thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên giai đoạn 2013 – 2015

27 54 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:58

LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tài.Bảo hiểm xã hội không những là một loại hình bảo hiểm mà nó còn là một cơ chế bảo vệ người lao động trong trường hợp người lao động bị mất hoặc giảm thu nhập tạm thời hay vĩnh viễn do mất khả năng lao động. Bảo hiểm xã hội là một chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Trước điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển cùng với đó là sự phát triển của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nước ta đã xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động trên 40 năm nay và đã đạt được nhứng kết quả to lớn trong việc làm ổn định đời sống của của hàng chục triệu người lao động và gia đình họ trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Với các kết quả đó chính sách bảo hiểm xã hội đã góp phần tích cực động viên cán bộ công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và người lao động tham gia chiến đấu, lao động sản xuất trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội.Với số lượng lớn đối tượng hưởng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước và số lượng hồ sơ còn tồn đọng qua các năm trước cần được giải quyết kịp thời, thuận tiện và đảm bảo đúng chế độ. Để làm được điều đó cơ quan Bảo hiểm xã hội cần phải quản lý tốt hồ sơ hưởng cho các đối tượng tham gia BHXH. Chính vì lý do trên nên em đã chon đề tài “ thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 – 2015” làm đề tài tiểu luận môn Quản lý hồ sơ của mình.2. Mục đích nghiên cứu.Mục đích nghiên cứu của đề tài này là làm rõ hơn vai trò quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cấp huyện, đánh giá công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH giai đoạn 2013 2015 để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại BHXH huyệnMỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về các vấn đề quản lý hồ sơ hưởng BHXH giữa cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên và đối tượng hưởng BHXH.Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.4. Phương pháp nghiên cứu.Sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hơn.5. Nội dung nghiên cứu.Ngoài lời mở đầu và kết luận, bố cục bài tiểu luận của em gồm 3 chương: Chương I: Khái quát chung về công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH.Chương II: Thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan BHCH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 – 2015.Chương III: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.Để hoàn thành bài tiểu luận này, ngoài những kiến thức được học trên lớp em còn nhận được sự chỉ bảo, hướn dẫn nhiệt tình của cô giáo Trịnh Khánh Chi và các thầy cô trong khoa Bảo hiểm trường Đại học Lao động – Xã hội.Do kiến thức bản thân còn hạn chế, nguồn tài liệu tham khảo chưa phong phú nên em không tránh khỏi những sai sót. Kính mong thầu cô góp ý để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn. Em xin trân trọng cảm ơn ... quan Bảo hiểm xã hội cần phải quản lý tốt hồ sơ hưởng cho đối tượng tham gia BHXH Chính lý nên em chon đề tài “ thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH quan bảo hiểm huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai. .. tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH Chương II: Thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH quan BHCH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 – 2015 Chương III: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng... nghiên cứu vấn đề quản lý hồ sơ hưởng BHXH quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên đối tượng hưởng BHXH Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý hồ sơ hưởng BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên giai đoạn 2013 – 2015, thực trạng quản lý hồ sơ hưởng BHXH tại cơ quan bảo hiểm huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên giai đoạn 2013 – 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay