ĐỀ THI THỬ môn hóa THPT đào DUY từ

4 41 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:44

... xét sau khơng bảng tuần hồn Menđêlêep Trang 3/4 - Mã đề thi 202 A Trong chu kỳ, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần B Trong nhom A từ xuống độ âm điện tăng dần C Cấu hình e nguyên tử... Clo đạt mức oxy hóa cao A MnO2 + HCl B Cl2 + NaOH lỗng nguội C Cl2 + KOH đặc nóng D Cl2+ bột Ca(OH)2 Câu 37: Trong công ngiệp, sản xuất NH3, phản ứng xảy tạo thành cân hóa học Cân hóa học phải thực... phản ứng với nhiều lít dung dịch HCl 1M A 0,3 lit B 0,2 lit C 0,23 lit D 0,18 lit Trang 2/4 - Mã đề thi 202 Câu 31: Hòa tan hồn toàn hỗn hợp kim loại Al Fe lượng vừa đủ dung dịch loãng HNO3 loãng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ môn hóa THPT đào DUY từ, ĐỀ THI THỬ môn hóa THPT đào DUY từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay