Đồ án công nghệ thiết kế gối đỡ

42 43 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:34

đồ án công nghệ chế tạo máy,đồ án công nghệ chế tạo máy,đồ án công nghệ chế tạo máy,đồ án công nghệ chế tạo máy, đồ án công nghệ chế tạo máy, đồ án công nghệ chế tạo máy, đồ án công nghệ chế tạo máy tính toán thiết kế gối đỡ bao gồm có bản vẽ lồng phôi, đồ gá, chi tiết và bản vẽ nguyên công ... hướng dẫn thiết kế Đồ án Công nghệ chế tạo máy GS.TS NGUYỄN ĐẮC LỘC – LƯU VĂN NHANG ta có dạng sản xuất dạng sản xuất hàng loạt lớn SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy... đặt nguyên công sau Xác định đường lối công nghệ: - Để chọn phương án tối ưu ta cần so sánh nhiều phương án tối ưu để đảm bảo mặt suất u cầu cơng nghệ , độ xác chi tiết - Khi gia công ta nên... Nguyên công 1: Phay mặt đáy SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 16 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh Nguyên công 2: Khoan, khoét lỗ Φ = 10 Nguyên công 3: Phay bề mặt bên Nguyên công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án công nghệ thiết kế gối đỡ, Đồ án công nghệ thiết kế gối đỡ, Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân, việc phát tr, cv = k. l = 0,8 . 110 = 88 (mm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay