Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược

10 38 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:48

SẢN PHẨM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌCSinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2, Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,1. Tên chuyên đề: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC(1858 1884)2. Cơ sở xây dựng chuyên đề:a) Nội dung trong chương trình hiện hành: Học kì IILớp 8b) Lí do xác định chuyên đề: Đây là nội dung quan trọng nhất trong phần lịch sử Việt Nam thời cận đại. Qua chuyên đề học sinh thấy được quá trình nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp và quá trình triều đình Nguyễn đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp.3. Nội dung của chuyên đề: Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 18581859 Chiến sự Gia Định 1859 Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì4. Mục tiêu chuyên đềa) Kiến thức: Học sinh hiểu được nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh xâm lược thực dân cuối thế kỷ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Lý do thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu cuộc tấn công Cuộc kháng chiến của nhân dân Đà Nẵng, Gia Định, Nam Kì. Cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp sau khi chiếm 6 tỉnh Nam Kì, cuộc kháng chiến của nhân dân Bắc Kì. Qua các sự kiện: Từ hiệp ước 1862 > 1884 đã kết thúc nước ta với tư cách là một quốc gia phong kiến độc lập, trở thành thuộc địa của Pháp. Tinh thần cơ bản của hiệp ước 1883, 1884 > Hậu quả.b) Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh, phân tích, so sánhc) Thái độ: Học sinh hiểu được bản chất của tư bản Pháp. Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khất chống ngoại xâm của nhân dân ta, thái độ yếu đuối, bạc nhược của giai cấp phong kiến. Giáo dục học sinh có thái độ đúng đắn khi xem xét sự kiện lịch sử nhất là trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. Củng cố lòng tự hào dân tộc, trân trọng lịch sử, tôn trọng các vị anh hùng dân tộcd) Năng lực cần hướng tới.+ Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng CNTT, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp.+ Năng lực chuyên biệt của bộ môn: Tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử; năng lực thực hành bộ môn lịch sử; so sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa; nhận xét, rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện, hiện tượng, vấn đề lịch sử, nhân vật; vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử.Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU:Câu 1: Hậu quả của Hiệp ước Nhâm TuấtTrả lời: Là hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên …. vi phạm đánh mất một phần chủ quyền dân tộc.Câu 2: Thái độ sai lầm của triều đình Nguyễn dẫn đến hậu quả gì? Trả lời: Làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng, đưa thêm quân vào đánh chiếm nước ta. Quân Pháp chiếm được các tỉnh Định Tường, Biên Hòa và Vĩnh Long.MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP:Câu 1: Vì sao các nước Phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông?Trả lời: Các nước tư bản cần: thuộc địa, thị trường, tài nguyên…. Các nước phương Đông giàu tài nguyên, đông dân…. chế độ phong kiến suy yếu, mục nát (có Việt Nam).=> Pháp khiêu kích lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô > Pháp xâm lược Việt Nam.Câu 2: Vì sao Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam bằng việc tấn công Đà Nẵng?Trả lời:Đà Nẵng là tỉnh rộng lớn, đông dân, trù phú, lại có cửa biển sâu, tàu chiến Pháp dễ dàng hoạt động. Sau khi chiếm được Đà Nẵng , thực dân Pháp có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tấn công ra Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.Câu 3: Vì sao Pháp tấn công Gia Định?Trả lời:Chiếm vựa lúa Nam Bộ, cắt nguồn lương thực của triều Huế, thực hiện kế hoạch đánh chiếm Cao Miên.MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAOCâu 1: Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình NguyễnTrả lời: Triều đình không phối hợp cùng nhân dân chống Pháp Lo sợ giặc hơn sợ dân Không kiên quyết chống PhápCâu 2: Nguyên nhân nào khiến Triều đình Huế ký hiệp ước Nhâm Tuất? Thái độ của em trước việc nhà Nguyễn kí hiệp ước đó?Trả lời: Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ. Rảnh tay ở phía Nam để đối phó với phong trào nông dân khởi nghĩa ở Trung Kì và Bắc Kì. Hiệp ước đã vi phạm chủ quyền dân tộc: cắt đất cho giặc. Nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm về việc đã để mất một phần lãnh thổ vào tay giặc.Câu 3: Em có suy nghĩ gì về câu nói của Nguyễn Trung Trực?Trả lời: Thể hiện lòng quyết tâm đánh giặc và tinh thần yêu nước nồng nàn7. Tiến trình dạy học:Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873.a. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra trong bàib. Giới thiệu bài.Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn suy yếu. Nhà Nguyễn ngày càng xa rời nhân dân, thực hiện chính sách ngăn sông cấm chợ, bế quan tỏa cảng > chủ nghĩa thực dân đã xâm nhập vào Việt Nam như thế nào? ... Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Củng cố lòng tự hào dân tộc, trân trọng lịch sử, tôn trọng vị anh hùng dân tộc... ' ( ) *+ Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Nhân dân Nam Kì lên khởi nghĩa nhiều nơi - Nhiều trung tâm kháng chiến thành... triều đình Nguyễn dẫn đến hậu gì? Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Môn: Lịch sử lớp học kỳ Làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay