Xây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPT (Luận văn thạc sĩ)

72 49 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:13

Xây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPTXây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPT ... Đề tài Xây dựng giải pháp tốn di động cho VNPT thực khn khổ đề tài thạc sĩ ngành CNTT nhằm xây dựng hệ thống dịch vụ hợp tác Tập đoàn VNPT ngân hàng phép khách hàng thuê bao di động VNPT kết... vụ tốn di động Việt Nam phát triển vượt bậc tương lai Nghiên cứu tiềm phát triển thị trường toán di động khẳng định cần thiết phải xây dựng hệ thống toán di động cho VNPT 13 CHƯƠNG XÂY DỰNG CÁC... Response) POS (Point of Sale) Đối với cộng nghệ, VNPT PAY xây dựng giải pháp riêng để cung cấp dịch vụ toán cho khách hàng 2.1.1 Giải pháp toán di động dựa vào SMS SMS viết tắt Short Message Services,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPT (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng giải pháp thanh toán di động cho VNPT (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay