giáo án TUẦN 25 lớp 4 theo hướng phát triển năng lực

49 74 2
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:59

... tiếp nối: (3p) - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Về nhà xem trước kể chuyện tuần 26 - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: ... tất tập * Cách tiến hành: Cá nhân,nhóm, lớp Bài 1: - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập Giáo viên 25 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Thực theo yêu cầu GV - Gọi HS chia sẻ, nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án TUẦN 25 lớp 4 theo hướng phát triển năng lực, giáo án TUẦN 25 lớp 4 theo hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay