Đồ án công nghệ thiết kế gối đỡ

42 22 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:34

đồ án công nghệ chế tạo máy,đồ án công nghệ chế tạo máy,đồ án công nghệ chế tạo máy,đồ án công nghệ chế tạo máy, đồ án công nghệ chế tạo máy, đồ án công nghệ chế tạo máy, đồ án công nghệ chế tạo máy tính toán thiết kế gối đỡ bao gồm có bản vẽ lồng phôi, đồ gá, chi tiết và bản vẽ nguyên công Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh LỜI NĨI ĐẦU Cơng nghệ chế tạo máy ngành then chốt, đóng vai trò định nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước Nhiệm vụ công nghệ chế tạo máy chế tạo sản phẩm khí cho lĩnh vực nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy mối quan tâm đặc biệt Đảng nhà nước ta Hiện ngành kinh tế nói chung ngành khí nói riêng đòi hỏi kĩ sư khí cán kĩ thuật khí đào tạo phải có kiến thức tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng kiến thức để giải vấn đề cụ thể thường gặp sản xuất Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng chương trình đào tạo kĩ sư cán kĩ thuật thiết kế, chế tạo loại máy thiết bị khí phục vụ ngành kinh tế cơng nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, điện lực Để giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức môn học giúp cho họ làm quen với nhiệm vụ thiết kế, chương trình đào tạo , đồ án môn học công nghệ chế tạo máy môn học thiếu sinh viên chuyên ngành chế tạo máy kết thúc mơn học Sau thời gian tìm hiểu với bảo nhiệt tình thầy giáo Huỳnh Văn Sanh đến chúng em hoàn thành đồ án mơn học cơng nghệ chế tạo máy Trong q trình thiết kế tính tốn tất nhiên có sai sót thiếu thực tế kinh nghiệm thiết kế, nên em mong bảo thầy cô giáo môn công nghệ chế tạo máy đóng góp ý kiến bạn để lần thiết kế sau thực tế sau hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Ngày 15tháng 08 năm 2016 Sinh viên thực Mai Đăng Hậu Đỗ Viết Châu SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh PHẦN I : PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM 1.1 Phân tích chi tiết gia cơng - Dựa vào vẽ chi tiết ta thấy gối đỡ chi tiết dạng hộp - Do gối đỡ loại chi tiết quan trọng sản phẩm có lắp trục Gối đỡ làm nhiệm vụ đỡ trục máy xác định vị trí tương đối trục không gian nhằm thực nhiệm vụ động học Gối đỡ làm nhiệm vụ ổ trược - Trên gối đỡ có nhiều bề mặt phải gia cơng với độ xác khác có nhiều bề mặt khơng phải gia cơng Bề mặt làm việc chủ yếu lỗ trụ Φ35 - Cần gia công mặt phẳng A lỗ Φ10 xác để làm chuẩn tinh gia cơng - Đảm bảo kích thước từ tâm lỗ Φ35 đến mặt phẳng A : 35± 0,1 1.2 Phân tích kỹ thuật - Vật liệu chế tạo gối đỡ : Gang Xám GX 15- 32 - Độ cứng kỹ thuật 170HB - Gang xám hợp kim chủ yếu Sắt với Cácbon có chứa số nguyên tố khác (1.5÷3)% Si, (0.5÷1)% Mn, (0.1 ÷0.2)% P, 0.12% S, số nguyên tố khác không đáng kể như: Cr, Ni, Cu, Al … - Gang xám loại gang mà phần lớn hay toàn bon tồn dạng Graphit Graphit dạng tấm, phiến chuỗi…Nó loại gang phổ biến sử dụng rộng rãi ngành kỹ thuật - Gang xám có độ bền nén cao, chịu mài mòn, tính đúc tốt, có góp phần làm giảm rung động nên sử dụng ngành chế tạo máy - Trong trình làm việc Gối đỡ chịu nén chủ yếu tiết làm gang xám phù hợp - Tính chất học Gang Xám 15-32: SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh + Giới hạn bền kéo: σK = 15 (kG/mm2) + Giới hạn bền uốn: σu = 32 (kG/mm2) 1.3 Phân tích tính cơng nghệ kết cấu chi tiết Từ vẽ chi tiết ta thấy: - Gối đỡ có đủ độ cứng vững để gia cơng khơng bị biến dạng dùng chế độ cắt cao, đạt suất cao - Các bề mặt làm chuẩn có đủ diện tích định phép thực nhiều ngun cơng dùng bề mặt làm chuẩn đảm bảo thực trình gá đặt nhanh - Chi tiết gối đỡ chế tạo phương pháp đúc, kết cấu tương đối đơn giản SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh PHẦN II :ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT Trong ngành chế tạo máy người ta phân biệt làm dạng sản xuất: - Sản xuất đơn - Sản xuất hàng loạt - Sản xuất hàng khối Mục đích chương xác định dạng sản xuất cho chi tiết(đơn chiếc, hàng loạt hàng khối) để từ xác định tính cơng nghệ gia cơng chi tiết cách có hiệu kinh tế 2.1 Sản lượng chế tạo: Ta có sản lượng chế tạo hàng năm chi tiết gia công xác định theo công thức sau đây: N = N m.(1 + α +β ) 100 (chiếc/năm) Trong đó: N1 : số lượng sản xuất cần chế tạo năm theo kế hoạch Theo đề : N1= 10000 (Chiếc / năm) m : Số lượng chi tiết sản phẩm chế tạo (m=1) α : số chi tiết chế tạo thêm để dự trữ sai hỏng tạo phơi (3%÷6%) Chọn α = 5% β : số phần trăm chi tiết phế phẩm trình chế tạo (khoảng 5%÷7%) Lấy β = 5% N = 10000.1.(1 + SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu 5+5 ) 100 = 11000 ( chiếc/năm) Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh 2.2 Tính khối lượng chi tiết chọn dạng sản xuất: Ta có khối lượng chi tiết tính theo cơng thức: Q1 = V γ (kg) Trong đó: - Q1: khối lượng chi tiết (kg) - γ : khối lượng riêng vật liệu (kg/dm3) - V: thể tích chi tiết (dm3) V = VĐ + VPT + VPĐ - VTR – VĐR VĐ : thể tích phần đế gối đỡ VPT: thể tích phần thân gối đỡ VPĐ: thể tích phần đỉnh gối đỡ VTR: thể tích hình trụ tròn rỗng VĐR: thể tích phần đế rỗng VĐ = 110 × 10 × 20 = 22000 mm3 VPT = 60 × 25 × 20 = 30000mm3 VPĐ = 3,14 × 302 × 20 = 28260 mm3 VTR = 3,14 × 17,52 × 20 = 19232,5 mm3 VĐR = 60 × × 20 = 2400 mm3 SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh V = 22000 + 30000 + 28260 – 19232,5 - 2400 = 58627,5 mm3 = 0,059 dm3 Khối lượng riêng Gang xám 15-32 là: 6,8÷7,4 (kg/dm3) Chọn γ = 7,3(kg/dm3) Vậy khối lượng chi tiết là: M = V.γ = 0,059 × 7,3 = 0,43 (kg) Dựa vào giá trị tính tốn N Q1 tra bảng 2.6 sách hướng dẫn thiết kế Đồ án Công nghệ chế tạo máy GS.TS NGUYỄN ĐẮC LỘC – LƯU VĂN NHANG ta có dạng sản xuất dạng sản xuất hàng loạt lớn SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh PHẦN III :LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHƠI VÀ TÍNH TỐN LƯỢNG DƯ  Lựa chọn phương pháp chế tạo phôi Một số phương pháp chế tạo phôi thường gặp: 1.1 Đúc khuôn cát: a Làm khuôn tay: Áp dụng cho việc đúc với dạng sản xuất đơn hay chi tiết có kích thước lớn, độ xác suất phụ thuộc vào tay nghề đúc SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh b Làm khuôn máy: Áp dụng cho đúc hàng loạt vừa hàng khối, suất độ xác cao 1.2 Đúc khuôn kim loại: Sản phẩm đúc có kích thước xác, tính cao Phương pháp sản xuất cho hàng loạt lớn hàng khối Vật đúc có khối lượng nhỏ, khoảng 12kg, hình dáng vật đúc khơng phức tạp khơng có thành mỏng 1.3 Đúc ly tâm: Áp dụng cho vật đúc có dạng tròn xoay, lực ly tâm rót kim loại lỏng vào khn quay, kết cấu vật thể chatự chẽ không đồng từ vào 3.1.4 Đúc áp lực: Áp dụng cho chi tiết có hình dáng phức tạp, phương pháp cho ta độ xác cao, tính tốt phương pháp đúc ly tâm phương pháp khác có nhược điểm mà phương pháp đúc áp lực khắc phục Do thường áp dụng cho sản xuất hàng loạt lớn hàng khối áp dụng chi tiết có kích thước nhỏ Các phương án chọn phơi: Vì dạng sản xuất hàng loạt lớn vật liệu chi tiết GX 15-32 nên ta dùng phương pháp đúc khuôn kim loại ,mẫu kim loại làm khn bắng máy, có bạc dẫn để chỉnh vị trí đúc • Khn sử dụng nhiều lần • Độ độ xác nâng cao đáng kể Điều làm giảm khối lượng gia cơng khí • Nâng cao độ bền học vật đúc, đặc biệt độ bền lớp bề mặt tiếp giáp với khn kim loại • Nâng cao sản lượng hàng năm giảm kích thước đậu ngót phế phẩm đúc • Nâng cao suất lao động • Tiết kiệm diện tích nhà xưởng khơng cần chế tạo hỗn hợp làm khn q trình làm khn • Giảm giá thành sản phẩm SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh • Dễ khí tự động hoá, điều kiện vệ sinh lao động tốt Với cách chọn đúc khn cát, với phơi có kích thước nhỏ, độ nhám R Z = 40 μm, vật đúc có cấp xác chi tiết đúc nhận cấp xác I 1- Hệ thống rót; 2- Đậu hơi; 3- Rãnh khí; 4- Xương khn; 5- Hòm khn – Mặt phân khn; 7- Cát khn; Ruột; 9- Hòm khn trên; 10 - Chốt định vị  Tính tốn lượng dư Mục đích tra lượng dư: - Phơi xác định phần lớn dựa vào lượng dư gia công Lượng dư gia công xác định hợp lý trị số góp phần đảm bảo hiệu kinh tế q trình cơng nghệ SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh + Lượng dư lớn tiêu tốn vật liệu, tiêu hao lượng, lao động, tốn thời gian gia công…dẫn đến tăng giá thành sản phẩm + Lượng dư mà nhỏ không hớt hết lệch phôi chi tiết khơng đạt u cầu - Mục đích việc xác định lượng dư gia công là: Để đạt độ xác yêu cầu, nâng cao tuổi thọ dụng cụ cắt, giảm thời gia công, vật liệu…dẫn - đến hạ giá thành sản phẩm Trong ngành chế tạo máy thường sử dụng phương pháp sau để xác định lượng dư gia công Phương pháp thống kê kinh nghiệm: - Theo phương pháp lượng dư trung gian xác định theo sở lượng dư tổng cộng bề mặt lấy theo kinh nghiệm, số liệu kinh nghiệm thường tổng hợp theo bảng sổ tay TKQCTN + Ưu điểm: Cho phép xác định lượng dư nhanh + Nhược điểm: Độ xác thấp lấy từ thống kê kinh nghiệm đơn vị sản xuất thời gian xác định khơng sâu vào phân tích điều kiện cụ thể + Phạm vi sử dụng: Chủ yếu dùng sản xuất nhỏ, sản xuất lớn dùng để tham khảo Phương pháp tính tốn phân tích: + Ưu điểm: Trị số lượng dư xác định cách xác theo điều kiện gia cơng cụ thể + Nhược điểm: Đòi hỏi cán phải phân tích đánh giá thận trọng, xác nên tốn thời gian + Phạm vi sử dụng: Dùng sản xuất hàng loạt lớn hàng loạt vừa Tính lượng dư bề mặt A: 110 mm - Với phôi đúc khn cát, làm khn máy, ta có cấp xác phôi cấp I tra bảng 3.2 ta có: + Rz= 250 m: Chiều cao nhấp nhơ hay nguyên công sát trước để lại + Ta= 350 m: Chiều sâu lớp hư hỏng bước hay nguyên công sát trước để lại SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 10 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh Lượng chạy dao : Sz = 1,5 mm/vòng ( Bảng 5.116 sổ tay cơng nghệ chế tạo máyII) Tốc độ cắt : V = 70 m/phút ( Bảng 5.116 sổ tay công nghệ chế tạo máyII) Số vòng quay : n= 1000 × V 1000 × 70 = = 474,3 π ×D 3.14 × 47 v/ph Chọn n theo máy : n = 475 vòng/phút Công suất cắt : Nc = 1.8 kw ( Bảng 5.111 sổ tay công nghệ chế tạo máyII) Kết tính tốn chế độ cắt Doa 2B430 P18 0,3 1,3 70 475 1,8 Khóet 2B430 P18 2,7 1,7 68 480 4,3 Bước Máy Dao t mm So mm/vg V m/p n vg/p Nc kW II Tính thời gian gia cơng cho tất nguyên công Thời gian nguyên công thời gian cần thiết để thực ngun cơng tính theo công thức sau: T0 = l + l1 + l ×i S×n (phút) Trong L: chiều dài bề mặt cần gia công L1 : chiều dài ăn dao L2 : chiều dài thoát dao S : lượng chạy dao (mm/vòng) n : tốc độ quay máy (vòng/phút) i : số lần ăn dao SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 28 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh  Nguyên công I: a) Bước thô : l + l1 + l S×n To = Trong : ( phút ) l = 110 mm l1 = t ( D − t ) + 0.5 ÷ = 1(110 − 1) + 0.5 ÷ = 12 l = (2 ÷ 5) mm mm i=1 T0 = Vậy : T0 = 198 110 + 12 + × = 3,3 1,6 × 750 (phút ) ( giây ) b) Bước tinh : l + l1 + l ×i S×n To = Trong : ( phút ) l = 110 mm l1 = t ( D − t ) + 0.5 ÷ = 0,45(110 − 0,45) + 0.5 ÷ = l = (2 ÷ 5) mm i=1 T0 = Vậy : T0 = 14,4 110 + 10 + ×1 = 0,4 × 1300 0,24(phút ) ( giây )  Nguyên công II: SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 29 10 mm Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh a) Bước khoan : l + l1 + l ×i S×n To = Trong : l = 10 ( phút ) mm d × Cotgϕ + (0.5 ÷ 2) l1 = l = (2 ÷ 5) = mm × Cotg 60 + (0.5 ÷ 2) = mm i=1 T0 = Vậy : 10 + + = 0,05 0,3 × 1200 T0 = (phút ) ( giây ) b) Bước khoét : To = Trong : l = 10 l + l1 + l ×i S×n ( phút ) mm l1 = = (mm) l = (2 ÷ 5) mm T0 = Vậy : 10 + + = 0,025 0,7 × 850 T0 = 1,5 ( giây )  Nguyên công III: To = l + l1 + l ×i S×n SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu ( phút ) Page 30 (phút ) mm Đồ án Công nghệ Chế tạo máy Trong : GVHD: Huỳnh Văn Sanh l = 65mm l1 = t ( D − t ) + 0.5 ÷ = 3(65 − 3) + 0.5 ÷ = 15 l = (2 ÷ 5) mm i=1 T0 = Vậy : T0 = 22,8 65 + 15 + × = 0,38 3,6 × 60 (phút ) ( giây )`  Nguyên công IV: a) Bước khoét : To = Trong : l + l1 + l ×i S×n l = 20 l1 = l1 = ( phút ) mm D−d Cotgϕ + (0.5 − 2) mm 46 − 44 Cotg 60 + 0.5 ÷ = 2 l = (2 ÷ 5) mm i=1 T0 = Vậy : 20 + + = 0.03 1,7 × 480 T0 = 1.8 SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu (phút ) ( giây ) Page 31 mm mm Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh b) Bước doa : To = Trong : l = 20 l1 = l1 = l + l1 + l ×i S×n ( phút ) mm D−d Cotgϕ + (0.5 − 2) mm 47 − 46 Cotg 60 + 0.5 ÷ = 2 l = (2 ÷ 5) mm i=1 T0 = Vậy : 20 + + = 0.04 1,3 × 475 T0 = 2,4 SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu (phút ) ( giây ) Page 32 mm Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh PHẦN V: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ CHO NGUYÊN CÔNG MẶT ĐÁY GỐI ĐỠ Xây dựng sơ đồ nguyên lý đồ gá: định vị, kẹp chặt, lực cắt, mơmen cắt, cấu kẹp 1.1.Mục đích: Như ta biết, q trình cơng nghệ gia cơng chi tiết dạng hộp bao gồm giai đoạn chính: + Gia cơng mặt phẳng chuẩn lỗ chuẩn để làm chuẩn thống + Dùng chuẩn thống để làm chuẩn định vị để gia cơng bề mặt khác Vì ngun cơng I ngun cơng nhằm mục đích gia công mặt phẳng chuẩn để làm chuẩn thống nhất, ban đầu ta chọn mặt B làm chuẩn thô khống chế bậc tự do, phay mặt A sau lấy mặt A làm chuẩn tinh gia công để gia công nguyên công 1.2 Yêu cầu: - Đảm bảo bề mặt A phải gia công đạt độ nhám bề mặt Ra = 2,5 - Đảm bảo kích thước chi tiết sau gia cơng 1.3 Sơ đồ định vị kẹp chặt nguyên công I: phay mặt đáy A a Định vị kẹp chặt  Định vị: chi tiết định vị bậc tự SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 33 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh - Mặt B chọn làm chuẩn thô ban đầu, định vị bậc tự do, dùng chốt tỳ - Mặt bên định vị bậc tự do, dùng chốt tỳ  Kẹp chặt: ren vít, phương pháp kẹp chặt song song với mặt B, mặt định vị vị trí chính, chiều đối diện với chốt tì mặt bên Tính lực cắt tác dụng lên chi tiết: Ta có lực cắt Pz (N) tính theo cơng thức sau: 10.C p t x S zy B u z k MP D q n w z = P Ta có lực cắt Pz = 4630 N (đã tính chế độ cắt cho ngun cơng I) Tính lực kẹp cần thiết: Ta có sơ đồ đặt lực cắt thành phần phay dao phay mặt đầu sau: SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 34 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh Sơ đồ lực cắt thành phần phay dao phay mặt đầu Các thành phần lực sơ đồ tính sau: - Lực hướng kính: = (0,2 ÷ 0,4)Pz = 0,25 × 4630 = 1157,5 (N) - Lực chy dao: = ( 0,3ữ 0,4)Pz = 0,3 ì 4630 = 1389 (N) - Lực thẳng đứng (vng góc với phng chy dao): = ( 0,85ữ 0,9)Pz = 0,85ì 4630 = 3935,5 (N) Vậy trường hợp cấu kẹp phải tạo lực ma sát lớn lực Ps Ta có: Pkẹp = W.f ≥ Ps ; Vậy W ≥ Vậy lực kẹp: W = K Trong đó: K – hệ số an tồn, K = K0 × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 K0 – hệ số an toàn cho tất trường hợp, K0 = 1,5 K1 - hệ số tính đến trường hợp tăng lực cắt độ bóng thay đổi, K1 = 1,2 gia cơng thơ K2 – hệ số tăng lực cắt dao mòn, K2 = 1,2 K3 - hệ số tăng lực cắt gia công gián đoạn, K3 = 1,2 K4 – hệ số tính đến sai số cấu kẹp chặt, K4 = 1(kẹp chặt khí) K5 – hệ số tính đến mức độ thuận lợi cấu kẹp tay, K5 = K6 – hệ số tính đến momen làm quay chi tiết, K6 = Vậy hệ số an tồn: K = 1,5 × 1,2 × 1,2 × 1,2 ×1 × ×1 = 2,592 Tra theo bảng 34 (thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy – Pgs Ts Trần Văn Địch), với trạng thái bề mặt tiếp xúc bề mặt chi tiết chưa gia công với chốt tỳ, phiến tỳ khía khám nên ta chọn hệ số ma sát sau: f = (0,5 ÷ 0,8) Ta chọn f = 0,8 Vậy tổng lực kẹp là: W = 2,592 × = 4502 (N)  Tính kích thước tối thiểu vít kẹp để đảm bảo sức bền Áp dụng công thức: d = C SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 35 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh Với: W – lực kẹp lực xiết vít kẹp - ứng suất kéo với ren vít chế tạo thép 45 có: = ÷ 10 kG/ mm2 C = 1,4 – hệ số răng hệ Mét Nên d = 1,4 = 9,4 mm Theo ren hệ Mét ta chọn đường kính danh nghĩa cho bulong d = 10 mm Tra bảng 8.28 (sổ tay công nghệ chế tạo máy 2) ta xác định kích thước tay quay di động sau: d = M10, L = 80 mm, d1 = mm Chọn cấu kẹp chặt cấu tạo lực kẹp - Ta sử dụng nhiều loại cấu kẹp chặt phôi khác để kẹp chặt phơi chêm, đòn bẩy, bánh lệch tâm, ren ốc, xi lanh, thủy lực, chân không, điện tử … - Với chi tiết dạng hộp không phức tạp gối đỡ, ngun cơng ta sử dụng cấu kẹp chặt dùng ren vít thao tác tay, cấu sử dụng rộng rãi đồ gá gia cơng máy cắt kim loại Khi kẹp ren vít, ta dùng bu lông đại ốc để tạo lực kẹp + Ưu điểm phương pháp kết cấu đơn giản, dùng nhiều cơng việc khác nhau, vị trí khác nhau, lực kẹp lớn, tự hãm tốt + Nhược điểm phải quay nhiều vòng thời gian, tốn sức, lực kẹp không chi tiết gia cơng khác nhau, kẹp chặt có khả làm dịch chuyển chi tiết lực ma sát mặt đầu vít Tính sai số gá đặt cho kích thước gia cơng Sai số đồ gá ảnh hưởng đến sai số kích thước gia cơng, phần lớn ảnh hưởng đến sai số vị trí tương quan bề mặt gia cơng bề mặt chuẩn - Sai số gá đặt tính theo công thức sau: = + + + + - Sai số chuẩn = 0: chuẩn định vị trùng với chuẩn kích thước - Sai số kẹp chặt = 0: Phương lực kẹp W vng góc với phương kích thước thực - Sai số mòn = (µm): Chọn β = 0,3: chuẩn tinh mặt phẳng N = 11000: số lượng chi tiết gia công đồ gá  = 0,3 = 31,46 (µm) - Sai số điều chỉnh: chọn = 10 µm SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 36 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh - Sai số chế tạo: = 0,1 µm  Sai số gá đặt là:  = + + + + = + + 0,1 + 31,46 + 10 = 41,46 µm = 0,04146 mm Tài liệu tham khảo: Sổ tay công nghệ chế tạo máy – NXB Khoa học Kĩ Thuật – 2015 - GS – TS Nguyễn Đắc Lộc PGS – TS Lê Văn Tiến SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu - Page 37 PGS – TS Ninh Đức Tốn PGS – TS Trần Xuân Việt Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh Sổ tay công nghệ chế tạo máy – NXB Khoa học Kĩ Thuật – 2015 - GS – TS Nguyễn Đắc Lộc PGS – TS Lê Văn Tiến SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu - Page 38 PGS – TS Ninh Đức Tốn PGS – TS Trần Xuân Việt Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh Sổ tay công nghệ chế tạo máy – NXB Khoa học Kĩ Thuật – 2015 - - GS – TS Nguyễn Đắc Lộc PGS – TS Lê Văn Tiến PGS – TS Ninh Đức Tốn PGS – TS Trần Xuân Việt Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy – PGS- TS Trần Văn Địch Hướng dẫn thiết kế đồ án CNCTM – Nguyễn Đắc Lộc – Lưu Văn Nhang Chủ biên: GS – TS Nguyễn Đắc Lộc Atlas đồ gá – PGS- TS Trần Văn Địch MỤC LỤC 1.2: Phân tích kỹ thuật Lời nói đầu Phần I: Phần tích điều kiện làm việc yêu cầu sản phẩm 1.1: Phân tích chi tiết gia cơng SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 39 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh 1.3: Phân tích tính cơng nghệ kết cấu chi tiết Phần II: Định dạng sản xuất 2.1: Sản lượng chế tạo 2.2: Tính khối lượng chi tiết chọn dạng sản xuất Phần III: Lựa chọn phương pháp chế tạo phơi tính tốn lượng dư 13  Lựa chọn phương pháp chế tạo phơi  Tính tốn lượng dư 13 Phần IV: Thiết kế quy trình cơng nghệ gia cơng 13 Chương I : Phân tích chuẩn lập quy trình cơng nghệ gia cơng 13 16 1.Phân tích chuẩn cho q trình gia cơng 2.Đặc điểm yêu cầu kỹ thuật bề mặt cần gia cơng: 21 3.Trình tự ngun cơng, phương pháp gia công Chọn máy, dao, TBCN cho nguyên công: 21 Chương II: Tính tốn chế độ cắt thời gian cở cho ngun cơng I.Tính tốn chế độ cắt 1.Tính tốn chế độ cắt cho ngun cơng gia công mặt đáy Trang 2 SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 40 21 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh 2.Tính tốn chế độ cắt cho ngun cơng gia cơng bề mặt lại II.Tính thời gian gia công cho tất nguyên công Phần V: Thiết kế đồ gá cho nguyên công mặt đáy gối đỡ 1.Xây dựng sơ đồ nguyên lý đồ gá: định vị, kẹp chặt, lực cắt, mômen cắt, cấu kẹp 2.Tính lực cắt tác dụng lên chi tiết: 3.Tính lực kẹp cần thiết: 4.Chọn cấu kẹp chặt cấu tạo lực kẹp 5.Tính sai số gá đặt cho kích thước gia cơng 24 27 31 31 32 32 34 34 SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 41 ... hướng dẫn thiết kế Đồ án Công nghệ chế tạo máy GS.TS NGUYỄN ĐẮC LỘC – LƯU VĂN NHANG ta có dạng sản xuất dạng sản xuất hàng loạt lớn SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page Đồ án Công nghệ Chế tạo máy... đặt nguyên công sau Xác định đường lối công nghệ: - Để chọn phương án tối ưu ta cần so sánh nhiều phương án tối ưu để đảm bảo mặt suất u cầu cơng nghệ , độ xác chi tiết - Khi gia công ta nên... Nguyên công 1: Phay mặt đáy SVTH: Đỗ Viết Châu Mai Đăng Hậu Page 16 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Huỳnh Văn Sanh Nguyên công 2: Khoan, khoét lỗ Φ = 10 Nguyên công 3: Phay bề mặt bên Nguyên công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án công nghệ thiết kế gối đỡ, Đồ án công nghệ thiết kế gối đỡ, Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân, việc phát tr, cv = k. l = 0,8 . 110 = 88 (mm)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay