thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên giai đoạn 2013 – 2015

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:58

LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tài.Bảo hiểm xã hội không những là một loại hình bảo hiểm mà nó còn là một cơ chế bảo vệ người lao động trong trường hợp người lao động bị mất hoặc giảm thu nhập tạm thời hay vĩnh viễn do mất khả năng lao động. Bảo hiểm xã hội là một chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Trước điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển cùng với đó là sự phát triển của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nước ta đã xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động trên 40 năm nay và đã đạt được nhứng kết quả to lớn trong việc làm ổn định đời sống của của hàng chục triệu người lao động và gia đình họ trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Với các kết quả đó chính sách bảo hiểm xã hội đã góp phần tích cực động viên cán bộ công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và người lao động tham gia chiến đấu, lao động sản xuất trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội.Với số lượng lớn đối tượng hưởng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước và số lượng hồ sơ còn tồn đọng qua các năm trước cần được giải quyết kịp thời, thuận tiện và đảm bảo đúng chế độ. Để làm được điều đó cơ quan Bảo hiểm xã hội cần phải quản lý tốt hồ sơ hưởng cho các đối tượng tham gia BHXH. Chính vì lý do trên nên em đã chon đề tài “ thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 – 2015” làm đề tài tiểu luận môn Quản lý hồ sơ của mình.2. Mục đích nghiên cứu.Mục đích nghiên cứu của đề tài này là làm rõ hơn vai trò quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cấp huyện, đánh giá công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH giai đoạn 2013 2015 để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại BHXH huyệnMỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về các vấn đề quản lý hồ sơ hưởng BHXH giữa cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên và đối tượng hưởng BHXH.Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.4. Phương pháp nghiên cứu.Sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hơn.5. Nội dung nghiên cứu.Ngoài lời mở đầu và kết luận, bố cục bài tiểu luận của em gồm 3 chương: Chương I: Khái quát chung về công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH.Chương II: Thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan BHCH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 – 2015.Chương III: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.Để hoàn thành bài tiểu luận này, ngoài những kiến thức được học trên lớp em còn nhận được sự chỉ bảo, hướn dẫn nhiệt tình của cô giáo Trịnh Khánh Chi và các thầy cô trong khoa Bảo hiểm trường Đại học Lao động – Xã hội.Do kiến thức bản thân còn hạn chế, nguồn tài liệu tham khảo chưa phong phú nên em không tránh khỏi những sai sót. Kính mong thầu cô góp ý để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn. Em xin trân trọng cảm ơn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH BHYT NLĐ NSDLĐ TGĐ TNLĐ BNN UBND CNTT DN Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Người lao động Người sử dụng lao động Tổng giám đốc Tai nạn lao động Bệnh nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Công nghệ thông tin Doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG LỜI NÓI ĐẦU chọn đề tài Bảo hiểm xã hội khơng loại hình bảo hiểm mà chế bảo vệ người lao động trường hợp người lao động bị giảm thu nhập tạm thời hay vĩnh viễn khả lao động Bảo hiểm xã hội sách quan trọng hệ thống an sinh xã hội đất nước Trước điều kiện kinh tế Việt Nam ngày phát triển với phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nước ta xây dựng thực sách bảo hiểm xã hội cho người lao động 40 năm đạt nhứng kết to lớn việc làm ổn định đời sống của hàng chục triệu người lao động gia đình họ trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất Với kết sách bảo hiểm xã hội góp phần tích cực động viên cán công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang người lao động tham gia chiến đấu, lao động sản xuất nghiệp bảo vệ phát triển kinh tế- xã hội Với số lượng lớn đối tượng hưởng ngày tăng, năm sau cao năm trước số lượng hồ tồn đọng qua năm trước cần giải kịp thời, thuận tiện đảm bảo chế độ Để làm điều quan Bảo hiểm xã hội cần phải quản tốt hồ hưởng cho đối tượng tham gia BHXH Chính nên em chon đề tàithực trạng quản hồ hưởng BHXH quan bảo hiểm huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 2015” làm đề tài tiểu luận môn Quản hồ Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ vai trò quản hồ hưởng BHXH cấp huyện, đánh giá công tác quản hồ hưởng BHXH giai đoạn 2013- 2015 để từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản hồ hưởng BHXH BHXH huyệnMỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu vấn đề quản hồ hưởng BHXH quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên đối tượng hưởng BHXH Đối tượng nghiên cứu: công tác quản hồ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá công tác quản hồ hưởng BHXH quan BHXH huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác Nội dung nghiên cứu Ngồi lời mở đầu kết luận, bố cục tiểu luận em gồm chương: Chương I: Khái quát chung công tác quản hồ hưởng BHXH Chương II: Thực trạng quản hồ hưởng BHXH quan BHCH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 2015 Chương III: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản hồ hưởng BHXH quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Để hoàn thành tiểu luận này, kiến thức học lớp em nhận bảo, hướn dẫn nhiệt tình giáo Trịnh Khánh Chi thầy khoa Bảo hiểm trường Đại học Lao động Xã hội Do kiến thức thân hạn chế, nguồn tài liệu tham khảo chưa phong phú nên em khơng tránh khỏi sai sót Kính mong thầu góp ý để tiểu luận em hồn thiện Em xin trân trọng cảm ơn ! CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN HỒ HƯỞNG BHXH - - - - 1.1 Một số khái niệm BHXH bảo đảm bù đắp phần thay thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động chết…trên sở đóng góp quỹ BHXH Nhà nước tổ chức thực sử dụng quỹ nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động an toàn xã hội Hồ tập tài liệu, giấy tờ liên quan với việc, vấn đề hay người, hình thành trình hoạt động quan, tổ chức xã hội hay nhân Hồ BHXH văn bản, tài liệu, xác nhận kê khai liên quân đến q trình làm việc đóng BHXH NLĐ để làm thực chế độ BHXH NLĐ theo quy định pháp luật Hồ BHXH lập theo trình tự, thủ tục đủ pháp theo quy định cụ với loại chế độ BHXH Hồ BHXH bao gồm hồ tham gia BHXH hồ hưởng BHXH Hồ hưởng BHXH tổng hợp trình mức độ tham gia BHXH NLĐ, đóng góp NSDLĐ sở tài liệu gốc lịch, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sổ BHXH để quan chức làm lập xác định quyền lợi, chế độ BHXH NLĐ 1.2 Tính đặc thù hồ hưởng Như biết,hồ BHXH chia làm loại chính,đó hồ tham gia BHXH hồ hưởng chế độ BHXH.Trong đó,ngồi đặc tính chung hồ tài liệu lưu trữ, hồ hưởng BHXH tính chất riêng biệt,cụ thể đặc thù riêng sau: - Hồ hưởng BHXH hình thành phát sinh đối tượng hưởng BHXH - Hồ hưởng BHXH quan thẩm quyền xác lập sở pháp để thực chế độ BHXH 1.3.Cách phân loại hồ hưởng - Phân loại theo thời gian hồ hưởng BHXH chia thành loại hồ sơ: • Hồ hưởng chế độ thường xuyên (hàng tháng) Hồ hưởng chế độ lần + Hồ hưởng chế độ BHXH thường xuyên (hàng tháng) hồ đối tượng hàng tháng lĩnh lương hưu trợ cấp BHXH Mức lương hưu trợ cấp hàng tháng NLĐ pháp luật quy định theo mức độ tham gia BHXH người Hồ hưởng BHXH thường xun loại sau: hưu trí, sức lao động, TNLĐ, tử tuất, trợ cấp cho cán xã, phường + Hồ hưởng chế độ lần hồ đối tượng lĩnh trợ cấp lần, mức trợ cấp pháp luật quy định gồm hồ hưởng chế độ ngắn hạn: ốm đau,thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 1.4 Vai trò yêu cầu quản hồ Vai trò quản hồ Trước hết hồ hưởng BHXH sở pháp để thực chế độ BHXH - Hồ BHXH sở pháp để giải tranh chấp BHXH (khiếu nại, tố cáo) - Không thể không nhắc đến vai trò hồ BHXH sở quan trọng để điều chỉnh trợ cấp BHXH, lương hưu cho đối tượng hưởng BHXH thời kỳ * Yêu cầu quản hồ + Đơn giản, dễ hiểu, dễ thực + Được lập trình tự, thủ tục, thẩm quyền + Hồ hưởng BHXH NLĐ NSDLĐ lập theo quy định Luật BHXH chế độ hưởng, gửi cho quan BHXH nơi quản lýđơn vị SDLĐ tham gia quan trách nhiệm nhận hồ đơn vị SDLĐ gửi đến đồng thời mẫu biểu hồ ghi chép thực theo quy định hướng dẫn tổ chức BHXH + Hồ giải BHXH phải đủ số lượng, nội dung, quy cách, chủng loại, quy định cụ thể cho loại chế độ BHXH +Đủ pháp theo quy định loại chế độ BHXH.Hồ hưởng BHXH để giải chế độ hưởng cho NLĐ, đòi hỏi hưởng phải hợp lệ hợp pháp Đảm bảo tính trung thực khách quan… +NLĐ, NSDLĐ, tổ chức liên quan đến việc lập hồ phải ghi đầy đủ, xác, chịu trách nhiệ trước pháp luật nội dung kê khai 1.5 Hồ hưởng BHXH * Hồ hưởng chế độ ốm đau: - Bản giấy viện người lao động người lao động điều trị nội trú Trường hợp người lao động người lao động điều trị ngoại trú phải giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội - Trường hợp người lao động người lao động khám bệnh, chữa bệnh nước ngồi hồ quy định thay dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh nước cấp - Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau người sử dụng lao động lập * Hồ hưởng chế độ thai sản - Hồ hưởng chế độ thai sản lao động nữ sinh bao gồm: a) Bản giấy khai sinh giấy chứng sinh con; b) Bản giấy chứng tử trường hợp chết, giấy chứng tử mẹ trường hợp sau sinh mà mẹ chết; c) Giấy xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh thẩm quyền tình trạng người mẹ sau sinh mà khơng đủ sức khỏe để chăm sóc con; d) Trích hồ bệnh án giấy viện người mẹ trường hợp chết sau sinh mà chưa cấp giấy chứng sinh; đ) Giấy xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh thẩm quyền việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai trường hợp quy định khoản Điều 31 Luật BHXH - Trường hợp lao động nữ khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu phá thai bệnh lý, người lao động thực biện pháp tránh thai theo quy định khoản Điều 37 Luật BHXH phải giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trường hợp điều trị ngoại trú, giấy viện trường hợp điều trị nội trú - Trường hợp người lao động nhận nuôi nuôi 06 tháng tuổi phải giấy chứng nhận ni ni - Trường hợp lao động nam nghỉ việc vợ sinh phải giấy chứng sinh giấy khai sinh giấy xác nhận sở y tế trường hợp sinh phải phẫu thuật, sinh 32 tuần tuổi - Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người sử dụng lao động lập * Hồ hưởng chế độ tai nạn lao động - Sổ bảo hiểm xã hội - Biên điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông xác định tai nạn lao động phải thêm biên tai nạn giao thơng biên khám nghiệm trường đồ trường vụ tai nạn giao thông - Giấy viện sau điều trị tai nạn lao động - Biên giám định mức suy giảm khả lao động Hội đồng giám định y khoa - Văn đề nghị giải chế độ tai nạn lao động * Hồ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp - Sổ bảo hiểm xã hội - Biên đo đạc mơi trường yếu tố độc hại, trường hợp biên xác định cho nhiều người hồ người lao động trích - Giấy viện sau điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp khơng điều trị bệnh viện phải giấy khám bệnh nghề nghiệp - Biên giám định mức suy giảm khả lao động Hội đồng giám định y khoa - Văn đề nghị giải chế độ bệnh nghề nghiệp * Hồ hưởng lương hưu - Hồ hưởng lương hưu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: a) Sổ bảo hiểm xã hội; b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí văn chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí; c) Biên giám định mức suy giảm khả lao động Hội đồng giám định y khoa người nghỉ hưu theo quy định Luật BHXH giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS tai nạn rủi ro nghề nghiệp - Hồ hưởng lương hưu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm người chấp hành hình phạt tù bao gồm: a) Sổ bảo hiểm xã hội; b) Đơn đề nghị hưởng lương hưu; c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải chế độ hưu trí nhận lương hưu người chấp hành hình phạt tù; d) Văn quan nhà nước thẩm quyền việc trở nước định cư hợp pháp đối vớitrường hợp xuất cảnh trái phép; 10 Lưu trữ hồ hưởng BHXH: việc bảo quản, giữ gìn quản hồ theo quy dịnh, đảm bảo tính khoa học để thuận tiện cho khai thác cần thiết đảm bảo cho hồ không bị hỏng thời gian dài Công việc quan BHXH chịu trách nhiệm thực Mục đích lưu trữ hồ hưởng BHXH thức để giải chế độ thay đổi điều chỉnh sách, thực giải khiếu nại tố cáo hưởng BHXH CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN HỒ HƯỞNG BHXH TẠI HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013- 2015 A Giới thiệu chung huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên 2.1.1 khái quát chung huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Huyện Mỹ Hào huyện đồng Bắc Bộ, phía bắc giáp huyện Văn Lâm, phía tây giáp huyện Yên Mỹ, phía nam giáp huyện Ân Thi, tỉnh Hưng n Phía đơng giáp huyện tỉnh Hải Dương là: Cẩm Giàng (ở phía đơng bắc) huyện Bình Giang (ở phía đơng nam) Sơng Kẻ Sặt nằm ranh giới huyện với huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương Ngồi địa bàn huyện sông Bần, sông Bắc Hưng Hải, sông Cẩm Xá chảy qua Diện tích tự nhiên huyện Mỹ Hào 79,1 km² 2.1.2 Giới thiệu BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên BHXH huyện Mỹ Hào tiền thân BHXH huyện Mỹ Văn thành lập tháng 10/1995 Căn theo định số 1995/ 2000/QĐ TCCB Tổng giám đốc BHXH Việt Nam., từ tháng 01/2000 BHXH huyện Mỹ Văn chia tách thành BHXH huyện Mỹ Hào BHXH huyện Yên Mỹ Hiện BHXH huyện gồm 13 cán cơng chức, 11 người trình độ đại học người trình độ cao đẳng, 12 đảng viên Đội ngũ cán công chức, viên chức phát huy truyền thống đoàn kết thống giúp đỡ 13 tiến chủ động sáng tạo công việc tâm huyết với ngành phẩm chất đạo đức sáng, tác phong làm việc thái độ phục vụ đối tượng mực, góp phần hiệu vào thực nhiệm vụ trị ngành Liên tục mười năm qua, BHXH huyện ln hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch mà ngành BHXH UBND tỉnh giao, năm sau cao năm trước đảm bảo ổn định phát triển bền vững Với thành tích nêu BHXH huyện Mỹ Hào liên tục TGĐ BHXH Việt Nam, chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào trao tặng khen 2.1.3 chức nhiệm vụ BHXH huyện Mỹ Hào Theo quy định định số 1620/2002/QĐ BHXH TCCB ngày 17/12/2002 TGĐ BHXH Việt Nam BHXH huyện nói chung BHXH Mỹ Hào nói riêng chức nhiệm vụ: - Về chức năng, BHXH huyện Mỹ Hào quan quan trực thuộc BHXH tỉnh Hưng yên nằm hệ thống tổ chức BHXH Việt Nam chức giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực chế độ sách BHXH, BHYT địa bàn huyện, chịu quản trực tiếp Giám đốc BHXH tỉnh chịu quản hành địa bàn lãnh thổ UBND huyện Mỹ Hào - Về nhiệm vụ, BHXH huyện Mỹ Hào nhiệm vụ sau: + xây dựng chương trình, kế hoạch năm trình giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt tổ chức thực + Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia BHXH, đôn đốc theo dõi việc thu nộp BHXH, BHYT cúa đơn vị địa bàn huyện trực thu BHXH theo phân cấp BHXH tỉnh BHXH Việt Nam + tiếp nhận hồ sơ, danh sách, kinh phí, giải chế độ BHXH, BHYT, tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng chế độ BHXH BHXH tỉnh chuyển đến theo phân cấp Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng giảm đối tượng hưởng chế độ trình chi trả 14 + Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo chế độ sách BHXH để giải theo thẩm quyền báo cáo với BHXH tỉnh để xem xét giải + Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng tham gia theo phân cấp + Tổ chức thực chương trình kế hoạch cải cách theo đạo BHXH tỉnh tiếp nhận trả kết giải theo chế cửa + Tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm quản mạng lưới đại chi trả BHXH cấp xã, cấp thị trấn 2.1.4 Hệ thống tổ chức máy hoạt động BHXH huyện Mỹ Hào Cùng với phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng BHXH huyện Mỹ Hào, BHXH huyện Mỹ Hào quan HCSN khác tiến hành củng cố máy hoạt động cho đảm bảo đủ lực thực nhiệm vụ giao phó Tồn đơn vị 13 đồng chí giao giữ trọng trách quan trọng khác Mỗi cán chuyên trách đảm nhiệm nhiệm vụ như: chuyên thực công tác thu giải chế độ, tiếp nhận hồ quan BHXH huyện Mỹ Hào 11 cán trình độ đại học( chiếm 84,6%), cán trình độ cao đẳng, chiếm 15, 4% cụ thể cấu máy tổ chức BHXH huyện Mỹ Hào sau: - Giám đốc người đứng đầu quan BHXH huyện phụ trách công tác tổ chức, chế độ BHXH , kế tốn giám định BHYT, cơng tác kiểm tra thi đua khen thưởng phận sổ thẻ - Phó giám đốc: phụ trách cơng tác thu, phận tiếp nhận trả kết tiếp dân Khi Giám đốc vắng thay mặt giám đốc điều hành toàn hoạt động quan - Bộ phận thu gồm cán bộ, nhiệm vụ hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, đôn đốc việc nộp BHXH địa bàn theo phân cấp BHXH tỉnh, lập kế hoạch thu BHXH hàng quý, hàng năm, báo cáo kết thu BHXH tỉnh theo quy định 15 - Bộ phận kế hoạch tài gồm cán nhiệm vụ theo dõi quản hoạt động tài đơn vị, tổ chức hạch toán, kế toán, hàng tháng tiếp nhận kinh phí tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT địa bàn huyện - Bộ phận chế độ sách gồm cán bộ, phụ trách chế độ BHXH chuyên quản chế độ ngắn hạn BHXH đối tượng hưởng sức lao động , BHTN, thủ quỹ, công tac tuyên truyền - Bộ phận giám định y tế gốm cán nhiệm vụ trực tiếp giám định BHYT trung tâm y tế huyện Mỹ Hào - Bộ phận sổ thẻ gồm cán phụ trách sổ BHXH thẻ BHYT Tổng hợp báo cáo tình hình cấp quản sổ BHXH thẻ BHYT địa bàn theo quy định - Bộ phận giao dịch cửa giải vấn đề hồ gồm cán tổ chức tiếp nhận hồ trả kết giải quyết, tư sách BHXH, lưu trữ bảo quản hồ 2.1.5 Chức phòng quản hồ Phòng quản hồ BHXH chức giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực công tác cấp quản sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật 2.1.6 Nhiệm vụ quyền hạn phòng quản hồ -Tổ chức xét duyệt hồ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức cấp quản việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hồi huyện tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế việc cấp, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tờ khai, danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Đối chiếu tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thẩm định với sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trước trình Giám đốc ký duyệt cấp sổ bảo hiểm xã hội, thê bảo hiểm y tế, đóng số sổ; in thê bảo hiểm y tế; - Chủ trì, phối hợp với phòng Thu thực kiểm tra đối chiếu, xác nhận 16 vào sổ bảo hiểm xã hội; hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành tổ chức, cá nhân thực nghiệp vụ liên quan cấp, quản sổ, thẻ; theo dõi tăng, giảm sổ, thẻ; - Thực chương trình cải cách hành ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng công chức, viên chức tài sản phòng B Thực trạng cơng tác quản hồ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 2015 2.2.1 Chế độ ốm đau Trong năm qua BHXH huyện Mỹ Hào thực tốt công tác quản giải chế độ cho người lao động Kết thực thể qua bảng sau: Bảng 1: Tình hình quản hồ hưởng chế độ ốm đau huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 2015 Đơn vị: Hồ Năm 2013 2014 2015 - - Hồ đăng ký hưởng Hồ giải 2985 3305 3942 2915 3252 3895 Hồ tồn đọng Tỷ lệ giải 70 97,7% 53 98,8% 47 98,8% (BHXH huyện Mỹ Hào) Nhìn vào bảng ta thấy số hồ hưởng BHXH chế độ ốm đau huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 2015 biến động qua năm: Hồ đăng ký hưởng BHXH chế độ ốm đau năm 2014 so với năm 2013 tăng 320 hồ tương ứng 10,72%, năm 2015 so với 2013 tăng 957 hồ tương ứng với 32%, so với năm 2014 tăng 637 hồ tương ứng 19,27% Số hồ giải qua năm biến động: năm 2013 2915 , năm 2014 3252 tăng 337 tương ứng 11,56% , năm 2015 tăng 643 so với năm 2014 tương ứng 19,77% Từ thấy tỷ lệ số hồ giải qua năm cao ( >97%) , nguyên nhân số hồ xét hưởng cao, số hồ giải cao 17 Bên cạnh số hồ giải số hồ đọng giảm dần qua năm: ta thấy số tồn đọng qua năm vài chục bộ, năm 2013 số hồ tồn đọng 70 bộ, năm 2014 53 năm 2015 47 Nguyên nhân dẫn đến số hồ đăng ký hưởng BHXH chế độ ốm đau ngày tăng tỉ lệ số người bị mắc bệnh cao,vì an tồn,đảm bảo vệ sinh cho người dân không quán triệt,rất dễ gây bệnh nguy hiểm.Để khắc phục điều này,các tra trách nhiệm phải quán triệt trường hợp bị ngộ độc hay liên quan đến vệ sinh an tồn thực phẩm DN,văn phòng,tổ chức.Bên cạnh người dân phải ý thức vấn đề sức khỏe quan trọng,để từ đảm bảo vệ sinh sinh hoạt ngày 2.2.2 Chế độ thai sản Bảng 2: Tình hình quản hồ hưởng chế độ thai sản BHXH huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 2015 Năm 2013 2014 2015 - - hồ đăng ký hưởng Hồ giải 307 345 384 307 345 384 Hồ tồn đọng Tỷ lệ giả 100% 100% 100% ( BHXH huyện Mỹ Hào) Nhìn vào bảng ta thấy số hồ hưởng BHXH chế độ thai sản huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013- 2015 biến động sau: Hồ đăng ký hưởng BHXH chế độ thai sản năm 2014 tăng 38 so với năm 2013 tương ứng 12,37%, năm 2015 tăng 39 hồ so với năm 2014 tương ứng 11,3% gia tăng Phụ nữ tham gia BHXH thời điểm lớn,có nhiều DN số lượng nữ tham gia BHXH nhiều số lượng nam.Thai sản chế độ mà người phụ nữ hưởng,vì sinh trách nhiệm người làm cha mẹ.Trong thời đại nay,do Nhà nước đề nghị sinh hai đủ,với việc chấp hành quy định đời sống nhân dân hoàn thiện dẫn tới ý thức việc sinh hợp lý,nên số người hưởng chế độ thai sản không nhiều tăng nhẹ qua năm,không dê dịch Số hồ giải tuyệt đối so với số hồ đăng ký hưởng BHXH chế độ thai sản hay nói cách khác tỷ lệ giải hồ 100% Cho thấy công tác giải hồ hưởng chế độ thai sản BHXH huyện Mỹ Hào nhanh 18 chóng, kịp thời, giải đảm bảo phần đời sống cho NLĐ 2.2.3 Chế độ TNLĐ BNN Bảng 3: Tình hình quản hồ hưởng chế độ TNLĐ BNN BHXH huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 2015 Đơn vị: Hồ Năm 2013 2014 2015 - - Hồ đăng ký hưởng Hồ giải hưởng 205 217 198 200 211 194 Hồ tồn đọng Tỷ lệ giải quyết(%) 97,5 97,2 98 ( BHXH huyện Mỹ Hào) Nhìn vào bảng ta thấy: Số hồ đăng ký hưởng chế độ TNLĐ BNN biến động qua năm Năm 2013 số hồ đăng ký hưởng 205 bộ, năm 2014 217 tăng 12 tương ứng 5,85% so với năm 2013 Năm 2015 198 hồ giảm hẳn so với 2013 năm 2014, giảm so với năm 2013 tương ứng 3,4%, giảm 19 so với năm 2014 tương ứng 8,8% Số hồ giải tăng dần qua năm so với số hồ đăng ký hưởng Năm 2013 200 bộ, năm 2014 211 2015 194 Tỷ lệ giải hồ đăng ký hưởng TNLĐ BNN mức cao( >97%) cho thấy việc giải chế độ BHXH huyện Mỹ Hào ln nhanh chóng đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH Như năm qua tăng giảm số hồ đăng ký hưởng TNLĐ BNN BHXH huyện Mỹ Hào huyện Mỹ Hào nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ nước, năm 2014 lượng hồ đăng ký hưởng TNLĐ BNN cao xuất nhiều doanh nghiệp trình làm việc bảo hộ an tồn nơi làm việc chưa bảo đảm nên xảy nhiều cố TNLĐ Đến năm 2015 doanh nghiệp chuẩn bị bảo hộ an toàn lao động tốt nên số hồ đăng ký hưởng chế độ TNLĐ BNN giảm đáng kể Điều cho thấy an toàn làm việc trọng nhiều 2.2.4 Chế độ hưu trí Bảng 4: Tình hình quản hồ hưởng chế độ hưu trí BHXH huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 2015 19 Đơn vị: hồ - - Năm Hồ đăng ký hưởng 2013 2014 2015 1259 1414 1539 Hồ giải Hồ tồn đọng Tỷ lệ giải quyết( %) 1236 23 98 1385 29 97,8 1512 27 98,2 ( nguồn BHXH huyện Mỹ Hào) Từ bảng số liệu ta thấy: Số hồ đăng ký hưởng chế độ hưu trí tăng dần qua năm Năm 2013 1259 hồ năm 2014 1414 hồ tăng 155 tương ứng 12,31% so với năm 2013 Năm 2015 tăng 125 hồ tương ứng 8,84% so với năm 2014 Tỷ lệ giải hồ cao khơng nhiều biến động qua năm nên hồ giải tăng qua năm Hồ tồn đọng với số lượng khơng đáng kể vài chục tồn đọng Tốc độ tăng nhanh số người hưởng chế độ hưu trí nhiều quan trọng Nhà nước ban hành sách tinh giảm biên chế xếp lại DNNN,khuyến khích người lao động nghỉ hưu cách nới lỏng số quy định chẳng hạn giảm tuổi nghỉ hưu số đối tượng trường hợp(nam nghỉ trước tuổi 60,nữ nghỉ trước 55 tuổi khơng bị trừ tỷ lệ hưởng)cách tính thời gian để giải chế độ mở rộng hơn:đối tượng thời gian đóng BHXH từ tháng đến tháng tính nửa năm,từ tháng tính tròn năm,nên nhiều đối tượng trước khơng đủ năm theo cách tính đủ năm công tác 2.2.5 Chế độ tử tuất Bảng 5: Tình hình quản hồ hưởng chế độ tuất BHXH huyện Mỹ Hào giai đoạn 2013 2015 Đơn vị: Hồ Năm 2013 2014 2015 20 Hồ đăng ký hưởng 511 589 625 Hồ giải Hồ tồn đọng 483 28 564 25 604 21 ( BHXH huyện Mỹ Hào) Tỷ lệ giải quyết(%) 94,5 97,8 96,6 - Từ bảng số liệu ta thấy số hồ đăng ký hưởng chế độ tử tuất tăng dần qua năm Cụ thể: năm 2014 tăng 78 tương ứng với 15,26% so với năm 2013, năm 2015 tăng 38 so với năm 2014 tương ứng 6,11% Tỷ lệ giải hồ hưởng mức cao Đây chế độ dài hạn nên BHXH huyện Mỹ Hào cần giải nhanh chong, đủ để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản hồ hưởng BHXH quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên 2.3.1 Những thành tựu đạt - Trong năm trở lại BHXH huyện Mỹ Hào ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Cơng tác tuyên truyền phổ biến văn quy phạm bắt buộc để người tham gia hiểu sách BHXH nói chung quy trình giải hưởng BHXH nói riêng - Cán BHXH huyện Mỹ Hào trau dồi phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm, tinh thần người tham gia người thụ hưởng mà phục vụ Cán BHXH dành phần lớn thời gian để đến đơn vị giao để tuyên truyền giải thích vướng mắc kịp thời cho người tham gia hiểu hơn sách BHXH - quan BHXH huyện Mỹ Hào bước thực cải cách thủ tuc hành cơng tác quản giải chế độ sách BHXH cho NLĐ thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin quản hồ “ chế cửa liên thơng” đem lại hiệu tích cực Hồ , thủ tục, giấy tờ liên quan đến việc tham gia hưởng chế độ bước đơn giản hóa, quy định, quy trình nghiệp vụ ngày phù hợp với thực tiễn, dễ hiểu., dễ thực Các thủ tục người sử dụng lao động người lao động phải làm ngày giảm Thời gian giải ngày rút ngắn hơn, khiếu nại, kêu ca sai sót, phiền hà, chậm giải quyets chế độ sách cho NLĐ giảm bớt đáng kể - BHXH thường xuyên phối hợp với sở ban ngành liên quan tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra an toàn lao động thực sách xã hội cho NLĐ doanh nghiệp với mục tiêu an toàn lao động hết để giảm thiểu TNLĐ trình làm việc 2.3.2 Những hạn chế tồn Bên cạnh thành tựu đạt , BHXH huyện Mỹ Hào nững 21 - - - - - mặt hạn chế tồn công tác quản hồ hưởng BHXH là: việc thực chế “một cửa” khơng gắn với việc đơn giản hóa quy trình thực hiện, yêu cầu, điều kiện để thực thủ tục hành giải chế độ, sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia thụ hưởng chế “một cửa” “bình mới- rượu cũ” mà thơi Từ khâu tiếp nhận hồ đến khâu giải chế độ BHXH, BHYT, phối hợp phận việc cập nhật thẩm định hồ nhiều khó khăn, vướng mắc; nhiều văn hướng dẫn nghiệp vụ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thường xuyên thay đổi; phần mềm quản ngành chưa hoàn thiện nên hoạt động phận “một cửa” chưa phát huy hết hiệu tính tích cực Tuy áp dụng cơng nghệ thơng tin vào công tác quản hồ quan BHXH huyện Mỹ Hào lưu trữ hồ trước phương pháp truyền thống Sắp xếp vào kho lưu trữ, giấy tờ, hồ để lâu mối mọt không áp dụng phương pháp bảo quản đắn Sự hiểu biết BHXH người dân chưa cao, số người hiểu sai BHXH, NLĐ chưa biết trách nhiệm quyền lợi tham gia BHXH Kinh phí, hoạt động ngành thấp thiếu sở vật chất để phục vụ, chưa chế khuyến khích thỏa đáng cho đơn vị, cá nhân thực tốt công tác BHXH Theo quy định: hồ sơ, tài liệu đơn vị sau giải xong để lại đơn vị năm, sau giao nộp vào lưu trữ quan (Tại BHXH Việt Nam Trung tâm Lưu trữ; BHXH tỉnh, thành phố Phòng Tiếp nhận Quản hồ sơ); hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu, thủ trưởng đơn vị tài liệu thấy cần thiết phải giữ thêm đơn vị, kéo dài thời hạn giao nộp cho lưu trữ quan, không 01 năm so với thời hạn nộp lưu Tuy nhiên đơn vị chưa thực nghiêm quy định Hầu hồ sơ, tài liệu đơn vị chức đơn vị tự quản 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế - Số lượng hồ hưởng BHXH ngày nhiều, nguồn nhân lực phân bổ cho cơng tác lưu trữ tương đối mỏng, trình độ nghiệp vụ lưu trữ hạn chế, số BHXH huyện chưa thực đầy đủ chế độ, sách cán làm công tác lưu trữ theo quy định 22 - Cán bộ, công chức đơn vị khơng nghiệp vụ lưu trữ nên hồ sơ, tài liệu không xếp, bảo quản cách khoa học, không đáp ứng mục tiêu phục vụ khai thác, sử dụng lâu dài - Hồ sơ, tài liệu dễ bị thất lạc cá nhân nghỉ hưu, chuyển công tác không bàn giao lại cho đơn vị nộp vào lưu trữ quan - Chính sách BHXH sách lớn Đảng nhà nước ta việc ban hành văn hướng dẫn chậm, văn chưa kịp thực văn khác lại ban hành dẫn đến tình trạng chồng chéo văn thực gây khó khăn cho cán thực BHXH CHƯƠNG III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN HỒ HƯỞNG BHXH CỦA BHXH HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN 3.1 Một số khuyến nghị 3.1.1 Đối với nhà nước - phối hợp đồng quán Bộ, quan liên quan việc ban hành văn quy phạm phap luật BHXH tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn thi hành luật BHXH theo chương trình kế hoạch dề - Chủ động đánh giá hệ thống văn bản, sách ban hành rà sốt để loại bỏ văn hết tính hiệu lực để kịp thời bổ sung hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt quyền lợi người lao động - Cần phân cấp mạnh mẽ quyền trách nhiệm tra , kiểm tra xử vi phạm BHXH chừng mực cho tổ chức BHXH - Đổi hoàn thiện phương thức hoạt động hệ thống nghiệp cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ - Giao trách nhiệm tuyên truyền cho đơn vị tuyên truyền ngành 23 BHXH kết hợp với công ty truyền thông xây dựng chương trình tuyên truyền BHXH sáng tạo hình thức để thích ứng đơng đảo với quần chúng nhân dân 3.1.2 Đối với quan BHXH huyện Mỹ Hào - Tổ chức buổi tập huấn phổ biến thay đổi sách pháp luật cho cán làm công tác BHXH đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn cho họ thủ tục làm hồ tham gia, thủ tục hồ hưởng chế độ BHXH, đặc biệt mẫu biểu tăng giảm lao động, tiền lương hàng tháng làm đóng BHXH - Phối hợp với quan thuế để sử dụng thang bảng lương mà đơn vị sử dụng lao dộng đăng ký với quan thuế để dùng làm tham gia sau tính hưởng cho NLĐ Như đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH - phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động thương binh xã hội huyện để kịp thời nắm bắt tình hình biến động người tham gia người đăng ký hưởng chế độ BHXH - Đề nghị UBND huyện hàng năm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Liên đoàn lao động, BHXH huyện, chi cục thuế huyện để kiểm tra tình hình tham gia tình hình đăng ký hưởng BHXH đối tượng tham gia BHXH khu vực quốc doanh, doanh nghiệp khác - Phối hợp chặt chẽ với tổ chức cơng đồn, tổ chức y tế để kiểm tra giám sát việc cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, thai sản để khắc phục tượng giả mạo hồ khai khống thời gin nghỉ để rút tiền từ quỹ BHXH không chế độ không quy định 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản hồ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Quản hồ hưởng trình thực BHXH khâu quan trọng , để giải sách BHXH liên quan người lao động Để đảm bảo công tác quản hồ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào nói riêng ngành BHXH nói chung cần phát triển để đáp ứng nhu cầu người tham gia BHXH, tạo tin cậy người lao động tham gia BHXH Một số biện pháp cụ thể là: Thứ nhất, thực giao nộp tài liệu đến hạn nộp lưu đơn vị vào 24 lưu trữ quan Thứ hai, kho bảo quản tài liệu cần bố trí hợp lý, mở rộng diện tích kho, bước bố trí kho lưu trữ theo quy chuẩn từ Trung ương đến địa phương Trang bị đầy đủ phương tiện thiết yếu để vệ, bảo quản an toàn tài liệu như: phương tiện báo cháy, chữa cháy; phương tiện bảo vệ, máy điều hoà, máy hút bụi, giá, hộp, cặp đựng tài liệu; bìa hồ Thứ ba, việc chỉnh lý, phân loại, xác định thời hạn bảo quản tài liệu cần quan tâm, thực nghiêm chỉnh, thời hạn thường xuyên; số loại tài liệu hết giá trị cần đưa xem xét để tổ chức tiêu huỷ; Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng trình độ cho phận nhân lực phân bổ cho công tác quản hồ sơ, tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ, cử người học để trao dồi kinh nghiệm Thực tốt chế độ đãi ngộ sách cán quản hồ để thu hút thêm nguồn nhân lực Thứ năm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác lưu trữ Cùng với phát triển ngày lớn mạnh Ngành BHXH, tài liệu lưu trữ hành chính, nghiệp vụ Ngành ngày số lượng lớn Vì vậy, cần tăng cường biện pháp lưu trữ phương tiện đại, dần bước hạn chế việc lưu trữ chất kho lưu trữ Ngành Ứng dụng CNTT công tác lưu trữ tạo sở liệu hệ thống quản chặt chẽ tài liệu, phục vụ việc tra cứu thông tin nhanh hiệu nhằm nâng cao lực quản lý, đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, góp phần xây dựng hành đại, thúc đẩy nghiệp thực BHXH người lao động, BHYT toàn dân Ngành Tổ chức tốt công tác lưu trữ tài liệu hành chính, nghiệp vụ Ngành nhằm đảm bảo nguồn sử liệu quan trọng, phản ánh chân thực trình hình thành phát triển Ngành, phục vụ cung cấp kịp thời thơng tin, góp phần đảm bảo cho hoạt động Ngành thông suốt Hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ Ngành lưu giữ đầy đủ trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra cơng việc cách hệ thống, qua đó, kiểm tra, đúc rút kinh nghiệp góp phần thực tốt mục tiêu quản lý: suất, chất lượng, hiệu mục tiêu, yêu cầu cải cách hành nhà nước nước ta Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ 25 Ngành; tổng hợp vướng mắc trình thực đề xuất biện pháp kịp thời trình cấp thẩm quyền giải KẾT LUẬN BHXH Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng tính tất yếu đời sống xã hội nhằm góp phần ổn định tình hình trị an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đời sống cho NLĐ BHXH trở thành công cụ để Nhà nước thực chiến lược xã hội hóa xã hội giảm dần bao cấp Ngân sách nhà nước thông qua việc xác lập trach nhiệm NLĐ NSDLĐ đóng góp vào quỹ từ nguồn lực khác Để đảm bảo công cho đối tượng cơng tác quản hồ hưởng đóng vai trò quan trọng Để thực tốt công tác cần phải kết hợp hài hòa nhân tố tác động đến cơng tác quản hồ hưởng vào nhân tố để biện pháp điều chỉnh cụ thể Trong năm qua BHXH huyện Mỹ Hào đạt kết đáng ghi nhận Công tác quản hồ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào ngày hồn thiện Bên cạnh đạt công tác quản hồ hưởng BHXH huyện thời gian qua mặt hạn chế tồn tại, cần nghiên cứu vè mặt luận tổng kết thực tiễn tổng kết thực tiễn để tìm giải pháp cụ thể để hồn thiện cơng tác quản hồ 26 hưởng nhằm hồn thành cơng tác giao, góp phần ổn định trị - xã hội phát triển kinh tế huyện Mỹ Hào nói riêng tồn tỉnh Hưng Yên nói chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Bảo hiểm xã hội, trường đại học Lao động xã hội, NXB Lao động xã hội, năm 2013 Giáo trình Bảo hiểm hưu trí, trường đại học Lao động xã hội, NXB Lao động xã hội, năm 2014 Báo cáo quản hồ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 2015 Website : http//www.tapchibaohiemxahoi.org.vn Website : http//www.baohiemxahoi.gov.vn 27 ... quan Bảo hiểm xã hội cần phải quản lý tốt hồ sơ hưởng cho đối tượng tham gia BHXH Chính lý nên em chon đề tài “ thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH quan bảo hiểm huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai. .. tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH Chương II: Thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH quan BHCH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 – 2015 Chương III: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng... nghiên cứu vấn đề quản lý hồ sơ hưởng BHXH quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên đối tượng hưởng BHXH Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên giai đoạn 2013 – 2015, thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên giai đoạn 2013 – 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay