Đề cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục môn địa cấp THPT

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:53

... lực chủ đề chương trình giáo dục THPT Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Môn Địa lí cấp THPT, ... mơn d Tổ chức dạy học chủ đề dạy học tích hợp liên môn Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học tích hợp liên môn – lĩnh vực Khoa học xã hội, 2015 10 Quy trình thi t kế... – Mơn Địa lí cấp THPT, 2014 Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn a Xác định nội dung dạy học tích hợp liên mơn b Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn c Nội dung trình bày chủ đề tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục môn địa cấp THPT , Đề cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục môn địa cấp THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay