Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và định lượng nồng độ EBV DNA huyết tương trong ung thư vòm mũi họng

155 78 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:38

... đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư Vòm Mũi Họng Định lượng nồng độ EBV- DNA huyết tương trước sau điều trị, đánh giá mối liên quan với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị ung thư. .. tiên lượng bệnh UTVMH Việt Nam Xuất phát từ thực tế đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng định lượng nồng độ EBV- DNA huyết tương ung thư Vòm Mũi Họng thực với mục tiêu sau: Mơ tả đặc. .. Tại Bệnh viện K Trung ương, nghiên cứu định lượng nồng độ EBV- DNA huyết tương bệnh nhân UTVMH triển khai năm gần Nghiên cứu tiến hành so sánh nồng độ EBV- DNA huyết tương với đặc điểm bệnh học kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và định lượng nồng độ EBV DNA huyết tương trong ung thư vòm mũi họng, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và định lượng nồng độ EBV DNA huyết tương trong ung thư vòm mũi họng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay