Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:42

... em biết Bài tập 23 SGK - 71 thêm kiến thức gì? + Hai tam giác đồng dạng với ⇒ Đối với tập 23 SGK, phải y/c học sinh + Hai tam giác đồng dạng với giải thích ? ( Sai) Vì tỉ số đồng dạng Bài tập... ABC ∆ A’B’C’ ∆ ABC Hai tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng k = ∆ A’B’C’ Vậy ∆ ABC A'C' AC =k ⇒ = AC A'C' k ∆ A’B’C’ theo tỉ số k ∆ ABC có Tính chất 1/ Mỗi tam giác đồng dạng với ∆ A'B'C' ∆... đ/n tam giác đồng dạng) Định lí: SGK – 71 * Chú ý: Định lý trường hợp đt a cắt phần kéo dài cạnh tam giác song song với cạnh lại N A M A B a C a M N B C HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ BÀI (7’) Bài học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay