Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và định lượng nồng độ EBV DNA huyết tương trong ung thư vòm mũi họng tt

30 56 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:38

... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng định lượng nồng độ EBV- DNA huyết tương ung thư vòm mũi họng với mục tiêu chính: Mơ tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư vòm mũi họng Định lượng. .. 3.2 .Định lượng nồng độ EBV- DNA huyết tương trước sau điều trị, đánh giá mối liên quan với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị ung thư Vòm Mũi Họng 3.2.1 Nồng độ EBV- DNA huyết tương. .. lượng nồng đ EBV- DNA huyết tương trước sau điều trị, đánh giá mối liên quan với số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị ung thư vòm mũi họng Những đóng góp Luận án: Nghiên cứu xác định nồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và định lượng nồng độ EBV DNA huyết tương trong ung thư vòm mũi họng tt , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và định lượng nồng độ EBV DNA huyết tương trong ung thư vòm mũi họng tt , * X-quang quy ước, * Chụp cắt lớp vi tính sọ não; Chụp cộng hưởng từ: Giúp đánh giá chính xác vị trí, kích thước, mức độ xâm lấn của khối ung thư vòm. Ngoài ra còn giúp đánh giá tổn thương di căn xa ở phổi, não, gan..., Mô tả chùm bệnh có theo dõi dọc, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Độ tuổi trung bình là 47,7 ± 12,8 tuổi. Nam giới: 68,1%, nữ chiếm 31,9%., c) Mối liên quan giữa nồng độ EBV-DNA huyết tương với các giai đoạn bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay