CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC DU LỊCH

32 31 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:08

Quản trị chiến lược, các đánh giá và lựa chọn chiến lược phù hợp cho tổ chức du lịch, quy trình xây dượng chiến lược. nguyên tắc chung khi lựa chọn chiến lược, sử dụng ma trận định lượng QSPM...
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC DU LỊCH, CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC DU LỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay