Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

GIÁO ÁN TOÁN – ĐẠI SỐ Tiết 64 Phương trình chứa dấu giá trị tuyết đối I Mục tiêu - HS biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối - HS nắm ph ương pháp giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Rèn kĩ giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối II Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thước HS : thước; Ôn lại định nghĩa giá trị tuyệt đối III Tiến trình dạy học Hoạt động GV H§1: Kiểm tra cũ (5 phút) HS : GV: Giải bất phương trình 5(2 - x) < 3(3 -2x)  x  2x  10 -5x < -6x GV gọi HS nhận xét cho điểm x < -1 Hoạt động 2: Bài (30 phút) Vậy bất phương trình có nghiệm x 0 => -2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay