Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:45

... yêu cầu HS trình bày hướng giải trước 2.Giải số phương trình giải) có chứa dấu giá trị tuyệt Họat động 2: Giải số đối: phương trình chứa dấu Ví dụ 2: Giải phương trình: giá trị tuyệt đối  3x... nhóm tìm Bước 1: Ta có : GV: xem số giải cách chuyển phương trình 3x = 3x x ≥ HS sửa mẫu cho có chứa dấu giá trị tuyệt đối 3x = -3x x < HS rõ thành phương trình bậc Bước 2: Nếu x ≥ ; ta có... 3: Củng cố ⇔ x = > Thỏa điều kiện 1-Học sinh thực ?2; GV theo dõi kĩ làm HS trao đổi nhóm để tìm số HS yếu, trung hướng giải sau làm việc bình để có biện pháp 3x = x + ⇔3x = x + cá nhân Nếu x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay