Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:49

Giáo án đại số Tiết 57 §1 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG I MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Kiến thức: - HS hiểu khái niệm bất đẳng thức thật ngữ " Vế trái, vế phải bất đẳng thức + Hiểu tính chất liên hệ thứ tự phép cộng dạng BĐT + Biết chứng minh BĐT nhờ so sánh giá trị vế BĐT vận dụng tính chất liên hệ thứ tự phép cộng - Kỹ năng: Trình bày biến đổi - Thái độ: lơ gíc II PHƯƠNG TIÊN THỰC HIỆN: - GV: Bài soạn, máy chiếu - HS: Nghiên cứu trước III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Hoạt động cuả GV 1.GV Giới thiệu chương Hoạt động cuả HS 2.Kiểm tra: So Sánh: -4 -4 < 2 Cho trục số : a b So sánh số a với số b ? 3.Dự đoán kết so sánh -4+c 2+c a b a < b trục số có kết luận gì? HS ghi: Số a số b,kí hiệu a = b Số a nhỏ số b, kí hiệu a < b Số a lớn số b, kí hiệu a > b - GV: Cho HS làm tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Giáo án Đại sô 8 chương 4 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay