Đề cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục môn địa cấp THPT

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:53

NỘI DUNG ÔN THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC MƠN ĐỊACẤP THPT Lý luận dạy học Địa lí a Đối tượng nhiệm vụ lý luận dạy học Địa lí b Vị trí, chức năng, nhiệm vụ mơn Địa lí nhà trường phổ thơng c Hệ thống tri thức địa lí q trình nắm tri thức địa lí HS d Vận dụng nguyên tắc dạy học vào việc giảng dạy Địa lí e Hình thức tổ chức dạy học Địa lí f Q trình dạy học nhà trường phổ thơng phương pháp dạy học Địa lí Tài liệu tham khảo: Lý luận dạy học Địa lí – Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc – NXB ĐHQG Hà Nội - 1998 Những định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thơng a Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực b Định hướng chuẩn đầu phẩm chất lực chương trình giáo dục cấp THPT Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Mơn Địacấp THPT, 2014 Đổi phương pháp dạy học trường THPT a Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực học sinh b Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học - Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống - Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học - Vận dụng dạy học giải vấn đề - Vận dụng dạy học theo tình - Vận dụng dạy học theo định hướng hành động - Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học cơng nghệ thơng tin hợp lí hỗ trợ dạy học - Sử dụng kĩ thuật dạy - học phát huy tính tích cực sáng tạo - Chú trọng phương pháp dạy học đặc thù môn - Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho HS Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Môn Địacấp THPT, 2014 Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh a Định hướng đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập học sinh b Đánh giá theo lực c Một số yêu cầu kiểm tra, đánh giá kết học tấp HS - Phải đánh giá lực khác HS - Đảm bảo tính khách quan - Đảm bảo công - Đảm bảo tính tồn diện - Đảm bảo tính cơng khai - Đảm bảo tính giáo dục - Đảm bảo tính phát triển d Định hướng xây dựng câu hỏi, tập đánh giá lực HS Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Môn Địacấp THPT, 2014 Dạy học theo định hướng phát triển lực a Xác định lực chuyên biệt mơn Địa lí b Các phương pháp, kĩ thuật hình thức tổ chức dạy học theo định hướng pháp triển lực chung cốt lõi chuyên biệt môn học - Phương pháp, kĩ thuật dạy học theo định hướng pháp triển lực + Dạy học nêu giải vấn đề + Phương pháp nghiên cứu trường hợp + Phương pháp hướng dẫn HS khai thác đồ, Atlat + Phương pháp dạy học dự án + Phương pháp đàm thoại gợi mở + Dạy học nhóm + Dạy học theo dự án - Kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển lực - Hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Môn Địacấp THPT, 2014 Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực - Các khái niệm đánh giá, kiểm tra, đo lường, đánh giá lực - Mục tiêu kiểm tra, đánh giá - Các hình thức đánh giá Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Môn Địacấp THPT, 2014 Quy trình biên soạn câu hỏi, tập kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực chủ đề chương trình giáo dục THPT Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Môn Địacấp THPT, 2014 Quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Mơn Địacấp THPT, 2014 Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn a Xác định nội dung dạy học tích hợp liên mơn b Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn c Nội dung trình bày chủ đề tích hợp liên mơn d Tổ chức dạy học chủ đề dạy học tích hợp liên môn Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học tích hợp liên môn – lĩnh vực Khoa học xã hội, 2015 10 Quy trình thiết kế dạy học theo định hướng đổi phương pháp dạy học ... lực chủ đề chương trình giáo dục THPT Tài liệu tham khảo: Bộ giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập định hướng phát triển lực học sinh – Môn Địa lí cấp THPT, ... mơn d Tổ chức dạy học chủ đề dạy học tích hợp liên môn Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn: Dạy học tích hợp liên môn – lĩnh vực Khoa học xã hội, 2015 10 Quy trình thi t kế... – Mơn Địa lí cấp THPT, 2014 Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn a Xác định nội dung dạy học tích hợp liên mơn b Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn c Nội dung trình bày chủ đề tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục môn địa cấp THPT , Đề cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục môn địa cấp THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay