ĐỀ CƯƠNG ôn THI KIEN THUC CHUNG 2017 ôn thi công chức

51 24 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:43

... vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Công vụ trách nhiệm cán bộ, công chức hoạt động công vụ 2.1... công vụ nguyên tắc thi hành công vụ cán bộ, công chức Theo quy định Điều Điều Luật cán bộ, công chức năm 2008, hoạt động công vụ cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức. .. chủ công xã hội 1.2.3 Ý nghĩa việc phân định cán công chức Việc phân định cán công chức Luật Cán bộ, công chức để quy định chế quản lý phù hợp với cán trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn THI KIEN THUC CHUNG 2017 ôn thi công chức, ĐỀ CƯƠNG ôn THI KIEN THUC CHUNG 2017 ôn thi công chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay