Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:43

... số đồng dạng - Làm tập 23 - 26(sgk) - Đọc em có biết C A B' B C' C C H: - Khái niêm hai tam giác đồng dạng, viết đỉnh tương ứng - Tỉ số đồng dạng, lập tỉ số đồng dạng - Dựng tam giac đồng dạng. .. Nêu tam giác đồng dạng hình vẽ BC B Hoạt động 4: Củng cố (5) ? Các kiến thức cần nhớ qua A Cho hình vẽ MN // BC; NP // AB M B N P ? Kể tên cặp tam giác đồng dạng, nêu rõ chúng đồng dạng G: Đánh... Luyện tập Soạn ngày I Mục tiêu - Học sinh củng cố khắc sâu khái niệm hai tam giác đồng dạng - Rèn kĩ tính tỉ số, chứng minh, dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số cho trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay