Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn (tt)

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:27

Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Trần Bình An HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2017 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hoàng Yến Phản biện 1: ………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nay, muốn thành công kinh doanh, nhà quản trị cần phải nắm rõ vấn đề thị trường, hiểu mong muốn nhu cầu khách hàng Marketing giúp cho nhà quản trị nhìn đắn đưa định sách sách liên quan tới sản phẩm, giá cả, phân phối cách thức xúc tiến thương mại Thực tốt công tác quản trị marketing giúp sách Marketing triển khai cách tối ưu, mang lại hiệu cao nhất, cho dù doanh nghiệp gặp hạn chế nguồn lực Sau nhiều năm kinh doanh, Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn xây dựng lượng khách hàng đông đảo tin tưởng, đánh giá cao Tuy nhiên trình phát triển thị trường, cơng ty gặp khơng khó khăn thách thức Hoạt động marketing nói chung, quản trị marketing nói riêng cơng ty nhiều hạn chế, lực thể yếu kém, chưa theo kịp yêu cầu thực tế Xuất phát từ tình hình đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn” để thực luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đây đề tài cần thiết ý nghĩa quan trọng việc tiếp cận khách hàng PTTT tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn Tổng quan vấn đề nghiên cứu Quản trị Marketing đóng vai trò cầu nối doanh nghiệp khách hàng Quản trị Marketing hiệu giúp cho doanh nghiệp phát huy sức mạnh trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ nước Một số nghiên cứu luận văn thạc sĩ đề cập đến hoạt động quản trị marketing Kotler Keller (2013), Quản trị marketing; Trương Đình Chiến (2014), Quản trị marketing Phan Hồng Linh (2008), Quản trị marketing công ty cổ phần dệt mùa đông bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Trần Thị Hồng Lan (2012), Chiến lược Marketing cho cơng ty C&T; Phạm Đức Định (2012), Chính sách marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa công ty cổ phần Petec Bình Định Mục đích nghiên cứu  Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn  Xác định điểm phù hợp chưa phù hợp quy trình triển khai hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn  Đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn 4.2 Phạm vi nghiên cứu:  Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn phạm vi thủ đô Hà Nội  Dựa liệu sơ cấp thứ cấp thu giai đoạn 2013-2016 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, học viên sử dụng phương pháp khác để tiếp cận với lý thuyết thực tiễn Cụ thể phương pháp nghiên cứu thứ cấp, sơ cấp định tính định lượng, phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá, dự báo Kết cấu luận văn Chương 1: Tổng quan hoạt động quản trị marketing doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan marketing 1.1.1 Khái niệm Marketing Tuy hoạt động Marketing từ lâu khái niệm Marketing hình thành từ năm đầu kỷ 20 Thuật ngữ Marketing sử dụng Mỹ vào năm 1902 Qua q trình phát triển, nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ đưa khái niệm Marketing khác Khái niệm Marketing sử dụng là: hệ thống tổng thể hoạt động tổ chức nhằm phát nhu cầu khách hàng đáp ứng nhu cầu cách hiệu quả, giúp đạt mục tiêu tổ chức 1.1.2 Chức Marketing doanh nghiệp Thứ nhất, chức thỏa mãn tốt nhu cầu tiêu dùng xã hội Thứ hai, chức tăng cường khả thích ứng khả cạnh tranh doanh nghiệp Thứ ba, chức tiêu thụ sản phẩm Thứ tư, chức tăng cường hiệu SXKD 1.1.3 Vai trò Marketing Với kinh tế quốc dân, Marketing giúp chiến lược phát triển trở nên khả thi Với doanh nghiệp, Marketing cơng cụ giúp doanh nghiệp nhanh chóng đạt mục tiêu 1.2 Hoạt động quản trị marketing doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản trị Marketing Dựa quan điểm chung định nghĩa, khái niệm sử dụng luận văn là: quản trị Marketing phân tích, lập kế hoạch, thực kiểm tra việc thi hành biện pháp nhằm thiết lập, củng cố trì trao đổi lợi với người mua lựa chọn để đạt nhiệm vụ xác định doanh nghiệp thu lợi nhuận, tăng khối lượng hàng tiêu thụ, mở rộng thị trường… 1.2.2 Các quan điểm quản trị Marketing quan điểm quản trị Marketing Quan điểm trọng sản xuất; Quan điểm trọng sản phẩm; Quan điểm trọng bán hàng; Quan điểm trọng khách hàng; Quan điểm tiếp thị vị xã hội Trong giới hạn luận văn này, tác giả lựa chọn phân tích xây dựng hoạt động quản trị Marketing theo định hướng khách hàng 1.2.3 Vai trò quản trị Marketing Tối đa hóa tiêu thụ Tạo thỏa mãn cho khách hàng chất lượng dịch vụ Tối đa hóa chọn lựa 1.2.4 Chức quản trị Marketing 1.3 Nội dung quản trị marketing doanh nghiệp Quản trị Marketing ba nội dung chủ yếu là: Hoạch định chiến lược Marketing ; Thực chiến lược Marketing ; Kiểm tra chiến lược hoạt động Marketing , chủ yếu thực theo tiến trình sau: Phân tích hội thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Hoạch định chiến lược Marketing Triển khai marketing - mix Thực chiến lược marketing Kiểm tra hoạt động marketing Hình 1.1 Quy trình quản trị Marketing (Nguồn: P.Kotler & K.Keller, 2014) 1.3.1 Phân tích hội thị trường 1.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 1.3.3 Hoạch định chiến lược Marketing Mục đích hoạt động phân tích chiến lược số chiến lược mà doanh nghiệp theo đuổi 1.3.4 Triển khai Marketing - mix Marketing - mix tập hợp phương thức Marketing kiểm sốt mà doanh nghiệp phối hợp sử dụng để tạo nên đáp ứng cần thiết thị trường mục tiêu nhằm đạt mục tiêu Marketing 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn 2.1.1 Thông tin khái quát - Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN - Tên Giao dịch: KY SON ARCHITECTURE FURNITURE JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: KeyS JSC - Trụ sở chính: Số 115 phố Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam - Vốn điều lệ: 4.800.000.000 vnđ - Mã số doanh nghiệp: 0106144611 - Giám đốc Đại diện theo Pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 11 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty Chức năng, nhiệm vụ Cơng ty tư vấn thiết kế cơng trình dân dụng cơng nghiệp, trang trí nội ngoại thất 2.1.4 Bộ máy tổ chức quảnCông ty 2.1.5 Kết kinh doanh Công ty Doanh thu công ty tăng liên tục năm gần Năm 2015 tăng 24,61% so với năm 2014 (54.692 triệu đồng), năm 2016 tăng trưởng đạt gần 1% Đặc biệt năm 2015 kế hoạch đặt tăng trưởng 15% so với năm 2014 thực tế công ty vượt xa so với kế hoạch 9% Lợi nhuận cơng ty tăng lên năm sau cao năm trước, nhiên lợi nhuận năm 2016 không năm 2015 2.1.6 Tổng quan nguồn lực công ty 2.1.6.1 Nguồn nhân lực 2.1.6.2 Năng lực kinh doanh marketing Công ty 2.2 Phương pháp nghiên cứu hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kỳ Sơn 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin Thu thập thông tin liệu thứ cấp 12 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin Các phương pháp tổng hợp thống kê: xếp, phân tổ, hệ thống biểu bảng thống kê đồ thị 2.2.3 Phương pháp phân tích liệu Phương pháp thống kê mô tả phương pháp so sánh, đối chiếu 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng quản trị Marketing Công ty Cổ phần Kỳ Sơn 2.3.1 Thực trạng phân tích hội thị trường 2.3.2 Thực trạng lựa chọn thị trường mục tiêu 2.3.3 Thực trạng hoạch định chiến lược marketing 2.3.4 Thực trạng triển khai Marketing - mix 2.3.5 Tổ chức thực Marketing 2.3.6 Thực trạng kiểm tra hoạt động Marketing 2.4 Đánh giá công tác quản trị Marketing Công ty Cổ phần Kỳ Sơn 2.4.1 Những mặt đạt Hoạt động quản trị marketing công ty quan tâm, thực tế đạt nhiều thành tích 13 2.4.2 Những điểm hạn chế Về phân tích hội, cơng ty chưa sử dụng nhiều phương pháp khoa học để phân tích tình thị trường; phận chun trách hoạch định chiến lược thị trường chưa rõ ràng; công ty chưa nắm bắt tiềm thị trường cụ thể Về lựa chọn thị trường mục tiêu, thị trường Công ty CP Kỳ Sơn chủ yếu tập trung doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân địa bàn Hà Nội tỉnh lân cận Về triển khai Marketing – mix, công ty Kỳ Sơn số điểm hạn chế như: sản phẩm chưa thực cạnh tranh với ông lớn ngành Hoạt động xúc tiến thương mại Cơng ty yếu Về tổ chức thực Marketing, chưa nguồn ngân quỹ riêng cho phát triển thị trường, sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường Chế độ đãi ngộ cho nhân viên chưa xứng đáng, thiếu khuyến khích động viên nhân viên Về kiểm tra hoạt động Marketing, việc kiểm tra ít, chưa thường xuyên chưa tiêu cụ 14 thể; hoạt động kiểm tra dựa chủ yếu vào thông tin nội mà chưa ý thu thập thơng tin bên ngồi 2.4.3 Những ngun nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan Sự biến động kinh tế Hoạt động kinh doanh nhiều diễn biến phức tạp, nhiều rủi ro Khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao Một số khách hàng nợ khơng trả, khó thu hồi vốn Sự biến động bất thường yếu tố tự nhiên Nguyên nhân chủ quan Việc tìm kiếm khách hàng chưa tích cực chủ động Công tác phát triển thị trường chậm Hoạt động Marketing mix cơng ty hạn chế Một số cán quản trị marketing chưa thực tốt Công ty chưa áp dụng nhiều phương pháp khoa học chiến lược phát triển thị trường 15 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN 3.1 Bối cảnh kinh tế xã hội định hướng phát triển Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội Thất Kỳ Sơn 3.1.1 Dự báo thay đổi môi trường kinh tế xã hội 3.1.2 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn * Mục tiêu chủ yếu công ty: * Mục tiêu cụ thể: Năm 2017:  Tốc độ tăng trưởng đạt 20% so với năm 2016  Doanh thu tăng từ - lần so với năm 2016  Lợi nhuận tăng lần so với năm 2016  Đẩy nhanh việc hồn thành hợp đồng dở dang năm 2016, tiến hành hợp đồng kí kết, hồn thành hợp đồng thời hạn 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị marketing Công ty Cổ phần kiến trúc nội thất Kỳ Sơn 16 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hội thị trường Thực tế công ty cần phải soạn thảo hai kế hoạch- kế hoạch dài hạn kế hoạch năm Đầu tiên nhà quản trị chuẩn bị kế hoạch năm năm, trình bày nhân tố lực lượng chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường nội thất, biện pháp chiến lược để chiếm lĩnh phần thị trường dự kiến cho mặt hàng này, lợi nhuận dự kiến thu được, nêu rõ tổng chi phí cần thiết doanh số dự kiến Hằng năm xem xét lại kế hoạch năm năm điều chỉnh để cơng ty ln kế hoạch hành động năm năm tới 3.2.2 Giải pháp lựa chọn thị trường mục tiêu Tác giả đề xuất cơng cụ tiêu chí để đánh giá thị trường sau: Khi đánh giá khúc thị trường khác nhau, Công ty phải xem xét ba yếu tố cụ thể quy mô mức tăng trưởng khúc thị trường, mức độ hấp dẫn cấu khúc thị trường, mục tiêu nguồn tài nguyên Công ty Quy mô mức tăng trưởng khúc thị trường: 17 Mức độ hấp dẫn cấu khúc thị trường: Mục tiêu nguồn lực Cơng ty 3.2.3 Giải pháp hồn thiện hoạch định chiến lược marketing Về điều chỉnh mục tiêu kinh doanh Duy trì tăng trưởng doanh số thị trường năm tới Duy trì, củng cố nâng cao vị Công ty thị trường kinh doanh nội thất Về điều chỉnh chiến lược cạnh tranh Công ty tiếp tục thực chiến lược cạnh tranh tổng quát theo đuổi chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa Đưa sản phẩm dịch vụ thuận tiện với khách hàng; quy trình lắp đặt, bảo hành không phức tạp Về điều chỉnh chiến lược tăng trưởng Chiến lược thâm nhập thị trường chiến lược cải tiến sản phẩm 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện triển khai Marketing mix 3.2.4.1 Giải pháp sản phẩm Cải thiện sản phẩm thành sản 18 phẩm hoàn toàn cho phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Mở rộng danh mục sản phẩm Nâng cấp, cải tiến dây chuyền, thiết bị Đầu tư công nghệ mới, mở rộng nâng cấp dây chuyền sản xuất nội thất nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng sản lượng lẫn sản phẩm Vệ sinh nhà xưởng bảo quản sản phẩm Đào tạo tay nghề cho công nhân, thợ kỹ thuật Thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường nước 3.2.4.2 Giải pháp giá Đặt giá Đặt giá cho danh mục hàng hóa Trong chiến lược mở rộng thị trường, tăng niềm tin khách hàng tỉnh thành phía Nam, Cơng ty áp dụng sách giá “thấm dần” Chiết khấu bớt giá: - Giảm giá từ 15- 20 % cho khách hàng quen, khách hàng thường xuyên ổn định Công ty - Giảm giá từ 10 -12% cho khách hàng mua với số lượng lớn, toán trước 19 - Giảm giá cho trường hợp mà Công ty thấy cần thiết cho hoạt động sản xuất tiêu thụ Phương thức tốn: - Đơi với khách hàng quen, Cơng ty gia hạn thời gian toán chậm 20 ngày - Đối với khách hàng mới, Công ty cần thẩm định uy tín sở kinh nghiệm ngân hàng, Cơng ty giao dịch - Thanh tốn qua nhiều cách, tiền mặt, qua tài khoản ngân hàng 3.2.4.3 Giải pháp kênh phân phối (Place) Công ty cần phát triển chi nhánh, văn phòng đại diện Một mặt mở rộng mạng lưới phân phối, mặt khác giúp đội ngũ Sales & Marketing tiếp cận thông tin thị trường Để PTTT dịch vụ, Công ty Kỳ Sơn cần tiến hành số biện pháp như: - Phát triển mạng phân phối, xác định vị trí đặt văn phòng đại diện giới thiệu sản phẩm điểm tiếp cận thị trường 20 - Hệ thống đại lý, cửa hàng: Vẫn tập trung gây dựng phát triển đại lý, cửa hàng thuộc khu vực đông dân cư, quần thể, nhiều nhà cao tầng, khối chung cư, văn phòng,… - Tiếp cận, chào bán sản phẩm nội thất cải tiến với tổ chức, doanh nghiệp khách hàng mục tiêu - Xây dựng thực chế với trung gian môi giới - Tham gia đấu thầu dự án 3.2.4.4 Giải pháp xúc tiến hỗ trợ kinh doanh Gia tăng hoạt động thương mại điện tử, truyền thông, Marketing tới trực tiếp khách hàng mục tiêu - Quảng cáo - Bán hàng trực tiếp - Tặng phẩm thương hiệu - Tổ chức kiện tài trợ - Cơng tác PR 3.2.5 Giải pháp hồn thiện nguồn lực tổ chức thực Marketing 3.2.5.1 Phát triển ngân sách chiến lược 3.2.5.2 Xây dựng nguồn lực marketing 21 3.2.5.3 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 3.2.5.4 Giải pháp dịch vụ khách hàng 3.2.5.5 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu 3.2.6 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra hoạt động Marketing - Ban hành chế độ báo cáo chặt chẽ - Ban hành tiêu chuẩn đánh giá kết thực thi chiến lược cho phận, phòng ban 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Bộ, Ngành liên quan Nhà nước cần xây dựng PTTT nội thất đồng với phát triển thị trường khác kinh tế quốc dân Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh q trình cải cách hành chính, tạo mơi trường thơng thống cho doanh nghiệp Chính phủ cần trợ giúp doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh hàng nội thất nội địa Các ngành liên quan cần lưu ý tới việc ưu tiên cho vay vốn để đầu tư mở rộng số doanh 22 nghiệp hoạt động hiệu quả; Quản lý thị trường cách chặt chẽ để chống hàng nhập lậu, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 3.3.2 Kiến nghị với UBND, Sở, ngành thành phố Hà Nội UBND, Sở, ngành thành phố Hà Nội cần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư thương mại hoạt động UBND thành phố cần tăng cường vai trò việc quản lý doanh nghiệp địa bàn Sở, ngành cần hoàn thiện văn pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm nội thất 23 KẾT LUẬN Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn, thành lập năm với cố gắng không mệt mỏi cán cơng nhân viên tồn cơng ty vị công ty thị trường ngày lớn mạnh Công ty cung cấp sản phẩm nội thất chất lượng cao, mẫu mã đẹp, thiết kế tinh xảo, dịch vụ kèm hoàn hảo đảm bảo sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn ISO mà công ty cam kết thực với khách hàng Tuy nhiên, muốn PTTT, công ty cần trọng vào hoạt động Marketing, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, cần coi nhiệm vụ tất yếu sống doanh nghiệp Luận văn “Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn” đạt kết sau: - Hệ thống hóa lý thuyết bản, cốt lõi hoạt động quản trị marketing doanh nghiệp nói chung với Cơng ty Nội thất Kỳ Sơn nói riêng - Khái quát thực trạng hoạt động quản trị marketing Công ty thời gian qua bao gồm thực 24 trạng phân tích hội thị trường, thực trạng xác định thị trường mục tiêu, thực trạng hoạch định, triển khai chiến lược marketing, thực trạng tổ chức thực marketing thực trạng kiểm tra hoạt động marketing - Đề xuất định hướng số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị marketing cho Công ty Nội thất Kỳ Sơn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 Đưa kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành liên quan, UBND cấp, Sở ban ngành, để xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thời kỳ Hoạch định quản trị Marketing cho doanh nghiệp đề tài rộng lớn, bao hàm nhiều nội dung kinh tế học, Marketing, quản trị học… Vì vậy, đề tài khơng thể tránh thiếu sót, hạn chế định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để luận văn hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! ... tác quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn. .. quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn  Xác định điểm phù hợp chưa phù hợp quy trình triển khai hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn ... 1.4.3 Yếu tố nội doanh nghiệp 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn 2.1.1 Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn (tt), Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay