GIÁO ÁN TUẦN 25 LƠP 1 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

34 61 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:08

... mỏng,đặt dán cân đối miết hình phẳng  Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - HS M3, M4: kẻ cắt dán hình chữ Tên GV 19 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 2 018 nhật theo. .. tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài - Đúng ghi đ, sai ghi s: a) 50cm -10 cm = 40 Tên GV đ Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 2 018 b) 50cm -10 cm = 40cm c) 50cm - 10 cm... tất 17 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 2 018 ? Bài 5: Vẽ điểm hình vng ; Vẽ điểm ngồi hình vng Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 6: Nhà em có 13
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TUẦN 25 LƠP 1 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, GIÁO ÁN TUẦN 25 LƠP 1 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, Kiến thức: - Ôn bài thể dục: Yêu cầu thuộc thứ tự các động tác trong bài và thực hiện được ở mức tương đối chính xác., Hoạt động thực hành: (5 phút), Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút)., Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay