Tiểu luận tổng hợp hữu cơ hóa dầu vinyl clorua

38 24 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:49

... phải có vinylclorua Khoảng 95% vinylclorua giới sử dụng để tổng hợp PVC, phần lại ứng dụng q trình sản xuất dung mơi đặc biệt, chất làm lạnh, cơng nghiệp tổng hợp hố chất.Đồng trùng hợp VC với... xuất vinylclorua không ngừng mở rộng cải tiến trình cơng nghệ Hiện sản xuất nhiều Trung Quốc, Mỹ nước Tây Âu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VINYL CLORUA 1.1 Lịch sử hình thành Vinyl clorua Vinylclorua... nước, tẩy trùng Từ cơng nghiệp hóa dầu phát triển, lượng clo tiêu thụ tăng vọt Clo sử dụng cho trình clo hóa hydrocacbon để sản xuất dung mơi dẫn xuất trung gian tổng hợp hữu cơ, dược phẩm Tuy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tổng hợp hữu cơ hóa dầu vinyl clorua, Tiểu luận tổng hợp hữu cơ hóa dầu vinyl clorua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay