Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

96 5 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:38

Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - NGUYỄN VĂN HOAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2018 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN VĂN HOAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỌC VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGƯT BÙI XUÂN PHONG HÀ NỘI – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN VĂN HOAN ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hồn thành luận văn, tơi nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Quốc tế Đào tạo sau đại học - Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng, cảm ơn Thầy, Cô trực tiếp giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức chuyên môn phương pháp nghiên cứu để tơi hồn thành khóa học thực luận văn Đặc biệt, xin tỏ lòng kính trọng biết ơn chân thành tới GS.TS.NGƯT BÙI XUÂN PHONG tận tình giúp đỡ, hướng dẫn nghiên cứu đề tài, hiệu chỉnh hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tạo điều kiện, động viện, giúp đỡ thời gian qua iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Yêu cầu dự án đầu tư 1.1.3 Phân loại dự án đầu tư 1.2 Quản lý dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án 1.2.2 Mục đích quản lý dự án 1.2.3 Đặc điểm quản lý dự án đầu tư 10 1.2.4 Nguyên tắc nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư 10 1.2.5 Công cụ phương tiện quản lý dự án đầu tư 11 1.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư 12 1.3.1 Quản lý dự án theo lĩnh vực 12 1.3.2 Quản lý theo chu kỳ dự án 19 1.4 Các mơ hình tổ chức quản lý dự án đầu tư Việt Nam 20 iv 1.4.1 Mơ hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 20 1.4.2 Mơ hình chìa khóa trao tay 21 1.4.3 Mơ hình chủ nhiệm điều hành dự án 22 1.4.4 Mơ hình tổ chức quản lý dự án theo chức 23 1.4.5 Mơ hình tổ chức chun trách quản lý dự án .24 1.4.6 Mơ hình tổ chức quản lý dự án theo ma trận 25 1.5 Sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý dự án đầu tư 26 Kết luận chương 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 29 2.1 Khái quát Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức .30 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức lĩnh vực hoạt động 34 2.1.4 Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật 34 2.1.5 Đặc điểm cấu trúc nguồn nhân lực 36 2.1.6 Kết hoạt động lĩnh vực 37 2.2 Thực trạng quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 41 2.2.1 Dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 41 2.2.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam .44 2.3 Đánh giá chung quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 56 2.3.1 Những kết đạt 56 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 58 Kết luận chương 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 61 v 3.1 Phương hướng hoạt động, phát triển Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 61 3.1.1 Mục tiêu chung 61 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 61 3.1.3 Các đơn vị trực thuộc 62 3.1.4 Về hợp tác quốc tế 63 3.1.5 Về sở hạ tầng, trang thiết bị 64 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư phân cấp Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 65 3.2.1 Hoàn thiện quản lý tiến độ thời gian dự án .65 3.2.2 Hồn thiện quản lý chi phí dự án đầu tư .68 3.2.3 Hoàn thiện quản lý chất lượng dự án đầu tư 76 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á CĐ-ĐH : Cao đẳng – Đại học DAĐT : Dự án đầu tư DT-TDT : Dự toán – Tổng dự toán ĐH : Đại học HSDT : Hồ sơ dự thầu HSMT : Hồ sơ mời thầu HS-SV : Học sinh – Sinh viên KHCN : Khoa học công nghệ KHĐT : Kế hoạch đấu thầu NSNN : Ngân sách Nhà nước ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển PAKT : Phương án Kiến trúc QHTMB : Quy hoạch tổng mặt QLDA : Quản lý dự án QLDAĐT : Quản lý dự án đầu tư TKBVTC : Thiết kế vẽ thi công TKCS : Thiết kế sở TKKT : Thiết kế kỹ thuật TVTK : Tư vấn thiết kế UBND : Ủy ban nhân dân WB : Ngân hàng Thế gới YDCT : Y Dược cổ truyền YHCT : Y học cổ truyền VND : Việt Nam đồng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết công tác đào tạo giai đoạn 2014-2017 37 Bảng 2.2: Kết hoạt động BV Tuệ Tĩnh giai đoạn 2014-2017 40 Bảng 2.3 Các dự án mua sắm trang thiết bị 43 Bảng 2.4 Các dự án xây dựng 44 Bảng 2.5 Bảng xây dựng tiến độ thực quản lý dự án 48 Bảng 2.6 Các sai sót ảnh hưởng đến thời gian thực dự án 50 Bảng 2.7 Những vướng mắc thường gặp q trình thi cơng, lắp đặt 51 Bảng 3.1 Mẫu báo cáo giám sát tiến độ dựa kế hoạch duyệt 66 Bảng 3.2 Mẫu báo cáo mốc tiến độ dự án đầu tư 66 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Chu trình quản lý dự án Hình 1.2: Quy trình quản lý thời gian tiến độ 14 Hình 1.3: Quy trình quản lý chi phí 16 Hình 1.4: Quy trình quản lý chất luợng 18 Hình 1.5: Mơ hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 21 Hình 1.6: Mơ hình chìa khóa trao tay 22 Hình 1.7: Mơ hình chủ nhiệm điều hành dự án 22 Hình 1.8: Mơ hình quản lý dự án theo chức 24 Hình 1.9: Mơ hình tổ chức chun trách quản lý dự án 25 Hình 1.10: Mơ hình quản lý dự án theo ma trận 26 Hình 2.1: Tổ chức Học viện 33 Hình 3.1 Biểu đồ hình xương cá xác định nguyên nhân chậm tiến độ 67 Hình 3.2 Biểu đồ xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng 77 72 CV% = CV/EV (nếu giá trị CV% dương tốt có nghĩa cơng việc thực với chi phí mức ngân sách, CV% có giá trị âm khơng tốt cơng việc thực với chi phí vượt mức ngân sách) - Chỉ số chi phí thực – Cost Performance Index (CPI) CPI = EV/AC (nếu CPI > 1: công việc thực với chi phí mức ngân sách; CPI < 1: Công việc thựchiện với chi phí vượt ngân sách) Việc phân tích xu hướng chi phí giúp cho Ban QLDA (chủ đầu tư – VNPT Hà Nam) cảnh báo vấn đề liệu chi phí thực tế có gần với chi phí ngân sách hay không để đưa giải pháp điều chỉnh chi phí hợp lý cho dự án 3.2.2.3 Các biện pháp cho hoạt động quản lý chi phí Một dự án hoàn thành tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng hiệu chi phí thực dự án nằm giới hạn ngân sách phê duyệt, Ban QLDA cho dự án đầu tư hoàn thành tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu dự án phù hợp với chi phí phê duyệt Trong nhiều dự án đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ thời gian hồn thành kéo theo chi phí tăng Bởi để quản lý chi phí dự án hiệu quả, giảm chi phí gián tiếp Ban QLDA cần lập kế hoạch điều chỉnh chi phí cách hợp lý để đảm bảo mặt thời gian, chi phí chất lượng dự án đầu tư - Nâng cao chất lượng lập dự toán ngân sách: Ban QLDA cần ý đến đặc điểm dự toán ngân sách dự án + Thứ nhất, dự toán ngân sách dự án dựa vào phạm vi tiêu chuẩn hành dự án duyệt Cần phải xác định rõ yếu tố khoản mục chi phí cho công việc dự án + Thứ hai, ngân sách có tính linh hoạt điều chỉnh Khi phạm vi dự án thay đổi có yếu tố chi phí gia tăng ngân sách dự án thay đổi + Thứ ba, ngân sách phải thay đổi lịch trình thay đổi + Thứ tư, lập dự toán ngân sách cần xác lập tiêu chuẩn hồn thành cho cơng việc, đồng thời phải văn hóa tất giả thiết lập dự toán - Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt kế hoạch ngân sách: 73 + Chuẩn bị hồ sơ thẩm định thật chi tiết tồn chi phí liên quan đến dự án bảng tính lương, dự tốn chi phí cho năm cho vòng đời dự án + Nội dung thẩm định trọng vào vấn đề: công việc liên quan đến dự án, số liệu tính tốn, phù hợp khoản mục chi phí + Rút ngắn thời gian phê duyệt dự tốn kinh phí - Kiểm sốt chi phí: để kiểm sốt, theo dõi tiến độ chi phí cần xác định đường chi phí sở Đường chi phí sở ngân sách theo thời đoạn dùng để đo lường theo dõi tiến trình dự án Trên sở đường chi phí sở, cán dự án kiểm soát biến động thực tế, xác định nguyên nhân tạo nên thay đổi so với đường chi phí sở đưa kế hoạch, biện pháp điều chỉnh kịp thời để quản lý hiệu chi phí dự án + Kiểm sốt việc thực chi phí để xác định mức chênh lệch so với kế hoạch + Ngăn cản thay đổi không phép, khơng so với đường chi phí sở + Thông tin cho Ban giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thay đổi phép + Các báo cáo phí phi phải lập thường xuyên, liên tục để thuận lợi cho trình giám sát + Thiết lập đường sở cho việc đạo báo cáo tiến trình dự án (kiểm tra tiến độ dự án, báo cáo chi tiêu khơng phù hợp với kế hoạch, tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục) - Điều chỉnh chi phí cho dự án nhân tố chi phí nằm ngồi phạm vi ngân sách phê duyệt cách hợp lý - Phối hợp chặt chẽ Ban QLDA với đơn vị tư vấn để đưa tổng dự tốn xác Phối hợp với đơn vị thi công xây lắp thực thi công theo thiết kế kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng cơng trình Phối hợp với phòng Kế tốn – thống kê tài phân bổ nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn thực dự án, đa dạng hóa nguồn vốn: vốn đầu tư phân cấp, vốn tái đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nguồn vốn vay khác 74 - Xây dựng biểu đồ xương cá để xác định nguyên nhân làm cho chi phí tăng nguồn vốn đầu tư phân bổ chậm để xem xét đưa giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo nguồn vốn cho dự án tránh gây lãng phí, thất thoát nguồn vốn 3.2.2.4 Tổ chức quản lý kiểm soát chi phí dự án đầu tư a Hình thức tổ chức kiểm sốt chi phí Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/632015 Chính phủ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình “Chủ đầu tư xây dựng cơng trình chịu trách nhiệm tồn diện việc quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng” Như vậy, quản lý chi phí thuộc trách nhiệm Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phải tổ chức thực việc kiểm sốt chi phí Để tổ chức việc kiểm sốt chi phí, bắt đầu giai đoạn lập dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phải định tổ chức, cá nhân kiểm sốt chi phí Tùy theo quy mơ tính chất dự án đầu tư, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam định việc tổ chức kiểm sốt chi phí theo hình thức sau: - Chỉ định cá nhân người kiểm sốt chi phí Cá nhân người thuộc Ban QLDA phòng ban chức khác phải am hiểu lĩnh vực dự án mà kiểm sốt - Chỉ định Ban QLDA thực nhiệm vụ kiểm sốt chi phí b Trách nhiệm, nghĩa vụ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam việc kiểm sốt chi phí - Chỉ định cá nhân Ban QLDA kiểm soát chi phí tiến hành thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Xem xét, phê duyệt hệ thống báo cáo thiết lập trình kiểm sốt chi phí cá nhân Ban QLDA kiểm sốt chi phí lập để áp dụng q trình kiểm sốt chi phí 75 - Được quyền yêu cầu cá nhân, Ban QLDA kiểm soát chi phí đưa đánh giá, phân tích đề xuất liên quan tới vấn đề chi phí giai đoạn thực đầu tư xây dựng cơng trình - Đưa u cầu, nội dung làm sở cho việc lập hệ thống báo cáo cần thiết lập q trình kiểm sốt chi phí - Xem xét có ý kiến đề xuất, báo cáo giám sát cá nhân, Ban QLDA kiểm sốt chi phí thực theo thủ tục định - Xem xét tổ chức thực đề xuất cá nhân, Ban QLDA kiểm sốt chi phí nhằm khơng chế tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơng trình c Trách nhiệm, nghĩa vụ cá nhân, Ban QLDA kiểm sốt chi phí Để bảo đảm tính độc lập, khách quan xác định rõ trách nhiệm cá nhân, Ban QLDA kiểm sốt chi phí quyền nghĩa vụ kiểm sốt chi phí cần xác định rõ Các quyền nghĩa vụ bao gồm: - Được tham gia vào tất vấn đề hoạt động xây dựng cơng trình có liên quan tới chi phí dự án đầu tư xây dựng - Duy trì vị trí kiểm sốt chi phí suốt trình thực dự án từ lập dự án, thực dự án đưa công trình hồn thành vào khai thác, sử dụng - Thực phương pháp kiểm sốt chi phí, hệ thống báo cáo cần thiết lập trình kiểm sốt chi phí để thống với chủ đầu tư áp dụng q trình kiểm sốt chi phí - Độc lập không chịu tác động từ chủ thể tham gia dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Các báo cáo, phân tích đề xuất với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phải xác trung thực - Thực phương pháp kiểm sốt chi phí dự án đầu tư theo quy trình thống với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Các nội dung, yêu cầu kiểm sốt chi phí cần đạt giai đoạn thể chi tiết, cụ thể 76 - Lập hệ thống báo cáo cần thiết lập q trình kiểm sốt chi phí để thống với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam áp dụng q trình kiểm sốt chi phí - Bảo đảm mục tiêu tốn dự án đầu tư thấp tổng mức đầu tư phê duyệt 3.2.3 Hoàn thiện quản lý chất lượng dự án đầu tư 3.2.3.1 Hệ thống hóa qui trình quản lý chất lượng dự án đầu tư - Lập kế hoạch chất lượng dự án đầu tư: Xác định tiêu chuẩn chất lượng cho dự án đầu tư xác định phương thức để đạt tiêu chuẩn + Xây dựng chương trình, sách kế hoạch hóa chất lượng + Xác định yêu cầu chất lượng phải đạt tới thời kỳ, giai đoạn trình thực dự án đầu tư + Phân tích tác động nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án, phương hướng cụ thể, xây dựng biện pháp để thực tốt kế hoạch chất lượng - Đảm bảo chất lượng dự án đầu tư: Tất hoạt động có kế hoạch hệ thống thực phạm vi hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo dự án đầu tư thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng tương ứng Đảm bảo chất lượng việc đánh giá thường xun tình hình hồn thiện để đảm bảo dự án đầu tư thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng định Đảm bảo chất lượng dự án đòi hỏi dự án phải xây dựng theo hướng dẫn qui định, tiến hành theo qui trình duyệt, sở tính tốn khoa học, theo lịch trình, tiến độ kế hoạch - Kiểm sốt chất lượng dự án đầu tư: Giám sát kết cụ thể dự án đầu tư để xác định xem chúng tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng hay chưa tìm biện pháp để loại bỏ ngun nhân khơng hồn thiện Kiểm sốt chất lượng dự án đầu tư thực suốt qúa trình thực dự án Cơng tác kiểm sốt chất lượng sử dụng nhiều kiến thức thống kê, nhóm người kiểm sốt chất lượng phải có kiến thức quản lý chất lượng phương pháp thống kê, đặc biệt phương pháp lấy mẫu lý thuyết xác suất để giúp họ dễ dàng đánh giá kết qủa giám sát chất lượng 77 - Xây dựng công cụ quản lý chất lượng dự án đầu tư + Xây dựng lưu đồ trình + Xây dựng biểu đồ xương cá (nhân tố định tính) + Xây dựng biểu đồ Parrento (nhân tố định lượng) + Xây dựng biểu đồ kiểm soát thực + Xây dựng biểu đồ phân bố mật độ 3.2.3.2 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án - Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dự án đầu tư, phần phân tích chương 2, ảnh hưởng đến chất lượng dự án đầu tư gồm: chất lượng khảo sát thiết kế, cơng tác thiết kế kỹ thuật, dự tốn vốn đầu tư, nhà thầu thi công lắp đặt tiến hành xây dựng biểu đồ hình xương cá (nhân quả) để xác định nguyên nhân từ Ban QLDA có phương án giải nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án đảm bảo dự án bàn giao theo yêu cầu đặt - Tiến hành xây dựng biểu đồ hình xương cá Con người Mơi trường Phương pháp tiến hành Chất lượng dự án công tác khảo sát thiết kế Đo lường Máy móc thiết bị Nguyên vật liệu Hình 3.2 Biểu đồ xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng + Bước1: Lựa chọn tiêu chuẩn chất lượng cần phân tích (nhân tố kết quả) + Bước 2: Liệt kê nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiêu phân tích + Bước3: Tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến nhân tố gây ảnh hưởng đến chất lượng Sau xem nhân tố lại kết qủa xác định quan hệ nhân cho nhân tố mới, tiếp tục cho quan hệ cấp thấp 78 Sau xác định nguyên nhân thứ cấp sau cùng, Ban QLDA xem xét đưa phương án xử lý giải nhân tố 3.2.3.3 Một số giải pháp cho hoạt động quản lý chất lượng dự án Ban QLDA Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thường thực quản lý chất lượng dự án suốt giai đoạn thực đầu tư, từ lúc bắt đầu công việc lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, triển khai dự án đầu tư Việc đảm bảo chất lượng giai đoạn dự án đầu tư giúp Ban QLDA đảm bảo thời gian thi cơng, chi phí chất lượng dự án Do việc xây dựng lưu đồ trình công việc quan trọng Ban QLDA, sở để phân tích đánh giá q trình nhân tố tác động đến chất lượng công việc dự án Lưu đồ trình cho phép nhận biết cơng việc hay hoạt động thừa loại bỏ, hoạt động cần sửa đổi, cải tiến hồn thiện, sở để xác định vị trí, vai trò thành viên tham gia trình quản lý chất lượng bao gồm nhà cung cấp, nhà thầu thi công xây lắp chất lượng dự án đầu tư hình thành phải quản lý từ khâu thiết kế, lập dự án (nghiên cứu khả thi, thẩm định dự án, định đầu tư ) đến khâu thực dự án (tổ chức đấu thầu, thi cơng, mua sắm ) - Hồn thiện quản lý chất lượng khâu khảo sát, thiết kế, dự toán: Ban QLDA hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế thực theo yêu cầu, mục đích dự án đầu tư để làm sở cho đơn vị tư vấn thiết kế thực xây dựng hồ sơ thiết kế đảm bảo chất lượng dự án Hồ sơ thiết kế tiết, minh bạch cho hạng mục Thuê tư vấn giám sát xong phải đưa yêu cầu cụ thể trách nhiệm tư vấn giám sát Chủ động phối hợp với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu đơn vị thi công giải vướng mắc, thay đổi phát sinh qúa trình thi cơng, kiểm tra cơng tác thi cơng tính phù hợp với thiết kế duyệt Ban QLDA phối hợp với Vụ Trang thiết bị Xây dựng cơng trình y tế để thẩm định hồ sơ thiết kế - Hoàn thiện quản lý chất lượng đấu thầu lựa chọn nhà thầu: Ban QLDA xây dựng qui trình tổ chức mời thầu, đấu thầu đảm bảo trình tự khoa học minh bạch Chuẩn bị hồ sơ mời thầu chi tiết, rõ ràng từ khảo sát, thiết kế, khối 79 lượng cơng việc, thời gian chi phí Ban QLDA phối hợp với phòng Vật tư Trang thiết bị, phòng Kế tốn - thống kê tài tổ chức lựa chọn nhà thầu - Hoàn thiện quản lý chất lượng thi công xây dựng lắp đặt công trình: Ban QLDA cần phải thiết lập thực nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra giám sát hạng mục công việc, lập báo cáo chi tiết chất lượng, kiểm soát vật tư, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đưa vào thi công, lắp ráp yêu cầu định mức kỹ thuật dẫn hồ sơ thiết kế - Duy trì, cải tiến ứng dụng kỹ thuật thống kê phù hợp qui trình kiểm sốt chất lượng dự án 3.2.3.4 Tổ chức quản lý chất lượng dự án đầu tư a Đối với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Chịu trách nhiệm toàn chất lượng cơng trình xây dựng thuộc dự án đầu tư quản lý Ban quản lý dự án, lãnh đạo Ban quản lý dự án phải có đầy đủ điều kiện lực theo quy định Chỉ ký hợp đồng giao nhận thầu tổ chức tư vấn doanh nghiệp xây dựng có đủ điều kiện lực hoạt động xây dựng, theo quy định hành Được quyền yêu cầu đơn vị liên quan, theo hợp đồng, giải trình chất lượng vật liệu, thiết bị, cơng việc… có quyền từ chối nghiệm thu Đối với dự án có qui mô lớn mà Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam không đủ điều kiện lực theo quy định, phải thuê tổ chức Tư vấn có đủ lực thực công việc liên quan đến trình đầu tư xây dựng như: Giám sát thi công xây lắp lắp đặt thiết bị, đặc biệt công tác quản lý chất lượng công trường, cơng tác nghiệm thu (cấu kiện, giai đoạn, hồn thành) việc đưa định đình thi công trường hợp cần thiết b Đối với Ban quản lý dự án - Phải có phận chuyên trách đảm bảo trì hoạt động giám sát cách có hệ thống tồn q trình thi công xây lắp, từ khởi công đến nghiệm thu, bàn giao 80 - Phải phân định nhiệm vụ, quyền hạn giám sát trưởng, giám sát viên chuyên trách cho công việc thông báo công khai công trường đảm bảo việc giám sát thường xuyên, liên tục - Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu dự án - Kiểm tra điều kiện khởi công; điều kiện lực nhà thầu, thiết bị thi cơng (phù hợp hồ sơ dự thầu), phòng thí nghiệm nhà thầu hay sở sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng (khi cần thiết); kiểm tra chứng xuất xưởng, chứng chất lượng thiết bị cơng trình - Lập đề cương, kế hoạch biện pháp thực giám sát - Kiểm tra chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tồn, mơi trường cơng trình, hạng mục cơng trình - Tổ chức kiểm định sản phẩm xây dựng cần thiết - Kiểm tra xác nhận vẽ hồn cơng - Giúp Chủ đầu tư tập hợp, kiểm tra trình đơn vị quản lý Nhà nước chất lượng cơng trình xây dựng kiểm tra hồ sơ, tài liệu nghiệm thu, trước tổ chức nghiệm thu (giai đoạn, chạy thử, hoàn thành) - Giúp Chủ đầu tư lập báo cáo thường kỳ chất lượng cơng trình xây dựng theo quy định - Giúp Chủ đầu tư dừng thi công, lập biên nhà thầu vi phạm chất lượng, an tồn, mơi trường xây dựng - Từ chối nghiệm thu hạng mục cơng trình, cơng trình khơng đảm bảo chất lượng Lý từ chối phải thể văn c Đối với đơn vị tư vấn - Chịu trách nhiệm quy định pháp lý nêu hợp đồng, đặc biệt chất lượng sản phẩm thời gian thực cần phải đảm bảo nghiêm túc + Phải sử dụng cán có đủ lực cho công việc thực theo quy định hành + Phải có hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế đơn vị 81 + Phải bồi thường thiệt hại sản phẩm tư vấn gây + Phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định + Không định sử dụng loại vật liệu hay vật tư kỹ thuật nơi sản xuất, cung ứng đó, mà nêu yêu cầu chung tính kỹ thuật vật liệu hay vật tư kỹ thuật + Khơng giao thầu lại tồn hợp đồng phần hợp đồng cho tổ chức tư vấn khác - Đảm bảo sản phẩm thực theo nội dung bước thiết kế quy định; phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng áp dụng nhiệm vụ thiết kế, hợp đồng giao nhận thầu thiết kế với chủ đầu tư - Đồ án thiết kế thực chủ nhiệm đồ án thiết kế chủ trì thiết kế có đủ lực theo quy định Bộ Xây dựng Người chủ nhiệm đồ án thiết kế chủ trì thiết kế phải chịu trách nhiệm cá nhân chất lượng sản phẩm thực - Tổ chức tư vấn thiết kế phải có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm thiết kế để kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế - Tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thiết kế kỹ thuật thi công phải thực giám sát tác giả q trình thi cơng xây lắp theo quy định - Tổ chức tư vấn thiết kế khơng giao thầu lại tồn hợp đồng phần nội dung hợp đồng cho tổ chức tư vấn thiết kế khác - Việc nghiệm thu sản phẩm thiết kế phải lập biên theo mẫu quy định, có nêu rõ sai xót (nếu có), thời gian khắc phục, bổ sung kết luận chất lượng d Đối với nhà thầu xây lắp cơng trình - Phải đảm bảo chất lượng, an tồn, mơi trường xây dựng tốt, cho cơng trình thi cơng, cơng trình khác xung quanh khu vực lân cận - Chỉ phép nhận thầu thi cơng cơng trình thực thủ tục đầu tư xây dựng, phù hợp với lực mình; thi cơng thiết kế duyệt, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng quy định chịu 82 giám sát, kiểm tra thường xun chất lượng cơng trình chủ đầu tư, tổ chức thiết kế quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng cơng trình xây dựng - Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư trước pháp luật thi công xây lắp cơng trình, kể phần việc nhà thầu phụ thực theo quy định hợp đồng giao nhận thầu xây lắp - Vật liệu thành phẩm bán thành phẩm, cấu kiện xây dựng sử dụng vào cơng trình phải có chứng nhận chất lượng gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước sử dụng theo quy định; tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng cơng trình để quản lý sản phẩm xây dựng, quản lý cơng trình q trình thi công Đảm bảo chất lượng thi công xây - lắp + Doanh nghiệp (nhà thầu) phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hợp đồng giao thầu, cần có phận giám sát chất lượng riêng doanh nghiệp + Lập đầy đủ, quy định nhật ký thi cơng xây dựng cơng trình + Chỉ phép thay đổi, bổ sung vật liệu, khối lượng chủ đầu tư chấp thuận (có biên ký nhận bên liên quan) + Báo cáo đầy đủ quy trình tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng + Phối hợp với chủ đầu tư đơn vị giám sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu công trình, hạng mục cơng trình + Báo cáo thường xun với chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, khối lượng, an tồn mơi trường xây dựng + Tổ chức nghiệm thu nội trước mời đại diện chủ đầu tư nghiệm thu + Đảm bảo an toàn thi công xây dựng cho người, thiết bị cơng trình lân cận, kể hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực + Lập hồ sơ hoàn công theo quy định hành e Đối với đơn vị Khảo sát xây dựng 83 - Bao hàm khảo sát địa chất, thủy văn, khảo sát trạng, đo đạc địa hình, đo đạc lún, nghiêng, chuyển dịch…của cơng trình có - Nhiệm vụ khảo sát đơn vị thiết kế lập, chủ đầu tư phê duyệt phải phù hợp với quy mô, bước thiết kế, tính chất cơng trình, điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng; đặc biệt khảo sát phải đủ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, tránh lãng phí - Cơng việc khảo sát phải phù hợp nhiệm vụ phê duyệt, báo cáo phải kiến nghị việc xử lý móng cơng trình xây dựng - Chủ đầu tư xem xét, định việc khảo sát bổ sung, thiết kế đề nghị - Việc khảo sát không xâm hại môi trường, phải phục hồi lại trạng ban đầu trường, theo nội dung phục hồi ghi hợp đồng Việc khảo sát không xâm hại mạng lưới kỹ thuật cơng trình cơng cộng cơng trình xây dựng khác phạm vi địa điểm khảo sát Kết luận chương Trên sở phân tích đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư định hướng phát triển Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam giai đoạn tới, chương nghiên cứu đề xuất giải pháp mang tính chất khả thi để góp phần hồn thiện quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thời gian tới 84 KẾT LUẬN Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng thực đem lại lợi ích cho đất nước nói chung chủ đầu tư nói riêng Đó kết cụ thể định lượng, tạo từ hoạt động khác dự án Đây điều kiện cần thiết để thực dự án Trong hoạt động quản lý dự án đầu tư khâu then chốt việc đảm bảo hiệu đầu tư Hoạt động quản lý dự án đầu tư trở thành công việc thiếu tổ chức, doanh nghiệp dù tổ chức, doanh nghiệp hoạt động với qui mơ nhỏ hay qui mô lớn Tổ chức, doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển sản xuất kinh doanh phải dựa hoạt động quản lý dự án Dự án khơng thiết phải có qui mơ lớn với tập trung nhiều nguồn lực mà mục tiêu, kế hoạch mà tổ chức, doanh nghiệp đặt để thực Quản lý dự án hoạt động, cơng việc mà tổ chức, doanh nghiệp thực để biến mục tiêu, kế hoạch trở thành thực đạt hiệu Luận văn nghiên cứu với mục đích đưa giải pháp mang tính khả thi để vận dụng vào hoạt động quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nhằm bước xây dựng phát triển sở vật chất để đảm nhận tầm vóc, quy mô đủ lớn tầm quốc gia khu vực để thực vai trò đầu tàu đào tạo nguồn nhân lực y dược cổ truyền cho nước; nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc dược liệu, phát triển dược liệu để sử dụng nước xuất Với mục tiêu đặt ra, luận văn tập trung giải đạt được: - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận đầu tư, dự án đầu tư, sâu khái niệm quản lý dự án; mơ hình quản lý dự án; nội dung quản lý dự án đầu tư Đây khung lý thuyết để phân tích, đánh giá quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư Học viện - Phân tích đánh giá quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nội dung Quản lý tiến độ thời gian; Quản lý chất lượng Quản 85 lý chi phí dự án đầu tư Kết phân tích đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân Đây sở để đề xuất giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện Học viện - Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Các giải pháp bám sát điều kiện Học viện nên khả thi, phù hợp với điều kiện Học viện Quá trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ thầy cô giáo Học viện Công nghệ bưu viễn thơng Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy giáo, đặc biệt thầy giáo, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Bùi Xuân Phong tận tình giúp đỡ để hồn thành luận văn Trong khn khổ giới hạn luận văn cao học, khả kiến thức hạn chế, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo đồng nghiệp 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TSKH Nguyễn Văn Đáng (2005), Quản lý dự án, Nhà xuất Đồng Nai [2] GS.TS Bùi Xuân Phong - Quản trị dự án đầu tư NXB Bưu điện – 2006 [3] GS.TS Bùi Xuân Phong - Lập thẩm định dự án đầu tư NXB Bưu điện – 2006 [4] PGS.TS Từ Quang Phương, TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2014), Kinh tế đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội [5] Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 [6] Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 [7] Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 [8] Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng [9] PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (2006), Quản trị dự án đầu tư quản trị tài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi NXB Tài chính, Hà Nội ... trạng quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 41 2.2.1 Dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 41 2.2.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện. .. VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương trình bầy vấn đề sở lý luận dự án đầu tư quản lý dự án đầu tư, nhằm làm cho việc đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư Học viện Y học cổ truyền Việt nam đồng thời... trạng quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam (Luận văn thạc sĩ), Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay