Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh lào cai

72 78 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:48

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng nhất giúp họ bảo đảm được cuộc sống. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất kinh doanh. Và đối với nền kinh tế đất nước, tiền lương là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội sáng tạo ra. Để tiền lương thực sự là đòn bẩy tăng hiệu quả lao động thì vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là nên áp dụng hình thức trả lương như thế nào cho phù hợp tính chất đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nhằm phát huy tối đa tính kích thích của tiền lương đối với người lao động và đảm bảo tốt mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và người lao động. Do vậy việc hoàn thiện các hình thức trả lương trong doanh nghiệp tuy là một phần trong công tác tiền lương nói chung của doanh nghiệp nhưng lại có vị trí hết sức quan trọng.Trên quan điểm đó công ty Cổ Phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai đã đưa ra các hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Song trong quá trình thực hiện nó vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần xem xét lại. Trong thời gian tìm hiểu thực tế, được sự hướng dẫn tận tình của giảng viên – Th.S Vũ Thị Ánh Tuyết80 và sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, em đã chọn đề tài :“Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai”cho khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tàiĐối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các hình thức trả lương tại công ty cổ phần Cấp Nước Lào Cai.Pham vi nghiên cứu: +Về không gian:Công ty Cấp Nước Lào Cai+Về thời gian: Nghiên cứu các hình thức trả lương của công ty từ giai đoạn 2014 đến 20163. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiPhân tích thực trạng các hình thức trả lương nhằm tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai. Từ đó, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tàiĐể nghiên cứu các nội dung, khóa luận sử dụng các phương pháp: Phương pháp thống kê – phân tích: Phân tích các số liệu thống kê đã thu thập được từ các phòng ban liên quan trong Công ty nhằm đưa ra những đánh giá, nhận xét cơ bản trên những con số đó. Phương pháp so sánh tổng hợp: Căn cứ trên các thông tin, tài liệu, kiến thức thu thập được từ Công ty, trên sách báo, mạng internet, các quy định của Nhà nước… Từ đó tiến hành phân tích, tổng hợp các tài liệu thu thập được nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.5. Cấu trúc của đề tàiNgoài Lời Mở Đầu, Kết LuậnCấu trúc của bài khóa luận gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về hình thức trả lương trong doanh nghiệpChương 2: Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại công ty Cổphần Cấp Nước Tỉnh Lào CaiChương 3: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai ... thiện hình thức trả lương cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 52 3.2.1Một số giải pháp nhằm hồn thiện hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 52 3.2.2.1 Hồn thiện hình thức trả. .. CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 2.1.1 Thông tin chung công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Tên tiếng Việt:CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI Trụ sở... luận hình thức trả lương doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hình thức trả lương cơng ty C phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Chương 3: Hồn thiện hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh lào cai, Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh lào cai, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP, 3 Nội dung các hình thức trả lương, Q: Khối lượng sản phẩm, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI, 1 Tổng quan về công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, 2Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, Bảng 2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn từ 2014-2016, 7 Đánh giá chung về các hình thức trả lương tại Công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI, 2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, Kỷ luật lao động., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay