Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:34

Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - Nguyễn Thị Bớch Hnh Phát triển dịch vụ cổng toán điện tử qua mạng điện thoại di động Tỉng c«ng ty ViƠn th«ng MobiFone Chun ngành : Quản trị kinh doanh Mã Số : 8340101 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2018 Luận văn hồn thành tại: HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Minh An Phản biện 1: TS Hồ Hồng Hải - Trường Đại học Ngoại Thương Phản biện 2: PGS.TS Thành Hưởng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: 30 ngày 06 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Tại thị trường Việt Nam dịch vụ thương mại điện tử nói chung dịch vụ thương mại điện tử di động (m-commerce) nói chung giai đoạn đầu phát triển với nhiều hạn chế chế sách, sở hạ tầng, thói quen sử dụng tiền mặt khách hàng Các ngân hàng tích cực tham gia triển khai dịch vụ e-bank nhiên chưa thu kết kỳ vọng, nhiều nhà phân phối, điểm bán lẻ (Point of Sale- POS) không hỗ trợ toán điện tử…Các dịch vụ thương mại điện tử cung cấp Việt Nam tập trung vào mua bán dịch vụ nội dung số, tài sản ảo, dịch vụ hỗ trợ tốn hàng hóa vật lý Tuy nhiên với xuất nhiều dịch vụ điện tử Nganluong, mPay, Mobivi…cùng cổng toán Bảo Kim, OnePay… góp phần giới thiệu tạo thói quen cho khách hàng sử dụng dịch vụ tốn điện tử hạn chế Với tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động Việt Nam 80% số lượng người sở hữu tài khoản ngân hàng 15% dân số, nhận định thị trường Việt Nam có tiềm mcommerce tương lai rào cản sách, sở hạ tầng phá bỏ đồng thời với chiến lược kinh doanh rõ ràng liệt Nắm bắt xu hướng trên, mạng di động khác Việt Nam VinaPhone, Viettel nhanh chóng cung cấp dịch vụ cổng tốn, điện tử điện thoại di động tới khách hàng Đứng trước thực tế MobiFone khơng thể đứng ngồi xu hướng tích hợp nhà mạng, nhà cung cấp, ngân hàng khách hàng Là ba nhà mạng lớn Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone giữ vững thứ hạng cao thị trường thông tin di động Tuy nhiên, bối cảnh tốc độ tăng trưởng chung thị trường bị chậm lại, phát triển dịch vụ OTT Zalo, Viber, Facebook Messenger… đe dọa trực tiếp doanh thu truyền thống thoại, SMS vốn hai nguồn thu lớn nhà mạng Thực trạng buộc MobiFone phải thực thay đổi, phải nghiên cứu, đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng nhằm bù đắp đà suy giảm doanh thu nói trên, trọng tâm phát triển dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho người dùng Cổng tốn điện tử hai dịch vụ có ý nghĩa quan trọng Đứng trước thực trạng đó, Đề tài “ Phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử qua mạng điện thoại di động Tổng công ty Viễn thông MobiFone ” tập trung nghiên cứu hướng triển khai kinh doanh dịch vụ toán trực tuyến, đặc biệt dịch vụ Cổng toán điện tử mạng MobiFone Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Hiện thị trường viễn thơng Việt Nam có nhiều nghiên cứu phát triển nhiều dịch vụ liên quan đến thương mại điện tử nói chung đến tốn điện tử nói riêng Nhằm thu hút lượng khách hàng ngày tăng tăng lợi nhuận cho Tổng cơng ty Viễn htoong MobiFone cần có nhiều chiến lược đầu kinh doanh, dịch vụ tiện ích, nhanh chóng dành cho khách hàng Đã có nhiều hội thảo khoa học dịch vụ cổng tốn điện tử ngồi nước cụ thể hội thảo thúc đẩy toán điện tử diễn Tp Hồ Chí Minh ngày 23/3/2016 Trong hội thảo có tham gia Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Lãnh đạo nhà mạng Viettel, Vinaphone, MobiFone số đối tác ngân hàng Các chuyên đề đề cập hội thảo Xu hướng toán điện tử tảng di động; chia sẻ kinh nghiệm phát triển dịch vụ đưa chiến lược việc triển khai dịch vụ trực tuyến nhà cung ứng công nghệ nhà cung cấp mạng viễn thơng Diễn đàn tốn điện tử Việt Nam (VEPF) diễn đàn chuyên ngành uy tín tổ chức thường niên mà bên tham gia thảo luận, thống giải pháp nhằm thúc đẩy toán điện tử/thanh tốn khơng dùng tiền mặt cho tồn thị trường Đây diễn đàn chung để cập nhật xu hướng toán điện tử giới gợi ý cho thị trường Việt Nam Diễn đàn tổ chức ngày 16/12/2015 Hà Nội, tổ chức Báo điện tử VnExpress phối hợp thực Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), đạo Ngân hàng Nhà nước Năm 2017 điễn ngày 6/11/2017 với chủ đề Mobile Payment - nhân tố thúc đẩy kinh tế không tiền mặt Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu tổng quát luận văn đưa giải pháp nhằm phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử qua mạng điện thoại di động cho Tổng công ty Mobifone Để đạt mục tiêu nghiên cứu tổng quát mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Hệ thống hóa số vấn đề chung phát triển dịch vụ cổng toán điện tử điện tử - Nghiên cứu khả phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử điện tử Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Đề xuất giải pháp đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử Tổng công ty Viễn thông MobiFone Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn Phát triển dịch vụ cổng toán điện tử điện tử Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Nghiên cứu Tổng công ty Viễn thông MobiFone Thời gian: để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn sử dụng liệu hoạt động MobiFone khoảng thời gian từ năm 2013-2016 Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp luận, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp hạch toán kế toán phương pháp khác để làm rõ đối tượng nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu thứ cấp - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh liệu thu thập Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận dịch vụ phát triển dịch vụ - Chương 2: Dịch vụ cổng tốn điện tử Việt Nam khả phát triển dịch vụ cổng toán điện tử Tổng Cơng ty Viễn thơng MobiFone - Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử quan mạng điện thoại di động Tổng công ty viễn thông Mobifone CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm chung dịch vụ dịch vụ cổng toán điện tử 1.1.1 Khái niệm dịch vụ phân loại dịch vụ 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ Dịch vụ hoạt động lao động mang tính xã hội, tạo sản phẩm hàng hóa khơng tồn hình thái vật chất, khơng dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thỏa mãn kịp thời nhu cầu sản xuất đời sống sinh hoạt người 1.1.1.2 Phân loại dịch vụ  Phân loại theo lớp dịch vụ Đối với dịch vụ, tính vơ hình tính khơng tách rời, việc chia thành cấp độ xem khơng phù hợp Do nhiều nhà nghiên cứu đề nghị chia thành lớp: - Lớp thứ – dịch vụ bản: đáp ứng lợi ích khách hàng - Lớp thứ hai – dịch vụ thứ cấp: bao gồm lớp sản phẩm hồn chỉnh (hữu hình) sản phẩm nâng cao * Dịch vụ (core service): gọi dịch vụ chính, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng, lý để khách hàng mua dịch vụ Tuy nhiên dịch vụ lý làm cho khách hàng chọn nhà cung cấp dịch vụ hay dịch vụ khác số nhà cung cấp loại dịch vụ Nó sở để khách hàng lựa chọn loại dịch vụ * Dịch vụ thứ cấp: gọi dịch vụ bổ sung, kết hợp yếu tố hữu hình vơ hình Các yếu tố vơ hình dịch vụ kèm theo làm tăng thêm lợi ích cho khách hàng Nhờ dịch vụ thứ cấp mà nhà cung câó dịch vụ giúp cho khách hàng phân biệt dịch vụ với dịch vụ đối thủ cạnh tranh  Phân loại dịch vụ theo hệ thống tài khoản quốc gia  Phân loại dịch vụ theo WTO 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ 1.1.2.1 Tính vơ hình 1.1.2.2 Tính khơng tách rời cung cấp tiêu dùng dịch vụ 1.1.2.3 Tính khơng đồng chất lượng 1.1.2.4 Tính khơng dự trữ 1.1.2.5 Tính khơng chuyển quyền sở hữu 1.1.3 Dịch vụ cổng tốn điện tử 1.1.3.1 Khái niệm dịch vụ cổng tốn điện tử Cổng tốn điện tử nói chung thuộc dịch vụ trung gian toán Dịch vụ trung gian toán hoạt động trung gian kết nối, truyền dẫn xử lý liệu điện tử giao dịch toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán người sử dụng dịch vụ toán qua tài khoản dịch vụ trung gian toánCổng toán Cổng toán dịch vụ làm trung gian kết nối, xử lý truyền dẫn liệu giao dịch toán khách hàng với đơn vị chấp nhận toán, ngân hàng để thực dịch vụ thu hộ, chi hộ cho khách hàng thông qua kênh điện tử; thực việc trao đổi, đối chiếu liệu điện tử bù trừ nghĩa vụ tài phát sinh giao dịch tốn  điện tử điện tử dịch vụ cung cấp cho khách hàng tài khoản điện tử tạo lập vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, liệu điện tử…), cho phép khách hàng lưu trữ giá trị tiền tệ đảm bảo giá trị tiền mặt tương đương với số tiền chuyển từ tài khoản tiền gửi toán khách hàng hình thức khác vào tài khoản tiền gửi ký quỹ tổ chức cung ứng điện tử ngân hàng để thực giao dịch tốn 1.1.3.2 Lợi ích việc triển khai dịch vụ di động 1.1.4 Mơ hình triển khai dịch vụ cổng tốn điện tử di động a Mơ hình 01: nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tự xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần thiết để cung cấp dịch vụ tới khách hàng b Mơ hình 02: nhà cung cấp dịch vụ viễn thông liên kết với nhà cung cấp giải pháp cổng tốn điện tử để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần thiết để cung cấp dịch vụ tới khách hàng 1.2 Phát triển dịch vụ 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ Phát triển dịch vụ phương pháp hoàn thiện dịch vụ để ngày đáp ứng tốt mong đợi khách hàng việc hoàn chỉnh dịch vụ cung cấp phát triển thêm tính dịch vụ 1.2.2 Vai trò phát triển dịch vụ - Phát triển dịch vụ giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị máy móc cung cấp dịch vụ thiết bị dư thừa cơng suất làm việc - Giúp doanh nghiệp giảm mức độ mạo hiểm kinh doanh chủng loại dịch vụ đa dạng - Giúp cho doanh nghiệp trì phát triển mối quan hệ với khách hàng Bởi vì, phát triển dịch vụ làm gia tăng lợi ích dịch vụ, làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng ngày “khó tính”, dần tạo nhiều khách hàng trung thành - Tăng khả đáp ứng nhu cầu không thỏa mãn thị trường, đồng nghĩa với việc làm tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp 1.2.3 Chu kỳ sống dịch vụ * Giai đoạn đời * Giai đoạn tăng trưởng: * Giai đoạn chín muồi: * Giai đoạn suy thoái: 1.2.4 Các chiến lược phát triển dịch vụ Để phát triển dịch vụ cần hình thành để phát triển dịch vụ Sau số cách thức phát triển dịch vụ: - Theo cấp độ phát triển dịch vụ - Dựa vào tiêu chí cấu thành dịch vụ - Dựa vào thị trường tiêu thụ dịch vụ 1.2.5 Quy trình phát triển dịch vụ 1) Bƣớc 1: Hình thành ý tưởng dịch vụ 2) Bƣớc 2: Sàng lọc ý tưởng 3) Bƣớc 3: Phát triển khái niệm thử 4) Bƣớc 4: Phân tích kinh doanh 5) Bƣớc 5: Phát triển 6) Bƣớc 6: Thương mại hoá 1.3 Cơ sở triển khai dịch vụ cổng tốn điện tử Việt Nam 1.3.1 Cơ sở pháp lý  Luật Giao dịch điện tử  Luật Công nghệ thông tin  Luật Ngân hàng nhà nước  Luật Tổ chức tín dụng  Nghị định Thanh tốn không dùng tiền mặt 10 CHƢƠNG 2: DỊCH VỤ CỔNG THANH TỐN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CƠNG TY VIỄN THƠNG MOBIFONE 2.1 Thực trạng dịch vụ cổng tốn điện tử Việt Nam 2.1.1 Dịch vụ cổng tốn điện tử Internet 2.1.1.1 Cổng toán OnePay - Cung cấp xử lý giao dịch toán online cho doanh nghiệp ngân hàng - Dịch vụ tốn hóa đơn online - Dịch vụ thẻ trả trước - Hệ thống quản lý ngăn ngừa rủi ro - Chuyển mạch ATM cổng toán trực tuyến 2.1.1.2 SohaPay Bảo Kim Cổng toán SohaPay cho phép khách hàng sử dụng nhiều phương thức toán khác nhau: - Thanh toán trực tuyến thẻ ghi nợ, trả trước, thẻ tín dụng thương hiệu quốc tế Visa, Mastercard - Thanh toán qua Internet banking qua loại thẻ nội địa – ATM 20 ngân hàng lớn Vietcombank, Agribank, Techcombank, VIB Bank… - Thanh toán thẻ cào điện thoại Vinaphone Mobifone 2.1.1.3 điện tử Payoo Để sử dụng dịch vụ này, người dân mở điện tử Payoo website: www.payoo.com.vn sau nạp tiền vào thơng qua 11 ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Đông Á 16 ngân hàng thành viên hệ thống Banknetvn mà Payoo kết nối 2.1.1.4 điện tử i-Coin iCoin cho phép người mua nạp tiền từ nhiều nguồn khác để nhận lượng iCoin tương ứng tài khoản cổng http://icoin.vn, sau sử dụng số dư iCoin để tốn dịch vụ, hàng hóa VNPT cung cấp cổng MegaPlus http://vnn.vn, hay cổng TMĐT Buyme http://buyme.vn 2.1.1.5 Cổng tốn điện tử Ngân Lượng Ngân Lượng hoạt động theo mơ hình điện tử, theo người dùng đăng ký tài khoản loại cá nhân doanh nghiệp với chức là: Nạp tiền, Rút tiền Thanh tốn; tất hồn tồn trực tuyến thơng qua thẻ nội địa quốc tế, tài khoản ngân hàng hình thức tiện dụng khác 2.1.2 Dịch vụ cổng tốn điện tử điện thoại di động 2.1.2.1 điện tử Momo Vinaphone điện tử MoMo tiền điện thoại di động dùng để thay tiền mặt, giúp khách hàng thực giao dịch như:, nạp tiền điện thoại, toán hoá đơn ADSL cước trả sau , mua hàng trực tuyến di động nhiểu tiện ích khác …mọi lúc, nơi 2.1.2.2 Cổng toán BankPlus Viettel Dịch vụ BankPlus thực chất 01 cổng toán kết hợp Viettel ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng điện thoại cá nhân đăng ký dịch vụ đổi sim BankPlus để thực tốn điện tử thơng qua tài khoản BankPlus mở ngân hàng đối tác 12 2.1.3 Thách thức tiềm dịch vụ cổng tốn điện tử di động Việt Nam 2.1.3.1 Thách thức Thứ nhất: thói quen sử dụng tiền mặt người dân Thứ hai: hạn chế cộng đồng người sử dụng Thứ ba: hạn chế sản phẩm dịch vụ giao dịch, mua bán tốn qua cổng tốn, điện tử di động Thứ tư: hạn chế kênh nạp rút tiền vào điện tử 2.1.3.2 Tiềm Tuy gặp phải nhiều thách thức phủ nhận tiềm to lớn dịch vụ cổng toán điện tử di động Việt Nam Thực tế cho thấy, thị trường điện tử cổng toán di động có nhiều doanh nghiệp tham gia Điều chứng tỏ tiềm thị trường Các doanh nghiệp có nhiều bước tiến xây dựng hệ thống giao dịch, đặc biệt doanh nghiệp viễn thông với hạ tầng kỹ thuật động bộ, lực tài chính, nhân sự, mạng lưới bán hàng phân phối rộng khắp, tập khách hàng đơng đảo Nhà nước có sách ủng hộ phát triển tốn khơng dùng tiền mặt nói chung cổng tốn, điện tử di động nói riêng 2.2 Tổng quan Tổng Công ty Viễn thông Mobifone [10] 13 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2.2 Chức nhiệm vụ 2.2.3 Cơ cấu tổ chức Hiện nay, Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone có 20 Phòng, Ban chức 20 đơn vị trực thuộc khác bao gồm Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực, Trung tâm Viễn thông quốc tế MobiFone, Trung tâm Dịch vụ đa phương tiện giá trị gia tăng MobiFone, Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone, Trung tâm Quản lý điều hành mạng (NOC), Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, Trung, Nam, Trung tâm Đo kiểm sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone, Trung tâm Tính cước Thanh khoản, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, Trung tâm vấn thiết kế MobiFone Ngoài ra, MobiFone có ba cơng ty bao gồm Cơng ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone, Công ty cổ phần Cơng nghệ MobiFone tồn cầu Cơng ty cổ phần Dịch vụ gia tăng MobiFone 14 Chủ tịch Hội đồng thành viên Ban Tổng giám đốc Ban chức Ban Kế hoạch- Chiến lược Ban Kinh doanh Ban Tổ chức cán - LĐ Ban Kinh doanh quốc tế Ban Chăm sóc KH Đơn vị trực thuộc Ban Tài Trung tâm Tính cước khoản MobiFone Plus Trung tâm CNTT MobiFone Trung tâm Nghiên cứu phát triển Ban Quản lý &Điều hành Trung tâm ĐH QL n mạng Trung tâm vấn thiết kế MobiFone Ban Công nghệ thông tin Trung tâm mạng lưới Bắc – Trung - Nam Công ty dịch vụ MobiFone khu vực Ban Phát triển mạng lưới VP Tổng Công ty Ban Truyền thông VP Đảng - Đồn Cơng ty MobiFone Global Trung tâm VTQT MobiFone Ban Kế toán Ban DV đa phương tiện & Giá trị gia tăng Ban Đầu Ban kiểm toán nội TCT Trung tâm Đo kiểm sửa chữa thiết bị viễn thơng MobiFone VP Cơng đồn Hình 2.12: Sơ đồ máy tổ chức Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (Nguồn: Tổng công ty Viễn thông MobiFone) MobiFone Service AVG 15 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh Về giá cước: Căn vào quy định khung Bộ Thơng tin Truyền thơng, Mobìone quy định giá cước cụ thể loại dịch vụ MobiFone cung cấp thị trường Về đầu tư: Kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn Nhà nước đầu cho MobiFone; Tối ưu hóa hiệu hoạt động tổ hợp công ty mẹ - công ty con; Nâng cao lực cạnh tranh cao; giữ vai trò chủ lực ngành viễn thơng Việt Nam; để hình thành thị trường viễn thơng bền vững, cạnh tranh lành mạnh Về kế hoạch sản xuất - kinh doanh: MobiFone giao kế hoạch hàng năm, bao gồm tiêu: phát triển thuê bao, doanh thu, lợi nhuận, quỹ lương Về chi phí: MobiFone quy định định mức chi phí hoa hồng đại lý, hoa hồng phân phối thẻ,… 2.3 Khả triển khai dịch vụ toán mạng MobiFone 2.3.1 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Hiện tại, MobiFone có hệ thống mạng lưới rộng toàn quốc, hỗ trợ công nghệ truyền liệu 2G, 3G, 4G 2.3.2 Nguồn nhân lực Tổng Cơng ty có đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết với cơng việc Trình độ, kiến thức, lực lực lượng lao động quản lý MobiFone đào tạo chuyên sâu, bước đầu đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Thu nhập ổn định cao mặt thu nhập chung xã hội khiến người lao động n tâm cơng 16 tác, có điều kiện tự đào tạo thêm Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học MobiFone có nhiều chuyển biến rõ nét Hàng năm, MobiFone cử cán bổ túc thêm kiến thức chuyên ngành nước Ngoài lớp chuyên môn kỹ thuật, Tổng Công ty trọng công tác đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt, cán kế cận 2.3.3 Một số dịch vụ toán mạng MobiFone MobiEZ: Dịch vụ topup: Dịch vụ FastPay: Tiện ích tốn website MobiFone Portal: 2.4 Tiềm phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử mạng MobiFone 2.4.1 Lợi ích triển khai dịch vụ  Đối với khách hàng MobiFone:  Đối với MobiFone:  Đối với nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa  Đối với ngân hàng 2.4.2 Phân tích SWOT Từ phân tích sở hạ tầng, nguồn nhân lực đánh giá tiềm triển khai dịch vụ cổng tốn điện tử thời điểm Tổng cơng ty, phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh đánh giá yếu tố mô ảnh hưởng, nhóm nghiên cứu tổng hợp lại thành bảng phân tích SWOT sau: 17 Điểm mạnh Điểm yếu  Thương hiệu trẻ trung, yêu thích mức độ sẵn sàng trả giá cao  Tập khách hàng đơng đảo có tri thức, có điều kiện kinh tế  Đội ngũ cán nhân viên động, có trình độ  Mơ hình hợp tác kinh doanh linh hoạt, có chế đặc thù cho việc phát triển dịch vụ toánMạng lưới 2G,3G,4G phủ sóng tồn quốc  Hệ thống kênh phân phối sản phẩm rộng khắp  Chất lượng chăm sóc khách hàng tốt, khách hàng đánh giá cao Cơ hội  Chưa triển khai nhiều hình thức dịch vụ toán, đặc biệt toán sản phẩm dịch vụ nhà cung cấp khác MobiFone  Khơng có chức giấy phép triển khai dịch vụ điện tử  Chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực toán  Sự phổ biến điện thoại di động  Sự phát triển nhanh chóng loại hình thương mại điện tử nói chung  Các cơng nghệ hỗ trợ dịch vụ tốn di động phát triển nhanh chóng  Khách hàng quen với việc quản lý tài khoản di động  Nền kinh tế ảm đạm, lạm phát cao thách thức với việc triển khai kinh doanh  Thói quen người tiêu dùng  Các thách thức liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin  Hạn chế quy định hành Nhà nước, đặc biệt kênh nạp/rút tiền cho điện tử Thách thức 18 2.4.3 Đánh giá chung Trong bối cảnh xã hội thị trường Việt Nam tại, MobiFone phải đối diện với khó khăn việc triển khai dịch vụ tốn trực tuyến kinh tế thói quen sử dụng tiền mặt khách hàng, tâm lý e ngại khơng trực tiếp thấy hàng hóa thực giao dịch…Ngoài với đặc thù mạng thơng tin di động MobiFone có khó khăn riêng chưa cấp phép thực giao dịch ngân hàng, việc xây dựng kênh phân phối dành t khó khăn 2.5 Kết luận chƣơng Chương thơng qua phân tích đánh giá trạng dịch vụ cổng tốn điện tử Việt nam đánh giá thách thức, tiềm phát triển dịch vụ cổng toán điện tử Tổng cơng ty Đây sở quan trọng để nghiên cứu đề xuất số giải pháp mơ hình triển khai dịch vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone 19 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỔNG THANH TỐN ĐIỆN TỬ QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 3.1 Mục tiêu phát triển Tổng công ty Viễn thông Mobifone giai đoạn 2016-2020 3.1.1 Mục tiêu tổng quát - Phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone trở thành doanh nghiệp viễn thông chủ lực quốc gia cung cấp dịch vụ viễn thôngcông nghệ thơng tin, truyền hình, phân phối bán lẻ, đa dịch vụ - Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, lực cạnh tranh với lĩnh vực kinh doanh viễn thơng, đa phương tiện, truyền hình 3.1.2 Mục tiêu cụ thể - Tổng doanh thu hợp năm giai đoạn 2016-2020 đạt 297.399 tỷ đồng, năm 2020 đạt 100.564 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 29,4%/năm - Tổng lợi nhuận trước thuế năm giai đoạn 2016-2020 đạt 30.133 tỷ đồng, năm 2020 đạt 8.449 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 18,2 %/năm - Tổng vốn đầu năm giai đoạn 2016-2020 61.109 tỷ đồng Tổng vốn giải ngân dự án năm giai đoạn 2016-2020 51.471 tỷ đồng 3.1.3 Kế hoạch triển khai  Kế hoạch sản xuất kinh doanh  Kế hoạch đầu phát triển 3.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử qua mạng điện thoại di động Tổng công ty Viễn thông MobiFone 3.2.1 Mơ hình triển khai dịch vụ Căn thực tế thị trường, tiềm thị trường Việt Nam, MobiFone phát triển dịch vụ tốn di động với 02 hình thức cổng tốn điện tử Q trình triển khai qua 02 giai đoạn trình bày mơ tả rõ ứng dụng cụ thể cung cấp tới khách hàng yêu cầu triển khai liên quan 20 Đơn vị chấp nhận toán Doanh nghiệp bán hàng (dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa, nội dung) Hợp tác cung cấp dịch vụ m-payment Hoa hồng (%) theo giao dịch Đơn vị chủ quản dịch vụ Đối tác cung cấp giải pháp MOBIFONE Phân chia doanh thu Hợp tác cung cấp dịch vụ m-payment Doanh thu chia sẻ từ phí giao dịch, thuê bao dịch vụ Doanh thu từ lưu lượng Nguồn tiền Giá trị toán Tài khoản viễn thông khách hàng (do MobiFone quản lý) Khách hàng MobiFone cung cấp (do MobiFone quản lý) Các loại điện tử thị trường Các ngân hàng, tổ chức tín dụng Thanh tốn qua tài khoản thích hợp Hình 3.1 Mơ hình triển khai m-payment m-banking tổng thể mạng MobiFone Hợp tác cung cấp dịch vụ mbanking Doanh thu chia sẻ từ phí giao dịch, thuê bao dịch vụ 21 3.2.2 Đề xuất giải pháp triển khai dịch vụ mạng MobiFone Với mơ hình triển khai đề nhóm nghiên cứu đề kế hoạch gồm giai đoạn việc cung cấp phát triển dịch vụ dịch vụ cổng tốn điện tử mạng MobiFone sau: 3.2.2.1 Giai đoạn (12/2017-12/2018): Đây giai đoạn bắt đầu xây dựng dịch vụ tài mạng viễn thơng Các dịch vụ bao gồm mpayment m-banking mức độ đơn giản Đây giai đoạn đưa dịch vụ giới thiệu với khách hàng, đào tạo tạo thói quen cho thị trường Đồng thời điểm quan trọng giai đoạn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật kinh doanh đảm bảo phát triển dịch vụ linh hoạt bền vững 3.2.2.2 Giai đoạn (từ 01/2019): Sau 01 năm cung cấp dịch vụ, đến giai đoạn giai đoạn phát triển mạnh dịch vụ Từng bước cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh cho khách hàng, với nội dung bao gồm: + Phát triển thêm hệ thống ngân hàng, điện tử, tổ chức tín dụng kết nối với dịch vụ + Phát triển thêm hệ thống doanh nghiệp bán hàng + Kết hợp phát triển điện tử với thương hiệu MobiFone 22 + Cho phép khách hàng nạp rút tiền từ hệ thống đại lý MobiFone Các yếu tố tác động đến nội dung triển khai giai đoạn: việc triển khai giai đoạn chịu chi phối phát triển thị trường phát triển toàn xã hội (kinh tế, chế luật pháp, sở hạ tầng) Do tùy thuộc vào biến động thực tế triển khai MobiFone linh động việc điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo hiệu dịch vụ cung cấp 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ  Tạo môi trường kinh tế xã hội có tính ổn định cao  Đẩy mạnh giao dục  Đầu xây dựng cở sở hạ tầng  Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước  Hoàn thiện văn pháp lý với dịch vụ cổng toán điện tử  Hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực cổng tốn điện tử 3.4 Kết luận chƣơng Trên sở lý luận chương vào thực trạng, tiềm thách thức chương 2, nghiên cứu để giải pháp phát triển dịch vụ cổng tốn điện tử Tổng cơng ty Viễn thông MobiFone thời gian tới 23 KẾT LUẬN Trước phát triển công nghệ thông tin, di động… hình thành xu hướng dịch chuyển từ e-commerce sang mcommerce Trên giới có nhiều quốc gia triển khai thành công dịch vụ m-commerce, đặc biệt quốc gia phát triển với tỷ lệ tài khoản ngân hàng thấp, độ phủ điện thoại di động rộng khắp có điều kiện tương tự Việt Nam Ở Việt Nam dịch vụ m-commerce nói chung dịch vụ cổng tốn, điện tử di động giai đoạn sơ khởi Tuy nhiên, khẳng định Việt Nam thị trường đầy tiềm việc triển khai dịch vụ thương mại điện tử điện thoại di động Tại thời điểm rào cản lớn tâm lý tiêu dùng khách hàng, sở hạ tầng kỹ thuật quy định pháp lý, nhiên để không bị lỡ nhịp với xu phát triển thị trường, MobiFone cần có bước chuẩn bị định hướng kinh doanh, mơ hình triển khai dịch vụ cổng tốn, điện tử di động bước khai phá giữ vai trò dẫn đầu lĩnh vực mẻ Để đạt mục tiêu nghiên cứu, luận văn thực số nội dung sau: - Hệ thống số vấn đề chung dịch vụ cổng tốn điện tử, phát triển dịch vụ - Nghiên cứu dịch vụ cổng tốn điện tử Việt Nam, thực trạng đánh giá thách thức tiềm Tổng công ty VIễn thông MobiFone 24 - Đề xuất số giải pháp phát triển cơng tốn điện tử mạng viễn thông MobiFone Phát triển dịch vụ vấn đề rộng phức tạp tác giả có tham vọng hết vấn đề lý luận phát triển dịch vụ vạch đầy đủ giải pháp phát triển dịch vụ hoàn hảo mà tập trung giải hoành thành nhiệm vụ đặt Tổng công ty Viễn thông MobiFone Với vấn đề nghiên cứu luận văn, tác giả có nhiều cố gắng,vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ nhà khoa học ngồi Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo, nhà khoa học, đặc biệt thầy giáo hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Thị Minh An tận tình giúp đỡ để tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu khoa học Trong khn khổ giới hạn luận văn cao học, với khả kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy cô giáo đồng nghiệp ... xuất phát triển dịch vụ cổng tốn ví điện tử Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone 10 CHƢƠNG 2: DỊCH VỤ CỔNG THANH TỐN VÀ VÍ ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỔNG THANH TỐN VÀ VÍ ĐIỆN... tốn ví điện tử quan mạng điện thoại di động Tổng công ty viễn thông Mobifone 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm chung dịch vụ dịch vụ cổng toán điện tử 1.1.1... khai dịch vụ Tổng cơng ty Viễn thông MobiFone 19 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỔNG THANH TỐN VÀ VÍ ĐIỆN TỬ QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt), Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay