giáo án lớp 4 tuần 24 theo hướng phát triển năng lực

45 41 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:57

... Toán LUYỆN TẬP (tr 131 ) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực phép trừ hai phân số, trừ số tự nhiên cho 24 24 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 phân số, trừ phân số cho số tự... hai phân số - Thực cá nhân, em lên bảng làm Đáp án: - = 40 18 22 − = − = 48 48 48 12 15 - 15 = 15 24 14 − = − = 21 21 21 Bài 3: -GV gọi HS đọc đề - GV gọi HS khác u cầu tóm tắt tốn sau yêu cầu HS... định yêu cầu tập tập - Gọi HS chia sẻ, nhận xét, bổ sung, - Thực cá nhân, em lên bảng VD: sửa b) 24 45 69 + = + = 40 40 40 21 14 - GV chốt đáp án − = − = 28 28 28 - Củng cố cách cộng, trừ phân
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 tuần 24 theo hướng phát triển năng lực, giáo án lớp 4 tuần 24 theo hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay