giáo án lớp 4 tuần 24 theo hướng phát triển năng lực

45 17 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:57

Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 24 Thứ hai, ngày 12 tháng năm 2018 Tập đọc VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN (Theo báo Đại đoàn kết) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đọc tin với giọng nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui -Kĩ năng: Hiểu ND: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn thiếu nhi nước hưởng ứng tranh thể nhận thức đắn an toàn, đặc biệt an tồn giao thơng (trả lời câu hỏi SGK) -Thái độ: GD HS ý thức sống tham gia giao thơng an tồn * KNS:-Tự nhận thức xác định giá trị cá nhân Tuy sáng tạo Đảm nhận trách nhiệm II CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ đọc, tranh vẽ an tồn giao thơng - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điêù khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật +Em hiểu “những em bé - Phụ nữ miền núi đâu, làm lớn lưng mẹ”? thường điệu theo Những em bé lúc ngủ nằm lưng mẹ Vì vậy, nói em lớn lưng mẹ +Theo bạn, đẹp thể - Là tình yêu mẹ con, đối thơ gì? với cách mạng - TBHT củng cố trò chơi - Nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu:Cuộc thi vẽ Em muốn - HS lắng nghe sống an toàn thiếu nhi nước hưởng ứng tranh thể nhận thức đắn an tồn, đặc biệt an tồn giao thơng (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: hoạt động lớp - HD HS chia đoạn: đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - Tiếp nối đọc đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc - HS luyện đọc từ, câu khó từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - Tiếp nối đọc đoạn lần 1 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm Cần đọc với giọng vui, rõ ràng, rành mạch, tốc độ nhanh Nhấn giọng từ ngữ nâng cao, đông đảo, 50.000, tháng, phong phú, tươi tắn, rõ ràng, hồn nhiên, sáng, sâu sắc, bất ngờ * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu loát Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Hs hiểu niềm vui sướng khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều đem lại cho lứa tuổi nhỏ (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp - YC HS đọc thầm đoạn 1,2 để trả lời câu hỏi: + Chủ đề thi vẽ gì? Thiếu nhi hưởng ứng thi nào? - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc - HS đọc toàn + Chủ đề thi Em muốn sống an toàn + Thiếu nhi nước hào hứng tham dự thi Chỉ tháng có 50.000 tranh thiếu nhi nước gửi Ban Tổ chức - HS đọc đoạn chia sẻ câu hỏi - HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + Điều cho thấy em có nhận thức + Chỉ điểm tên số tác phẩm tốt chủ đề thi? thấy kiến thức thiếu nhi an toàn, đặc biệt an tồn giao thơng phong phú Cụ thể tên số tranh Đội mũ bảo hiểm tốt Gia đình em bảo vệ an tồn Trẻ em khơng nên xe đạp đường Chở người khơng + Những dòng in đậm tin có tác + Có tác dụng gây ấn tượng nhằm hấp dụng gì? dẫn người đọc; Giúp người đọc nắm nhanh thông tin - Nội dung gì? Nội dung: Qua thi đề tài cho thấy em có nhận thức an toàn, đặc biệt an toàn giao thông * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời vàbiết thể nhận thức câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời ngơn ngữ hội hoạ 2 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: - HS đọc toàn HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp -Gọi HS đọc tiếp nối đoạn toàn bài, + Theo dõi, xác định cách đọc hay lớp theo dõi, nêu giọng đọc + Luyện đọc theo nhóm đơi - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm + Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp đoạn tiêu biểu bài: đoạn + Bình chọn người đọc hay + Đọc mẫu đoạn văn +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc hay - Nhận xét, khen/động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p - Liên hệ giáo dục - Nêu ý nghĩa học? - Dặn HS học Chuẩn bị bài“Đoàn thuyền đánh cá” Điều chỉnh: -Toán LUYỆN TẬP (tr 128) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực phép cộng hai phân số, cộng số tự nhiên với phân số, cộng phân số với số tự nhiên -Kĩ năng:HS làm Bài 1, KK HS khiếu hồn thành tất tập -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (3p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên - HS tham gia trò chơi + Bạn nêu kết phép tính: a + = 3 + = 10 b TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Thực phép cộng hai phân số, cộng số tự nhiên với phân số, cộng phân số với số tự nhiên * Cách tiến hành:cá nhân,nhóm, - Đọc xác định yêu cầu tập lớp - HS nghe giảng Bài 1: Tính (theo mẫu) - GV viết mẫu lên bảng lớp chia sẻ câu mẫu 15 19 4 5 3+ = + = + = * Có thể viết gọn toán sau: 15 19 4 5 3+ = + = - Gọi HS nhận xét làm HS bảng - GV yêu cầu HS làm cá nhân tiếp phần lại -3 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào sau chia sẻ 3+ 11 = + = 3 3 3 20 23 +5= + = 4 4 12 12 42 54 +2= + = 21 21 21 21 - Nhận xét,chia sẻ, chốt đáp án Bài 3: - HS đọc đề - GV gọi HS đọc xác định yêu cầu - HS làm vào nộp giáo viên kiểm tập tra - Yêu cầu HS tự làm bài, HS làm Bài giải bảng lớn Nửa chu vi hình chữ nhật là: - Gọi HS nhận xét, chữa - GV nhận xét, chốt đáp án 4 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 - Củng cố cách cộng phân số, tính nửa chu vi hình chữ nhật 29 30 + 10 = (m) 29 30 * Nếu thời gian: GV hỏi xem HS hồn thành Đáp số: m lại yêu cầu hs làm nêu - Thực theo hướng dẫn GV cách làm để lớp chia sẻ, chữa Đ/a: (BT2) Bài 2: 3 ( + )+ = 8 HOạt động tiếp nối:(3p) - GV tổng kết học 3 +( + )= 8 3 ( + )+ = +( + ) 8 8 8 (T/c kết hợp phép cộng phân số) - HS lớp Điều chỉnh: _ Thứ ba, ngày 13 tháng năm 2018 Chính tả (Nghe – viết) HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết CT; trình bày CT văn xi -Kĩ năng: Làm tập tả phương ngữ (2) a * HS khiếu làm BT3 (đốn chữ) -Thái độ: GD HS có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết sẵn nội dung BT 2a - tờ giấy trắng để phát cho HS làm BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (3p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật - HS chơi đọc + Bạn đọc từ ngữ sau: sản xuất, say sưa, sẵn sàng, lọ mực, bứt rứt, bút 5 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 mực ( Mỗi bạn đọc từ) - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: - HS lắng nghe (7p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung tả viết số từ khó * Cách tiến hành: HĐ lớp *Hướng dẫn tả - GV gọi HS đọc lần tả - HS quan sát tranh, đọc thầm đọc giải, cho HS quan sát ảnh hoạ sĩ Tơ Ngọc Vân + Đoạn văn nói điều gì? + Đoạn văn ca ngợi Tơ Ngọc Vân Ơng nghệ sĩ tài hoa ngã xuống kháng chiến chống thực dân Pháp * Luyện viết từ khó: - GV đọc cho HS viết HS tìm + HS luyện viết từ khó: hoả tuyến, viết nghệ sỹ, ngã xuống … * KL: HĐ Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Hs nghe -viết CT; trình bày CT văn xuôi * Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV đọc cho HS viết - HS viết tả - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS M1+M2 * KL: HĐ Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi + GV đọc cho HS soát - HS đổi cho để sốt lỗi - Đọc tồn cho HS soát lỗi - Ghi lỗi vào phần Sửa lỗi * Giúp đỡ hs M1 nhận lỗi viết chưa + Thu chữa nhận xét (sửa - HS nộp viết lỗi sai bản) * KL: HĐ Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu Làm tập tả phương ngữ (2) a.HS khiếu làm BT3 (đoán chữ) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp 6 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Bài tập 2: a) Điền truyện hay chuyện vào ô - HS đọc to, lớp đọc thầm YC BT trống - HS làm cá nhân - Cho HS chữa hình thức thi - HS lên thi điền vào chỗ trống tiếp sức truyện hay chuyện - GV nhận xét chốt lại lời giải + Thứ tự từ cần điền: chuyện – truyện *Lưu ý: Hs M1+M2 điền từ – chuyện – truyện – chuyện – truyện Hs M3+M4 phát âm từ Bài 3: Em đốn xem chữ - Thực theo HD GV ? Đ/a: - Gọi HS đọc xác định YC tập a Là chữ nho - GV cho HS thảo luận cặp đơi tìm giải + Nho thêm dấu hỏi thành nhỏ đáp câu đố + Nho thêm dấu nặng thành nhọ - Cho HS trình bày kết b) Là chữ chi - GV nhận xét chốt lại + Chi thêm dấu huyền thành chì * KL: + Chi thêm dấu hỏi thành Hoạt động tiếp nối:(3p) + Chi thêm dấu nặng thành chị - GV củng cố học - Yêu cầu HS ghi nhớ từ ngữ vừa luyện tập HTL câu đố - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Luyện từ câu CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Hiểu cấu tạo, tác dụng câu kể Ai gì? (ND Ghi nhớ) -Kĩ năng: Nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn (BT1, mục III); biết đặt câu kể theo mẫu học để giới thiệu người bạn, người thân gia đình (BT2, mục III) * HS khiếu viết 4, câu kể theo yêu cầu BT2 -Thái độ: HS tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Một số tờ phiếu bảng phụ - Ảnh gia đình HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 7 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p -Hs chơi trò chơi: Hộp q bí mật - HS tham gia trò chơi + Bạn đọc thuộc lòng câu tục ngữ học tiết LTVC trước + Bạn nêu ví dụ sử dụng câu tục ngữ TBHT củng cố trò chơi mời gv vào - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động hình thành kiến thức mới:(13p) * Mục tiêu: Hiểu cấu tạo, tác dụng câu kể Ai gì? (ND Ghi nhớ) * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, lớp - Hs thảo luận nhóm Bài tập 1+ 2+ 3+ 4: - HS nối tiếp đọc yêu cầu BT 1, 2, 3, + Các em đọc thầm đoạn văn, ý - HS đọc câu in nghiêng, lớp đọc câu văn in nghiêng thầm câu văn + Trong câu in nghiêng vừa đọc, câu + Câu 1, 2: Giới thiệu bạn Diệu dùng để giới thiệu, câu nêu nhận Chi định bạn Diệu Chi? + Câu 3: Nêu nhận định bạn Diệu Chi + Trong câu in nghiêng, phận - HS trả lời trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, gì)? phận trả lời câu hỏi Là (là ai, gì)? * Kiểu câu Ai gì? Khác kiểu câu -Ba kiểu câu khác phận học Ai làm gì? Ai nào? Ở chỗ ? vị ngữ Chia sẻ trước lớp *Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 * Ghi nhớ: + HS đọc nội dung ghi nhớ Hoạt động thực hành: (15p) * Mục tiêu: Nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn (BT1, mục III); biết đặt câu kể theo mẫu học để giới thiệu người bạn, người thân gia đình (BT2, mục III) * HS khiếu viết 4, câu kể theo yêu cầu BT2 * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm, Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Thực theo cặp sau báo cáo + Tìm câu kể Ai gì? Sau nêu Đ/a: 8 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 tác dụng câu kể vừa tìm - YC HS làm việc theo cặp, sau báo cáo kết a.Thì thứ máy cộng trừ mà Pa- xcan đặt hết tình cảm người vào việc chế tạo(Câu giới thiệu thứ máy mới) Đó máy tính giới … đại.(Câu nêu nhận định giá trị máy tính đầu tiên) ** b Lá lịch - Nêu nhận định (chỉ mùa) Cây lại lịch đất - Nêu nhận định (chỉ vụ năm) Trăng lặn trang mọc - Nêu nhận định (chỉ ngày đêm) Là lịch bầu trời - Nêu nhận định (chỉ ngày đêm) Mười ngón tay lịch - Nêu nhận định (đếm ngày tháng) Lịch lại trang sách- Nêu nhận định (năm học) c Sầu riêng loại trái quý - Gọi HS khác nhận xét, chữa miền Nam Chủ yếu nêu nhận định - GV nhận xét chốt lại lời giải giá trị trái sầu riêng, bao hàm ý giới thiệu loại trái đặc biệt miền Nam Bài tập 2: Dùng câu kể Ai gì? Giới - hs chia sẻ yêu cầu thiệu bạn… * GV gợi ý HS dựa vào giới thiệu bạn Diệu Chi để giới thiệu hay bạn… + Viết đoạn văn kiểm tra câu kể - HS làm cá nhân Ai ? có đoạn văn YC cặp HS giới thiệu cho - Từng cặp HS giới thiệu cho nghe nghe - Gọi vài HS đọc đoạn văn - GV nhận xét khen HS giới thiệu - Vài HS đọc đoạn văn hay - Lớp nhận xét * Lưu ý: Giúp đỡ HS M1+M2 viết đoạn văn hồn chỉnh Hoạt động tiếp nốí:(5p) - GV củng cố học - Yêu cầu lớp nhà hoàn chỉnh đoạn giới thiệu - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: 9 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Toán PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết trừ hai phân số mẫu số - Kĩ năng:HS làm Bài 1, (a, b) KK HS khiếu hoàn thành tất tập -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - HS chuẩn bị băng giấy hình chữ nhật kích thước 4cm x 12cm, kéo - GV chuẩn bị băng giấy hình chữ nhật kích thước 1dm x 6dm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: - HS tham gia trò chơi Bắn tên + Bạn nêu nhanh kết biểu thức sau: a 12 + = 9 +5 = - HS lắng nghe b TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét, khen/ động viên Hìnhthành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu: Biết trừ hai phân số mẫu số * Cách tiến hành:Cả lớp 2.1.Hướng dẫn thực với đồ - HS nghe nêu lại vấn đề dùng trực quan *GV nêu vấn đề: Từ băng giấy - HS hoạt động theo hướng dẫn + Hai băng giấy màu, lấy để cắt chữ Hỏi lại phần băng giấy? + HS cắt lấy phần băng + GV yêu cầu HS nhận xét băng giấy giấy chuẩn bị 10 10 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 -Thái độ: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn cơng trình cơng cộng địa phương - Biết nhắc bạn cần bảo vệ, giữ gìn cơng trình cơng cộng * BVMT: Chúng ta cần phải bảo vệ, giữ gìn việc làm phù hợp với khả thân II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Phiếu điều tra (theo tập 4) - Mỗi HS có phiếu màu: xanh, đỏ, trắng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn nêu số biểu ý thức bảo vệ giữ gìn cơng trình cơng cộng? + Bạn làm để bảo vệ giữ gìn cơng trình cơng cộng? + Nhận xét, khen/ động viên HĐ thực hành: (27p) * Mục tiêu: Biết phải bảo vệ, giữ gìn cơng trình cơng cộng Nêu số việc cần làm để bảo vệ cơng trình cơng cộng Có ý thức bảo vệ, giữ gìn cơng trình cơng cộng địa phương Biết nhắc bạn cần bảo vệ, giữ gìn cơng trình cơng cộng * Cách tiến hành: Thảo luận cá nhân, nhóm, lớp HĐ1: Báo cáo kết điều tra: (Bài tập 4- SGK/36) - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm làm - GV mời đại diện nhóm HS báo cáo kết điều tra HOẠT ĐỘNG HỌC + Hs hát tham gia trò chơi + Khơng vẽ bay lên tường, không khắc lên cối, + HS trả lời - HS đọc xác định yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm làm - Đại diện nhóm HS báo cáo kết điều tra cơng trình cơng cộng địa phương - YC lớp thảo luận báo - Cả lớp thảo luận cáo như: + Làm rõ bổ sung ý kiến thực trạng 31 31 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 cơng trình ngun nhân + Bàn cách bảo vệ, giữ gìn chúng cho thích hợp - GV kết luận việc thực giữ gìn cơng trình cơng cộng địa phương HĐ2: Bày tỏ ý kiến: (Bài tập 3SGK/36) - GV nêu nêu ý kiến - HS đọc yêu cầu ND tập tập - HS biểu thị thái độ cách giơ thẻ - HS biểu thị thái độ cách giơ thẻ màu theo quy ước màu theo quy ước - GV đề nghị HS giải thích lí lựa - HS trình bày ý kiến chọn - GV kết luận: + Ý kiến a + Ý kiến b, c sai  Kết luận chung: - GV mời 1- HS đọc to phần ghi - HS đọc ghi nhớ nhớ - HS lớp thực Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS thực việc giữ gìn, bảo vệ cơng trình cơng cộng Sưu tầm gương, mẫu chuyện nói ý thức giữ gìn , bảo vệ nơi công cộng - Chuẩn bị tiết sau Điều chỉnh: Khoa học ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: HS nêu vai trò ánh sáng đời sống thực vật -Kĩ năng: Hiểu loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác lấy ví dụ để chứng tỏ điều -Thái độ: Hiểu nhờ ứng dụng kiến thức nhu cầu ánh sáng thực vật trồng trọt mang lại hiệu cao II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phương pháp- cách thức tổ chức: - PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - Hình minh hoạ 94, 95 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 32 32 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + Bóng tối xuất đâu? Có thể làm cho bóng vât thay đổi nào? + Lấy ví dụ chứng tỏ bóng vật thay đổi vị trí chiếu sáng vât thay đổi? - Nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: HS nêu vai trò ánh sáng đời sống thực vật Hiểu loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác lấy ví dụ để chứng tỏ điều * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò ánh sáng sống thực vật: - Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát hình trả lời câu hỏi SGK - Đi đến nhóm, kiểm tra, giúp đỡ - Gợi ý trả lời câu 3: Ngoài vai trò giúp quang hợp, ánh sáng ảnh hưởng đến trình sống khác thực vật như: hút nước, nước, hơ hấp … - Kết luận: Như mục Bạn cần biết SGK HĐ2: Tìm hiểu nhu cầu ánh sáng thực vật: -Cây xanh khơng thể sống thiếu ánh sáng mặt trời có phải loài cần thời gian chiếu sáng có nhu cầu chiếu sáng mạnh yếu không? + Tại có số lồi sống nơi rừng thưa, cánh đồng … chiếu sáng nhiều? Một số loài khác lại sống rừng rậm, hang động? 33 HOẠT ĐỘNG HỌC - Hs hát tham gia trò chơi Vai trò ánh sáng đời sống TV - Các nhóm làm việc Thư kí ghi lại ý kiến nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm Mỗi nhóm trả lời câu + Hình 1: Cây hình thiếu ánh sáng mặt trời nên không phát triển tốt… + Hình 2: Vì lồi hoa nở thường hướng ánh mặt trời nên có tên gọi hoa hướng dương -HS đọc học Nhu cầu ánh sáng TV - HS lớp thảo luận nhóm chia sẻ: + Do nhu cầu ánh sáng lồi khơng giống nhau… 33 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 + Hãy kể tên số cần nhiều ánh sáng số cần ánh sáng? + Cây cần nhiều ánh sáng: Tiêu, lúa, cà phê, cam bưởi, (cây cho hạt, cần nhiều ánh sáng) + Cây cần ánh sáng: Dương xỉ, phát tài, … VD: Cây cà phê, tiêu, lúa, cần nhiều ánh sáng nên cấy trồng ta phải có khoảng cách vừa đủ để có đủ ánh sáng phát triển tốt… + Nêu số ứng dụng nhu cầu ánh sáng kĩ thuật trồng trọt? - Kết luận: Tìm hiểu nhu cầu ánh sáng lồi cây, thực biện pháp kĩ thuật trồng trọt để chiếu sáng thích hợp cho thu hoạch cao Hoạt động tiếp nối:(3p) - Gọi HS nêu ghi nhớ SGK - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa - Nêu ghi nhớ SGK học - Nhận xét tiết học - Dặn HS học thuộc ghi nhớ nhà Điều chỉnh: _ Khoa học ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG (tt) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nêu vai trò ánh sáng: - Đối với đời sống người: có thức ăn, sưởi ấm, sức khoẻ - Đối với động vật: di chuyển, kiếm ăn, tránh kẻ thù - Kĩ năng: Có kĩ nhận biết ánh sáng có hại sức khỏe người - Thái độ: Giáo dục học sinh tích cực học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - Hình trang 96, 97 SGK - Khăn tay - Các phiếu bìa kích thước nửa 1/3 khổ giấy A4 - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) HS chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê” + Kết thúc trò chơi GV đặt câu hỏi: - Những bạn đóng vai bịt mắt cảm thấy nào? + Các bạn bịt mắt dàng bắt 34 HOẠT ĐỘNG HỌC - Hs hát chơi trò chơi + Thấy tối, khơng nhìn thấy xung quanh + Khơng dễ dàng bắt dê, thiếu 34 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 dê không? Tại sao? - Giới thiệu bài, ghi bảng HĐ hình thành kiến thức mới:(27p) * Mục tiêu: Nêu vai trò ánh sáng Đối với đời sống người: có thức ăn, sưởi ấm, sức khoẻ Đối với động vật: di chuyển, kiếm ăn, tránh kẻ thù * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò ánh sáng sống người Bước1: - Mỗi em tìm ví dụ vai trò ánh sáng sống người Bước 2: Thảo luận phân loại ý kiến: + Kết luận: Như mục Bạn cần biết SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò ánh sáng đời sống động vật - Phát phiếu ghi câu hỏi thảo luận cho nhóm Mỗi nhóm trả lời câu + Kể tên số động vật mà bạn biết Những vật cần ánh sáng để làm gì? + Kể tên số động vật kiếm ăn vào ban đêm, ban ngày? 1.Vai trò ánh sáng đời sống người - Viết ý kiến vào bìa vào nửa tờ giấy A4 Khi viết xong dùng băng keo dán lên bảng * Vài em lên đọc , xếp ý kiến vào nhóm: + Nhóm ý kiến vai trò ánh sáng việc nhìn, nhận biết giới hình ảnh, màu sắc + Nhóm ý kiến nói vai trò ánh sáng sức khỏe người 2.Vai trò ánh sáng đời sống động vật - Thảo luận câu hỏi phiếu: - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm + Trâu, bò, gà, sư tử, ngan ngỗng, hươu, nai,…Chúng cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, uống nước,… + Động vật kiếm ăn ban ngày: gà, vịt, trâu, bò, hươu, nai,… Động vật kiếm ăn ban đêm: Sư tử, chó sói, mèo, chuột, cú, … + Mắt ĐV kiếm ăn ban ngày có khả nhìn phân biệt nhì dạng, kích thước, màu sắc vật Vì vậy, chúng cần ánh sáng để tìm thức ăn phát mối nguy hiểm cần tránh + Mắt ĐV kiếm ăn ban đêm không phân biệt màu sắc mà phân biệt sáng, tối (trắng, đen) để phát mồi đêm tối + Trong chăn nuôi, người ta dùng + Bạn có nhận xét nhu cầu ánh sáng động vật + Trong chăn ni, người ta làm 35 ánh sáng 35 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng ánh sáng điện để kéo dài thời gianchiếu tăng cân, đẻ nhiều trứng? sáng ngày, kích thích… - Kết luận: Như mục Bạn cần biết SGK - Các nhóm khác bổ sung Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nêu ghi nhớ SGK - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học - Học thuộc ghi nhớ nhà - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Lịch sử ÔN TẬP I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết thống kê kiện lịch sử tiêu biểu lịch sử nước ta từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV) (tên kiện, thời gian xảy kiện) Ví dụ: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống đất nước; năm 981, kháng chiến chống Tống lần thứ nhất, -Kĩ năng: Kể lại kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV) -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, Đồ dùng dạy học: - Băng thời gian SGK phóng to - Một số tranh ảnh lấy từ đến 19 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: - HS hát tham gia trò chơi Hộp q bí mật + Nêu thành tựu văn + Văn học: Các tác phẩm tiếng học khoa học thời Lê “Quốc âm thi tập” Nguyễn Trãi và“Hồng Đức quốc âm thi tập” Lê Thánh Tông + Kể tên tác giả tác phẩm + Khoa học: Bộ Đại Việt sử kí tồn thư tiêu biểu thời Lê Ngô Sĩ Liên, Lam Sơn thực lục Nguyễn Trãi… TBHT củng cố trò chơi - HS lắng nghe - GV nhận xét 2.HĐ hình thành kiến thức mới: 36 36 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 (27p) * Mục tiêu: Biết thống kê kiện lịch sử tiêu biểu lịch sử nước ta từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV) (tên kiện, thời gian xảy kiện) Kể lại kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV) * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp 1.Ơn tập giai đoạn lịch sử HĐ1: Nhóm: - HS nhóm thảo luận đại diện - Hs quan sát băng thời gian, thảo luận nhóm lên điền kết quả, sau chia sẻ điền nội dung giai đoạn - Các nhóm khác nhận xét bổ sung tương ứng với thời gian + Năm: 938 – 1009: Buổi đầu độc lập + Năm: 1009 – 1226; Thế kỉ XV; Năm: + Năm: 1009 – 1226: Nước đại Việt thời 1226 – 1400; Năm: 938 – 1009 Lý Buổi đầu độc lập; Nước đại Việt thời + Năm: 1226 – 1400; Nước đại Việt thời Lý; Nước đại Việt thời Trần; Nước đại Trần Việt buổi đầu thời Hậu Lê + Thế kỉ XV: Nước đại Việt buổi đầu - Tổ chức cho em lên bảng ghi nội thời Hậu Lê dung nhóm báo cáo kết sau thảo luận - GV nhận xét, kết luận HĐ2: Cả lớp: - Hs thảo luận nhóm - Chia lớp làm dãy, thực yêu cầu: + NHÓM 1: “Kể kiện lịch sử” + NHÓM 2: “Kể nhân vật lịch sử” - Đại diện HS nhóm lên báo cáo kết - Các nhóm cử đại diện lên tham gia trò hình thức chơi trò chơi: chơi Ai nhanh - GV nhận xét, kết luận Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS lớp - GV củng cố học - Chuẩn bị tiết sau: “Trịnh–Nguyễn phân tranh” Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Địa lí THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Hồ Chí Minh: + Vị trí: nằm đồng Nam Bộ, ven sơng Sài Gòn + Thành phố lớn nước + Trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn: sản phẩm công nghiệp thành phố đa dạng; hoạt động thương mại phát triển 37 37 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 -Kĩ năng: Chỉ thành phố Hồ Chí Minh đồ (lược đồ) -HS khiếu: Dựa vào bảng số liệu so sánh diện tích dân số thành phố Hồ Chí Minh với thành phố khác - Biết loại đường giao thông từ thành phố Hồ Chí Minh tới tỉnh khác *TKNL: Sử dụng tiết kiệm hiệu lượng trình sản xuất sản phẩm số ngành công nghiệp nước ta - Thái độ: GD học sinh thêm yêu quê hương, đất nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - Các BĐ hành chính, giao thơng VN - BĐ thành phố HCM (nếu có) - Tranh, ảnh thành phố HCM (sưu tầm) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Kể tên sản phẩm công nghiệp ĐB NB? + Mô tả chợ sông ĐB Nam Bộ? TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Hồ Chí Minh.Vị trí nằm đồng Nam Bộ, ven sơng Sài Gòn Thành phố lớn nước.Trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn: sản phẩm công nghiệp thành phố đa dạng; hoạt động thương mại phát triển Chỉ thành phố Hồ Chí Minh đồ (lược đồ) * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1: Cả lớp: GV HS vị trí thành phố HCM BĐ VN Hoạt động2: Nhóm: - Dựa vào tranh, ảnh, SGK, đồ 38 HOẠT ĐỘNG HỌC - HS tham gia + Linh kiện máy tính điện tử, bột ngọt, phân bón,… + Chợ sông nét độc đáo đồng Nam Bộ… 1.Thành phố lớn nước: - HS lên - HS đọc nội dung thảo luận theo câu 38 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Hãy nói thành phố HCM : + Thành phố nằm sơng ? + Thành phố có tuổi ? + Thành phố mang tên Bác vào năm ? + Thành phố HCM tiếp giáp với tỉnh ? + Từ TP đến tỉnh khác loại đường giao thông nào? + Dựa vào bảng số liệu so sánh diện tích số dân TP HCM với TP khác - GV theo dõi mô tả nhóm nhận xét Hoạt động 3: Nhóm: - Cho HS dựa vào tranh, ảnh, BĐ vốn hiểu biết, thảo luận trả lời câu hỏi sau: + Kể tên ngành công nghiệp thành phố HCM? + Nêu dẫn chứng thể TP trung tâm kinh tế lớn nước + Nêu dẫn chứng thể TP trung tâm văn hóa, khoa học lớn? Năm học 2017 - 2018 hỏi gợi ý + Sơng Sài Gòn + Trên 300 tuổi + Năm 1976 + Long An, Tây Ninh, Bình Dương,Đồng Nai, BR Vũng Tàu, Tiền Giang + Đường sắt, ô tô, thủy + Diện tích số dân TPHCM lớn TP khác - HS trình bày kết thảo luận nhóm - HS nhóm khác nhận xét, bổ sung 2.Trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn: - HS thảo luận nhóm - Báo cáo kết + Điện, luyện kim, khí, điện tử, hoá chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, … + Nơi tập trung ngành công nghiệp, hoạt động thong mại phát triển với nhiều chợ siêu thị lớn, có sân bay quốc tế Tân Sân Nhất cảng Sài Gòn lớn vào bậc nước ta + Có nhiều viện nghiên cứu, trường đaih học, có nhiều rạp haut, rạp chiếu phim, có nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn… + Trường đại học luật, đại học sư phạm, khu vui chơi giải trí, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên… + Kể tên số trường Đại học, khu vui chơi giải trí lớn TP HCM? - GV nhận xét kết luận: Đây TP công nghiệp lớn nhất; Nơi có hoạt động mua bán tấp nập nhất; Nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất; Là TP có nhiều trường đại học … Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV cho HS đọc phần học - HS đọc học khung khung - GV treo BĐ TPHCM cho HS tìm - HS lên gắn tranh, ảnh sưu tầm vị trí số trường đại học, chợ lớn, lên BĐ khu vui chơi giải trí TPHCM cho HS lên gắn tranh, ảnh sưu tầm vào vị trí chúng BĐ - Về xem lại chuẩn bị tiết 39 39 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 sau: “Thành phố Cần Thơ”.Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Kĩ thuật CHĂM SÓC RAU, HOA I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết mục đích, tác dụng, ácch tiến hành số cơng việc chăm sóc rau, hoa - Biết cách tiến hành số cơng việc chăm sóc rau, hoa - Kĩ năng: Làm số cơng việc chăm sóc rau, hoa - Có thể thực hành chăm sóc rau, hoa ácc bồn cây, chậu trường (nếu có) - Ở nơi khơng có điều kiện thực hành, khơng bắt buộc HS thực hành chăm sóc rau, hoa - Thái độ: GD học sinh có tình cảm yêu thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp cách thức tổ chức: PP quan sát, hỏi đáp, luyện tập - thực hành Đồ dùng: - Vật liệu dụng cụ: + Vườn trồng rau hoa học trước (hoặc trồng chậu, bầu đất) + Đất cho vào chậu phân vi sinh phân chuồng ủ hoai mục + Dầm xới, cuốc + Bình tưới nước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) HS hát vận động để vào - HS hát vận động - Chuẩn bị đồ dùng học tập HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Biết mục đích, tác dụng, ácch tiến hành số cơng việc chăm sóc rau, hoa Biết cách tiến hành số cơng việc chăm sóc rau, hoa Làm số cơng việc chăm sóc rau, hoa Có thể thực hành chăm sóc rau, hoa ácc bồn cây, chậu trường (nếu có) * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp 40 40 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A * Hoạt động 1: Cả lớp: - YC HS quan sát hình SGK liên hệ thực tế trả lời: + Tại phải tưới nước cho cây? + Ở gia đình em thường tưới nước cho rau, hoa vào lúc nao? Tưới dụng cụ gì? + Người ta tưới nước cho rau, hoa cách nào? - GV nhận xét giải thích phải tưới nước lúc trời râm mát (để cho nước đỡ bay hơi) - GV làm mẫu cách tưới nước - GV hướng dẫn cách tỉa nhổ tỉa cong queo, gầy yếu, … + Thế tỉa cây? + Tỉa nhằm mục đích gì? - GV hướng dẫn HS quan sát H.2 nêu nhận xét khoảng cách phát triển cà rốt hình 2a, 2b HĐ2: Cá nhân: - GV gợi ý để HS nêu tên thường mọc luống trồng rau, hoa chậu cây.Làm cỏ loại bỏ cỏ dại đất trồng rau, hoa Hỏi: + Em nêu tác hại cỏ dại rau, hoa? + Tại phải chọn ngày nắng để làm cỏ? - GV kết luận: luống trồng rau hay có cỏ dại, cỏ dại hút tranh chất dinh dưỡng che lấp ánh sáng làm phát triển Vì phải thường xuyên làm cỏ cho rau hoa + Ở gia đình em thường làm cỏ cho rau hoa cách nào? Làm cỏ dụng cụ gì? - GV nhận xét hướng dẫn cách nhổ cỏ cuốc dầm xới lưu ý HS: + Cỏ thường có thân ngầm làm cỏ phải dùng dầm xới 41 Năm học 2017 - 2018 Tưới nước cho cây: - HS quan sát hình SGK liên hệ thực tế trả lời + Thiếu nước bị khô héo chết + Ở gia đình em thường tưới nước cho rau, hoa vào buổi sáng chiều, dụng cụ tưới bình,… + Có nhiều cách dùng gáo múc nước tưới, tưới bình, vời hoa sen,… HS đ ba Tỉa cây: + Loại bỏ bớt số cây… + Giúp cho đủ ánh sáng, chất dinh dưỡng - HS quan sát nêu: H2a mọc chen chúc, lá, củ nhỏ H.2b có khoảng cách thích hợp nên phát triển tốt, củ to Làm cỏ: + Hút tranh nước, chất dinh dưỡng đất +Cỏ mau khô - HS nghe +Nhổ cỏ, cuốc dầm xới - HS lắng nghe 41 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 + Nhổ nhẹ nhàng để tránh làm bật gốc cỏ mọc sát gốc + Cỏ làm xong phải để gọn vào chỗ đem đổ phơi khô đốt, không vứt cỏ bừa bãi mặt luống 4.Vun xới đất cho rau, hoa: + Theo em vun xới đất cho rau, + Làm cho đất tơi xốp, có nhiều khơng hoa có tác dụng gì? khí + Vun đất quanh gốc có tác dụng +Giữ cho khơng đổ, rễ phát triền gì? mạnh - GV làm mẫu cách vun, xới dầm xới, cuốc nhắc số ý: + Không làm gãy làm bị sây sát + Kết hợp xới đất với vun gốc Xới nhẹ mặt đất vun đất vào gốc không vun cao làm lấp thân Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhận xét tinh thần thái độ học tập - Cả lớp HS - HS chuẩn bị vật liệu, dụng cụ học tiết sau Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 47: PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY VÀ CHẠY, MANG,VÁC TRÒ CHƠI: "KIỆU NGƯỜI" I MỤC TIÊU: - Thực động tác bạt xa chỗ - Biết cách thực động tác phối hợp chạy, nhảy - Bước đầu biết cách thực động tác chạy, mang vác - Trò chơi"Kiệu người" YC biết cách chơi tham gia II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu 42 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p XXXXXXXX 42 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 học 1-2p - Xoay khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, cổ chân, đầu gối, hơng 70-80m - Chạy chậm địa hình tự nhiên 1p - Trò chơi"Kết bạn" HĐ bản: (27p) - Ơn bật xa 6-7p Chia nhóm tập luyện theo khu vực qui định - Tập phối hợp chạy, nhảy 6-7p + GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm mẫu, sau cho HS thực tập + Cho HS tập theo đội hình hàng dọc, điều khiển em tập luyện theo hiệu lệnh còi - Trò chơi"Kiệu người" 5-6p GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi làm mẫu động tác.Sau cho HS chơi theo nhóm người XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O O  X X X X X X X X ->  Hoạt động tiếp nối: (3p) - Đi thường theo nhịp, vừa vừa hát 1-2p XXXXXXXX - Đứng chỗ nhảy thả lỏng, cúi người thả 1p XXXXXXXX lỏng 2p  - GV HS hệ thống 1-2p - GV nhận xét đánh giá kết quả, nhà ôn tập bật xa Điềuchỉnh: _ Thể dục Tiết 48: ÔN TẬP NHẢY VÀ CHẠY, MANG,VÁC TRÒ CHƠI: "KIỆU NGƯỜI" I MỤC TIÊU: - Thực động tác bạt xa chỗ - Biết cách thực động tác phối hợp chạy, nhảy - Bước đầu biết cách thực động tác chạy, mang vác - Trò chơi"Kiệu người" YC biết cách chơi tham gia II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 43 43 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, cổ chân, đầu gối, hông - Chạy chậm địa hình tự nhiên - Trò chơi"Kết bạn" HĐ bản: (27p) Chia nhóm tập luyện theo khu vực qui định - Tập phối hợp chạy, nhảy + GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm mẫu, sau cho HS thực tập + Cho HS tập theo đội hình hàng dọc, điều khiển em tập luyện theo hiệu lệnh còi - Trò chơi"Kiệu người" GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi làm mẫu động tác.Sau cho HS chơi theo nhóm người Định Lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  70-80m 1p 6-7p XXXXXXXX XXXXXXXX 6-7p 5-6p  X X X X X O O  X X X X X X X X ->  Hoạt động tiếp nối: (3p) - Đi thường theo nhịp, vừa vừa hát 1-2p XXXXXXXX - Đứng chỗ nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 2p  - GV nhận xét đánh giá kết quả, nhà ôn tập bật 1-2p xa Điều chỉnh: Sinh hoạt ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 24 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 25 I MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược tổ tuần 24, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạc hoạt động tuần 25 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân.Đi sâu vào việc thực hiệm vụ người đội viên 44 44 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 2/ Lớp trưởng điều khiển tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 24 Các tổ khác nhận xét, bổ sung 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 25: -Tiếp tục thi đua giành nhiều điểm tốt mừng Đảng, mừng xuân -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt -Dặn học sinh nghỉ tết an tồn khơng đốt pháo chất gây cháy nổ 6/ Sinh hoạt văn nghệ 45 45 Giáo viên Trường Tiểu học ... Toán LUYỆN TẬP (tr 131 ) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực phép trừ hai phân số, trừ số tự nhiên cho 24 24 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 phân số, trừ phân số cho số tự... hai phân số - Thực cá nhân, em lên bảng làm Đáp án: - = 40 18 22 − = − = 48 48 48 12 15 - 15 = 15 24 14 − = − = 21 21 21 Bài 3: -GV gọi HS đọc đề - GV gọi HS khác u cầu tóm tắt tốn sau yêu cầu HS... định yêu cầu tập tập - Gọi HS chia sẻ, nhận xét, bổ sung, - Thực cá nhân, em lên bảng VD: sửa b) 24 45 69 + = + = 40 40 40 21 14 - GV chốt đáp án − = − = 28 28 28 - Củng cố cách cộng, trừ phân
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 tuần 24 theo hướng phát triển năng lực, giáo án lớp 4 tuần 24 theo hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay