnh hướng lớn tới quy chế thi đua khen thưởng công ty cổ phần Sông Đà Cùng doanh nghiệp có hoạt động lĩnh vực chung, cổ phần Sơng Đà ln tìm hiểu đưa quy định điều khoản hay cao công ty đối thủ Với sách khen thưởng cơng ty cổ phần Sông Đà đưa quy định điều khoản cao so với doanh nghiệp khác tạo tính cạnh tranh cao cơng việc công tác tuyển dụng giữ chân nhân tài tổ chức Chính quy chế tạo cạnh tranh công tác hoạt động cơng ty 2.2.2 Các trương trình thi đua khen thưởng công ty cổ phần Sông Đà Chương I: Những quy định chung Điều 1: Quy chế khen thưởng quy định đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền trình tự, thủ tục xét khen thưởng Điều 2: Quy chế áp dụng tập thể, đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc lao động sản xuất, góp phần thực thắng lợi mục tiêu trị, kinh tế, xã hội Cơng ty đề Điều 3: Nguyên tắc khen thưởng: 3.1 Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời 3.2 Bảo đảm thống tính chất, hình thức đối tượng khen thưởng 3.3 Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất Chương II: Đối tượng, danh hiệu thi đua tiêu chuẩn khen thưởng Điều 4: Đối tượng khen thưởng: - Tất CBCNV, Xí nghiệp, Chi nhánh , trực thuộc, Công ty cổ phần, công ty liên doanh, tập thể Cơng ty có thành tích suất sắc năm, đạt tiêu chuẩn khen thưởng quy định xét thưởng Điều 5: Danh hiệu thi đua: Danh hiệu thi đua gồm: - Danh hiệu thi đua đơn vị, tập thể - Danh hiệu thi đua cá nhân Điều 6: Tiêu chuẩn danh hiệu khen thưởng cấp Công ty khen thưởng: 6.1 - Đơn vị đạt danh hiệu suất sắc toàn diện: - Các tiêu doanh thu, giá trị sản lượng đơn vị phải đạt vượt so với kế hoạch năm - Lợi nhuận thực = 100% so với kế hoạch năm - Thu nhập b/q đầu người làm hàng tháng đạt vượt kế hoạch năm - Tập thể đơn vị đồn kêt, ổn định, khơng để khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp - Khơng có vụ việc tham nhũng lãng phí xảy đơn vị - Công tác Đảng, hoạt động Cơng đồn, Đồn niên đạt tiêu chuẩn đơn vị trở lên 6.2 - Đơn vị đạt danh hiệu suất sắc mặt: - Đơn vị đạt lợi nhuận cao - Đơn vị phát triển thị trường doanh thu cao 10 - Đơn vị trì tốt phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, đào tạo bồi dưỡng kèm cặp tay nghề cho công nhân - Đơn vị tổ chức nhiều phong trào thi đua có hiệu 6.3 - Danh hiệu - Tập thể lao động xuất sắc - xếp tặng cho tập thể (cửa hàng, phòng, ban, tổ cơng tác) đạt tiêu chuẩn sau: - Sáng tạo vượt khó, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chuyên mơn giao năm - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu - Có 90% cá nhân tập thể hoàn thành nhiệm vụ giao có 70% cá nhân đạt danh hiệu ‘Lao động Tiên tiến’ - Có cá nhân đạt danh hiệu ‘Chiến sĩ Thi đua’ - Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên - Trong năm không để xảy vụ tai nạn trầm trọng - Nội đoàn kết, gương mẫu, chấp hành chủ trương sách Đản, quy định, nội quy đơn vị - Thực tốt điều khoản cam kết thoả ước lao động tập thể - Khơng có vụ việc tham nhũng lãng phí xảy đơn vị 6.4 Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất chun mơn giao - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu - Có 50% cá nhân tập thể đạt danh hiệu ‘Lao động tiên tiến’ - Khơng có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên - Nội đoàn kết, gương mẫu, chấp hành chủ trương, sách Đảng, Nhà nước quy định, nội quy đơn vị 6.5 Xét tặng danh hiệu Giám đốc Xí nghiệp giỏi: a) Đối tượng xét chọn: - Giám đốc Xí nghiệp, Giám đốc Chi nhánh b) Tiêu chuẩn xét công nhận: - Trực tiếp quản lý đơn vị có từ 30 cơng nhân trở lên Thu nhập bình quân người/tháng từ 1.200.000đ, đạt vượt mức kế hoạch năm không 1,2 triệu đồng 11 - Các tiêu doanh thu, giá trị sản xuất doanh nghiệp phải vượt kế hoạch năm phải đạt mức tăng trưởng chung Công ty - Dự kiến mức lợi nhuận: Có mức lợi nhuận = kế hoạch - Hồn thành nghĩa vụ trích nộp chế độ ngân sách Nhà nước, thực tốt chế độ BHXH, BHYT người lao động - Tập thể đồn kết, ổn định, khơng có đơn thư khiếu nại, tổ cáo kéo dài vượt cấp - Đơn vị chấp hành sách pháp luật quản lý kinh tế, không để xảy tình trạng tham nhũng lãng phí - Các tổ chức Đảng bộ, Chi bộ, Cơng đồn, Đồn Thanh niên phải đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm - Bản thân gia đình hồn thành tốt sách pháp luật, quy định Nhà nước đơn vị 6.6 Xét tặng danh hiệu Cán quản lý giỏi: a) Đối tượng xét chọn: - Các thành viên HĐQT Cơng ty, Tổng giám đốc Cơng ty, Phó TGĐ Cơng ty - Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp - Trưởng, Phó phòng chức Cơng ty cấp tương đương tổ chức đoàn thể - Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần, Xí nghiệp, Chi nhánh b) Tiêu chuẩn xét công nhận: b.1 - Đối với cán quản lý thuộc cấp Công ty: - Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ chun mơn giao năm - Có ý thức trách nhiệm cao trước cơng việc tập thể - Có cơng sức đóng góp xứng đáng vào thành tích chung đơn vị - Có sáng kiến giải pháp, biện pháp mang lại hiệu kinh tế cao cho đơn vị, cho Công ty - Tập thể cá nhân phụ trách đoàn kết, ổn định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao - Bản thân gia đình hồn thành tốt sách pháp luật, quy định Nhà nước đơn vị 12 - Có đạo đức lối sống lành mạnh 6.7 Danh hiệu Lao động giỏi: a) Đối tượng: Là cán công nhân viên bao gồm: Chuyên viên kỹ thuật, nghiệp vụ, cơng nhân kỹ thuật có thành tích xuât sắc lao động, sản xuất công tác c) Tiêu chuẩn xét công nhận: - Giỏi chuyên mơn, nghiệp vu, giỏi tay nghề, hồn thành vượt mức nhiệm vụ giao, đạt xuất, chất lượng tốt, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng kỹ thuật vào công tác sản xuất - Tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, trị, văn hố, kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề - Chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định, nội quy quan, đơn vị, có tinh thần tự lực cánh sinh, đồn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào đoàn thể, phong trào thi đua đơn vị 6.8 Danh hiệu Lao động tiên tiến: a) Đối tượng: cán bộ, công nhân viên chức Cơng ty có thành tích lao động SX, kinh doanh, cơng tác c) Tiêu chuẩn: - Hồn thành tốt nhiệm vụ giao, đạt xuất chất lượng cao - Chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, Pháp luật Nhà nước có tinh thần tự lực, tự cường, đồn kết tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua - Tích cực học tập trị, văn hố, chun mơn, nghiệp vụ - Có đạo đức lối sống lành mạnh Điều 7: Tiêu chuẩn danh hiệu khen thưởng cấp Tổng công ty thực theo Quy chế khen thưởng danh hiệu thi đua hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 530 TCT/HĐQT ngày 27/9/2004 HĐQT Tổng công ry Điều 8: Tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp sở, Chiến sỹ thi đua cấp ngành, Chiến sỹ thi đua toàn quốc tiêu chuẩn xét tặng Huân, Huy chương, danh hiệu Vinh dự Nhà nước thực theo Luật khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội Nước CHXHCN Việt nam 13 Chương III: Hình thức phân cấp khen thưởng Điều 9: Hình thức khen thưởng: 9.1 Tặng giấy khen Hội đồng quản trị Công ty kèm theo vật cho đơn vị trực thuộc đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm (xếp thứ tự nhất, nhì, ba, Điều 6, mục 6.1) 9.2 Tặng giấy khen TGĐ Công ty kèm theo vật cho đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc mặt năm (theo tiêu chuẩn Điều 6, mục 6.2, 6.3, 6.4) 9.3 Tặng giấy khen HĐQT Công ty kèm theo vật cho cá nhân đạt danh hiệu Điều 6, mục 6.5, 6.6 Tặng giấy khen Tổng giám đốc Công ty kèm theo vật cho cá nhân đạt danh hiệu Điều 6, mục 6.7 Điều 10: Mức khen thưởng danh hiệu hàng năm Hội đồng quản trị Công ty định vào kết hoạt động SXKD năm không vượt mức quy định sau: - Đơn vị đạt danh hiệu: xuất sắc toàn diện: - Đơn vị đạt danh hiệu: xuắt sắc mặt: = 2.000.000 đồng = 1.000.000 đồng - Tập thể đạt danh hiệu ‘Tập thể lao động xuất sắc’: = 1.000.000 đồng - Tập thể đạt danh hiệu ‘Tập thể lao động tiên tiến’: = 800.000 đồng - Cá nhân đạt danh hiệu ‘Giám đốc doanh nghiệp giỏi’: = 1.000.000 đồng - Cá nhân đạt danh hiệu ‘Cán quản lý giỏi’: = 1.000.000 đồng - Cá nhân đạt danh hiệu ‘Lao động giỏi’: = 800.000 đồng - Cá nhân đạt danh hiệu ‘Lao động tiên tiến’: = 300.000 đồng Điều 11: Phân cấp khen thưởng: 11.1 - Đối vơí đơn vị trực thuộc: - Hàng năm, vào mức độ hồn thành nhiệm vụ, thành tích đạt tập thể, cá nhân đơn vị để xem xét, đề nghị Công ty xét khen thưởng (theo luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Quy chế khen thưởng Công ty) 11.2 - Đối với Công ty: - Hàng năm, vào đề nghị đơn vị trực thuộc làm sở để Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty xét trình lãnh đạo Cơng ty khen thưởng cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc lao động, sản xuất - Trường hợp xét thấy tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tồn diện Cơng ty tiến hành xét duyệt đề nghị lên cấp xét khen thưởng Điều 12: Quy định thời gian xét khen thưởng: - Công ty tiến hành xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc lao động, sản xuất năm vào đợt tổng kết cuối năm - Công ty xét khen thưởng cho tập thể cá nhân theo phong trào thi đua phát động vào dịp sơ kết, tổngkết phong trào Điều 13: Hồ sơ đề nghị khen thưởng: - Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho tập thể đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện xuất sắc mặt gồm 01 báo cáo thành tích, tờ trình Giám đốc đơn vị (có nhận xét Chi uỷ, Cơng đồn, Đồn niên)/ - Hồ sơ đề nghị Cơng ty xét tặng danh hiệu ‘Giám đốc Xí nghiệp giỏi’, ‘Cán quản lý giỏi’, ‘Lao động giỏi’ gồm báo cáo thành tích tập thể, cá nhân tờ trình Giám đốc đơn vị (có nhận xét Chi uỷ, Cơng đồn, Đồn Thanh niên) - Hồ sơ đề nghị khen thưởng hàng năm đơn vị gửi Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty trước ngày 20/12 Điều 14: Nguồn quỹ khen thưởng: - Việc khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích suất sắc SXKD, lao động công tác phải đảm bảo nguyên tắc: Cấp Quyết định khen thưởng sử dụng quỹ khen thưởng cấp Điều 15: Tổ chức thực hiện: - Quy chế hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành Trong trình tổ chức thực có điểm chưa phù hợp đơn vị phản ảnh Công ty để HĐQT Công ty xem xét bổ sung sửa đổi./ 2.3 Ưu nhược điểm quy chế thi đua khen thưởng 2.3.1 Ưu điểm Các chương quy chế rõ ràng, quy định phân chia đúng, điwa số cụ mang tính định lượng, tránh tình trạng công thiên vị công ty cổ phần Sông Đà Về nội dung, quy chế đảm bảo đầy đủ phần, mục mà Quy chế Thi đua khen thưởng cần có Hơn nữa, so với nhiều Quy 15 chế TĐKT khác, Quy chế TĐKT Tổng Công ty Cổ phần Sơng Đà thể ý tưởng, sáng tạo Hội đồng xây dựng quy chế Quy chế đảm bảo nội dung thể màu sắc riêng, quan điểm khác biệt lãnh đạo công ty Công tác TĐKT so với doanh nghiệp, tổ chức khác Điều đồng nghĩa với việc Bản Quy chế xây dựng dựa tảng có sẵn mang theo tư người xây dựng, thể văn hóa riêng doanh nghiệp, khơng bị theo lối mòn hay vấp phải tình trạng chép quy chế TĐKT tổ chức, doanh nghiệp khác Về đối tượng khen thưởng, khắc phục nhược điểm thường thấy tổ chức, doanh nghiệp khác chủ yếu tập trung vào cán lãnh đạo, quản lý, công ty ý đến khen thưởng cho người lao động trực tiếp, người thợ, công nhân trực tiếp sử dụng đôi tay để sản xuất Lãnh đạo công ty cho họ mang đến cho doanh nghiệp ý tưởng, sáng kiến sản phẩm, quy trình sản xuất cách thực tế khách quan 2.3.2 Nhược điểm Các danh hiệu thi đua tập thể mơ tả có tiêu chuẩn dựa vào Luật thi đua khen thưởng văn quy phạm pháp luật có liên quan Song, danh hiệu thi đua cá nhân, hình thức khen thưởng mang tính chất cơng ty lại chưa xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá có tính “lượng hóa” để thuận tiện cho việc đánh giá kết cơng việc để hạn chế tính chủ quan xét Điều giải thích Cơng ty có nhiều đơn vị, nhà máy, phòng ban trực thuộc mà việc đánh giá lực nhân viên nhằm mục đích khen thưởng lại phụ thuộc vào vị trí việc làm, loại lao động nên khó để xây dựng tất tiêu chí đánh giá Tuy nhiên không nên xem nhẹ nhược điểm này, việc tiến hành bình xét thi đua, trao thưởng thơng qua bình bầu dựa tỉ lệ bắt buộc không vượt làm giảm hiệu tạo động lực mà công tác thi đua khen thưởng đem lại.(2) Việc xây dựng tiêu chí đánh giá phục vụ cho công tác TĐKT cần xây dựng kịp thời, đảm bảo công bằng, hiệu 16 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Cần nâng cao mức quy định thi đua để đạt kết cao Cần bắt buộc thành viên thi đua Cho thành viên tổ chức tự có đánh giá than trước đưa chấm điểm thi đua Cần kiểm tra theo dõi kỹ thành viên có đăng ký thi đua để tránh gian lận Tăng mức thưởng Thưởng đột xuất thưởng nóng cần thưởng nhiều Nêu tên tổ chức thành viên thưởng năm bảng thông báo công ty Tùy theo mức độ vi phạm mà hạ bậc lương cấp bậc người cố ý làm giả làm sai để nhận khen thưởng Nếu vi phạm liên quan tới nhà nước cho thơi việc người vi phạm cố gắng kiểm tra kỹ xét duyệt khen thưởng để tránh tình trạng khen thưởng sai đối tượng Cán làm công tác xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng cần tham khảo, cập nhật nhiều quy chế TĐKT tổ chức, doanh nghiệp khác để mở mang trau dồi thêm kiến thức, kỹ giúp xây dựng ngày hoàn thiện quy chế công ty Không với ban lãnh đạo, cán làm công tác xây dựng quy chế TĐKT mà với cá nhân người lao động, thơng qua Cơng đồn, cần có quan tâm mực đến ý nghĩa công tác thi đua khen thưởng để có đóng góp, khuyến nghị xây dựng quy chế, vừa đảm bảo quyền lợi thân, vừa đóng góp vào phát triển công ty nhiều phương diện Bổ sung thêm số cách thức tuyên truyền, vận động người lao động hiểu ý nghĩa tham gia tích cực vào chương trình thi đua cơng ty phát động Hoạt động biểu hình thức đơn giản giao tiêu cho cá nhân, phận, treo hiệu, truyền miệng hay thông qua website… để đảm bảo hiệu thực lại điều khó 17 PHẦN KẾT LUẬN Vấn đề thi đua khen thưởng kỷ luật công ty vấn đề quan trọng, định nỗ lực thành viên công ty nhằm mang lại lợi ích doanh thu cao cho cơng ty Đồng thời thước đo lực người công ty, để cấp lựa chọn người phù hợp vị trí bên Để đạt số thi đua xác việc cần làm trung thức, khơng gian lận thi đua, phải kiểm tra kỹ chi tiết báo cáo trước xét duyệt thi đua để khen thưởng người phạt lỗi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang: http://www.songda.vn/web/guest/gioi-thieu-tong-quan Trang: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh2518-QD-BKHCN-Quy-che-Thi-dua-Khen-thuong-Bo-Khoa-hoc-Cong-nghe292382.aspx 3.Trang:http://sokehoachvadautu.sonla.gov.vn/index.php? module=tinhoatdong&act=view&id=519&cat=107 Trang: http://hcma4.vn/tdktchitiet.php?idTDKT=13 5.Trang:http://thanhhoasongda.com.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=184:kt&catid=34:newest&Itemid=73 PHỤ LỤC ... trương trình thi đua khen thưởng cho tổ chức để phát triển hoàn thành tốt quy chế thi đua khen thưởng công ty cổ phần Sông Đà Quy chế thi đua khen thưởng tổ chức khác Quy chế thi đua doanh nghiệp... thi đua khen thưởng sau lấy ý kiến Bước 5: Xét duyệt ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Bước 6: Tổ chức thực Quy chế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CƠNG TY 2.1 Tổng. .. dựng quy chế thi đua khen thưởng nhằm áp dụng kiến thức học vào phân tích quy chế thi đua khen thưởng thực tế, đồng thời đưa số giải pháp, khuyến nghị giúp hoàn thi n Quy chế Thi đua khen thưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại tổng công ty sông đà, Thực trạng quy chế thi đua khen thưởng tại tổng công ty sông đà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay