4 một số nghề bé biết

82 38 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:48

... ) 11 Trẻ biết công việc, đồ dùng dụng cụ ngành nghề, nghề xã hội 12 Trẻ biết quan tâm đến số lượng đếm hay hỏi số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng - Tên số nghề gần... thể lấy từ sách, báo, tạp chí cũ) - Đồ dùng đồ chơi nghề - Các truyện tranh số nghề bé biết - Lựa chọn số trò chơi, hát, câu chuyện số nghề bé biết - Sáp màu, đất nặn - Đồ dùng đồ chơi góc: Góc... kiến: - Cơ trẻ trò chuyện nghề công việc nghề: Nghề xây dựng, nghề bác sĩ, nghề giáo viên, nghề công an, nghề đội… Trò - Trẻ biết tầm quan trọng nghề xây dựng xã chuyện hội - Biết yêu quý tôn trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 một số nghề bé biết, 4 một số nghề bé biết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay