Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

10 18 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:57

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN I/ MỤC TIÊU -Nhận biết bất pt bậc ẩn -Biết áp dụng quy tắc biến đổi bpt để giải bpt -Biết sử dụng quy tắc biến đổi bpt để giải thích tương đương bpt II/ CHUẨN BỊ GV: Sách giáo khoa + giáo án + bảng phụ + phiếu ht HS : Bảng nhóm III Hoạt động lớp : GV Hoạt động : Kiểm tra cũ : HS - Trong bpt sau đây, cho HS lên bảng biết bpt bpt ẩn a) 2x+32x+5 c) 2x+3y+4>0 d) 5x-100, x-1≤ 0) - Yêu cầu hs giải thích trương ?1 hợp b) khơng phải hệ số a = Hoạt động 3: d) khơng phải bậc II/ Hai quy tắc biến đổi bất pt II/ Hai quy tắc biến đổi bất pt Tìm nghiệm pt : x+3 = 1/ Quy tắc chuyển vế Muốn tìm nghiệm pt bậc ta phải làm • Quy tắc : sgk/49 ? VD1 : Giải bpt : x-5 21-12 ⇔x > b) -2x>-3x-5 ⇔ -2x+3x > -5 ⇔ x > -5 Gv cho hs nhắc lại liên hệ thứ tự 2) Quy tắc nhân với số phép nhân (với số dương, với số âm) ⇒ • Quy tắc : sgk/44 Quy tắc nhân từ liên hệ thứ tự VD : Giải bpt phép nhân 0,5x Hướng dẫn nhà - Xem lại VD , tập làm - Làm tập lại Tiết 63 LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU -Nắm vững cách giải bất phương trình bậc ẩn -Có kĩ vận dụng quy tắc biến đổn vào tập - Rèn luyện tính cẩn thận, xác giải tập II/ CHUẨN BỊ GV : bảng phụ + phiếu ht HS : Bảng nhóm III /Hoạt động lớp : GV Hoạt động : Kiểm tra cũ : HS HS1 : Chữa 25 ( a , d ) HS2 : Chữa 26 ( b , d ) GV nhận xét cho điểm Hoạt động : Luyện tập Bài 28sgk/48 Bài 28 - Hs nêu cách làm a) Ta có 22=4 (-3)2=9 - Hs lên bảng trình bày Mà 4>0 mà 9>0 Vậy x=2, x=-3 nghiệm bpt x2>0 - Hs nhận xét Bài 29sgk/48 - Để giá trị biểu thức 2x-5 khơng âm có nghĩa ?(so sánh với số 0) Bài 29 a) Để giá trị biểu thức 2x-5 khơng âm 2x-5 ≥ - Để giá trị biểu thức -3x không lớn giá trị biểu thức -7x+5 có nghĩa ? (so sánh) ⇔x≥ b) Để giá trị biểu thức -3x không lớn giá trị biểu thức -7x+5 - Hs lên bảng giải bước : (sau giải thích bước vận -3x < -7x+5 dụng quy tắc nào)? ⇔x≤ Bài 30sgk/48 Bài 30 - Hs đọc đề cho biết đề cho biết Gọi số tờ giấy bạc loại 5000 làx (x∈Z+) yêu cầu tìm ? - Nếu gọi số tờ giấy bạc loại 5000đ x Thì số tờ giấy bạc loại 2000 15-x Theo ta có bpt : số tờ giấy bạc loại 2000 ? - Từ em tìm bpt ? 5000x+2000(15-x)≤ 70000 ⇔ 5x+(15-x).2 ≤ 70 ⇔x ≤ 40 Vì x∈Z+ nên x số ngun Gọi hs lên bảng trình bày dương từ đến 13 Số tờ giấy bạc loại 5000 số nguyên dương từ đến 13 Bài 31 Bài 31sgk/48 - Hs làm theo nhóm - Đại diện nhóm lên bảng trình bày 15 − x >5 ⇔ 15 − x > 15 ⇔ x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay