6 một số PT và quy định giao thông bé biết

66 40 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:53

... nhận biết, phân biệt số PTGT qua vài dấu hiệu bật + Nhận biết, phân biệt số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt + Khám phá số phương tiện giao thông đường thủy + Khám phá số phương tiện giao. .. đi” - Trẻ biết tập theo cô động tác thể dục theo nhịp - Trẻ biết góc chơi mà nhận, biết thực nhiệm vụ vai chơi gắn liền với chủ đề “ Một số PT quy định giao thông bé biết - Bước đầu trẻ biết xây... đối tượng giao thông - So sánh giống khác số phương tiện giao thông - Phân loại số PTGT theo đến dấu hiệu - Ích lợi PTGT với đời sống người - Tạo sản phẩm tạo hình PTGT - Hát số hát PTGT - HĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 một số PT và quy định giao thông bé biết, 6 một số PT và quy định giao thông bé biết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay