Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn tin học chuyên ngành năm 2017

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:00

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIN HỌC (Chuyên ngành) I Tài liệu tham khảo chính: Tài liệu 1: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập môn Tin học lớp 11 - Nhà xuất giáo dục Tài liệu 2: Dạy học theo định hướng phát triển lực (Đính kèm đề cương này) Tài liệu tập huấn "Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh" Môn Tin học cấp Trung học phổ thông (tài liệu lưu hành nội bộ, Bộ Giáo dục Đào tạo, 2014) II Nội dung chi tiết: Chương trình Tin học lớp 11: tập trung nội dung sau Chương III: Cấu trúc rẽ nhánh lặp Chương IV: Kiểu liệu có cấu trúc Chương V: Tệp thao tác với tệp Chương VI: Chương trình lập trình có cấu trúc Quan điểm, phương pháp dạy học: Phần thứ 2: Dạy học theo định hướng phát triển lực Phần thứ 3: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực (Những nội dung phần không liên quan đến mục bỏ đi) III Cấu trúc đề thi Câu 1: (50 điểm) a Lý luận phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực b Áp dụng lý luận để xác định lực học sinh liên quan đến việc dạy học, kiểm tra, đánh giá với nội dung, chủ đề cụ thể chương trình Tin học lớp 11 Câu 2: (50 điểm) a Những vấn đề khó khăn, vướng mắc việc dạy học mơn Tin học lớp 11; bất cập chưa hợp lý Sách giáo khoa (nếu có) b Đề xuất phương án, trình tự dạy học (có thể khác với SGK) theo định hướng phát triển lực với nội dung, chủ đề cụ thể c Xây dựng đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực với nội dung, chủ đề cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn tin học chuyên ngành năm 2017 , Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn tin học chuyên ngành năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay