Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

... cộng HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG số vào hai vế bất đảng thức thay đổi nào? Chúng ta sang phần 3) liên hệ thứ tự phép cộng Hoạt động 3: Liên hệ thứ tự phép cộng (18ph) Gv: Cộng vào hai vế Liên hệ. .. Liên hệ thứ tự bất đẳng thức 4  phép cộng (1), ta vế trái bao nhiêu? Vế phải bao nhiêu? Hs: VT: 4   1 Hãy viết bất đẳng thức VT: 4   1 VP:   VP:   Bất đẳng thức là: Giáo án Đại số... Hs: Hai bất đẳng thức thức chiều 2  3; 4  gọi hai bất đẳng thức Hs: Cho vd nào? Cho vd vài bất đẳng thức chiều Gv: Cho Hs SGK/36 ?3 Hs: Vì 20 04  2005 Nên Giáo án Đại số 20 04  (777)  2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay