Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện (Đồ án tốt nghiệp)

57 47 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:00

Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện ... 10 0 l n so v truy n th t t) Nh ng ng i khác c n vào ng d ng th c t m t n, v i tô dùng c gi i quy i trà kh c, th i gian n p u hòa khơng khí tô N thâm nh p nh ng tô ch y b lo i thay lo i tô. .. nhiên li u V i ti n b c a công ngh pin nhiên li d ng pin nhiên li u cho truy ng ô tô t tô áp d ng cho tr ý l n vi c s ng sàn (onboard) ô m c a pin nhiên li u s d ng cho ô tô so v i lo d ng tr c ti... phát i cáp truy n th ng 14 -V có t i 12 V c qui 12 -V C u trúc cho m n kép có ch a pin nhiên li u bi u di n hình 2 .11 Hình 2 .11 : C n m i có ký hi h p này(H p cơng su hình 2 .10 n s d ng pin nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay