PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP IELTS THEO PHONG CÁCH SIMON

13 51 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:40

... bạn phải học cách dùng dùng từ  grow + tính từ loại từ đặc biệt số loại từ cần nhớ khác tiếng anh, mặt chất sau động từ trạng từ có số từ cần nhớ  become + tính từ, ví dụ: become smart : trở... từ stay clam : bình tĩnh mặt dịch thuật dùng từ câu bạn cần nhớ số từ sau :  tackle từ đẹp từ học thuật mang nghĩa “giải quyết” thay bạn dùng solve thầy simon hay dùng từ này, tương tự với từ. .. có trạng từ fastly  fast vừa tính từ vừa trạng từ , faster có vai trò trạng từ nên đứng trước động từ “access” bạn  the main reason phải kèm “is that” để thành câu có chủ ngữ + động từ, lúc
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP IELTS THEO PHONG CÁCH SIMON, PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP IELTS THEO PHONG CÁCH SIMON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay