Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

10 49 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:42

... nghĩa : Tam giác A’B’C’ gọi Các hình có kích thước lớn nhỏ khác chúng có dạng gọi hình đồng dạng Ở ta xét tam giác đồng dạng đồng dạng với tam giác ABC Tam giác A’B’C’ gọi đồng dạng với tam giác. .. DUNG Các em biết qua hai tam giác Hôm a) A=A’, B=B’, C=C’ em tìm hiểu 10 ph hai tam giác đồng dạng Giới thiệu hình đồng dạng hình 28 b) A 'B' B'C'   ;   AB BC Tam giác đồng dạng : A ' C' 2,5... Tuần: LUYỆN TẬP Tiết: 43 3 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Ngày soạn: / / 20 13 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM Kiến thức : Giúp Hs cố vửng ĐN hai tam giác đồng dạngvề cách víêt tỉ số đồng dạng Kỹ : Vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay