5 những con vật gần gũi

83 31 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:50

... thiệu động vật sống khắp nơi, cách chăm sóc vật ni (Có thể lấy từ sách, báo, tạp chí cũ) - Mũ vật, đồ chơi vật - Các truyện tranh động vật - Lựa chọn số trò chơi, hát, câu chuyện vật gần gũi - Sáp... điều mà trẻ quan sát từ vật + Kể số vật gần gũi - HĐ chơi: + Trò chơi học tập: Tìm vật theo u cầu - Phát âm 15 Trẻ biết nói tiếng tiếng rõ tiếng việt - Trả lời đặt câu hỏi “ Con gì?” “Cái gì?” “Ở... hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: Con gà, đầu, than, đuôi,… Nghe, hiểu nghĩa từ khái quát: Con gà, đầu, than, đuôi,… - HĐ học: + Trò chuyện, mơ tả phận đặc điểm số vật gần gũi + Thảo luận kể lại
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 những con vật gần gũi, 5 những con vật gần gũi, Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay