Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

... 3) Liên hệ thứ tự phép cộng HĐ3: Liên hệ thứ tự phép cộng HS lên bảng trình bày Gv hướng dẫn HS làm ?2 Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ Giáo án đại số GV: Cho HS trả lời tập ? -4 < => -4. .. bất đẳng thức a vế trái; b vế phải - GV: Nêu Ví dụ Hãy vế trái, vế phải bất đẳng thức HS xung phong trả lời Bài tập dạng trò chơi : Trong hệ thức sau hệ thức bất đẳng thức? 8 8 x =4 y–1=0 4> x+1 x2... THCS Thanh Mỹ Giáo án đại số Đáp án C 3- Củng cố: + Làm tập +GV u cầu HS trả lời giải thích sao? 4- Hướng dẫn nhà: - Làm tập 2, 3/ SGK 6, 7, 8, ( SBT) - Đọc trước : Liên hệ thứ tự phép nhân Gv:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay