Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:53

... án Đại số Tiết 48: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (tt) A-Mục tiêu -Rèn luyện kĩ : biến đổi giải phương trình chứa ẩn mẫu thức -Rèn tính cẩn thận xác q trình biến đổi B-chua-ån bị giáo viên học sinh... 2(x+2)(x-2)=x(2x +3) + Giải pt nhận : + Kiểm tra nghiệm có thỏa mãn 2(x+2)(x-2)=x(2x +3) ĐKXĐ ?Kết luận? ⇔ 2(x2-4)=2x2+3x ⇔ 2x2 -8= 2x2+3x - Giải pt chứa ẩn mẫu, ta theo ⇔ 2x2-2x2-3x =8 ⇔ -3x =8 ⇔ x= -8/ 3 (thõa... S={ -8/ 3} - Với pt chứa ẩn mẫu, giải phải tìm ĐKXĐ pt ? - Tìm ĐKXĐ pt ? - Giải pt chứa ẩn mẫu thường theo bước ? - Xem trước phần áp dụng tập D Rút kinh nghiệm : Trần Thị Nga Giáo án Đại số Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay