Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn thể dục

3 74 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:00

... đẩy, đá cầu, cầu lơng Trò chơi vận động Thể thao tự chọn PHẦN II: THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN VÀ LẬP TIẾN TRÌNH BIỂU - Soạn giáo án: (Chỉ soạn giáo án PPCT môn thể dục phần bắt buộc) I Tên tiết học II... chơi - Phương pháp biên soạn trò chơi cơng tác tổ chức hướng dẫn B: Nội dung thi kiến thức giảng dạy: Lý thuyết chung Bài tập thể dục nhịp điệu, thể dục phát triển chung Chạy ngắn, chạy bền, nhảy... động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết dạy - Lập tiến trình biểu mơn thể thao tự chọn (thời lượng 10 tiết/ môn/ khối lớp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn thể dục , Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục môn thể dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay