Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:53

... ĐÁP ÁN 3a − a − + 3a + a + Bài 2: 3a − a − + =2 3a + a + (3a − 1)(a + 3) + ( a − 3) (3a + 1) 2(3a + 1)(a + 3) = ⇔ (3a + 1)(a + 3) (3a + 1)(a + 3) Ta có: ⇒(3a-1)(a +3) +(a -3) (3a+1)=2(3a+1)(a +3) ⇔3a2+8a... giải phương trình chứa ẩn mẫu 2.Kỹ năng: Rèn kỉ giải phương trình chứa ẩn mẫu 3. Thái độ: Thực thành thạo, nhanh nhẹn xác II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Các đề tập lời giải Học sinh: Bài tập nhà III PHƯƠNG... Vậy phương trình vơ nghiệm 2x 4x = + ; ĐKXĐ: x ≠ -3 b) 2x x +3 x +3 14 x( x + 3) − 14 x 28 x + 2( x + 3) = ⇔ 7( x + 3) 7( x + 3) GV: Cùng học sinh nhận xét chốt lại cách giải phương trình chứa ẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay