Tuần 28 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

27 266 8
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:10

Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Chính tả tuần 28 tiết Nghe - Viết Cuộc Chạy Đua Trong Rừng Phân biệt l/n; dấu hỏi/dấu ngã I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xuôi Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị: - Đọc mẫu thơ viết tả - Đọc thầm theo - Gọi HS đọc lại - HS đọc lại - Hỏi: nội dung đoạn viết nói lên điều gì? - Phát biểu - Cho HS tìm từ khó cho viết bảng từ khó - Viết từ khó vào bảng  Viết tả: - Đọc cho HS viết - Nghe viết vào - Cho HS đổi bắt lỗi chéo - Đổi bắt lỗi chéo - Chấm nhận xét viết HS - Hướng dẫn HS chữa lỗi bút chì - Nhận xét viết HS b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập - Chữa lỗi sai Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Phần b: Đặt chỗ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nêu yêu cầu đề - Giải thích cho HS từ “thiếu niên” từ “thanh niên” - Làm cá nhân - Yêu cầu HS làm cá nhân - HS lên bảng thi làm - Gọi HS lên bảng thi sửa tuổi, nở, đỏ, thẳng, vẻ, của, dũng, sĩ - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp Chính tả tuần 28 tiết Nhớ - Viết Cùng Vui Chơi Phân biệt l/n; dấu hỏi/dấu ngã I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nhớ - viết tả; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết tả vào * Cách tiến hành:  Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: - Trao đổi nội dung đoạn viết: - GV yêu cầu HS đọc thơ lần - HS đọc HTL thơ Cùng vui chơi - HS đọc thuộc khổ thơ cuối + Bài thơ tả hoạt động HS? - Chơi đá cầu chơi + Em hiểu chơi vui học vui nào? - Chơi vui làm hết mệt nhọc, tinh thần thoải mái, tăng thêm tình đồn kết, học tập tốt HD cách trình bày: - Gọi thêm vài HS đọc khổ cuối + Bài yêu cầu chúng viết khổ? Mỗi khổ có - khổ, khổ có dòng thơ dòng thơ? - HD viết từ khó: - YC HS tìm từ khó phân tích - HS nêu từ khó, sau tập viết - YC HS đọc viết từ vừa tìm từ ngữ dễ viết sai Ví dụ:dẻo chân, cầu giấy, lộn xuống, … Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp  Viết tả: - GV yêu cầu HS gấp SGK tự nhớ lại viết vào - HS gấp SGK, viết vào vở - Nhắc nhở tư ngồi viết - Dùng bút chì chữa lỗi - Sốt lỗi: - Chấm bài: - Thu - chấm nhận xét b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2a: - HS đọc yêu cầu BT - HS đọc yêu cầu - GV nhắc lại yêu cầu BT - Lắng nghe - Yêu cầu HS làm BT theo nhóm tờ giấy A - HS chia nhóm sau thảo luận làm mà GV chuẩn bị - Sau dán lên bảng, GV HS đáng giá nhận - Cả lớp theo dõi + nhận xét Đáp án: xét ghi điểm cho nhóm a bóng ném – leo núi – cầu lơng b bóng rổ – nhảy cao - võ thuật Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Toán tuần 28 tiết So Sánh Các Số Trong Phạm Vi 100 000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết so sánh số phạm vi 100 000 Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : Kĩ năng: Biết tìm số lớn nhất, số bé nhóm số mà số số có năm chữ số Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4a Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết dấu hiệu cách so sánh hai số phạm vi 100 000 (12 phút) * Mục tiêu:Giúp HS biết cách so sánh so sánh số phạm vi 100 000 * Cách tiến hành: - Viết lên bảng: 100 000 ………99 999 - Yêu cầu HS nêu cách so sánh số - Phát biểụ - Chốt lại cách so sánh - Viết tiếp lên bảng: 76 200 ………76 199 - Cho HS nêu cách so sánh số - Chốt lại cách so sánh: Muốn so sánh hai số - Phát biểu - Học sinh nhắc lại phạm vi 100 000, ta so sánh hàng lớn đến hàng nhỏ: từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị; so sánh từ chữ số bên trái sang chữ số bên phải Nếu hàng có chữ số so sánh hàng b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng vào làm tập * Cách tiến hành: Bài 1: > < =? - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu lớp làm vào - Gọi HS trả lời miệng - HS đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Lần lượt HS nêu miệng Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp - Nhận xét, chốt lại Bài 2: > < =? - HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Phát biểu - Yêu cầu HS nêu cách so sánh số có chữ số - Chốt lại cách làm - đội thi làm tiếp sức - Cho đội thi tiếp sức - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 3:Tìm số lớn nhất, số bé - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS làm vào - HS lên bảng làm - Gọi HS làm bảng lớp - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 4a: Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - nhóm lên bảng thi làm tiếp sức - Cho nhóm thi làm tiếp sức - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại: a) 258; 16 999; 30 620; 31 855 b) 76 253; 65 372; 56 372; 56 327 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 28 tiết Luyện Tập (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc biết thứ tự số tròn nghìn, tròn trăm có năm chữ số Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : Kĩ năng: Biết so sánh số Biết làm tính với số phạm vi 100 000 (tính viết tính nhẩm) Thực tốt tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2b; Bài 3; Bài (không yêu cầu viết số, yêu cầu trả lời); Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác * Ghi chú: Bài tập 4: Không yêu cầu viết số, yêu cầu trả lời (theo chương trình giảm tải) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Viết so sánh số (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố so sánh số phạm vi 100 000, luyện tập đọc nắm thứ tực số có chữ số tròn nghìn, tròn trăm * Cách tiến hành: Bài 1: Số? - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nhận xét rút quy luật viết số - Cho HS làm vào sách giáo khoa - Gọi HS làm bảng lớp - Gọi vài HS nhìn dãy số đọc - Nhận xét, chốt lại Bài 2b: > < =? - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nhắc lại cách so sánh hai số - Yêu cầu lớp làm vào - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Tính nhẩm, thực phép tính, số lớn nhất, bé (15 phút) * Mục tiêu: Luyện tính viết tính nhẩm - HS đọc yêu cầu đề - Phát biểu - Cả lớp làm vào sách giáo khoa - HS làm bảng lớp - Luyện đọc - Nhận xét - HS đọc yêu cầu đề - HS nêu - Cả lớp làm vào - HS lên bảng làm - Nhận xét Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp * Cách tiến hành: Bài 3: Tính nhẩm - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS nêu - Cho HS nêu cách làm - Cả lớp làm vào nháp - Yêu cầu HS làm vào nháp - HS nối tiếp đọc kết theo cách hỏi - Gọi HS nối tiếp đọc kết đáp - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 4: Tìm số lớn nhất, bé có năm chữ số - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS trả lời miệng: - Gọi HS trả lời miệng a) 99 999 b) 10 000 - Nhận xét - Nhận xét, sửa sai cho HS Bài 5: Đặt tính tính - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lớp làm vào - HS lên bảng sửa - Gọi HS lên bảng sửa - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 28 tiết Luyện Tập (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc viết số phạm vi 100 000 Biết thứ tự số phạm vi 100 000 Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp Kĩ năng: Giải tốn tìm thành phần chưa biết phép tính giải tốn có lời văn Thực tốt tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Đọc, viết số, tìm thành phần chưa biết phép tính (18 phút) * Mục tiêu: Giúp HS ơn lại cách đọc, viết số Nắm thứ tự số phạm vi 100 000; tìm thành phần chưa biết phép tính * Cách tiến hành: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cho HS tìm quy luật điền số - Cho đội thi làm tiếp sức - Cho HS luyện đọc dãy số vừa điền Bài 2: Tìm x - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nêu cách tìm số hạng, thừa số, số bị trừ, số bị chia chưa biết - Yêu cầu lớp làm vào - Yêu cầu HS lên bảng làm - HS đọc yêu cầu đề - Phát biểu - đội lên bảng làm tiếp sức Nhận xét chọn đội thắng - Luyện đọc - HS đọc yêu cầu đề - Phát biểu - Cả lớp làm vào - HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Giải toán (8 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh ơn lại cách giải tốn hai phép tính dạng rút đơn vị * Cách tiến hành: Bài 3: Toán giải - HS đọc yêu cầu đề Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp - Mời HS đọc yêu cầu đề - Phát biểu - Cho HS nêu dạng toán nêu cách làm - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lớp làm vào - HS lên bảng làm - Gọi HS lên bảng làm Bài giải Số mét mương ngày đội đào là: Tóm tắt: 315: = 105 (m) ngày : đào 315 m ngày : đào … mét? Số mét mương ngày đội đào là: 105 x = 840 (m) Đáp số: 840m - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 4: Xếp hình (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm) - HS đọc yêu cầu - Mời HS đọc yêu cầu - Học sinh khá, giỏi xếp hình - Yêu cầu HS lấy hình xếp - HS lên bảng xếp - Gọi HS xếp xong trước lên bảng xếp - Nhận xét - Nận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 28 tiết Diện Tích Của Một Hình I MỤC TIÊU: Kiến thức: Làm quen với khái niệm diện tích bước đầu có biểu tượng diện tích qua hoạt động so sánh diện tích hình Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp Kĩ năng: Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vng Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu xăng ti mét vuông (10 Hát phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận biết xăng-ti-mét vuông * Cách tiến hành: - GV: Để đo diện tích, người ta dùng đơn vị đo diện - HS theo dõi tích, đơn vị đo diện tích thường gặp xăng – ti mét vng Xăng – ti mét vng diện tích hình vng có cạnh dài 1cm + Xăng – ti mét vuông viết tắt là: cm2 - Đọc: Xăng – ti mét vuông viết tắt là: cm2 - Phát cho HS hình vng có cạnh 1cm - Đo báo cáo: Hình vng có cạnh u cầu HS đo cạnh hình vng 1cm - Vậy diện tích hình vng bao nhiêu? - Là 1cm2 b Hoạt động 2: Luyện tập (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS thực tốt tập cần làm theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài 1: Viết theo mẫu - Đọc đề? - Gọi HS trả lời theo cặp - Đọc viết số đo diện tích theo xăng – ti mét vng + HS 1: Đọc đơn vị đo diện tích + HS 2: Viết đơn vị đo diện tích Bài 2: Viết vào chỗ chấm theo mẫu - Hình A có vng, vng có diện - Hình A có vng? Mỗi vng có diền tích tích 1cm2 bao nhiêu? Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp Hình A - Vậy ta nói diện tích hình A 6cm2 - Các phần khác HD tương tự phần a Bài 3: Tính theo mẫu Bài tập u cầu gì? Hình B - HS đọc: diện tích hình A cm2 - Thực phép tính với số đo có đơn vị đo diện tích - Thực với số đo chiều dài, thời gian, cân nặng - Làm 32cm2: = 8cm2 40cm2 – 17cm2 = 23cm2 - HS thi đọc viết - Nêu cách thực hiện? - Gọi HS làm bảng - Chấm bài, nhận xét 18cm2 + 26cm2 = 44cm2 6cm2 x = 24cm2 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 28 tiết Thú (tiết 2) (KNS + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu ích lợi thú đời sống người Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : Kĩ năng: Quan sát hình vẽ vật thật phận bên số loài thú Biết động vật có lơng mao, đẻ con, ni sữa gọi thú hay động vật có vú Nêu số ví dụ thú nhà thú rừng Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * MT: Nhận phong phú, đa dạng vật sống mơi trường tự nhiên, ích lợi tác hại chúng người Nhận biết cần thiết phải bảo vệ vật Có ý thức bảo vệ đa dạng loài vật tự nhiên (liên hệ) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ kiên định: Xác định giá trị, xây dựng niềm tin vào cần thiết việc bảo vệ loài thú rừng Kĩ hợp tác: Tìm kiếm lựa chọn, cách làm để tuyên truyền , bảo vệ loài thú rừng địa phương - Các phương pháp: Thảo luận nhóm Thu thập xử lí thơng tin Giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (15 phút) * Mục tiêu: Chỉ nói tên phận thể loài thú rừng quan sát * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV u cầu HS quan sát hình SGK trang 106, 107 tranh ảnh vật sưu tầm - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận theo gợi ý sau: + Chỉ nói rõ phận bên ngồi thể vật? + Nêu điểm giống khác Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em lên kiểm tra cũ - Nhắc lại tên học - HS quan sát hình SGK trang 106, 107 tranh ảnh vật sưu tầm Trường Tiểu học Lớp vật này? + Khắp người chúng có gì? Chúng đẻ hay đẻ trứng ? Chúng ni gì? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày Mỗi nhóm giới thiệu Các nhóm khác bổ sung - Sau nhóm trình bày xong, GV u cầu lơpù bổ sung rút đặc điểm chung loài thú b Hoạt động : Thảo luận lớp (7 phút) * Mục tiêu: Nêu cần thiết việc bảo vệ loài thú rừng * Cách tiến hành : - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm nhóm phân loại tranh ảnh sưu tầm theo tiêu chí nhóm tự đặt thảo luận để trả lời câu hỏi: Tại cần phải bảo vệ lồi thú rừng? - Các nhóm trưng bày sưu tầm nhóm trước lớp cử người thuyết minh loài thú rừng sưu tầm - Các nhóm thi diễn thuyết đề tài Bảo vệ loài thú rừng tự nhiên c Hoạt động : Trò chơi “Em hoạ sĩ” (7 phút) * Mục tiêu: Vẽ tơ màu lồi thú rừng mà HS ưa thích * Cách tiến hành : - Yêu cầu nhóm thảo luận chọn vật nhóm u thích vẽ tranh, tơ màu thích phận thể vật - Sau phút, yêu cầu nhóm dán hình vẽ lên bảng giới thiệu vật mà nhóm vẽ * MT: Nhận phong phú, đa dạng vật sống mơi trường tự nhiên, ích lợi tác hại chúng người Nhận biết cần thiết phải bảo vệ Giáo viên : - Đại diện nhóm lên trình bày Mỗi nhóm giới thiệu Các nhóm khác bổ sung - Các nhóm phân loại tranh ảnh sưu tầm theo tiêu chí nhóm tự đặt thảo luận để trả lời câu hỏi : Tại cần phải bảo vệ loài thú rừng - Các nhóm trưng bày sưu tầm nhóm trước lớp cử người thuyết minh loài thú rừng sưu tầm - Đại diện nhóm thi diễn thuyết đề tài Bảo vệ loài thú rừng tự nhiên - Các nhóm thảo luận, chọn vật, vẽ hình tơ màu, thích phận thể vật - Các nhóm dán kết lên bảng Mỗi nhóm cử dại diện lên giới thiệu vật vẽ Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : vật Có ý thức bảo vệ đa dạng loài vật tự nhiên Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 28 tiết Mặt Trời (MT + BĐ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu vai trò Mặt Trời sống Trái Đất: Mặt Trời chiếu sáng sưởi ấm Trái Đất Kĩ năng: Nêu việc gia đình sử dụng ánh sáng nhiệt Mặt Trời Thái độ: Yêu thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * MT: Giúp học sinh biết Mặt trời nguồn lượng cho sống Trái Đất Biết sử dụng lượng ánh sáng Mặt trời vào số việc cụ thể sống hàng ngày (liên hệ) * BĐ: Giúp học sinh biết nguồn tài nguyên quý giá biển: muối biển (bộ phận) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Trường Tiểu học Lớp Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (10 phút) * Mục tiêu: Biết Mặt Trời vừa chiếu sáng vừa toả nhiệt * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - HS thảo luận theo nhóm theo gợi ý sau : + Vì ban ngày khơng cần đèn mà nhìn rõ vật? + Khi nắng bạn thấy nào? Tại sao? + Nêu ví dụ chứng tỏ Mặt Trời vừa chiếu sáng vừa toả nhiệt? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - GV HS sửa chữa, hồn thiện phần trình bày nhóm * BĐ: Giúp học sinh biết nguồn tài nguyên quý giá biển: muối biển b Hoạt động : Quan sát trời (10 phút) *Mục tiêu: Biết vai trò Mặt Trời sống Trái Đất * Cách tiến hành : Bước 1: Làm việc theo nhóm HS quan sát phong cảnh xung quanh trường thảo luận nhóm theo gợi ý sau : + Nêu ví dụ vai trò Mặt Trời người, động vật thực vật ? Giáo viên : - Tiến hành thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - HS quan sát phong cảnh xung quanh trừờng thảo luận theo nhóm + Nếu khơng có Mặt Trời điều xảy Trái Đất ? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày kết - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận thảo luận - GV HS bổ sung, hoàn thiện phần trình bày nhóm Lưu ý HS số tác hại ánh sáng nhiệt Mặt Trường Tiểu học Trời c Hoạt động : Làm việc với sách giáo khoa (10 phút) * Mục tiêu: Kể số ví dụ việc người sử dụng ánh sáng nhiệt Mặt Trời sống hàng ngày * Cách tiến hành : Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát hình 2, 3, 4, trang 111 SGK kể với bạn ví dụ việc người sử dụng ánh sáng nhiệt Mặt Trời Bước : - GV yêu cầu số HS trả lời câu hỏi trước lớp - GV yêu cầu HS liên hệ với thực tế hàng ngày * MT: Giúp học sinh biết Mặt trời nguồn lượng cho sống Trái Đất Biết sử dụng lượng ánh sáng Mặt trời vào số việc cụ thể sống hàng ngày Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  Giáo viên : Lớp - HS quan sát hình 2, 3, 4, trang 111 SGK kể với bạn ví dụ việc người sử dụng ánh sáng nhiệt Mặt Trời - Một số HS trả lời câu hỏi trước lớp - HS liên hệ thực tế RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 28 Ôn Chữ Hoa T (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp Kiến thức: Viết tương đối nhanh chữ hoa T (1 dòng Th) L (1 dòng) viết tên riêng Thăng Long (1dòng) câu ứng dụng: Thể Dục Nghìn viên thuốc bổ (1 lần) chữ cỡ nhỏ Kĩ năng: Có kĩ viết đúng, viết đều, viết đẹp Thái độ: u thích mơn học; có thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Mẫu chữ viết hoa T (Th, L), chữ Thăng Long câu tục ngữ viết dòng kẻ ô li Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Viết bảng - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, hiểu từ câu ứng dụng * Cách tiến hành:  Luyện viết chữ hoa - Cho HS tìm chữ hoa có bài: T (Th), L - 2HS nêu - Yêu cầu HS nêu cách viết hoa chữ vừa tìm - HS nêu cách viết hoa - Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết - Theo dõi chữ: T (Th) - Yêu cầu HS viết chữ T (Th) vào bảng - Viết bảng  Cho HS luyện viết từ ứng dụng - Gọi HS đọc từ ứng dụng: Thăng Long - HS đọc - Giới thiệu: Thăng Long tên cũ thủ đô Hà Nội vua Lí Thái Tổ đặt - Yêu cầu HS viết: Thăng Long vào bảng - Viết vào bảng  Luyện viết câu ứng dụng - Gọi HS đọc câu ứng dụng - HS đọc - Yêu cầu HS nêu lời khuyên câu tục ngữ - HS nêu - Giải thích câu ứng dụng: Năng tập thể dục làm cho người khỏe mạnh uống nhiều thuốc Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp bổ - Viết bảng Thể dục - Cho HS viết bảng con: Thể dục Thăng Long Thể dục Thể dục b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, trình bày đẹp vào tập viết * Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu: + Viết chữ Th: dòng cỡ nhỏ + Viết chữ L: dòng + Viết chữ Thăng Long: dòng cỡ nhỏ + Viết câu ứng dụng lần - Cho HS viết vào - Theo dõi, uốn nắn - Nhắc nhở em viết nét, độ cao khoảng cách chữ - Thu để chấm - Nhận xét tuyên dương số viết đúng, viết đẹp - Sửa lỗi sai - Hướng dẫn HS cách sửa lỗi Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập làm văn tuần 28 Kể Lại Trận Thi Đấu Thể Thao (KNS) Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : I MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết kể lại trận thi đấu thể thao theo gợi ý cho trước Kĩ : Bước đầu kể số nét trận thi đấu thể thao xem, nghe tường thuật dựa theo gợi ý (Bài tập 1) Thái độ: u thích mơn học; có thức “Rèn chữ - Giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác * Lưu ý: Giáo viên chọn đề khác cho phù hợp với học sinh Bài tập 1; không yêu cầu làm Bài tập - theo chương trình giảm tải Bộ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc Tin thể thao (Sách giáo khoa Trang 86 – 87) trước học Tập làm văn * KNS: - Rèn kĩ năng: Tìm xử lí thơng tin, phân tích, đối chiếu, bình luận, nhận xét Quản lí thời gian Giao tiếp: lắng nghe phản hồi tích cực - Phương pháp: Đặt câu hỏi Thảo luận cặp đơi-chia sẻ Trình bày ý kiến cá nhân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ : Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động : Giới thiệu : Nêu mục tiêu - Nghe GV giới thiệu xác định nhiệm học ghi tên lên bảng (1 phút) vụ tiết học b Hoạt động : Hướng dẫn HS làm ( 20 phút) * Mục tiêu : Giúp HS làm tốt tập theo quy định * Cách tiến hành : Bài - Một hs đọc yêu cầu BT - HS đọc trước lớp - GV nhắc HS : - Nghe GV hướng dẫn + Có thể kể buổi thi đấu thể thao em tận mắt nhìn thấy sân vận động, sân trường ti vi; kể buổi thi đấu em nghe tường thuật đài phát thanh, nghe qua người khác đọc sách báo… + Kể dựa theo gợi ý không thiết phải theo sát gợi ý, cỏ thể linh hoạt thay đổi trình tự Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp gợi ý - HS kể mẫu -1 HS kể mẫu - Từng cặp hs tập kể - Từng cặp hs tập kể - Một số hs thi kể trước lớp - 2, hs thi kể trước lớp - Cả lớp bình chọn bạn kể hay Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau Nhân ngày 26/3 vừa qua, sân vận động thành phố Thanh Hóa có tổ chức trận thi đấu bóng đá hai đội trường Tiểu học Điện Biên trường Tiểu học Lê Văn Tám Sau lời tuyên bố khai mạc trận đấu, hai đội sân Đội trường Tiểu học Lê Văn Tám mặc áo xanh quần đỏ, đội Tiểu học Điện Biên mặc áo đỏ quần trắng Hai đội làm thủ tục bắt tay nhau, chào khán giả Tiếng còi trọng tài vừa cất lên, hai đội lao vào cướp bóng Đội trưởng Lê Văn Tám dẫn bóng hay, bóng lắt léo, luồn qua chân cầu thủ này, đến cầu thủ khác khiến cầu thủ Điện Biên khơng thể lấy bóng Một cú sút cực mạnh bay qua đầu thủ môn Điện Biên 2, lọt vào lưới Thủ môn Điện Biên lặng lẽ vào khung thành nhặt bóng Trận đấu kết thúc với tỉ số – nghiêng đội trường Tiểu học Lê Văn Tám Tiếng trống, tiếng còi, cờ hoa … đội Lê Văn Tám vang dội  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần 28 Tiết Kiệm Và Bảo Vệ Nguồn Nước (tiết 1) (KNS + BĐ + HCM) Trường Tiểu học Giáo viên : Lớp I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cần phải sử dụng tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước Biết cần phải sử dụng tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước Kĩ năng: Nêu cách sử dụng tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm Biết thực tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước gia đình, nhà trường, địa phương Khơng đồng tình với hành vi sử dụng lãng phí làm ô nhiễm nguồn nước Thái độ: Yêu thích mơn học; rèn chuẩn mực, hành vi đạo đức học * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ lắng nghe tích cực ý kiến bạn Kĩ trình bày ý tưởng tiết kiệm bảo vệ nguồn nước nhà trường Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: liên quan đến tiết kiệm bảo vệ nguồn nước nhà trướng Kĩ bình luận, xác định lựa chọn giải pháp tốt để tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước nhà trướng Kĩ đảm nhận trách nhiệm: tiết liệm bảo vệ nguồn nước nhà trướng - Các phương pháp: Dự án Thảo luận * BĐ: Nước nguồn tài nguyên quan trọng, có ý nghĩa định sống phát triển kinh tế vùng biển, đảo Tuyên truyền người giữ gìn, tiết kiệm bảo vệ nguồn nước vùng biển, đảo (liên hệ) * HCM: - Chủ đề: Cần, kiệm, liêm, - Nội dung: Giáo dục cho học sinh đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ (bộ phận) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi tiết trước - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Vẽ tranh (10 phút) * Mục tiêu: HS hiểu nước nhu cầu thiếu sống Được sử dụng nước đầy đủ, trẻ em có sức khoẻ phát triển tốt * Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS: Vẽ cần thiết cho sống hàng ngày Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - HS vẽ vào giấy VD: Thức ăn, điện, củi, nước, nhà, ti vi, sách vở, đồ chơi, bóng đá… - GV yêu cầu nhóm chọn lấy thứ cần thiết - HS chọn trình bày lí lựa chọn + Nếu khơng có nước sống người - HS nêu Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : ? b Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10 phút) * Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét đánh giá hành vi sử dụng nước bảo vệ nguồn nước * Cách tiến hành: - GV chia nhóm, phát phiếu thảo luận giao - HS thảo luận theo nhóm nhiệm vụ cho nhóm - Một số nhóm trình bày kết * Kết luận: Khơng nên tắm rửa cho trâu,bò cạnh giếng nước ăn làm bẩn nước giếng, ảnh hưởng đến sức khoẻ người Đổ rác bờ ao, hồ sai làm ô nhiễm nước Bỏ vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật vào thùng riêng giữ đồng ruộng nước không bị nhiễm độc… * BĐ: Nước nguồn tài nguyên quan trọng, có ý nghĩa định sống phát triển kinh tế vùng biển, đảo Tuyên truyền người giữ gìn, tiết kiệm bảo vệ nguồn nước vùng biển, đảo c Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (10 phút) * Mục tiêu: Học sinh biết quan tâm tìm hiểu thực tế sử dụng nước nơi * Cách tiến hành - GV chia HS thành nhóm nhỏ phát phiếu - HS thảo luận theo nhóm thảo luận * HCM: Giáo dục cho học sinh đức tính tiết kiệm - Đại diện nhóm trình bày kết thảo theo gương Bác Hồ luận - Các nhóm khác bổ sung Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Luyện từ câu tuần 28 Nhân Hoá Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi: Để làm Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : I MỤC TIÊU: Kiến thức: Xác định cách nhân hóa cối, vật bước đầu nắm tác dụng nhân hóa Bài tập Kĩ năng: Tìm phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì? Bài tập Đặt dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm thn vào ô trống câu Bài tập 3 Thái độ: u thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Nhân hoá (10 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết hay câu thơ dùng phép nhân hoá * Cách tiến hành: Bài tập 1: Cây cối, vật tự xưng gì? Cách xưng hơ có tác dụng gì? - Cho HS đọc yêu cầu - Cho HS trao đổi theo nhóm - u cầu nhóm trình bày ý kiến - Nhận xét, chốt lại: Bèo lục bình tự xưng tơi, xe - HS đọc yêu cầu đề - Thảo luận nhóm - Các nhóm trình bày ý kiến Cả lớp nhận xét lu tự xưng thân mật tớ nói Cách xưng hơ làm cho ta có cảm giác bèo lục bình xe lu giống người bạn gần gũi nói chuyện ta b Hoạt động 2: Ôn đặt trả lời câu hỏi Để làm gì? (12 phút) * Mục tiêu: Giúp HS củng cố cách đặt trả lời câu hỏi Để làm gì? * Cách tiến hành: Bài tập 2: Tìm phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì? - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu đề Trường Tiểu học Lớp Giáo viên : - u cầu HS học nhóm đơi - Học nhóm đơi - Gọi số cặp HS trả lời - Vài cặp HS trả lời - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét c Hoạt động 3: Ôn cách đặt dấu chấm, chấm hỏi, chấm than (7 phút) * Mục tiêu: Củng cố cách đặt dấu chấm hỏi, dấu chấm, dấu chấm than * Cách tiến hành: Bài tập 3: Đặt dấu câu - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm cá nhân - Cả lớp làm cá nhân - Dán tờ giấy lên bảng mời HS lên bảng thi làm - HS lên bảng thi làm nhanh - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên... HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh. .. - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại: a) 258; 16 999; 30 620; 31 855 b) 76 2 53; 65 37 2; 56 37 2; 56 32 7 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh..., Tuần 28 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh..., III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay