Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)

70 16 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:11

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ) HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG LỜI CAM ĐOAN -Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phạm Thanh Duy Phạm Thanh Duy NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢO HĨA MÁY CHỦ Chun ngành: Hệ thống thơng tin Mã số: 8480104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN TAM HÀ NỘI - 2018 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy, giảng viên Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng tận tình bảo em suốt thời gian học tập nhà trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Tam, người trực tiếp hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi tận tình bảo cho em suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, để hồn thành luận văn này, em nhận nhiều giúp đỡ bạn sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông cho phần thực nghiệm, lời động viên quý báu bạn bè, gia đình đồng nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Tuy nhiên, thời gian hạn hẹp, nỗ lực mình, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thơng cảm bảo tận tình q thầy cô bạn Học viên Phạm Thanh Duy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chƣơng - TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ ẢO HĨA 1.1 Giới thiệu cơng nghệ ảo hóa .4 1.1.1 Khái niệm, định nghĩa 1.1.2 Quá trình phát triển 1.2 Các thành phần hệ thống ảo hóa 1.2.1 Tài nguyên vật lý 1.2.2 Phần mềm ảo hóa .5 1.2.3 Máy ảo 1.3 Phân loại cơng nghệ ảo hóa .7 1.3.1 Phân loại theo kiến trúc 1.3.2 Phân loại theo mức 12 1.3.3 Phân loại theo đối tượng ảo hóa .14 1.4 Lợi ích, tính đa dạng việc ảo hóa 19 1.5 Ứng dụng Ảo hóa 21 Kết luận chương 1: .21 Chƣơng - CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ MÁY CHỦ 22 2.1 Một số cơng nghệ ảo hố máy chủ 22 2.1.1 Công nghệ ảo hoá Virtuozzo Containers Parallels 22 2.1.2 Cơng nghệ ảo hố XenServer Citrix 23 2.1.3 Cơng nghệ ảo hố Hyper – V Microsoft 26 iii 2.2 Cấu trúc Vmware Esx Server 31 2.2.1 Hệ điều hành điều khiển (Console Operating System) 33 2.2.2 Vmkernel (lõi điều khiển chính) 34 2.2.3 The ESX Boot Process (Quá trình khởi động máy chủ ESX) 34 2.2.4 Phần cứng ảo (HardwareVirtualization) 35 2.2.5 Tính Năng Của ESX Server .36 Kết luận chương 2: .44 Chƣơng - XÂY DỰNG MƠ HÌNH ỨNG DỤNG ẢO HÓA MÁY CHỦ TẠI TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG 45 3.1 Hiện trạng hệ thống thông tin trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 45 3.2 Ứng dụng ảo hóa máy chủ vào hệ thống thơng tin trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 46 3.2.1 Giải pháp tổng thể 46 3.2.2 Giải pháp triển khai 46 3.2.3 Thiết kế thực thi hệ thống ứng dụng với Vmware ESX Server 48 3.3 Đánh giá hiệu hệ thống ứng dụng với máy chủ ảo máy chủ thực 54 3.3.1 Mơ hình kịch thử nghiệm 54 3.3.2 Kết thử nghiệm đánh giá 56 Kết luận chương 3: .58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 iv DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Bộ xử lý BXL COS CPU Tiếng Việt Console Operating System Central Processing Unit HĐH Hệ điều hành điều khiển Bộ xử lý trung tâm Hệ Điều Hành I/O In/Out Nhập/Xuất LILO Linux Loader MF Mainframe Bộ nạp khởi động ứng dụng Hệ thống máy tính lớn PC Personal Computer Máy tính cá nhân OS Operating System Hệ điều hành SAN Storage Area Networking Mạng lưu trữ VM Virtual machine Máy ảo VMM Virtual machine monitor v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Thử nghiệm … .56 Bảng Thử nghiệm 2… 56 Bảng Thử nghiệm 3… 56 Bảng Thử nghiệm 4… 56 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình Hosted-based Hình 1.2 Kiến trúc Hypervisor-based Hình 1.3 Kiến trúc Monolithic Hypervisor 10 Hình 1.4 Kiến trúc Microkernelized Hypervisor .11 Hình 1.5 Kiến trúc ảo hóa Hybrid 12 Hình 1.6 Ảo hóa Paravirtualization 13 Hình 1.7 Mơ hình Application Streaming Citrix .16 Hình 2.1 Kiến trúc ảo hoá VirtuozzoContainers 22 Hình 2.2 Cửa sổ làm việc XenServer .24 Hình 2.3 Cơng nghệ Hyper -V 27 Hình 2.4 Các sản phẩm ảo hóa VMware 32 Hình 2.5 Sơ đồ tương tác ESX Server 33 Hình 2.6 Sơ đồ phân phối card mạng .36 Hình 2.7 VMotion & Storage Vmotion 38 Hình 2.8 VMware Consolidated Backup (VCB) .39 Hình 2.9 Vcenter update Manager 40 Hình 2.10 Virtual Center (VC) & Infrastructure Client (VI Client) Vmware 41 Hình 2.11 vCenter Convert 43 Hình 3.1 Mơ hình ảo hóa 47 Hình 3.2 Load cài đặt VMWare ESX Server HP Proliant 48 Hình 3.3 Nhập mật quản trị hệ thống 49 Hình 3.4 Màn hình điều khiển VMWare ESX sau cài xong .49 Hình 3.5 Màn hình Configure VMWare ESX 50 Hình 3.6 Set IP cho máy chủ vật lý 50 Hình 3.7 Ping máy Client máy chủ vật lý 51 Hình 3.8 Phần mềm VMWare vSphere 51 Hình 3.9 Tạo máy chủ ảo 52 vii Hình 3.10 Cài đặt hệ điều hành vào máy chủ ảo 52 Hình 3.11 Các máy ảo tạo 53 Hình 3.12 Chạy ứng dụng máy chủ ảo .53 Hình 3.13a Thời gian tính phần mềm thi 54 Hình 3.13b Thời gian tính phần mềm thi .55 Hình 3.14 Đồ thị kết thử nghiệm .57 Hình 3.15 Số máy PC lỗi kết nối tăng số lượng thi .57 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, nhiều tảng ảo hoá xuất hiện, có giải pháp phần mềm phần cứng Ảo hoá từ chip xử lý hạ tầng công nghệ thông tin (IT) phát triển mạnh mẽ với kỳ vọng vào lợi ích cơng nghệ mang lại - Ảo hóa cho phép giúp nhiều tổ chức chia sẻ tài nguyên IT theo cách tốn chi phí, làm cho sở hạ tầng IT trở nên linh động bảo đảm cung cấp tự động với nhu cầu thiết yếu - Tăng hiệu sử dụng máy chủ lý chủ yếu để giải thích cơng nghệ ảo hóa có sức hấp dẫn mơi trường doanh nghiệp Giảm chi phí song đảm bảo có trung tâm liệu hiệu quả, linh hoạt, tiết kiệm lượng nhu cầu khơng gian yếu tố tích cực khác mà cơng nghệ ảo hóa mang lại - Cơng nghệ ảo hố khơng trực tiếp tăng cường vấn đề an tồn hệ thống IT, cho phép tổ chức quản lý hệ thống cách hiệu Nó tạo nhiều thuận lợi việc cấu hình quản lý hành vi người dùng cách tăng hiệu suất máy chủ, quản lý hệ thống xử lý tải trọng công việc cách hợp lý - Một lý quan trọng mà cơng nghệ ảo hóa thu hút tổ chức, đặc biệt doanh nghiệp khả giảm nhu cầu tài nguyên cho ứng dụng tăng tận dụng tài nguyên Trong lĩnh vực phân phối ứng dụng máy khách, chuyên gia IT tiết kiệm chi phí quản trị việc bảo trì - hỗ trợ cho ứng dụng môi trường máy khách tập trung dễ dàng quản lý - Cơng nghệ ảo hố tính đến có nhu cầu hợp phần cứng Tình trạng phần cứng lỗi thời, tràn trung tâm liệu tải, tốn điện năng… số vấn đề điển hình tồn thiết bị vật lý Ở thiết bị ảo hố khơng tồn tượng Từ khía cạnh đó, cơng nghệ ảo hoá ứng dụng phát triển nhanh chóng - Kỹ thuật ảo hố khơng xa lạ với thực tế kể từ hãng VMware (Mỹ) giới thiệu sản phẩm VMware Workstation vào năm 1999 Sản phẩm ban đầu thiết kế để hỗ trợ phát triển kiểm tra phần mềm, trở nên phổ biến nhờ khả tạo máy tính ảo chạy đồng thời nhiều hệ điều hành khác máy tính thực - Hệ thống máy chủ ln làm việc trạng thái rỗi nên hiệu sử dụng tài nguyên (bộ xử lý nhớ) thường thấp, gây lãng phí lớn Để tăng hiệu sử dụng tài nguyên tức khai thác tối đa lực máy chủ, tạo môi trường làm việc cho nhiều người chia sẻ máy chủ, ý tưởng có từ thời mainframe gọi “ảo hóa” Trên sở phân tích trên, học viên chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ “ để tìm hiểu, nghiên cứu Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việc đời cơng nghệ ảo hóa dẫn đến động lực phát triển mục tiêu cho nhà cung cấp sản phẩm ảo hóa cho phù hợp với nhu cầu thị trường yêu cầu thực tiễn - Nhưng khơng ngừng lại đó, khả lợi ích ảo hố thế, nơi gặt hái nhiều thành công tạo nên thương hiệu cơng nghệ ảo hóa môi trường hệ thống máy chủ ứng dụng hệ thống mạng - Nghiên cứu nhằm trang bị kiến thức ảo hóa để tiếp cận đề tài nghiên cứu khoa học nhiều nhà khoa học quan tâm ảo hóa mạng máy tính, ảo hóa điện tốn đám mây, ảo hóa máy chủ, SDN … - Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Xây dựng mơ hình, giải pháp triển khai ứng dụng máy chủ ảo cho quan, doanh nghiệp - Luận văn tài liệu tham khảo cơng nghệ ảo hóa ứng dụng Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu nắm cơng nghệ, phương pháp, kỹ thuật cơng nghệ ảo hóa Nhiệm vụ luận văn nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa nhằm áp dụng vào ảo hóa máy chủ ứng dụng trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đơng 48 chủ vật lý dự phòng sử dụng công nghệ WMWare High Availability (VMHA) để xảy cố hỏng hóc máy chủ vật lý hay kết nối mạng, ta di chuyển máy ảo từ máy chủ vật lí sang máy chủ vật lí dự phòng giúp máy ảo máy chủ vật lý bị hỏng chuyển qua máy chủ vật lý dự phòng phục hồi tình trạng mà khơng nhiều thời gian chết khơng gây ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động hệ thống, đảm bảo hiệu công việc 3.2.3 Thiết kế thực thi hệ thống ứng dụng với Vmware ESX Server Chuẩn bị chạy hệ thống: - Phần cứng: máy chủ HP Proliant ML10 E3 v2, Switch, 80 máy PC - Phần mềm: Bộ công cụ VMWare VMWare ESX, VMWare vSpheer Client, Windows Server 2008, phần mềm quản lý điểm Unimax, phần mềm thi trắc nghiệm máy tính mã nguồn mở Cài đặt hệ thống: - Chạy phần mềm cài đặt VMWare ESX 0.2 Hình 3.2 Load cài đặt VMWare ESX Server HP Proliant Lúc VMWare yêu cầu nhập mật máy chủ cài đặt tùy chọn cho tài khoản mặc định root Và dùng máy Client kết nối để quản lý máy chủ vật lý yêu cầu tài khoản root mật cài để đăng nhập vào máy chủ vật lý 49 0.3 Hình 3.3 Nhập mật quản trị hệ thống - Sau cài đặt xong lên hình điều khiển cảu VMWare ESX Thơng báo thông số, lệnh để cài đặt - Nhấn phím F2 bàn phím để vào Configure thơng số cho máy chủ 0.4 Hình 3.4 Màn hình điều khiển VMWare ESX sau cài xong 50 0.5 Hình 3.5 Màn hình Configure VMWare ESX Đặt IP cho máy chủ vật lý phần Configure Managament Network Tại set IP máy chủ 192.168.1.221 0.6Hình 3.6 Set IP cho máy chủ vật lý 51 - Dùng máy Client Ping đến máy chủ vật lý Mạng thông máy Client máy chủ vật lý 0.7Hình 3.7 Ping máy Client máy chủ vật lý Sau cài đặt phần mềm VMWare vSphere Client để kết nối từ máy Client đến máy chủ vật lý để quản lý tài nguyên máy vật lý máy chủ ảo tạo Kết nối địa IP set 192.168.1.221 với tài khoản root mật cài đặt cài VMWare ESX 0.8Hình 3.8 Phần mềm VMWare vSphere Đăng nhập vào giao diện VMWare vSphere Client Dùng tạo máy ảo theo yêu cầu cần ảo hóa 52 0.9Hình 3.9 Tạo máy chủ ảo Tạo máy chủ ảo với tên CDYT Ha Dong 01 đến 04 cho chức máy Mỗi máy có cấu hình tùy đặt CPU, Ram 4Gb HDD 60Gb để cài Windows Server 2008 ứng dụng chạy Q trình tạo diễn nhanh chóng, máy chủ ảo sẵn sàng hoạt động 0.10Hình 3.10 Cài đặt hệ điều hành vào máy chủ ảo 53 0.11Hình 3.11 Các máy ảo đƣợc tạo Ta tiến hành chạy phần mềm cần ảo hóa máy chủ ảo Q trình chạy thành cơng Các phần mềm chạy ổn định 0.12Hình 3.12 Chạy ứng dụng máy chủ ảo 54 3.3 Đánh giá hiệu hệ thống ứng dụng với máy chủ ảo máy chủ thực Ảo hóa máy chủ nói mang lại nhiều lợi ích Từ máy chủ vật lý tạo nhiều máy chủ ảo đảm nhận công việc, xử lý máy chủ thật mà hiệu không suy giảm nhiều Để đưa đánh giá lợi ích việc ảo hóa máy chủ Ta thực thử nghiệm hệ thống để đánh giá hiệu máy chủ ảo so với máy chủ vật lý 3.3.1 Mô hình kịch thử nghiệm Tiến hành thử nghiệm thi trắc nghiệm sinh viên máy chủ thật máy chủ ảo ảo hóa từ máy chủ thật Công cụ sử dụng: - Máy chủ thật trước ảo hóa có cài phần mềm thi trắc nghiệm, máy chủ ảo tạo từ máy chủ thật có cài đặt phần mềm thi trắc nghiệm mã nguồn mở trường Cao đẳng Y tế Hà Đông - 80 máy PC làm máy khách để thực kết nối vào phần mềm thi trắc nghiệm làm thi Trong phần mềm thi có đo thời gian load thi bắt đầu tính 0.13Hình 3.13a Thời gian tính phần mềm thi 55 0.14 Hình 3.13b Thời gian tính phần mềm thi Thử nghiệm lần 1: Dùng 20 máy PC đăng nhập 20 tài khoản sinh viên phần mềm thi kết nối lúc làm thi máy chủ vật lý thật Sau 20 máy lại kết nối đến máy chủ ảo làm thi lúc Thử nghiệm lần 2: Dùng 40 máy PC đăng nhập 40 tài khoản sinh viên phần mềm thi kết nối lúc làm thi máy chủ vật lý thật Sau 40 máy lại kết nối đến máy chủ ảo làm thi lúc Thử nghiệm lần 3: Dùng 60 máy PC đăng nhập 60 tài khoản sinh viên phần mềm thi kết nối lúc làm thi máy chủ vật lý thật Sau 60 máy lại kết nối đến máy chủ ảo làm thi lúc Thử nghiệm lần 4: Dùng 80 máy PC đăng nhập 80 tài khoản sinh viên phần mềm thi kết nối lúc làm thi máy chủ vật lý thật Sau 80 máy lại kết nối đến máy chủ ảo làm thi lúc 56 3.3.2 Kết thử nghiệm đánh giá Sau thử nghiệm thu thời gian kết nối trung bình tất máy đến máy chủ, số máy lỗi kết nối đến máy chủ khơng load thi có bảng kết thử nghiệm sau: 0.1 Bảng 1: Thử nghiệm Thử nghiệm Máy chủ thật Máy chủ ảo Thời gian kết nối 4,31 s 4,52 s Số máy lỗi 0 0.2 Bảng 2: Thử nghiệm Thử nghiệm Máy chủ thật Máy chủ ảo Thời gian kết nối 4,63 s 4,67 s Số máy lỗi 0 0.3 Bảng 3: Thử nghiệm Thử nghiệm Máy chủ thật Máy chủ ảo Thời gian kết nối 7,83 s 6,12 s Số máy lỗi 0.4 Bảng 4: Thử nghiệm Thử nghiệm Máy chủ thật Máy chủ ảo Thời gian kết nối 10,87 s 8,32 s Số máy lỗi Từ kết Thử nghiệm Bảng 1, Thử nghiệm Bảng ta thấy thời gian load thi máy chủ vật lý thật ảo thử nghiệm không chênh lệch nhiều Máy chủ thật máy chủ ảo thực tốt tác vụ không phát sinh lỗi kết nối 57 0.15 Hình 3.14 Đồ thị kết thử nghiệm Từ kết Thử nghiệm Bảng ta thấy lúc thời gian load máy chủ thật máy chủ ảo có khác biệt, hiệu suất máy chủ ảo có bước tiến máy chủ thật Đặc biệt máy chủ thật có phát sinh lỗi kết nối từ máy Client đến máy chủ trung bình 01 máy 0.16 Hình 3.15 Số máy PC lỗi kết nối tăng số lƣợng thi 58 Tại Thử nghiệm Bảng thời gian load máy chủ vật lý máy chủ ảo hóa khác rõ rệt, số máy lỗi kết nối tăng lên nhiều 06 máy Các máy Client load hết số câu hỏi thi phần mềm từ máy chủ thật gây nên tình trạng treo, crash thi Còn máy chủ ảo tác vụ thực tốt, không phát sinh lỗi kết nối, lỗi treo máy khơng có Vậy máy chủ ảo phân chia tài nguyên xử lý tác vụ tốt máy chủ thật thử nghiệm đảm bảo ổn định kết nối máy Client đến phần mềm thi, hiệu máy chủ ảo mang lại kết tốt xử lý công việc Kết luận chƣơng 3: Thiết kế cài đặt thành cơng mơ hình Ảo hóa Vmware ESX Server máy chủ vật lí thiết lập tạo máy chủ ảo Cài đặt dịch vụ, phần mềm riêng biệt lên máy chủ ảo Hệ thống ứng dụng cơng nghệ Ảo hóa máy chủ giúp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên phần cứng máy chủ vật lý; người dùng máy Client (trong phạm vi cấp quyền) sử dụng nhiều dịch vụ hữu ích nhờ có máy chủ chuyên trách cung cấp dịch vụ khác nhau, từ góp phần nâng cao hiệu suất hiệu công việc Hệ thống máy ảo hoạt động tốt thử nghiệm Đáp ứng nhu cầu sử dụng trường Các thử nghiệm đánh giá, so sánh hiệu máy chủ thật máy chủ ảo, phụ thuộc thời gian tải vào số lượng tải hệ thống máy chủ 59 KẾT LUẬN Kết đạt đƣợc Về luận văn hoàn thành thực mục tiêu đề So sánh hữu ích, hiệu quả, tính thực tế máy chủ ảo so với máy chủ thật Về lý thuyết : - Tìm hiểu cơng nghệ ảo hóa áp dụng cơng nghệ thơng tin ngày - Trình bày chi tiết vấn đề cơng nghệ ảo hóa sản phẩm ảo hóa ESX Server VMware - Nắm kiến thức cơng nghệ ảo hóa cơng nghệ liên quan có chức hỗ trợ VMware High Availability… - Nắm thành phần, cấu trúc chức phần hệ thống ảo hóa - Nắm lợi ích ứng dụng mơ hình ảo hóa vào thực tế tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất, dễ quản lý,… Bên cạnh q trình tìm hiểu cơng nghệ ảo hóa nảy cá nhân người thực luận văn biết thêm nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích khác kiến thức hệ thống Server, thiết bị mạng… Về thử nghiệm: Thiết kế triển khai thử nghiệm ứng dụng ảo hóa máy chủ cài đặt Server ứng dụng hệ thống máy chủ trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Áp dụng giải vào nhu cầu công việc trường Những hạn chế Do nhiều hạn chế thời gian, vật chất số điều kiện khách quan khác nên bên cạnh vấn đề đạt luận văn tồn hạn chế số điều chưa thực Chưa trình bày thực nghiệm hết tính cấp cao Vmware vấn để đòi hỏi licience nhiều máy chủ ESX Server 60 Chưa cấu hình tính ưu việt Vmware HA, Vmmonitor… Hƣớng phát triển Trong phạm vi luận văn tốt nghiệp, luận văn đạt yêu cầu đặt Tuy nhiên, kết khiêm tốn hạn chế thời gian khả cá nhân Trong thời gian tới, có điều kiện luận văn cố gắng phát triển thêm nội dung sau: - Nghiên cứu triển khai đầy đủ tính tiện ích ESX Server Cải tiến chức năng, nâng cao bảo mật cho hệ thống - Quy mơ ảo hóa lớn hơn, chạy ứng dụng thi cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đáp ứng từ 250 – 300 sinh viên dự thi lúc mà hệ thống hoạt động tốt ổn định - Xây dựng mơ hình ứng dụng đầy đủ phát triển cho đơn vị, tổ chức quy mô lớn 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Advanced Server Virtualization: VMware and Microsoft Platforms in the Virtual Data Center, May 17, 2006 [2] Arunkumar Jayaraman (2012), Comparative Study of Virtual Machine Soffware Packages With Real Operating System, Master Thesis, School of Computing Blekinge Institute of Technology 371 79 Karlskrona Sweden [3] Jonas Eriksson, Virtualization, Isolation and Emulation in a Linux Environment, Umea University, April 2009 [4] John Kelbley, Mike Sterling, Allen Stewart (2009), Sybex - Windows Server 2008, Hyper-V Wiley Publishing, Inc [5] Matthew Portnoy (2012), Virtualization Essentials, Sybex, New York [6] Monjur Ahmed (2013), “PHYSICAL SERVER AND VIRTUAL SERVER: THE PERFORMANCE TRADE-OFFS”, European Scientific Journal, April 2013 edition vol.9, No.12 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 [7] Rogier Dittner, David Rule Jr (2007), The Best Damn Server Virtualization Book Period: Including Vmware, Xen, and Microsoft Virtual Server, Syngress, Massachusetts [8] ScottLowe (2009) Mastering Vmware Vsphere Wiley Publishing [9] Virtualization in the Enterprise Survey: Your Virtualized State in 2008, Laurianne McLaughlin, CIO, January, 2008 [10] Virtualize Your IT Infrastructure, VMWare, (2011) [11] VMware Infrastructure 3: Install and configure, Vmware, (2008) [12] VMware ESX Server in the Enterprise: Planning and Securing Virtualization Servers February 7, 2008 [13] Windows Server Virtualization - An Overview, Microsoft Corporation, Published in May 2006 [14] [https://virtuozzo.com/products/virtuozzo/] [Truy cập ngày 08/09/2017] 62 [15] [https://www.vmware.com/products/vsphere-hypervisor.html] [Truy cập ngày 02/10/2017] [16] [http://www.vmware.com/files/pdf/vmware_advantage.pdf] [Truy cập ngày 05/10/2017] [17] [http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-vSphere-CompetitiveReviewers-guide-WP-EN.pdf] [Truy cập ngày 08/10/2017] ... ứng dụng Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu nắm công nghệ, phương pháp, kỹ thuật công nghệ ảo hóa Nhiệm vụ luận văn nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa nhằm áp dụng vào ảo hóa máy chủ ứng dụng trường Cao Đẳng... Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ “ để tìm hiểu, nghiên cứu Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việc đời cơng nghệ ảo hóa dẫn đến động lực phát triển mục tiêu cho nhà cung cấp sản phẩm ảo. .. cấu trúc ảo hóa này, máy chủ ảo phải qua hệ điều hành máy chủ để truy cập phần cứng khác biệt chỗ hệ điều hành máy chủ máy chủ ảo chạy chế độ hạt nhân Khi hệ điều hành máy chủ máy chủ ảo cần xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa máy chủ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay