ĐỀ cương ôn thi tuyển giảng viên trường CĐSP năm 2016 2017

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:53

... giáo dục học giao tiếp sư phạm (các tài liệu tham khảo có mạng internet, thư viện sở đào tạo giáo viên nhà sách)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ cương ôn thi tuyển giảng viên trường CĐSP năm 2016 2017 , ĐỀ cương ôn thi tuyển giảng viên trường CĐSP năm 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay