Tuần 28 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

42 93 4
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:30

... Bài 3: Dành cho học sinh khá, giỏi làm - Nhận xét bạn thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực Giải 45 = 1, 75 Vận tốc xe ngựa tính theo đơn vị km/giờ là: 15, 75 : 1, 75 = (km/giờ) km... lên bảng làm, lớp làm tập Giải Đổi 30 phút = 4 ,5 Vận tốc ô tô: 1 35 : = 45 (km/giờ) Vận tốc xe máy: 1 35 : 4 ,5 = 30 (km/giờ) Mỗi ô tô chạy nhanh xe máy là: - GV nhận xét sửa 45 – 30 = 15 (km) Bài... DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : 18 phiếu viết tên tập đọc HTL tuần qua Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh..., Tuần 28 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay