Nghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERT (Luận văn thạc sĩ)

91 34 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:37

Nghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERTNghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERT ... hại mã độc 31 iv 2.2 Xu hướng công mã độc 33 2.2.1 Các xu hướng công mã độc giới 33 2.2.2 Các xu hướng công mã độc Việt Nam 37 2.3 Một số biện pháp phòng chống. .. chống mã độc 44 2.4 Kết luận chương 47 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG BẰNG MÃ ĐỘC TẠI TRUNG TÂM VNCERT 48 3.1 Quy trình phát xử lý mã độc trung tâm VNCERT. .. để phát mã độc hệ thống, luận văn tập trung vào việc nghiên cứu xu hướng, kịch công mã độc, giải pháp phù hợp phát máy tính thiết bị IoT bị nhiễm mã độc mạng nội nhằm phát sớm có giải pháp bóc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERT (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại Trung tâm VNCERT (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay