Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)

89 13 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:05

Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ) i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Nghiên cứu đề xuất cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn TS Nguyễn Đình Hố Các số liệu, kết nêu luận văn thạc sỹ (ngồi phần trích dẫn) kết làm việc tác giả, số liệu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Đặng Tùng Anh ii LỜI CẢM ƠN Lời cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô giáo thuộc Khoa CNTT, Khoa QT&ĐT sau đại học thuộc Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng tận tình giảng dạy, truyền đạt nội dung kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình em theo học Học viện Với học quý giá, kèm cặp, bảo truyền thụ tâm huyết thầy, cô giúp cá nhân em hoàn thiện hệ thống kiến thức chuyên ngành, phục vụ tốt yêu cầu công tác đơn vị đồng thời nâng cao vốn tri thức thân Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn trân thành tới thầy hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Đình Hóa, Giảng viên Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng tâm huyết, tận tình bảo, hướng dẫn, cung cấp tài liệu nội dung kiến thức quý báu, đồng thời có định hướng đắn giúp em hoàn thành luận văn Em xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp tạo điều kiện, dành ủng hộ thân em để có nhiều thời gian cho khóa học, đạt kết khả quan trình học tập Đồng thời xin chân thành cảm ơn tập thể lớp Cao học Hệ thống thông tin – Đợt năm 2016 đồng hành, khích lệ chia sẻ suốt trình học tập Trong trình thực luận văn, thân cố gắng, chủ động việc sưu tầm tài liệu, củng cố kiến thức… nhiên chắn luận văn nhiều thiếu sót Em mong nhận dẫn, đóng góp ý kiến tận tình thầy, để luận văn em hồn thiện có tính ứng dụng cao thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Học viên Đặng Tùng Anh iii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan kinh nghiệm quốc tế 1.1.1 Mơ hình liệu quốc gia Mỹ 1.1.2 Mơ hình liệu Yesser Ả rập Saudi 12 1.1.3 Mơ hình Chính phủ Hàn Quốc 15 1.1.4 Tổng kết kinh nghiệm quốc tế 18 1.2 Hiện trạng việc chia sẻ liệu CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp 19 1.3 Sự cần thiết việc triển khai nghiên cứu 21 Chương ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU MỞ RỘNG TRONG VIỆC ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP 22 2.1 Tổng quan ngôn ngữ mã hóa liệu XML 22 2.1.1 Lịch sử đời cuả XML 22 2.1.2 Các lợi ích ưu điểm XML 23 2.1.3 Đặc tính kỹ thuật liên quan đến XML 27 2.2 Lược đồ liệu (XML Schema) 30 2.2.1 Tổng quan lược đồ liệu XML 30 2.2.2 Đặc tính kỹ thuật công nghệ XSD 31 2.3 Đề xuất ứng dụng số công nghệ, giải pháp quy định việc xây dựng cấu trúc thông điệp liệu 34 2.3.1 Sử dụng XML ngôn ngữ mô tả liệu phục vụ trao đổi 34 2.3.2 Mơ hình trao đổi liệu bên cung cấp bên khai thác 34 iv 2.3.3.Một số quy tắc thống ngôn ngữ lược đồ liệu trao đổi liệu thống quan nhà nước 37 2.3.4.Các sở tảng kỹ thuật khác áp dụng việc xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp 39 Chương XÂY DỰNG CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP 42 3.1 Một số thuật ngữ áp dụng việc thiết kế 42 3.2 Giải pháp xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp 43 3.3 Nội dung phương pháp sử dụng cho việc xây dựng cấu trúc thông điệp 47 3.4 Lược đồ cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp phục vụ trao đổi 48 3.5 Lược đồ cấu trúc liệu doanh nghiệp lõi 51 3.6 Cấu trúc kiểu liệu áp dụng cho việc xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp 55 3.6.1 Cấu trúc liệu doanh nghiệp 55 3.6.2 Mô tả kiểu liệu doanh nghiệp 58 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 63 PHỤ LỤC 72 PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 79 v DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng anh Tiết Việt Administrative Information Trung tâm chia sẻ thông tin hành Sharing Center Chính phủ Hàn quốc Database Cơ sở liệu National Database Cơ sở liệu quốc gia DM Data Model Mơ hình liệu DA Data Architecture Kiến trúc liệu DRM Data Reference Model Mơ hình tham chiếu liệu EA Enterprise Architecture Kiến trúc AIS CSDL CSDLQG NIEM BTTTT National Information Exchange Mơ hình trao đổi liệu quốc gia Model Ministry of Information and Communication Chính phủ Mỹ Bộ Thơng tin Truyền Thơng Namespace Không gian tên lược đồ Data Schema Lược đồ liệu XML Extensible Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XSD XML Schema Definition Lược đồ mô tả cấu trúc XML W3C World Wide Web Consortium Tổ chức W3C WSDL YYYY-MMDD Web Service Description Language Year-Month-Day Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web Định dạng ngày tháng năm XML vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các thành phần YEFI 14 Bảng23.1: Mô tả cấu trúc thông tin liệu doanh nghiệp trao đổi 55 Bảng33.2: Mô tả thông tin liên quan đến doanh nghiệp 56 Bảng43.3: Mô tả thông liên quan đến trụ sở cơng ty 57 Bảng53.4: Mô tả ngành nghề lĩnh vực đăng ký kinh doanh 58 Bảng63.5: Mô tả định dạng mã đơn vị hành 59 Bảng73.6: Mô tả định dạng mã quốc gia 60 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình ảnh hướng NIEM đến lĩnh vực Hình 1.2- Lược đồ liệu chứa thành phần liệu loại liệu định nghĩa danh mục YEFI 15 Hình 1.3: 147 loại thơng tin chia sẻ quan phủ Hàn Quốc 17 Hình 1.4: Mơ hình cơng nghệ chia sẻ quan phủ Hàn Quốc 18 Hình52.1: Cấu trúc XML 27 Hình62.2: Các loại liệu Lược đồ 31 Hình72.3: Mơ hình trao đổi liệu bên theo phương thức 35 Hình82.4: Mơ hình trao đổi liệu trực tiếp 36 Hình93.1: Cấu trúc thơng điệp liệu doanh nghiệp 49 Hình103.2: Lược đồ cấu trúc thơng điệp liệu doanh nghiệp trao đổi 50 Hình113.3: Lược đồ liệu Doanh nghiệp (lược đồ lõi) 52 Hình123.4: Cấu trúc thơng tin doanh nghiệp lược đồ 53 Hình133.5: Cấu trúc thơng tin địa trụ sở lược đồ 53 Hình143.6: Cấu trúc thơng tin ngành nghề kinh doanh lược đồ 53 Hình153.7: Cấu trúc thông tin vốn điều lệ lược đồ 54 Hình163.8: Cấu trúc thơng tin Người đại diện doanh nghiệp lược đồ 54 Hình173.9: Cấu trúc thơng tin Danh sách chi nhánh lược đồ 54 Hình183.10: Cấu trúc thơng tin Văn phòng đại diện lược đồ 54 Hình193.11: Cấu trúc thông tin địa lược đồ 55 MỞ ĐẦU Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa XIII ban hành quy định Cơ sở liệu quốc gia (gọi tắt CSDLQG) đăng ký doanh nghiệp phục vụ quản lý nhà nước việc quản lý thông tin doanh nghiệp phục vụ cung cấp dịch vụ hành cơng liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp cho cá nhân tổ chức Các Nghị Chính phủ thời gian Nghị số 36a/NQ-CP, đề án đơn giản hóa thủ tục giấy tờ việc cung cấp dịch vụ hành cơng, dịch vụ cơng trực tuyến cho người dân thời gian qua ngày đẩy mạnh nhận sử đạo sát Chính phủ phủ tập trung vào việc phải đẩy mạnh chia sẻ liệu, sử dụng liệu từ CSDLQG Cơ sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp xây dựng vào hoạt động từ năm 2011 mang lại nhiều lợi ích thiết thực việc triển khai thành công công 95/115 dịch vụ công trực tuyến mức độ cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, qua nhận thấy vai trò quan trọng CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp đòi hỏi liệu phải chia sẻ cho tất quan nhà nước sử dụng phục vụ mục đích nghiệp vụ nội phục vụ người dân, doanh nghiệp nhu cầu thực tiễn Về kỹ thuật công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước quy định tiêu chuẩn kết nối, tích hợp liệu để hướng dẫn cụ thể Bộ, ngành, địa phương thực áp dụng tiêu chuẩn kết nối, trao đổi liệu Tiếp đó, ngày 26/12/2014, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành văn số 3788/BTTTT-THH hướng dẫn liên thông, trao đổi liệucấu trúc ngơn ngữ XML hệ thống thông tin quan nhà nước Để thực việc “đảm bảo kết nối liên thông” điều kiện cần phải thống cấu trúc thông điệp liệu trao đổi CSDL QG Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống thông tin quan nhà nước cần thiết cấp bách Đây việc triển khai thiết kế, hướng dẫn cụ thể áp dụng tiêu chuẩn vào trường hợp đặc thù CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp theo quy định Việt Nam Một vấn đề CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp đưa vào hoạt động từ năm 2011 việc chia sẻ liệu với hệ thống thơng tin khác gặp nhiều bất cấp hạn chế (như chưa có quy định mặt kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ trao đổi với hệ thống thơng tin bên ngồi) Học viên cơng tác Cục Tin học hóa, Bộ Thơng tin Truyền thông đơn vị giao thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin (đặc biệt việc tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Thủ tướng Chính phủ nội dung liên quan đến quản lý sở liệu quốc gia) Học viên nhận thấy ý nghĩa khoa học cần phải nghiên cứu đề xuất cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp phục vụ việc trao đổi sở liệu quốc gia Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống thông tin quan nhà nước Sau thực nghiên cứu, luận văn mang lại nhiều kết thiết thực thực tiễn đề xuất cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp quy định cấu trúc thông điệp chứa liệu doanh nghiệp trao đổi Cơ sở liệu quốc gia Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống thơng tin quan nhà nước Ngồi số kết ý nghĩa khác như: cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp phục vụ trao đổi liệu để tiến hành xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Thông tin Truyền thông, chủ quản sở liệu quốc gia ban hành tương lai Trong nội dung luận văn học viên nghiên cứu, tìm hiểu nghiên cứu ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML – Extensible Markup Language), lược đồ XML để xác định kỹ thuật để vận dụng vào nội dung đề xuất luận văn Ngoài học viên tìm hiểu, nghiên cứu quy định (các văn quy phạm pháp luật, quy định liên quan) Cơ sở liệu quốc gia Đăng ký doanh nghiệp (đối tượng thông tin lưu trữ, chia sẻ ) Trên sở nghiên cứu trình bày cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp nhằm quy định cụ thể cho việc trao đổi liệu CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống thơng tin khác Mục đích nghiên cứu học viên trình bày cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh việc trao đổi liệu CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp với hệ thống thông tin đảm bảo tuân thủ quy định hành ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn học viên tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML (Extensible Markup Language) nhằm ứng dụng kỹ thuật XML việc xây cấu trúc liệu doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu luận văn chủ yếu tập trung trình bày cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu mà học viên áp dụng việc xây dựng luận văn bao gồm hai phương pháp cụ thể gồm: nghiên cứu lý thuyết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thơng tin để tổng kết kiến thức tảng, công bố khoa học ứng dụng việc ứng dụng lược đồ liệu thực tế…Phần nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào việc đề xuất cụ thể cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp thống đề phục vụ trao đổi đổi tuân thủ,phù hợp với quy định hành Phần nội dung luận văn chia thành phần sau: phần mở đầu, 03 chương chính, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, phần bố trí thứ tự sau: Phần mở đầu luận văn nêu lên vấn đề bất cập hạn chế việc chia sẻ liệu doanh nghiệp, từ luận văn đưa nội dung mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Nội dung chương tổng quan kinh nghiệm nước quốc tế áp dụng ngôn ngữ XML việc thiết kế tiêu chuẩn, quy chuẩn, mơ hình, cấu trúc thơng điệp liệu đảm bảo tính thống Ngồi phần có trạng chia sẻ liệu CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp để từ thấy cần thiết việc triển khai nghiên cứu 68 Đang hoạt động Dừng hoạt động Mã quốc gia mã hóa theo tiêu chuẩn ISO 31661 Alpha code 69 70 71 72 PHỤ LỤC Mã nguồn lược đồ chứa cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp (tệp DoanhNghiepexchange.xsd) Lược đồ định nghĩa phù hợp với mục đích trao đổi cụ thể sở include import lược đồ sở http://www.mic.gov.vn/doanhnghiep/1.0 Phần tử liệu trao đổi với thông tin danh sách doanh nghiep Thông tin doanh nghiệp danh sách doanh nghiệp Thời điểm mà thông tin liệu phản ánh đặc tính doanh thực tế Số lượng phần tử doanh nghiệp trao đổi thông điệp liệu 73 Mã đơn vị hành doanh nghiệp sử dụng trường hợp chứa nhiều doannh nghiệp chung đơn vị hành Các thông tin khác trao đổi liệu doanh nghiệp 74 PHỤ LỤC Tham khảo Danh mục quốc gia, vùng lãnh thổ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7217-1 : 2007 (ISO 3166-1 : 2006) có cập nhật bổ sung Mã Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt AD Andorra An-đô-ra AE United Arab Emirates Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống AF Afghanistan Afghanistan AG Antigua and Barbuda Antigua Barbuda (An-ti-goa Bác-buda) Mã Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt BL Saint Barthélemy BM Bermuda BN Brunei Darussalam Brunei (Bru-nây) Bolivia, Plurinational State of Bolivia (Bô-li-vi-a) BO BQ Bonaire, Sint Eustatius and Saba AI Anguilla AL Albania Albania AM Armenia Armenia (Ác-mê-ni-a) AO Angola Angola (Ăng-gô-la) BR Brazil Brasil (Bra-xin) AQ Antarctica (Châu Nam cực) BS Bahamas Bahamas (Ba-ha-mát) AR Argentina Argentina BT Bhutan Bhutan (Bu-tan) AS American Samoa Samoa (thuộc Mỹ) BV Bouvet Island Đảo Bouvet BW Botswana Botswana AT Austria Áo BY Belarus Belarus (Bê-la-rút) AU Australia Úc (Ốt-xrây-li-a) BZ Belize Belize (Bê-li-xê) AW Aruba Canada AX Åland Islands Canada (Ca-na-đa; Gia Nã Đại) Cocos (Keeling) Islands (Đảo Cocos) CC CD Congo, the Democratic Republic of the Cộng hòa Dân chủ Congo (CongoKinshasa) Central African Republic Trung Phi CF Congo Cộng hòa Congo (Cơnggơ; Congo-Brazzaville) Switzerland Thụy Sĩ (Thụy Sỹ) Côte d'Ivoire Bờ Biển Ngà (Cốt-đivoa) CK Cook Islands (Đảo Cook) CL Chile Chile (Chi-lê) CM Cameroon Cameroon (Ca-mơ-run) AZ BA BB BD Azerbaijan Bosnia and Herzegovina CA Azerbaijan (A-giéc-baigian) Bosna Hercegovina (Bốt-xni-a Héc-dêgô-vi-na) Barbados Barbados (Bác-ba-đốt) Bangladesh Bangladesh (Băng-lađét) Belgium Bỉ Burkina Faso Burkina Faso (Buốc-kina Pha-xô) CG BG Bulgaria Bulgaria (Bungari) CH BH Bahrain Bahrain (Ba-ranh) CI BI Burundi Burundi BJ Benin Benin (Bê-nanh) BE BF 75 Mã Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt CN China Trung Quốc CO Colombia Colombia (Cô-lôm-bi-a) Costa Rica Costa Rica (Cốt-xta Rica) CU Cuba CV Cabo Verde CW Curaỗao CX Christmas Island (o Chrismas) CY Cyprus Síp CZ Czech Republic Séc (Tiệp) DE Germany Đức DJ Djibouti DK Mã Tên tiếng Anh and Northern Ireland Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt GD Grenada Grenada (Grê-na-đa) GE Georgia Gruzia (Gru-di-a) Cuba (Cu-ba) GF French Guiana (Guiana thuộc Pháp) Cabo Verde (Cáp Ve) GG Guernsey GH Ghana GI Gibraltar GL Greenland GM Gambia Gambia (Găm-bi-a) GN Guinea Guinea (Ghi-nê) GP Guadeloupe Djibouti (Gi-bu-ti) GQ Equatorial Guinea Guinea Xích Đạo (Ghinê Xích Đạo) Denmark Đan Mạch GR Greece Hy Lạp DM Dominica Dominica (Đô-mi-ni-ca) DO Dominican Republic Cộng hòa Dominicana (Đơ-mi-ni-ca-na) GS (Quần đảo Nam Georgia Nam Sandwich) DZ Algeria Algérie (An-giê-ri) South Georgia and the South Sandwich Islands Ecuador Ecuador (Ê-cu-a-đo)FSal GT Guatemala EC Guatemala (Goa-tê-mala) EE Estonia Estonia (E-xtô-ni-a) GU EG Egypt Ai Cập EH Western Sahara (Tây Sahara) ER Eritrea Eritrea (Ê-ri-tơ-ri-a) ES Spain Tây Ban Nha CR ET Ethiopia Ethiopia (Ê-t(h)i-ô-pi-a) FI Finland Phần Lan FJ Fiji Fiji (Phi-gi) FK Falkland Islands (Malvinas) FM Micronesia, Federated States of FO Faroe Islands FR France GA GB Ghana (Ga-na) Guam Guinea-Bissau Guinea-Bissau (Ghi-nê Bít-xao) GY Guyana Guyana (Gai-a-na) HK Hong Kong HM Heard Island and McDonald Islands GW Honduras Honduras (Hơn-đu-rát) (Ơn-đu-rát) HR Croatia Croatia (Crô-a-ti-a) HT Haiti Haiti (Ha-i-ti) HU Hungary Hungary (Hung-ga-ri) Indonesia Indonesia (In-đô-nê-xia) IE Ireland Ireland (Ai-len) Pháp (Pháp Lan Tây) IL Israel Israel (I-xra-en) Gabon Gabon (Ga-bông) IM Isle of Man United Kingdom of Great Britain Vương quốc Liên hiệp Anh Bắc Ireland IN India Micronesia (Mi-crô-nêdi) HN ID Cộng hòa Ấn Độ 76 Mã Tên tiếng Anh IO British Indian Ocean Territory (Lãnh thổ Ấn độ dương thuộc Anh) IQ Iraq Iraq (I-rắc) IR Iran, Islamic Republic of Iran IS Iceland IT Italy JE Jersey JM Jamaica Jamaica (Gia-mai-ca) JO Jordan Jordan (Gioóc-đan-ni) JP Japan Nhật Bản KE Kenya Kenya (Kê-nhi-a) Kyrgyzstan Kyrgyzstan (Cư-rơ-gưxtan) KG Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt Mã Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt Lithuania Litva (Lít-va) Luxembourg Luxembourg (Lúc-xembua) LV Latvia Latvia (Lat-vi-a) LY Libya Libya (Li-bi) Iceland (Ai xơ len) MA Morocco Maroc Ý (I-ta-li-a) MC Monaco Monaco (Mô-na-cô) MD Moldova, Republic of Moldova (Môn-đô-va) Montenegro Montenegro (Môn-tê-nêgrô) LT LU ME MF Saint Martin (French part) MG Madagascar Madagascar MH Marshall Islands Quần đảo Marshall MK Macedonia, the former Yugoslav Republic of Macedonia (Mã Cơ Đốn) (Ma-xê-đô-ni-a) KH Cambodia Campuchia KI Kiribati Kiribati KM Comoros Comoros (Cô-mo) KN Saint Kitts and Nevis Saint Kitts Nevis (Xanh Kít Nê-vít) ML Mali Mali Triều Tiên MM Myanmar Myanma (Mi-an-ma) KP Korea, Democratic People's Republic of MN Mongolia Mông Cổ MO Macao KR Korea, Republic of Hàn Quốc (Nam Hàn) MP KW Kuwait Kuwait (Cô-oét) Northern Mariana Islands Cayman Islands MQ Martinique KY MR Mauritania MS Montserrat MT Malta Malta (Man-ta) MU Mauritius Mauritius (Mô-ri-xơ) MV Maldives Maldives (Man-di-vơ) Mauritanie (Mô-ri-ta-ni) Kazakhstan Kazakhstan (Ca-dắcxtan) Lao People's Democratic Republic Lào Lebanon Li ban (Li-băng) MW Malawi Malawi (Ma-la-uy) Saint Lucia Saint Lucia (San-ta Luxi-a) MX Mexico Mexico (Mê-hi-cơ) Liechtenstein (Lích-tenxtai) MY Malaysia Liechtenstein Malaysia (Mã Lai Tây Á) (Ma-lay-xi-a) Sri Lanka Sri Lanka (Xri Lan-ca) MZ Mozambique LK Mozambique (Mơ-dămbích) LR Liberia Liberia (Li-bê-ri-a) NA Namibia Namibia (Na-mi-bi-a) LS Lesotho Lesotho (Lê-xô-thô) KZ LA LB LC LI 77 Mã Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt NC New Caledonia NE Niger NF Norfolk Island NG Nigeria Nigeria (Ni-giê-ri-a) Nicaragua Nicaragua (Ni-ca-ragoa) NI Mã RW Niger (Ni-giê) Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt Rwanda Rwanda (Ru-an-đa) Saudi Arabia Ả Rập Saudi (Ả Rập Xêút) SB Solomon Islands Solomon (Xô-lô-môn) SC Seychelles Seychelles (Xây-sen) SD Sudan Sudan (Xu-đăng) SA NL Netherlands Hà Lan (Hòa Lan) SE Sweden Thụy Điển NO Norway Na Uy SG Singapore Singapore (Xinh-ga-po) NP Nepal Nepal (Nê-pan) NR Nauru Nauru (Nau-ru) SH NU Niue Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha New Zealand New Zealand (Niu Dilân) (Tân Tây Lan) SI Slovenia OM Oman Oman (Ô-man) SJ Svalbard and Jan Mayen PA Panama Panama (Pa-na-ma) SK Slovakia Slovakia (Xlô-va-ki-a) PE Peru Peru (Pê-ru) SL Sierra Leone PF French Polynesia Sierra Leone (Xi-ê-ra Lê-ôn) San Marino San Marino (San Ma-rinô) NZ SM Slovenia (Xlô-ven-ni-a) PG Papua New Guinea Papua New Guinea (Papua Niu Ghi-nê) SN Senegal Sénégal (Xê-nê-gan) PH Philippines Philippines (Phi-líp-pin) SO Somalia Somalia (Xơ-ma-li) PK Pakistan Pakistan (Pa-kít-xtan) SR Suriname Suriname (Xu-ri-nam) PL Poland Ba Lan SS South Sudan Nam Sudan PM Saint Pierre and Miquelon ST Sao Tome and Principe PN Pitcairn São Tomé Príncipe (Sao Tơ-mê Prin-xipê) PR Puerto Rico SV El Salvador El Salvador (En Xan-vađo) PS Palestine, State of SX Sint Maarten (Dutch part) PT Portugal Bồ Đào Nha Palau Palau (Pa-lau) SY Syrian Arab Republic Syria (Xi-ri) PW PY Paraguay Paraguay (Pa-ra-goay) SZ Swaziland Swaziland (Xoa-di-len) QA Qatar Qatar (Ca-ta) TC RE Réunion Turks and Caicos Islands TD Chad Tchad (Sát) TF French Southern Territories (Vùng đất phía Nam Châu Nam Cực thuộc Pháp) TG Togo Togo (Tô-gô) RO Romania Romania (Ru-ma-ni, Lỗ Ma Ni) RS Serbia Serbia (Xéc-bi-a) RU Russian Federation Nga (Liên bang Nga) 78 Mã TH TJ TK TL Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt Mã Thailand Thái Lan UY Tajikistan Tajikistan (Tát-gi-kítxtan) UZ Tokelau Timor-Leste Tên tiếng Anh Tên khác thường sử dụng Tiếng Việt Uruguay Uruguay (U-ru-goay) Uzbekistan Uzbekistan (U-dơ-bêkít-xtan) Holy See Thành Vatican (Va-ticăng)/Tòa Thánh VC Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent Grenadines (Xanh Vinxen Grê-na-din) VE Venezuela, Bolivarian Republic of Venezuela (Vê-nê-xu(y)ê-la) VA Đông Timor (Ti-mo Lex-te) Turkmenistan Turkmenistan (Tuốc-mêni-xtan) TN Tunisia Tunisia (Tuy-ni-di) TO Tonga Tonga (Tông-ga) TR Turkey Thổ Nhĩ Kỳ VG TT Trinidad and Tobago Trinidad Tobago (Trini-đát Tô-ba-gô) Virgin Islands, British VI TV Tuvalu Tuvalu Virgin Islands, U.S VN Viet Nam Việt Nam TW Taiwan, Province of China VU Vanuatu Vanuatu (Va-nu-a-tu) Tanzania (Tan-da-ni-a) WF Wallis and Futuna TZ Tanzania, United Republic of WS Samoa Samoa (Xa-moa) UA Ukraine Ukraina (U-crai-na) YE Yemen Yemen (Y-ê-men) UG Uganda Uganda (U-gan-đa) YT Mayotte (Các tiểu đảo xa Hoa Kỳ) ZA South Africa Nam Phi UM United States Minor Outlying Islands ZM Zambia Zambia (Dăm-bi-a) Zimbabwe Zimbabwe (Dim-ba-buê) United States of America Hoa Kỳ (Mỹ) TM US ZW 79 PHỤ LỤC Minh hoạ thông điệp liệu doanh nghiệp trao đổi Dữ liệu gói tin thơng tin doanh nghiệp Giải thích Bắt đầu danh sách liệu doanh nghiệp trao đổi - Ghi cho danh sách doanh nghiệp liệu - Thời điểm liệuthông tin doanh nghiệp phù hợp với thực tế - Có thơng tin doanh nghiệp thông điệp - Chỉ thị tiếp đầu ngữ dc tham chiếu đến lược đồ có không gian tên http://www.mic.gov.vn/doanhnghiep/1.0 - Chỉ thị tiếp đầu ngữ xsi theo không gian tên chuẩn W3C - Chỉ thị không gian tên theo quy chuẩn gắn với tên tệp lược đồ cấu trúc thông điệp liệu công dân mà lược đồ tham chiếu theo quy chuẩn quốc gia số QCVN 109:2009/BTTTT Công ty cổ phần thương mại công nghệ HTA Việt Nam HTA VIET NAM TECHNOLOGY TRADING JOINT STOCK COMPANY 0105779425 2012-01-30 Công ty cổ phần Đang hoạt động 00283 Số 93, ngõ 37, phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Bắt đầu thông tin doanh nghiệp Tên đầy đủ công ty Tên tiếng anh công ty Mã số thành lập doanh nghiệp: 0105779425 Ngày đăng ký thành lập theo định dạng mã XML: 2012-01-30 Loại hình cơng ty: cơng ty cổ phần Tình trạng hoạt động: hoạt động Mã đơn vị hành chính: 00283 tương ứng trụ sở công ty phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Địa chi tiết công ty 80 VN 02436362766 htavietnam.jsc@gmail.com 6190 Hoạt động viễn thông khác Dịch vụ trò chơi trực tuyến; Dịch vụ truy nhập Internet 3.000.000.000 Ba tỷ đồng 10.000 300.000 010804704 Nguyễn Thúy Hải 2 01 Kinh 99 Mã quốc gia “VN” tương ứng Việt Nam Số điện thoại công ty đăng ký: 02436362766 Địa email công ty: htavietnam.jsc@gmail.com Mã ngành đăng ký : 6190 Hoạt động tương ứng với mã ngành 6190 hoạt động viễn thông khác Chi tiết : Dịch vụ trò chơi trực tuyến; Dịch vụ truy nhập Internet Vốn điều lệ công ty : 3.000.000.000 vnđ Viết chữ : Ba tỷ đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 vnđ (mười nghìn đồng) Tổng số cổ phần : 300.000 cổ phần Số CMND Giám đốc : 010804704 Họ tên giám đốc theo cấu trúc : Nguyễn (Họ) Thúy (Đệm) Hải (Tên) Giới tính : tương ứng Nữ Dân tộc mã 01 tương ứng dân tộc Kinh (Việt) tên gọi khác Kinh Mã tôn giáo 99 tương ứng Không theo tôn giáo 81 1955-08-20 00259 308-A2- tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội VN Ngày tháng năm sinh người đại diện forrmat theo định dạng sau : 20/8/1955 Mã đơn vị hành nơi 00259 tương ứng phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Quốc Gia : VN tương ứng Việt Nam Kết thúc thông tin doanh nghiệp Kết thúc thông tin danh sách doanh nghiệp (chỉ có thơng tin doanh nghiệp danh sách) 82 ... Sau thực nghiên cứu, luận văn mang lại nhiều kết thiết thực thực tiễn đề xuất cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp quy định cấu trúc thông điệp chứa liệu doanh nghiệp trao đổi Cơ sở liệu quốc... rộng từ đề xuất kỹ thuật, giải pháp việc đề xuất để xây dựng cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp Chương phần quan trọng tập trung vào việc đề xuất cụ thể cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp. .. vào phạm vi liệu CSDLQG Đăng ký doanh nghiệp Tác giải đề xuất phần cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp để áp dụng việc chia sẻ liệu Trong tương lai cấu trúc thông điệp liệu doanh nghiệp để ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu đề xuất cầu túc thông điệp dữ liệu doanh nghiệp (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay