Ứng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động Vinaphone (Luận văn thạc sĩ)

71 22 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:47

Ứng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động VinaphoneỨng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động Vinaphone ... tài Ứng dụng kỹ thuật phân lớp liệu cho phân loại thuê bao di động Vinaphone Luận văn sâu vào áp dụng phương pháp phân lớp liệu dựa định, từ đánh giá, phân loại dự đoán hành vi thuê bao di động. .. Quyết Thắng ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN LỚP DỮ LIỆU CHO PHÂN LOẠI THUÊ BAO DI ĐỘNG VINAPHONE Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 8480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI... phương pháp phân lớp Với ưu điểm phân tích chương 1, tơi định sử dụng định để giải vấn đề phân lớp liệu để phân loại thuê bao di động viễn thông 2.2 Vấn đề phân loại thuê bao di động Vinaphone
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động Vinaphone (Luận văn thạc sĩ), Ứng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho phân loại thuê bao di động Vinaphone (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay