Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:48

SẢN PHẨM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌCSinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2, Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,1. Tên chuyên đề: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC(1858 1884)2. Cơ sở xây dựng chuyên đề:a) Nội dung trong chương trình hiện hành: Học kì IILớp 8b) Lí do xác định chuyên đề: Đây là nội dung quan trọng nhất trong phần lịch sử Việt Nam thời cận đại. Qua chuyên đề học sinh thấy được quá trình nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp và quá trình triều đình Nguyễn đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp.3. Nội dung của chuyên đề: Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 18581859 Chiến sự Gia Định 1859 Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì4. Mục tiêu chuyên đềa) Kiến thức: Học sinh hiểu được nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh xâm lược thực dân cuối thế kỷ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Lý do thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu cuộc tấn công Cuộc kháng chiến của nhân dân Đà Nẵng, Gia Định, Nam Kì. Cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp sau khi chiếm 6 tỉnh Nam Kì, cuộc kháng chiến của nhân dân Bắc Kì. Qua các sự kiện: Từ hiệp ước 1862 > 1884 đã kết thúc nước ta với tư cách là một quốc gia phong kiến độc lập, trở thành thuộc địa của Pháp. Tinh thần cơ bản của hiệp ước 1883, 1884 > Hậu quả.b) Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh, phân tích, so sánhc) Thái độ: Học sinh hiểu được bản chất của tư bản Pháp. Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khất chống ngoại xâm của nhân dân ta, thái độ yếu đuối, bạc nhược của giai cấp phong kiến. Giáo dục học sinh có thái độ đúng đắn khi xem xét sự kiện lịch sử nhất là trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. Củng cố lòng tự hào dân tộc, trân trọng lịch sử, tôn trọng các vị anh hùng dân tộcd) Năng lực cần hướng tới.+ Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng CNTT, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp.+ Năng lực chuyên biệt của bộ môn: Tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử; năng lực thực hành bộ môn lịch sử; so sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa; nhận xét, rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện, hiện tượng, vấn đề lịch sử, nhân vật; vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử.Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược,MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU:Câu 1: Hậu quả của Hiệp ước Nhâm TuấtTrả lời: Là hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên …. vi phạm đánh mất một phần chủ quyền dân tộc.Câu 2: Thái độ sai lầm của triều đình Nguyễn dẫn đến hậu quả gì? Trả lời: Làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng, đưa thêm quân vào đánh chiếm nước ta. Quân Pháp chiếm được các tỉnh Định Tường, Biên Hòa và Vĩnh Long.MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP:Câu 1: Vì sao các nước Phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông?Trả lời: Các nước tư bản cần: thuộc địa, thị trường, tài nguyên…. Các nước phương Đông giàu tài nguyên, đông dân…. chế độ phong kiến suy yếu, mục nát (có Việt Nam).=> Pháp khiêu kích lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô > Pháp xâm lược Việt Nam.Câu 2: Vì sao Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam bằng việc tấn công Đà Nẵng?Trả lời:Đà Nẵng là tỉnh rộng lớn, đông dân, trù phú, lại có cửa biển sâu, tàu chiến Pháp dễ dàng hoạt động. Sau khi chiếm được Đà Nẵng , thực dân Pháp có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tấn công ra Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.Câu 3: Vì sao Pháp tấn công Gia Định?Trả lời:Chiếm vựa lúa Nam Bộ, cắt nguồn lương thực của triều Huế, thực hiện kế hoạch đánh chiếm Cao Miên.MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAOCâu 1: Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình NguyễnTrả lời: Triều đình không phối hợp cùng nhân dân chống Pháp Lo sợ giặc hơn sợ dân Không kiên quyết chống PhápCâu 2: Nguyên nhân nào khiến Triều đình Huế ký hiệp ước Nhâm Tuất? Thái độ của em trước việc nhà Nguyễn kí hiệp ước đó?Trả lời: Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ. Rảnh tay ở phía Nam để đối phó với phong trào nông dân khởi nghĩa ở Trung Kì và Bắc Kì. Hiệp ước đã vi phạm chủ quyền dân tộc: cắt đất cho giặc. Nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm về việc đã để mất một phần lãnh thổ vào tay giặc.Câu 3: Em có suy nghĩ gì về câu nói của Nguyễn Trung Trực?Trả lời: Thể hiện lòng quyết tâm đánh giặc và tinh thần yêu nước nồng nàn7. Tiến trình dạy học:Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873.a. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra trong bàib. Giới thiệu bài.Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn suy yếu. Nhà Nguyễn ngày càng xa rời nhân dân, thực hiện chính sách ngăn sông cấm chợ, bế quan tỏa cảng > chủ nghĩa thực dân đã xâm nhập vào Việt Nam như thế nào? “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ SẢN PHẨM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC *********** Tên chuyên đề: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1858- 1884) Cơ sở xây dựng chuyên đề: a) Nội dung chương trình hành: Học kì II-Lớp b) Lí xác định chuyên đề: Đây nội dung quan trọng phần lịch sử Việt Nam thời cận đại Qua chuyên đề học sinh thấy trình nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp trình triều đình Nguyễn từ đầu hàng bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp Nội dung chuyên đề: - Chiến Đà Nẵng năm 1858-1859 - Chiến Gia Định 1859 - Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì - Kháng chiến lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì Mục tiêu chuyên đề a) Kiến thức: - Học sinh hiểu nguyên nhân sâu xa chiến tranh xâm lược thực dân cuối kỷ XIX Nguyên nhân tiến trình xâm lược Việt Nam thực dân Pháp - Lý thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu công - Cuộc kháng chiến nhân dân Đà Nẵng, Gia Định, Nam Kì - Cuộc chiến tranh xâm lược Pháp sau chiếm tỉnh Nam Kì, kháng chiến nhân dân Bắc Kì - Qua kiện: Từ hiệp ước 1862 -> 1884 kết thúc nước ta với tư cách quốc gia phong kiến độc lập, trở thành thuộc địa Pháp - Tinh thần hiệp ước 1883, 1884 -> Hậu b) Kĩ năng: Rèn luyện kỹ sử dụng đồ, quan sát tranh ảnh, phân tích, so sánh c) Thái độ: - Học sinh hiểu chất tư Pháp - Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khất chống ngoại xâm nhân dân ta, thái độ yếu đuối, bạc nhược giai cấp phong kiến - Giáo dục học sinh có thái độ đắn xem xét kiện lịch sử trách nhiệm triều Nguyễn việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Củng cố lòng tự hào dân tộc, trân trọng lịch sử, tôn trọng vị anh hùng dân tộc d) Năng lực cần hướng tới + Năng lực chung: Năng lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo, lực hợp tác, lực sử dụng CNTT, lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao tiếp + Năng lực chuyên biệt môn: Tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử; lực thực hành môn lịch sử; so sánh, phân tích, phản biện, khái qt hóa; nhận xét, rút học lịch sử từ kiện, tượng, vấn đề lịch sử, nhân vật; vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử học để giải vấn đề thực tiễn đặt ra; thông qua sử dụng ngơn ngữ thể kiến vấn đề lịch sử Bảng mô tả mức độ cần đạt học sinh Nội dung Chiến Đà Nẵng năm 18581859 Chiến Gia Định 1859 MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Các Vận dụng Vận dụng lực hướng Nhận biết Thông hiểu thấp cao tới -Giải thích - Giải thích Nhận xét, vì - Trình bày đánh giá Pháp mở nước Tái diễn đầu xâm phương Tây kiện, biến chiến thái độ lược Việt đẩy mạnh tượng, Đà chống Nam xâm lược nhân vật Nẵng năm Pháp việc nước phương lịch sử 1858 triều đình cơng Đà Đông Nguyễn Nẵng Nêu - Hiểu hậu Năng lực thái độ - Giải thích nguyên tự giải -Nội dung sai lầm nhân khiến vấn Hiệp ước triều đình Pháp Triều đình đề, Nhâm Tuất Nguyễn cơng Gia Huế ký lực sáng Hậu Định hiệp ước tạo Hiệp ước Nhâm Nhâm Tuất Tuất “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đơng Nam Kì Kháng chiến lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì - Trình bày kháng chiến Đà Nẵng tỉnh miền Đơng Nam Kì Nhận xét, đánh giá tinh thần đấu tranh nhân dân sau Hiệp Ước 1862 Nêu suy nghĩ thân hành động tự sát Trương Định Trình bày nét Trình bày diễn kháng biến chiến chống kháng chiến Pháp chống Pháp nhân dân nhân Nam Kì dân Nam Kì Thái độ triều đình Huế sau kí hiệp ước Nhâm Tuất Tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử Hiểu nêu suy nghĩ cá nhân câu nói Nguyễn Trung Trực So sánh, phân tích, phản biện, khái qt hóa; Câu hỏi, tập kiểm tra, đánh giá theo bảng mô tả Mức độ nhận Kiến thức, kĩ thức - Trình bày diễn biến chiến Đà Nẵng năm 1858 - Nội dung hiệp ước Nhâm Tuất - Trình bày kháng chiến Đà Nẵng tỉnh miền Nhận biết Đơng Nam Kì -Trình bày nét kháng chiến chống Pháp nhân dân Nam Kì? Hậu Hiệp ước Nhâm Tuất? Thái độ sai lầm triều Thông hiểu đình Nguyễn dẫn đến hậu gì? -Vì nước Phương Tây đẩy mạnh xâm lược nước Phương Đơng? Vận dụng -Vì Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam việc cơng thấp Đà Nẵng? -Vì Pháp công Gia Định? Vận dụng cao -Em có nhận xét thái độ chống Pháp triều đình !" #$ %& ' ( ) *+ “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Nhân dân Nam Kì lên khởi nghĩa nhiều nơi - Nhiều trung tâm kháng chiến thành lập: Đồng Tháp Mười,Tây Ninh… MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU: Câu 1: Hậu Hiệp ước Nhâm Tuất Trả lời: Là hiệp ước bất bình đẳng … vi phạm đánh phần chủ quyền dân tộc Câu 2: Thái độ sai lầm triều đình Nguyễn dẫn đến hậu gì? Trả lời: Làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng, đưa thêm quân vào đánh chiếm nước ta Quân Pháp chiếm tỉnh Định Tường, Biên Hòa Vĩnh Long MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP: Câu 1: Vì nước Phương Tây đẩy mạnh xâm lược nước phương Đông? Trả lời: - Các nước tư cần: thuộc địa, thị trường, tài nguyên… - Các nước phương Đông giàu tài nguyên, đông dân… chế độ phong kiến suy yếu, mục nát (có Việt Nam) => Pháp khiêu kích lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô -> Pháp xâm lược Việt Nam Câu 2: Vì Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam việc công Đà Nẵng? Trả lời: Đà Nẵng tỉnh rộng lớn, đông dân, trù phú, lại có cửa biển sâu, tàu chiến Pháp dễ dàng hoạt động Sau chiếm Đà Nẵng , thực dân Pháp dùng nơi làm bàn đạp cơng Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng Câu 3: Vì Pháp cơng Gia Định? Trả lời: Chiếm vựa lúa Nam Bộ, cắt nguồn lương thực triều Huế, thực kế hoạch đánh chiếm Cao Miên MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 1: Em có nhận xét thái độ chống Pháp triều đình Nguyễn Trả lời: - Triều đình khơng phối hợp nhân dân chống Pháp - Lo sợ giặc sợ dân - Không kiên chống Pháp Câu 2: Nguyên nhân khiến Triều đình Huế ký hiệp ước Nhâm Tuất? Thái độ em trước việc nhà Nguyễn kí hiệp ước đó? Trả lời: “Chun đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi giai cấp dòng họ - Rảnh tay phía Nam để đối phó với phong trào nơng dân khởi nghĩa Trung Kì Bắc Kì - Hiệp ước vi phạm chủ quyền dân tộc: cắt đất cho giặc Nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm việc để phần lãnh thổ vào tay giặc Câu 3: Em có suy nghĩ câu nói Nguyễn Trung Trực? Trả lời: Thể lòng tâm đánh giặc tinh thần yêu nước nồng nàn Tiến trình dạy học: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873 a Kiểm tra cũ: Kiểm tra b Giới thiệu Giữa kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn suy yếu Nhà Nguyễn ngày xa rời nhân dân, thực sách ngăn sơng cấm chợ, bế quan tỏa cảng -> chủ nghĩa thực dân xâm nhập vào Việt Nam nào? c Dạy học mới: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Chiến Đà Nẵng I Thực dân Pháp xâm lược Việt năm 1858-1859 Nam ? Vì nước Phương Tây đẩy mạnh Chiến Đà Nẵng năm xâm lược nước Phương Đông? 1858-1859 Từ kỷ XIX, nước Phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm Vì Pháp xâm lược Việt Nam? nước Phương Đông * Nguyên nhân: - Các nước tư cần: thuộc địa, thị ? Pháp chuẩn bị xâm lược Việt Nam trường, tài nguyên… nào? - Các nước Phương Đông giàu tài ngun, đơng dân… chế độ phong ? Vì Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam kiến suy yếu, mục nát (có Việt Nam) việc cơng Đà Nẵng? (Đà Nẵng tỉnh rộng lớn, đông dân, trù => Pháp khiêu kích lấy cớ bảo vệ đạo phú, lại có cửa biển sâu, tàu chiến Pháp Gia Tơ -> Pháp xâm lược Việt Nam dễ dàng hoạt động Sau chiếm “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ Đà Nẵng , thực dân Pháp dùng nơi làm bàn đạp cơng Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.) ? Trình bày diễn biến chiến Đà Nẵng * Diễn biến: năm 1858? - 31/8/1858: 3000 quân Pháp + Tây Ban Nha dàn trận cửa biển Đà Nẵng ? Bước đầu quân Pháp bị thất bại - 1/9/1858: Pháp bắt đầu nổ súng xâm nào? lược nước ta Sơn Trà - Đà Nẵng => Âm mưu: “đánh nhanh thắng nhanh” - Quân ta Nguyễn Tri Phương huy chặn giặc Sau tháng Pháp chiếm bán đảo Sơn Trà (2-91858) Hoạt động 2: Chiến Gia Định 1859 Chiến Gia Định 1859 ? Sau thất bại bước đầu Đà Nẵng Pháp * Tháng 2-1859: làm gì? - Pháp cơng Gia Định ? Vì Pháp công Gia Định? - Ngày 17-2-1859 Pháp công (Chiếm vựa lúa Nam Bộ, cắt nguồn lương thành Gia Định thực triều Huế, thực kế hoạch đánh chiếm Cao Miên) => Qn triều đình nhanh chóng tan ? Tình hình quân triều đình nào? rã, nhân dân tự tổ chức kháng chiến (Xem tranh: vũ khí Pháp triều Nguyễn) HS đọc đoạn chữ nhỏ trang 115 ? Tình hình qn Pháp? ? Em có nhận xét thái độ chống Pháp triều đình Nguyễn? - Triều đình Nguyễn mắc sai lầm khơng => Qn Pháp gặp nhiều khó khăn kiên chống giặc từ đầu, -> triều đình “án binh bất động” khơng tận dụng thời lực lượng địch yếu để phản công mà chủ trương cố thủ, bỏ lỡ hội giữ độc lập ? Thái độ sai lầm triều đình Nguyễn dẫn đến hậu gì? “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ Làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng, đưa thêm quân vào đánh chiếm nước Quân Pháp chiếm tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long Học sinh quan sát hình 48-SGK ? Đại đồn Chí Hòa xây dựng nhằm mục đích gì? Cuộc chiến diễn nào? Vì thất bại? Hậu quả? (Dài 300m, rộng 1000m, 12000 quân, 150 đại bác.) ? Sau thất bại Triều đình làm gì? ? Nguyên nhân khiến Triều đình Huế ký hiệp ước Nhâm Tuất? Thái độ em trước việc nhà Nguyễn kí hiệp ước đó? - Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi giai cấp dòng họ - Rảnh tay phía Nam để đối phó với phong trào nơng dân khởi nghĩa Trung Kì Bắc Kì - Hiệp ước vi phạm chủ quyền dân tộc: cắt đất cho giặc Nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm việc để phần lãnh thổ vào tay giặc * Tháng 2/1861:Pháp công Đại đồn Chí Hồ Sau hai ngày, qn ta thất thủ => Pháp chiếm Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long ? Em cho biết nội dung hiệp ước * Ngày 5-6-1862: Triều đình Huế ký Nhâm Tuất với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (12 điều khoản) Nội dung: - Thừa nhận Pháp cai quản tỉnh miền Đông Nam Kì - Mở cửa biển cho Pháp vào tự buôn bán -Cho phép người Pháp Tây Ban “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - ? Hiệp ước gây hậu ntn? Hoạt động 3: Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đơng Nam Kì ? Trước xâm lược thực dân Pháp, nhân dân ta có thái độ, hành động nào? Học sinh quan sát hình 85-trang 117? Nhận xét buổi lễ? Tại vùng nông thôn Nam Bộ xưa, buổi lễ giản dị trang nghiêm Có lễ đài gỗ, đặt hương án, có trướng ghi rõ dòng chữ “Bình Tây đại ngun sối” Đơng đảo tầng lớp nông dân tham dự Đại diện nông dân dâng kiếm lệnh cho Trương Định (Nguyễn Đình Chiểu làm quân sư) Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK ? Em có suy nghĩ hành động tự sát Trương Định? ? Em có nhận xét tinh thần đấu tranh nhân dân sau Hiệp Ước 1862? Hoạt động 4: Kháng chiến lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì Gv phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh nhà hoàn thiện ? Thái độ triều đình Huế sau kí hiệp ước Nhâm Tuất? (Triều đình Huế ảo tưởng vào “lòng tốt” người Pháp) Nha tự truyền đạo - Bồi thường cho Pháp khoản chiến phí… => Là hiệp ước bất bình đẳng … vi phạm đánh phần chủ quyền dân tộc Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đơng Nam Kì - Ở Đà Nẵng: Nhiều toán nghĩa binh kết hợp với binh lính triều đình chống giặc (qn Phạm Gia Vĩnh ) - Ở Gia Định (1959): Triều đình chống cự yếu ớt, nhân dân tổ chức thành đội ngũ kháng chiến Tiêu biểu: + Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-pê- (Hi vọng) Pháp (10-12-1861) - Khởi nghĩa Trương Định làm cho địch “thất điên bát đảo” * Tiêu kết: Trước việc triều Huế kí hiệp ước 1862, cắt đất, cầu hòa -> nhân dân sĩ phu yêu nước “bất tuân lệnh” -> Phong trào kháng chiến chống Pháp nhân dân diễn sôi nổi, liệt Kháng chiến lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì * Hồn cảnh: Sau hiệp ước ngày 5-6-1862 triều đình đàn áp khởi nghĩa nhân dân Trung Kì Bắc Kì, ngăn cản phong trào kháng chiến Nam Kì “Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Triều đình điều đình để chuộc tỉnh ? Hậu việc làm triều miền Đông Nam Kì khơng đình Huế gì? thành => Hậu nốt tỉnh miền Tây HS quan sát hình 86 =>Trình bày Nam Kì (từ ngày 20-6 24-6-1867) nét kháng chiến chống Pháp nhân dân Nam Kì? * Diễn biến: ? Những gương tiêu biểu? - Nhân dân Nam Kì lên khởi ? Đọc thơ, đoạn trích thơ văn nghĩa nhiều nơi Nguyễn Đình Chiểu nói kháng chiến - Nhiều trung tâm kháng chiến thành chống Pháp? (“Chạy Tây” “tan chợ ”) lập: Đồng Tháp Mười,Tây Ninh, Bến ? Em có suy nghĩ câu nói Tre Nguyễn Trung Trực? - Nhiều gương: Trương Quyền, Thể lòng tâm đánh giặc tinh Phan Liêm, Nguyễn Trung Trực thần yêu nước nồng nàn - Từ 1867 – 1875 khởi nghĩa chống Pháp tiếp tục nổ Nam Kì d Luyện tập, củng cố: - Vì Pháp thực kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” - Vì Pháp chiếm tỉnh miềm Đơng Nam Kì? Bài nhà: Sau học xong em rút nội dung chuyên đề? - Làm tập: Lập niên biểu kiện lịch sử nước ta từ năm 1873 đến năm 1884 Thời gian Tháng 11- 1873 Sự kiện lịch sử Quân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ Kết cục, ý nghĩa Pháp chiếm Hà Nội số tỉnh đồng Bắc Kỳ Tháng 12/1873 Ngày 15/3/1874 Tháng 4/1882 Ngày 15/5/1883 Tháng 8/1883 Ngày 25/8/1883 Ngày 6/6/1884 Rút kinh nghiệm: 10 ... Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Củng cố lòng tự hào dân tộc, trân trọng lịch sử, tôn trọng vị anh hùng dân tộc... ' ( ) *+ Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Môn: Lịch sử lớp học kỳ - Nhân dân Nam Kì lên khởi nghĩa nhiều nơi - Nhiều trung tâm kháng chiến thành... triều đình Nguyễn dẫn đến hậu gì? Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Môn: Lịch sử lớp học kỳ Làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn lịch sử lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay