Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn thể dục

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:00

ĐỀ CƯƠNG CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN MƠN: THỂ DỤC PHẦN I NỘI DUNG THI KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ GIẢNG DẠY A: Nội dung thi kiến thức chuyên môn: Lý luận phương pháp thể dục thể thao - Đặc điểm giảng dạy TDTT - Nguyên tắc giảng dạy động tác - Phương pháp giảng dạy động tác - Cấu trúc trình giảng dạy TDTT - Các hình thức tổ chức thể dục Lý luận phương pháp giáo dục thể chất trường học - Các nguyên tắc phương pháp giáo dục thể chất - Các phương pháp sử dụng giáo dục thể chất - Cơ sở cấu trúc buổi tập - Mật độ lượng vận động lên lớp TDTT Tâm lý học TDTT - Đặc điểm tâm lý hoạt động thể thao - Đặc điểm tâm lý hoạt động giáo dục thể chất - Ý chí hoạt động thể thao - Lượng vận động Năng lượng tâm lý Sinh lý học thể dục thể thao - Cơ sở sinh lý trình hình thành kỹ vận động - Phân loại đặc điểm sinh Giáo trình y học thể dục thể thao - Kiểm tra đánh giá mức độ phát triển thể chất - Những vấn đề chung chấn thương tập luyện thể dục thể thao - Phương pháp sơ cứu, cấp cứu số chấn thương phần mềm thường gặp tập luyện thi đấu thể thao - Phương pháp sơ cứu chấn thương phần cứng tập luyện thi đấu thể dục thể thao - Một số bệnh trạng thái bệnh lý thường gặp tập luyện thi đấu thể thao Trò chơi vận động - Những nhận thức trò chơi - Nguyên tắc lựa chọn sáng tác trò chơi - Phương pháp biên soạn trò chơi cơng tác tổ chức hướng dẫn B: Nội dung thi kiến thức giảng dạy: Lý thuyết chung Bài tập thể dục nhịp điệu, thể dục phát triển chung Chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, ném đẩy, đá cầu, cầu lơng Trò chơi vận động Thể thao tự chọn PHẦN II: THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN VÀ LẬP TIẾN TRÌNH BIỂU - Soạn giáo án: (Chỉ soạn giáo án PPCT môn thể dục phần bắt buộc) I Tên tiết học II Mục tiêu: (Nêu bật mục tiêu cần đạt ) 1.Kiến thức :………………………………………………………………… 2.Thái độ :…………………………………………………………………… 3.Kỹ :…………………………………………………………………… II Địa điểm - Phương tiện: Địa điểm: Phương tiện : II Nội dung - Phương pháp: Nội dung A Phần mở đầu - Ổn định: ………………… Định lượng; Thời gian; Phương pháp - Tổ chức Ghi rõ hoạt động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết Định lượng dạy - Khởi động:……………… …………………………… B Phần bản: Thời gian:…… Nội dung :………… Định lượng ghi rõ hoạt động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết dạy 2……………………… 3……………………… ……………………… C Phần kết thúc: Thời gian ……………… Định lượng ……………… Ghi rõ hoạt động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết dạy - Lập tiến trình biểu mơn thể thao tự chọn (thời lượng 10 tiết/ môn/ khối lớp) ... đẩy, đá cầu, cầu lơng Trò chơi vận động Thể thao tự chọn PHẦN II: THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN VÀ LẬP TIẾN TRÌNH BIỂU - Soạn giáo án: (Chỉ soạn giáo án PPCT môn thể dục phần bắt buộc) I Tên tiết học II... chơi - Phương pháp biên soạn trò chơi cơng tác tổ chức hướng dẫn B: Nội dung thi kiến thức giảng dạy: Lý thuyết chung Bài tập thể dục nhịp điệu, thể dục phát triển chung Chạy ngắn, chạy bền, nhảy... động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết dạy - Lập tiến trình biểu mơn thể thao tự chọn (thời lượng 10 tiết/ môn/ khối lớp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn thể dục , Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn thể dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay