Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

10 28 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

... giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối − Bài tập nhà: Làm hoàn chỉnh tập chữa lớp − Tiết sau ôn tập chương IV: Làm câu hỏi ôn tập chương – SĐTD ôn tập chương −Làm tập ôn tập chương IV : 38. .. trị tuyệt đối dạng | ax| dạng | x + a| giải phương trình chứa dấu GTTĐ 2.Kỹ năng: HS biết giải thành thạo số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng: | ax| = cx + d dạng | x + a| = cx + d 3.Thái... Giải phương trình b) | - 5x | = 2x + a) | x + | = 3x + (1) - HS nhóm bàn trao đổi để làm : + Nếu x + > ⇔ x > - tìm cách chuyển phương trình có chứa (1) ⇔ x + = 3x + dấu giá trị tuyệt đối thành phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay