Giáo án âm nhạc lớp 4 phát triển năng lực học sinh

71 32 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:20

... ca TĐN trước lớp ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học TĐN mình? Khối Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 14 ÔN TẬP BÀI... ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? Khối Nguyễn Thị Dánh  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 15 HỌC HÁT: BÀI Bụi phấn Nhạc. .. đàn 2 .Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ Phương pháp giảng dạy: III Tiến trình dạy – học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều hình thức - Cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 4 phát triển năng lực học sinh, Giáo án âm nhạc lớp 4 phát triển năng lực học sinh, Tích hợp TT – HCM: Bồi dưỡng HS lòng yêu hòa bình, yêu Tổ quốc,tự hào và gắng bó với quê hương theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, III. Tiến trình dạy – học:, Tập biểu diễn các bài hát đã học:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay