Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

11 26 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 10:42

... hai tam HS đứng chỗ trả lời giác đồng dạng ? 2) Phát biểu định lí hai tam giác đồng dạng ? 3) Nếu hai tam giác đồng dạng với theo HS: Nếu hai tam giác đồng dạng với theo tỉ số k tỉ số chu vi hai. .. hai tam giác tỉ số đồng dạng k tỉ số chu vi hai tam ? giác tỉ số đồng dạng k Hoạt động HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) Bài tập nhà: Bài 27, 28 SBT tr 71 Đọc trước bài: Trường hợp đồng dạng thứ hai tam giác. ..những hình đồng dạng Ở ta xét tam giác đồng dạng Trước hết ta xét định nghĩa tam giác Hoạt động TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG (22 ph) GV đưa ?1 lên bảng phụ gọi HS lên bảng làm hai câu a, b ?1 Cho hai tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay