Thực trạng vê tình hình triển khai chính sách và thực hiện chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2010 – 2015

19 39 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:55

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀILiên Hợp Quốc đã dự báo, thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ già hóa. Dự báo cho thấy, tỷ lệ NCT trên thế giới là 9% (1995) sau 30 năm tăng lên 14,9% (2025). Già hóa dân số, một hiện tượng mang tính toàn cầu xảy ra ở khắp nơi và ảnh hưởng đến mọi quốc gia, dân tộc. Do vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang quan tâm đến vấn đề già hóa dân số. Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, cả trong khu vực và trên phạm vi toàn thế giới, đến nay gần 10% dân số của Việt Nam đã ở độ tuổi 60 và trên 60. Sau năm 2010, Việt Nam đã không còn là nước có dân số trẻ khi có người cao tuổi chiếm trên 10% dân số và theo dự báo, năm 2025 khoảng 18% và năm 2050 chiếm gần 30% dân số cả nước. Với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, dân số già hóa nhanh tạo áp lực cho hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có, hệ thống dịch vụ sức khỏe, giao thông đi lại, hệ thống hưu trí cho NCT cũng như quan hệ gia đình, tâm lý, chăm sóc NCT và đảm bảo chất lượng cuộc sống NCT…chắc chắn sẽ làm cho những vấn đề kinh tế xã hội, môi trường thêm trầm trọng và có nhiều biến động không thể lường trước. Từ đó tạo ra những khó khăn, thách thức đối với nhà nước, xã hội, gia đình với NCT. Để thích ứng với già hóa dân số, việc chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để đáp ứng nhu cầu của dân số già là một thách thức lớn đối với nhà lập kế hoạch và hoạch định chính sách khi Việt Nam đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các dịch vụ y tế trong môi trường cuộc sống của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và địn hướng xã hội chủ nghĩa.Những năm gần đây Đảng ta đặc biệt quan tâm chăm sóc NCT nhất là NCT có công với đất nước, người về hưu, NCT không nơi nương tựa thông qua việc ban hành chính sách, văn bản, quy phạm pháp luật, quy định chăm sóc NCT và mới đây nhất là Luật NCT đã được ban hành tạo cơ sở pháp lý để nhà nước và toàn xã hội quan tâm đầy đủ, đồng thời phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của NCT trong đời sống xã hội. Mặc dù Luật Người cao tuổi đã chú trọng rất nhiều đến những quyền lợi mà người cao tuổi được hưởng, như chính sách phụng dưỡng, chăm sóc sức khỏe NCT, chính sách bảo trợ xã hội… nhưng kết quả thực hiện trên thực tế chưa cao, còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo được cuộc sống cho NCT. Bởi vậy, em đã chọn đề tài “Thực trạng vê tình hình triển khai chính sách và thực hiện chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2010 – 2015” là đề tài cho bài tiểu luận này. ... tháng hành động NCT Việt Nam III Thực trạng tình hình triển khai sách thực chương trình quốc gia NCT giai đoạn 2010 – 2015 Thực trạng đời sống NCT Hiện nước có khoảng 7,9 triệu NCT chiếm 9,45%.. .NCT, sách bảo trợ xã hội… kết thực thực tế chưa cao, nhiều hạn chế, chưa đảm bảo sống cho NCT Bởi vậy, em chọn đề tài Thực trạng vê tình hình triển khai sách thực chương trình quốc gia NCT giai. .. già Giai đoạn từ năm 2000 – 2009: ban hành Pháp lênh NCT năm 2000 kế hoạch hành động quốc gia NCT năm 2005 – 2010 Để tiếp tục hồn thiện, bổ sung sách hướng dẫn triển khai thi hành pháp lệnh NCT,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng vê tình hình triển khai chính sách và thực hiện chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2010 – 2015, Thực trạng vê tình hình triển khai chính sách và thực hiện chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2010 – 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay