Giáo án âm nhạc lớp 4 phát triển năng lực học sinh

71 6 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:20

Khối Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc  Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần ÔN TẬP BÀI HÁT VÀ CÁC KÍ HIỆU GHI NHẠC ĐÃ HỌCLỚP I Mục tiêu: Kiến thức: HS nhớ lại hát:Quốc ca VN,Bài ca học,Cùng múa hát trăng.Nhớ lại số kí hiệu ghi nhạc học lớp Kĩ năng: Thể hát học lớp Củng cố số kí hiệu ghi nhạc học Thái độ:: Lòng ham thích học mơn âm nhạc (GV tạo khơng khí vui tươi, sơi từ tiết học đầu) II Chuẩn bị: Giáo viên: Đàn hát tốt hát; ĐDDH:Đàn,đệm đàn Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 4; Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: • ƠN TẬP BÀI HÁT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Cùng hát Bài ca học học lớp - Làm quen với hát + GV giới thiệu nội dung em học tiết học hôm nay: Ôn tập hát: Quốc ca Việt Nam – Bài ca học – Cùng múa hát trăng - Gv đệm đàn cho HS nghe nhớ lại tên hát nêu - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.(Bài hát có tên gì? ) -Khởi động giọng: Cả lớp hát hát quen thuộc học lớp - Hướng dẫn HS ôn lại hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH -Ôn tập lời ca: GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS -Ôn tập hát kết hợp gõ đệm: GV bắt nhịp cho HS thực -Củng cố, kiểm tra HS: Kiểm tra theo nhóm, cá nhân ( Chú ý hướng dẫn cách láy hơi, thể sắc thái hát) Khối Nguyễn Thị Dánh - Tổ chức cho HS hát kết hợp vỗ tay theo phách Hoạt động giáo dục Âm nhạc -Tổ chức hát kết hợp vận động theo hát - Trả lời câu hỏi: +Bài hát nhạc sĩ sáng tác? +Khi hát Quốc ca ta cần phải đứng nào? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Về nhà hát lại hát ôn cho người thân nghe - Cùng với gia đình ơn lại hát học • ƠN TẬP CÁC KÍ HIỆU GHI NHẠC ĐÃ HỌCLỚP -HS nhìn bảng kẻ khmg nhạc vào -GV u cầu HS nói tên dòng khe nhạc -Tiếp theo tập viết khố son đầu khng nhạc -GV kiểm tra HS viết khố son, kẻ khng nhạc, chữa chỗ sai cho HS -HS tập nói tên nốt nhạc tập 1(SGK) -HS tập viết lên khuông nhạc nốt nhạc tập số (SGK) Về nhà tập kẻ khng nhạc, viết khóa son, số nốt nhạc lên khuông  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khối  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Nguyễn Thị Dánh Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần HỌC HÁT: BÀI Em u hồ bình Nhạc lời : Nguyễn Đức Toàn I Mục tiêu: Kiến thức:-HS hát theo giai điệu thuộc lời ca hát -Biết hát nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn Kĩ năng: -Thể hịên chổ có luyến, đảo phách -Thể trường độ nốt đen chấm dôi -Hát kết hợp gõ đệm (vỗ tay) theo hát Giáo dục: -Yêu quê hương đất nước u hồ bình Tích hợp TT – HCM: Bồi dưỡng HS lòng u hòa bình, u Tổ quốc,tự hào gắng bó với quê hương theo gương đạo đức Bác Hồ II Chuẩn bị: Giáo viên: Nghiên cứu hát có phân chia kí hiệu câu hát Đàn, đệm đàn 2.Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Khởi động giọng: Cùng hát Bắc kim thang học lớp - Làm quen với hát: Giới thiệu bài: Em yeu hòa bình Nhạc lời: Nguyễn Thị Dánh Khối - Hướng dẫn HS đọc lời ca câu Hoạt động giáo dục Âm nhạc - Gv thể hát cho HS nghe cảm thụ - Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH -Tập hát câu: GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS -Hát bài: GV bắt nhịp cho HS ghép toàn hát -Tập lấy theo câu hát, thể sắc thái tình cảm hát - Tổ chức cho HS hát gõ đệm theo nhịp, phách -Tổ chức hát kết hợp chuyển động nhịp nhàng chỗ theo hát -GV định 1-2 nhóm trình bày trước lớp - Trả lời câu hỏi: + +Bài hát nhạc sĩ sáng tác? + Từ khơng có hát A Bờ tre B khóm trúc C Đường làng D Dòng sơng ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? (đánh dấu x vào ô) Hát mức độ tốt Hát mức độ trung bình Hát mức độ Hát mức độ yếu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Về nhà hát Em u hòa bình cho người thân gia đình nghe - Cùng với gia đình tìm động tác phụ họa cho hát  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khối Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc  Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần ÔN TẬP BÀI HÁT: Em u hồ bình BÀI TẬP CAO ĐỘ VÀ TIẾT TẤU I Mục tiêu: Kiến thức: -HS hát theo giai diệu, hát thuộc truyền cảm hát -Hát kêt hợp gõ đệm theo kiểu Kĩ năng: -Trình bày hát theo kiểu lĩmh xướng,nối tiếp,hoà giọng -Hát kết hợp vận động theo nhạc,t/hiện b/tập:cao độ,t/tấu Giáo dục: -Yêu quê hương đất nước -Tính dạn dĩ , tự nhiên II.Chuẩn bị: Giáo viên: Giúp đỡ HS tìm động tác vận động theo nhạc Đàn,đệm đàn Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: • ƠN TẬP BÀI HÁT: Em u hồ bình -HS ơn tập hát theo nhóm tập động tác phụ họa -Một vài nhóm trình bày hát trước lớp (Cả lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá) -Cá nhân xung phong biểu diễn hát trước lớp -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp gõ đệm theo phách -GV nhận xét kết học hát lớp • BÀI TẬP CAO ĐỘ VÀ TIẾT TẤU A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN -Treo bảng phụ có ghi nốt nhạc ĐƠ-RÊ-MI-SOL khng – Âm hình tiết tấu – Luyện tập cao độ tiết tấu + HS lên bảng vào nốt nhạc, em khác đứng chỗ nói tên nốt nhạc l l -Bài tập có hình nốt ki hiệu gì? + Cả lớp nói tên nốt kí hiệu (nốt đen, lặng đen) -Cách vỗ tay gặp dấu lặng đen (2 lòng bàn tay úp xưống) -GV vỗ t/tấu, bắt nhịp HS vỗ theo -Em biết tiết tấu có hát nào? + Bài hát : Thật hay ( Nghe véo von ) l Khối Hoạt động giáo dục Âm nhạc Nguyễn Thị Dánh B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH -GV đàn giai điệu t/tấu (bài tập c) SGK), chuổi âm tập cho HS đọc cao độ Vừa đọc vừa gõ t/tấu - Nhóm luyện tập: đọc cao độ, gõ tiết tấu -GV định HS giỏi đọc mẫu cho lớp theo dõi -Cả lớp vừa đọc cao độ vừa gõ t/tấu tập c) SGK +chú ý bàn tay úp xuống gặp dấu lặng đen ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? (đánh dấu x vào ô) Hát mức độ tốt Hát mức độ trung bình Hát mức độ Hát mức độ yếu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Về nhà kể cho người thân gia đình nghe việc học tập cao độ tiết tấu - Cùng với gia đình tập đọc cao độ tiết tấu tập SGK (Nếu được)  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần HỌC HÁT : BÀI Bạn lắng nghe - Dân ca Ba- na Sưu tầm dịch lời:Tô Ngọc Thanh KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I Mục tiêu: Kiến thức:-Biết hát “Bạn lắng nghe” dân tộc Ba-na(T/Ngyên) -Hát theo giai điệu thuộc lời ca Kĩ năng: -Trình bày hát kết hợp gõ đệm theo hát -Kể chuyện trôi chảy Chuyện: Tiếng hát Đào Thị Huệ Giáo dục: -Yêu mến đồng bào dân tộc anh em -Yêu danh nhân, anh hùng II Chuẩn bị: Giáo viên: Một số động tác phụ hoạ cho hát Đàn,đệm đàn Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động giọng: Cùng hát Gà gáy học lớp Làm quen với hát: Giới thiệu bài: Bạn lắng nghe - Hướng dẫn HS đọc lời ca câu - Gv thể hát cho HS nghe cảm thụ - Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu Nguyễn Thị Dánh Khối Hoạt động giáo dục Âm nhạc B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH -Tập hát câu: GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS -Hát bài: GV bắt nhịp cho HS ghép toàn hát -Tập lấy theo câu hát, thể sắc thái tình cảm hát - Tổ chức cho HS hát gõ đệm theo nhịp, phách -Tổ chức hát kết hợp chuyển động nhịp nhàng chỗ theo hát -GV định 1-2 nhóm trình bày trước lớp - Trả lời câu hỏi: + Bài hát “Bạn lắng nghe” dân ca dân tộc nào? + Từ khơng có hát A Dòng suối B Con sông C Đàn cá D Chim câu ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? (đánh dấu x vào ô) Hát mức độ tốt Hát mức độ trung bình Hát mức độ Hát mức độ yếu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Về nhà hát “Bạn lắng nghe” cho người thân gia đình nghe - Cùng với gia đình tìm động tác phụ họa cho hát  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khối  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Nguyễn Thị Dánh Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần ÔN TẬP BÀI HÁT : Bạn lắng nghe GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG - BÀI TẬP TIẾT TẤU I Mục tiêu: Kiến thức: -HS hát theo giai điệu lời ca hát Bạn lắng nghe -Nhận biết hình nốt trắng độ ngân dài Kĩ năng: -Hát kết hợp gõ đệm với âm sắc,vận động,múa phụ hoạ -Đọc tập tiết tấu SGK Giáo dục: -Tính cẩn thận tập trung ý -Yêu điệu dân ca II Chuẩn bị: Giáo viên: Một sốđộng tác phụ hoạ cho hát Đàn,đệm đàn Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: • ƠN TẬP BÀI HÁT: Bạn lắng nghe -HS ơn tập hát theo nhóm tập động tác phụ họa -Một vài nhóm trình bày hát trước lớp (Cả lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá) -Cá nhân xung phong biểu diễn hát trước lớp Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp gõ đệm theo phách -GV nhận xét kết học hát lớp • GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG - BÀI TẬP TIẾT TẤU A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN -GV giới thiệu hình nốt trắng thân gồm thân (cán) nốt.Thân nốt hình bầu dục nằm nghiêng,đi nốt nằmbên phải thân nốt -GV hướng dẫn HS viết hình nốt trắng -Độ ngân dài nốt trắng = nốt đen = + -Nếu qui định độ dài nốt đen =1 phách(1 lần gõ) độ dài nốt trắng = phách B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập GV viết tập lên bảng Nguyễn Thị Dánh Khối Hoạt động giáo dục Âm nhạc -Bài tập có hình nốt gì? -HS đọc hình nốt -GV vỗ tay thể hình nốt trắng, phách vỗ tay, phách xoè tay lòng bàn tay ngữa lên cao Qui ướcvới HS cách thể hình nốt trắng -GVvỗ tay 13 nốt hướng dẫn HS thực -Em cho biết t/tấu có hát nào? (Bài : Vào rừng hoa - "Vào chơi ") Bài tập 2: GV viết tập lên bảng b b b b b b b b ( Hướng dẫn HS thực tập ) - Nhóm luyện tập: đọc tên hình nốt, gõ tiết tấu -GV định HS giỏi đọc mẫu cho lớp theo dõi -Cả lớp vừa đọc hình nốt vừa gõ t/tấu tập 1-2 SGK ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Về nhà hát “Bạn lắng nghe” cho người thân gia đình nghe - Cùng với gia đình tìm động tác phụ họa cho hát  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hoạt động giáo dục Âm nhạc - Hướng dẫn HS đọc lời ca câu Nguyễn Thị Dánh Khối - Gv thể hát cho HS nghe cảm thụ - Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH -Tập hát câu: GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS -Hát bài: GV bắt nhịp cho HS ghép toàn hát -Tập lấy theo câu hát, thể sắc thái tình cảm hát - Tổ chức cho HS hát gõ đệm theo nhịp, phách -Tổ chức hát kết hợp chuyển động nhịp nhàng chỗ theo hát -GV định 1-2 nhóm trình bày trước lớp - Trả lời câu hỏi: + Bài hát Thiếu nhi giới liên hoan nhạc sĩ sáng tác? + Từ khơng có hát A Kết đồn B Đồn kết C Chứa chan D Thái bình - Tích hợp TT HCM: Qua hát em thấy thiếu nhiu giới không kể màu da, dù cách xa ngàn dặm đoàn kết thương yêu nhau, mơ ước sống hòa bình, hạnh phúc, chán ghét chiến tranh ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về nhà hát Thiếu nhi giới liên hoan cho người thân gia đình nghe Cùng với gia đình tìm động tác phụ họa cho hát  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khối Nguyễn Thị Dánh  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 29 ÔN TẬP BÀI HÁT: Thiếu nhi giới lien hoan TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN Số I Mục tiêu: Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời Biết đọc TĐN số Kĩ năng: Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản Thái độ: Đoàn kết hữu nghị quốc tế u hòa bình Tích hợp TT HCM: Giáo dục HS tình cảm yêu thương chan hòa nhân bạn thiếu nhi khắp giới theo gương đạo đức Bác Hồ II Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Đọc tốt TĐN số Chép bảng phụ Đàn,đệm đàn 2.Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN • ÔN TẬP BÀI HÁT: Thiếu nhi giới lien hoan -HS ơn tập hát theo nhóm tập động tác phụ họa -Một vài nhóm trình bày hát trước lớp (Cả lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá) -Cá nhân xung phong biểu diễn hát trước lớp -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp gõ đệm vối âm sắc -GV nhận xét kết học hát lớp • TẬP DỌCNHẠC : TĐN SỐ – Trích: Bầu trời xanh Nhạc lời: Nguyễn văn Quỳ ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… -GV yêu cầu HS xem TĐN số 7, thảo luận nhóm đua nhận xét ……………………………………………………………………………………… nhóm (bài TĐN có nhịp gì, tên nốt nhạc, hình nốt nhạc có bài) Khối Nguyễn Thị Dánh GV đàn cao độ theo thang âm ĐÔ – RÊ – MI – SON cho HS đọc hai Hoạt động giáo dục Âm nhạc chiều lên xuống vài lần GV thể âm hình tiết tấu cho HS gõ theo vài lần b b b b b b b b đonđơnđơnđơn đen đen đon đơn đơn đơn trắng - GV hướng dẫn HS tập gõ tiết tấu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Tập đọc câu: +GV đàn giai điệu câu bắt nhịp cho HS đọc theo nốt nhạc La la mi son la la, son la son mi rê +GV đàn giai điệu câu bắt nhịp cho HS đọc theo nốt nhạc Rê mi son mi rê rê, mi son mi rê đồ -Đọc + HS dọc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Các nhóm tự luyện tập - Hai nhóm trình bày trước lớp nhóm đọc nhạc nhóm gõ đệm theo nhịp, sau đổi lại - Tiếp tục nhóm khác - Ghép lới ca TĐN: Em yêu màu cờ xanh xanh, u cánh chim hòa bình Em cất tiếng ca vang vang, vui bước chân tới C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG trường Một vài nhóm (hoặc vài cá nhân) trình bày đọc nhạc ghép lới ca TĐN trước lớp ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học TĐN mình?  Rút kinh nghiệm: Khối Nguyễn Thị Dánh  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 30 ÔN TẬP BÀI HÁT: Chú voi Đôn Thiếu nhi giới liên hoan I Mục tiêu: Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca Kĩ năng: Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp Biết vận động phụ họa Thái độ: Yeu hòa bình 4.Tích hợp TT HCM: Giáo dục HS tình cảm u thương chan hòa nhân bạn thiếu nhi khắp giới theo gương đạo đức Bác Hồ II Chuẩn bị: Giáo viên: Một số động tác phụ họa cho hát Đàn,đệm đàn 2.Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều hình thức - Cho học sinh tự nhận xét, GV hướng dẫn - Giáo viên hỏi học sinh, (Bài hát có tên gì? Bài hát nhạc sĩ sáng tác? ) - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Yêu cầu học sinh hát hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo nhịp - Yêu cầu học sinh hát hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo tiết tấu - Giáo viên nhận xét - Hát kết hợp với vỗ tay gõ đệm theo phách - Hát kết hợp với vận động chổ ……………………………………………………………………………………… - Trả lời câu hỏi sau: ……………………………………………………………………………………… + Bài hát Chú voi Đôn nhạc sĩ sáng tác? ……………………………………………………………………………………… + Từ khơng có hát Hoạt động giáo dục Âm nhạc A Voi Khối B Trẻ C Ngà dài D Mình to Nguyễn Thị Dánh +Từ sử dụng nhiều hát: + Bài hát Thiếu nhi giới liên hoan nhạc sĩ sáng tác? + Từ khơng có hát A Kết đoàn B Đoàn kết C Chứa chan D Thái bình C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV định 1-2 nhóm biểu diễn Cá nhân biểu diễn - Em hát hát vừa ôn tập cho người thân gia đình nghe - Với hướng dẫn người thân em tập số động tác múa minh họa cho hát Tích hợp TT HCM: Bài hát Thiếu nhi tuế giới liên hoan có nội dung ntn? ĐÁNH GIÁ Em tự đánh việc học hát mình? (đánh dấu x vào ơ) Hát mức độ tốt Hát mức độ trung bình Hát mức độ Hát mức độ yếu  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khối Nguyễn Thị Dánh  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 31 ÔN TẬP2 BÀI TĐN: TĐN Số TĐN Số I Mục tiêu: Kiến thức: Biết hát theo giai điệu thuộc lời ca số hát học Đọc nhạc, hát lời BÀI TĐN: TĐN Số TĐN Số Kĩ năng: Biết đọc nhạc và,ghép lời ca TĐN Số TĐN Số Biết đọc kết hợp gõ đệm theo phách TĐN Số TĐN Số Thái độ: Yêu thích môn âm nhạc HS kha giỏi: Đọc TĐN Số TĐN Số II Chuẩn bị: Giáo viên: Bảng phụ chép tập đọc nhạc số số 8; Đàn,đệm đàn Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 4; Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Giới thiệu bài: Hôm thầy dành tiết học nầy giúp em ôn tập tập đọc nhạc số số nhé! B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH ÔN TẬP BÀI TĐN 1) Ôn tập: Tập đọc nhạc số -GV gõ tiết tấu b b b b -Em gõ lại tiết tấu vừa nghe? -GV định 1-2 HS gõ ……………………………………………………………………………………… -Đây tiết tấu TĐN số mấy? ……………………………………………………………………………………… (Tập đọc nhạc số Đồng lúa bên sơng) ……………………………………………………………………………………… -Em tình nguyện đọc nhạc Tập đọc nhạc số Đồng lúa bên sơng ? ……………………………………………………………………………………… -Em tình nguyện đọc nhạc, hát lời Tập đọc nhạc số Đồng lúa bên sông ? ……………………………………………………………………………………… -GV đệm đàn, HS đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách Khối Hoạt động giáo dục Âm nhạc 2) Ôn tập: TĐN Số Nguyễn Thị Dánh -GV đệm đàn HS đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách -Nhóm đơ: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo tiết tấu Tập đọc nhạc số Đồng lúa bên sơng -Nhóm rê: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách Tập đọc nhạc số Đồng lúa bên sôngre6Nhom1 mi: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo nhịp Tập đọc nhạc số Bầu trời xanh -Nhóm pha: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm âm sắc Tập đọc nhạc số Bầu trời xanh -GV đánh giá phần trình bày nhóm, ưu điểm cần phải học khuyết điểm cần khắc phục C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Em trình bày hát ơn mà em thích trước lớp Hát kết hợp vận động vỗ tay theo kiểu -Cùng với người thân gia đình tìm động tác phụ họa cho hát (Chú voi Đôn Thiếu nhi giới liên hoan) -Đọc nhạc ghép lời ca TĐN số TĐN số ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học TĐN mình? (đánh dấu x vào ô theo mức độ) Mức độ 1: Đọc nốt nhạc hát lời ca Mức độ 2: Đoc giai điệu theo tên nốt nhạc chưa thuộc vị trí nốt nhạc khng hát lời ca Mức độ 3: Chỉ hát lời ca, chưa đọc nốt nhạc  Rút kinh nghiệm: Khối Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 32  HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN: BÀI Khăn quàng thắp sáng bình minh Nhạc lới Trịnh Công Sơn I Mục tiêu: Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp Thái độ: Yêu thầy cô, bạn bè, mái trường Tự hào mang khăn quàng Tích hợp TT HCM: GD HS lòng u mến Bác Hồ học giỏi, laa động tốt, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội II Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Đàn hát tốt hát Đàn,đệm đàn 2.Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Khởi động giọng: Cùng hát Bắc kim thang học lớp - Làm quen với hát: Giới thiệu bài: Em yeu hòa bình Nhạc lời: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Dánh Khối Hoạt động giáo dục Âm nhạc - Hướng dẫn HS đọc lời ca câu - Gv thể hát cho HS nghe cảm thụ - Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện thanh: Cho HS đọc thang âm A (Mi – la – đô) đọc bẳng âm “La” -Tập hát câu: GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS -Hát bài: GV bắt nhịp cho HS ghép toàn hát -Tập lấy theo câu hát, thể sắc thái tình cảm hát - Tổ chức cho HS hát gõ đệm theo nhịp, phách -Tổ chức hát kết hợp chuyển động nhịp nhàng chỗ theo hát -GV định 1-2 nhóm trình bày trước lớp - Trả lời câu hỏi: + +Bài hát nhạc sĩ sáng tác? + Từ khơng có hát A Chim non B Măng non C Tươi non D Vinh quang ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? (đánh dấu x vào ô) Hát mức độ tốt Hát mức độ trung bình Hát mức độ Hát mức độ yếu C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về nhà hát Khăn quàng thắp sáng bình minh cho người thân gia đình nghe Cùng với gia đình tìm động tác phụ họa cho hát  Rút kinh nghiệm: Khối Nguyễn Thị Dánh  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 33 ÔN TẬP BÀI HÁT Chim sáo-Khăn quàng thắm vai em Thiếu nhi giới liên hoan I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu lời ca hát - Biết hát giai điệu thuộc lời ca Kĩ năng: - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - Biết vận động phụ họa theo hát Giáo dục: Yêu thiên nhiên – sống Yeu hòa bình Tích hợp TT HCM: GD HS lòng yêu mến Bác Hồ học giỏi, laa động tốt, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội; tình đồn kết, thân u hòa bình II Chuẩn bị: Giáo viên: Hát tốt hát Đàn,đệm đàn Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Giới thiệu bài: Hôm thầy dành tiết học nầy giúp em ôn tập biểu diễn hát học , thầy mong tiết học nầy em thể phong cách biểu diễn thật hay B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH • ƠN TẬP BÀI HÁT -GV cho HS ôn tập hát (Chim sáo - Khăn quàng thắm vai em Thiếu nhi giới liên hoan) hướng dẫn HS ơn tập Từng nhóm trình bày hát: + Chim sáo: -GV cho lớp hát với nhiều tốc độ khác nhau: Hơi nhanh, chậm, vừa phải để rèn kĩ nhịp độ cho em ……………………………………………………………………………………… -Từng nhóm đứng chỗ trình bày hát kết hợp gõ đệm với âm sắc ……………………………………………………………………………………… +Khăn quàng thắm vai em: ……………………………………………………………………………………… Khối Nguyễn Thị Dánh -GV đàn giai điệu hát Khăn quàng ,gợi ý cho HS tìm tên hát Hoạt động giáo dục Âm nhạc -GV định 1-2 HS trình bày đoạn hát ,sửa lại chỗ HS hát chưa đạt -HS t/bày hát theo cách hát đ/đáp,hoà giọng -Lời 1: Đoạn a : Hát đối đáp + Nhóm :Khi trơng .ánh dương + Nhóm rê :Khăn quàng đến trường + Nhóm mi :Em yêu học hành + Nhóm pha :Sao cho .Bác HCM Đoạn b: Cả lớp hát hoà giọng -Lời : Tương tự lời (TT HCM) –Bác Hồ mong muốn em lúc học thật giỏi, laa động thật tốt, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội +Thiếu nhi giới liên hoan -GV đàn giai điệu bắt nhịp HS hát -HS hát kết hợp gõ đệm theo nhip - HS hát kết hợp lời gõ đệm theo nhịp, lời gõ đệm theo phách -Hát theo hình thức lĩnh xướng +1HS lĩnh xướng Ngàn dặm xa….thái bình , vừa hát vừa gõ đệm theo phách Cả lớp hát phần lại gõ đệm âm sắc (Lời tập tương tự) C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Em trình bày hát ôn mà em thích trước lớp Hát kết hợp vận động vỗ tay theo kiểu -Cùng với người thân gia đình tìm động tác phụ họa cho hát  Rút kinh nghiệm: Khối Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc  Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 34 ÔN TẬP BÀI TẬP ĐỌC NHẠC TĐN Số – TĐN Số (Đ/C: Khơng dạy Ơn tập kiểm tra) I Mục tiêu: Kiến thức: Biết hát theo giai điệu thuộc lời ca số hát học học kì II Kĩ năng: Biết đọc nhạc hát lời kết hợp gõ đệm theo phách Theo nhịp TĐN TĐN Số 5-TĐN số Thái độ: Yêu âm nhạc Tinh thần tự giác tích cực học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: Đọc tốt TĐN TĐN Số 5-TĐN số ĐDDH:Đàn,đệm đàn Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình + Ôn tập + Luyện tập + Thực hành III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Giới thiệu bài: Hôm thầy dành tiết học nầy giúp em ôn tập tập đọc nhạc số số nhé! B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH • ÔN TẬP BÀI TĐN 1)Ôn tập: Tập đọc nhạc số Hoa bé ngoan -GV gõ tiết tấu -Em gõ lại tiết tấu vừa nghe? -GV định 1-2 HS gõ -Đây tiết tấu TĐN số mấy? (Tập đọc nhạc số Hoa bé ngoan) ……………………………………………………………………………………… -Em tình nguyện đọc nhạc Tập đọc nhạc số Hoa bé ngoan? ……………………………………………………………………………………… -Em tình nguyện đọc nhạc, hát lời Tập đọc nhạc số Hoa bé ngoan? ……………………………………………………………………………………… -GV đệm đàn, HS đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách ……………………………………………………………………………………… Khối Hoạt động giáo dục Âm nhạc 2)Ôn tập: TĐN Số Múa vui b b b b b b Nguyễn Thị Dánh b b -GV đệm đàn HS đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Nhóm đơ: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo tiết tấu Tập đọc nhạc số Hoa bé ngoan -Nhóm rê: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách Tập đọc nhạc số Hoa bé ngoan -Nhóm mi: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo nhịp Tập đọc nhạc số Múa vui -Nhóm pha: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm âm sắc Tập đọc nhạc số Múa vui -GV đánh giá phần trình bày nhóm, ưu điểm cần phải học khuyết điểm cần khắc phục ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học TĐN mình? (đánh dấu x vào ô theo mức độ) Mức độ 1: Đọc nốt nhạc hát lời ca Mức độ 2: Đoc giai điệu theo tên nốt nhạc chưa thuộc vị trí nốt nhạc khuông hát lời ca Mức độ 3: Chỉ hát lời ca, chưa đọc nốt nhạc  Rút kinh nghiệm: Khối Nguyễn Thị Dánh  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 35 TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp học sinh ôn nhớ lại hát học chương trình Kĩ năng: Tập biểu diễn số hát học Thái độ: Mạnh dạn, tự tin II Đồ dùng dạy học Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ Học sinh: Thanh phách, sách III Tiến trình dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giới thiệu bài: Hôm cô dành tiết học nầy giúp em Tập biểu diễn hát học nhé! B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hát theo nhóm - Chia lớp thành nhóm phân cơng hát cho nhóm - Nhóm 1: Bài hát Em u hồ bình kết hợp gõ đệm, Bàn tay mẹ kết hợp thực động tác phụ hoạ - Nhóm 2: Bài hát Bạn lắng nghe kết hợp gõ đệm, Chú voi Bản Đôn kết hợp thực động tác phụ hoạ - Nhóm 3: Bài hát Trên ngựa ta phi nhanh kết hợp gõ đệm, Thiếu nhi giới liên hoan kết hợp thực động tác phụ hoạ ……………………………………………………………………………………… - Nhóm 4: Bài hát Khăn quàng thắm vai em kết hợp gõ đệm, chim sáo kết ……………………………………………………………………………………… hợp động tác phụ hoạ ……………………………………………………………………………………… 2: Tập biểu diễn ……………………………………………………………………………………… - Đệm đàn tổ chức cho học sinh tập biểu diễn hát phân ……………………………………………………………………………………… công chuẩn bị ……………………………………………………………………………………… - Đệm đàn tổ chức cho học sinh tập biểu diễn 12 hát kết hợp vận động phụ hoạ theo hình thức song ca, cá nhân - Tổ chức cho học sinh thi biểu diễn cá nhân - Nhận xét đánh giá C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về biểu diễn hát học cho người than xem ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học TĐN mình? (đánh dấu x vào theo mức độ) Mức độ 1: Đọc nốt nhạc hát lời ca Mức độ 2: Đoc giai điệu theo tên nốt nhạc chưa thuộc vị trí nốt nhạc khng hát lời ca Mức độ 3: Chỉ hát lời ca, chưa đọc nốt nhạc  Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... ca TĐN trước lớp ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học TĐN mình? Khối Nguyễn Thị Dánh Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 14 ÔN TẬP BÀI... ĐÁNH GIÁ + Em tự đánh việc học hát mình? Khối Nguyễn Thị Dánh  Ngày dạy: Thứ ……, ngày ……tháng……năm 20… Hoạt động giáo dục Âm nhạc Hoạt động giáo dục Âm nhạc – tuần 15 HỌC HÁT: BÀI Bụi phấn Nhạc. .. đàn 2 .Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp Bộ gõ Phương pháp giảng dạy: III Tiến trình dạy – học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều hình thức - Cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 4 phát triển năng lực học sinh, Giáo án âm nhạc lớp 4 phát triển năng lực học sinh, Tích hợp TT – HCM: Bồi dưỡng HS lòng yêu hòa bình, yêu Tổ quốc,tự hào và gắng bó với quê hương theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, III. Tiến trình dạy – học:, Tập biểu diễn các bài hát đã học:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay