Nghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUS (Luận văn thạc sĩ)

79 41 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:32

Nghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUSNghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUS ... không phép truy cập vào mạng chưa xác thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: mạng khơng dây WLAN hình thức công vào mạng không dây Sử dụng phương thức xác thực Radius Server để... THÙY LINH NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI MẠNG KHÔNG DÂY SỬ DỤNG GIAO THỨC XÁC THỰC RADIUS Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 848.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI... giao thức xác thực Radius: tính chất giao thức Radius, quy trình trao trổi gói tin chế hoạt động giao thức Radius Chương 3: Triển khai hệ thống bảo mật WLAN sử dụng giao thức xác thực Radius Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUS (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực RADIUS (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay