Đồ án tổng hợp tính toán thiết kế máy uốn ống 3 trục (máy lốc tôn)

92 226 4
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:35

đồ án thiết kế máy cán uốn ống là 1 trong những đề tài rất mới hiện nay, sinh viên khi làm đề tài này không cần phải làm mô hình đở tốn kém chi phí. đồ án bao gồm tất cả các bản vẽ, các bản vẽ gồm: vẽ chi tiết trục (A4), bản vẽ sơ đồ động(A2), bản vẽ nguyên công trục, các cụm máy và bản vẽ toàn bộ máy là A0 ... dẫn thầy khoa giúp đỡ em hồn thành đồ án Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ Án Tổng Hợp GVHD: Huỳnh Văn Sanh CHƢƠNG I:... Trong đó: - r bán kính uốn phía - X hệ số xác định khoảng cách lớp trung hòa đến bán kính uốn phía SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ Án Tổng Hợp GVHD: Huỳnh Văn Sanh Hình 1.2: Bán kính uốn... độ đàn hồi uốn phụ thuộc vào tính chất vật liệu, góc uốn, tỉ số bán kính uốn với chiều dài vật liệu, hình dáng kết cấu SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 10 Đồ Án Tổng Hợp GVHD: Huỳnh Văn Sanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tổng hợp tính toán thiết kế máy uốn ống 3 trục (máy lốc tôn), Đồ án tổng hợp tính toán thiết kế máy uốn ống 3 trục (máy lốc tôn)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay